Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38 93-590 Łódź.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38 93-590 Łódź."— Zapis prezentacji:

1 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38 93-590 Łódź

2 Dalkia Łódź S.A. Engorem BSH i firmy współpracujące z BSH PGE Dystrybucja Łódź ASD Compal Flextronics P&G Gillettte ASCO Numatics ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

3 Patronem naukowym szkoły jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

4 Technikum nr 9Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

5 Technikum nr 9 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

6 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; użytkowania urządzeń elektronicznych; naprawy urządzeń elektronicznych. Klasa objęta patronatem Gillette Poland International Sp. z o.o. Współpraca z firmą ASD ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

7 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje : Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych Klasa objęta patronatem Gillette Poland International Sp. z o.o. Współpraca z firmą ASD ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

8 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

9 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Współpraca z firmą Dalkia Łódź S.A.

10 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych; wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych; nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach. Klasa objęta patronatem firmy Dalkia Łódź S.A. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

11 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje : Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Klasa objęta patronatem firmy Dalkia Łódź S.A. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

12 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Współpraca z firmą Compal ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

13 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje : Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Współpraca z firmą Compal ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

14 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

15 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje : Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

16 Absolwent : nabywa umiejętność montażu i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; zdobywa również wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; jest także przygotowywany w zakresie montażu i eksploatacji układów automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów; poznaje tajniki budowy i eksploatacji linii kablowych i napowietrznych. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

17 Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie : Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

18 Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach: Technik elektronik Technik elektryk Technik energetyk Technik informatyk Technik mechatronik ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

19 Po ukończeniu technikum absolwent uzyskuje tytuł technika i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w szkole wyższej. Wielu z naszych absolwentów studiuje na wyższych uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej: elektronikę i telekomunikację, informatykę, elektrotechnikę, mechatronikę, robotykę. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w firmach, w których mają potem szanse na zatrudnienie.

20 pracownie ogólnokształcące pracownie zawodowe pracownie Praktycznej Nauki Zawodu pracownie informatyczne pracownie językowe z dostępem do Internetu Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły sala gimnastyczna, siłownia biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

21 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnych Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych Akademia Sieci CISCO chętni mogą uczestniczyć w kursach uprawniających do zdawania egzaminów na międzynarodowe certyfikaty (IT Essentials: PC Hardware and Software i CCNA Discovery)

22 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Koło Sympatyków Żołnierzy Armii Krajowej Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Klub Promocji Zdrowia Klub Europejski EURONIKA Klub Czytelnika

23 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Sztandar naszej szkoły odznaczony został Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dekoracji sztandaru szkoły dokonali Wiesława Zewald i Andrzej Cewiński. Uczniowie klas pierwszych mieli zaszczyt złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły uhonorowany tym wyjątkowym odznaczeniem.

24 Brązowy medal na Łódzkiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej dla szkolnej drużyny piłki ręcznej II miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych Uczniowie naszej szkoły wywalczyli III miejsce drużynowe w biegu na orientację ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

25 W szkole aktywnie działa koło SKKT PTTK, które regularnie zajmuje wysokie miejsce w gronie najlepszych szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych w Polsce. Nasi uczniowie uczestniczą w rajdach i biegach na orientację. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

26 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl Rajd Elektryków zorganizowany m.in. przez Szkolne Koło SEP przy ZSP nr 9 Wycieczka do Niemiec sfinansowana została przez firmę patronacką BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wycieczka do Czech dofinansowana została przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

27 W roku szkolnym 2009/2010 krew oddało 124 uczniów - łącznie 55 l 800 ml krwi, w roku szkolnym 2010/2011 129 uczniów - łącznie 58 l 050 ml krwi, zaś w roku szkolnym 2011/2012 udział w akcji wzięło 193 uczniów, którzy oddali łącznie 86 l 050 ml krwi. „Młodzież ZSP nr 9 w Łodzi wielokrotnie udowodniła, że bezinteresowna pomoc innym ludziom, solidaryzm społeczny, sumienność, obowiązkowość i zwykła ludzka przyzwoitość to wartości dla niej niezwykle istotne. Honorowe krwiodawstwo to niewątpliwie szkoła postaw.” „Świat Dawcy” (2012, nr 4, s. 8) ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

28 ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi jest organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

29 Program: doradztwa edukacyjno-zawodowego „Szkolne drogowskazy – mój uczeń wybiera przyszły zawód”; Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej; Znam Swoje Prawa; szkolny program edukacji patriotycznej „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

30 W szkole realizowany jest projekt: „Mikroprocesory i ich zastosowanie w życiu codziennym” – projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

31 „Mikroprocesory i ich zastosowanie w życiu codziennym” projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, realizowany wspólnie ze szkołą niemiecką z Wetzlar. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

32 Projekt profilaktyczny „Patrz w niebo, chodź po ziemi” Projekt wykorzystuje techniki socjoterapii i turystykę z elementami survivalu, jako formę alternatywną, mającą przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym. ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

33 „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” Młodzież naszej szkoły, żołnierze AK, w Żerechowej - miejscu zrzutu dla Armii Krajowej dokonanego 9 maja 1944 r. Młodzież naszej szkoły na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni (Ukraina). ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl

34 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38, 93-590 Łódź e-mail: info@zsp 9.pl strona internetowa szkoły: www.zsp 9.pl tel./fax: 42 684-39-75 ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi www.zsp9.pl


Pobierz ppt "ZSP nr 9 im. KEN w Łodzi ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej al. Politechniki 38 93-590 Łódź."

Podobne prezentacje


Reklamy Google