Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filmik matura:) Zmiany? Najpierw dokonać wyboru… PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PISEMNY USTNY PRZEDMIOTY DODATKOWE ALE OBOWIĄZKOWE /wszystkie pisemne oraz na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filmik matura:) Zmiany? Najpierw dokonać wyboru… PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PISEMNY USTNY PRZEDMIOTY DODATKOWE ALE OBOWIĄZKOWE /wszystkie pisemne oraz na."— Zapis prezentacji:

1

2 Filmik matura:)

3 Zmiany?

4 Najpierw dokonać wyboru… PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PISEMNY USTNY PRZEDMIOTY DODATKOWE ALE OBOWIĄZKOWE /wszystkie pisemne oraz na poziomie rozszerzonym/ -POLSKI -MATEMATYKA -ANGIELSKI -GEOGRAFIA -HISTORIA -INFORMATYKA -FIZYKA -HISTORIA SZTUKI -HISTORIA MUZYKI -BIOLOGIA -CHEMIA -WIEDZA O SPOŁECZEŃŚTWIE POLSKI ANGIELSKI MATEMATYKA POLSKI ANGIELSKI WYBÓR OD 1 DO 5

5 Warunek zdania? Przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego Minimum 30 % punktów z przedmiotów obowiązkowych ZAKRES MATERIAŁU W INFORMATORZE O EGZAMINIE MATURALNYM strona:cke.edu.pl

6 JĘZYK POLSKI

7 Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym:  w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego  sumą wymagań z wszystkich kolejnych etapów będące

8 Charakterystyka egzaminu pisemnego  70 CZĘŚĆ PISEMNAPOZIOM PODSTAWOWY Czas trwania170 minut + 30 minut Charakter egzaminuPrzedmiot obowiązkowy Elementy egzaminuTest i wypracowanie OceniającyEgzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych

9 Test 1 lub 2 teksty (publicystyczne, popularnonaukowe lub polityczne) – łącznie nie więcej niż 500 słów 10-13 zróżnicowanych zadań 20 punktów Wypracowanie 250 słów Rozprawka Polecenie + tekst epicki lub dramatyczny sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska 50 punktów Wypracowanie 250 słów Interpretacja tekstu poetyckiego Polecenie + tekst poetycki lub fragment sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej 50 punktów LUB

10 PUNKTACJA 205070 30% = 21 ZDAŁ

11 Charakterystyka egzaminu ustnego CZĘŚĆ USTNABEZ OKREŚLANIA POZIOMU Czas trwania30 minut Charakter egzaminuPrzedmiot obowiązkowy Elementy egzaminu1. Wypowiedź monologowa zdającego 2. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym OceniającyPrzedmiotowy zespół egzaminacyjny

12 Przebieg egzaminuCzas trwania CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Zdający losuje zadanie egzaminacyjne.- PRZYGOTOWANIE WYPOWIEDZI MONOLOGOWEJ Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze). Nie więcej niż 15 minut WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA Zdający wygłasza wypowiedź monologową. Około 10 minut ROZMOWAZdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej). Około 5 minut

13 CO JEST OCENIANE? 16 pkt. treść wypowiedzi monologowej 8 pkt. organizacja wypowiedzi monologowej 8 pkt. język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej 8 pkt. meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie ŁĄCZNIE 40 pkt. 12 pkt. ZDAŁ

14 Język angielski

15 Z CZYM MUSIMY SIĘ ZMIERZYĆ? MATURA USTNA MATURA PISEMNA 30 PUNKTÓW PRÓG: 9pkt 50 PUNKTÓW PRÓG: 15pkt

16 CO NAJTRUDNIEJSZE, PONIEWAŻ NOWE…. PISEMNY ŚRODKI JĘZYKOWE SŁOWOTWÓRSTWO TŁUMACZENIE

17 CO JUŻ SIĘ DZIEJE i BĘDZIE DZIAŁO, ABYŚMY WIEDZIELI JESZCZE WIĘCEJ praca nad słownictwem w ramach programu Insta.Ling warsztaty maturalne w ramach projektu „Języki obce dla Wielkopolski nie są już obce!” program Macmillana „Całoroczny program przygotowań do matury 2015” spotkania z egzaminatorem

18 MATEMATYKA

19 Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań zadania zamknięte, punktowane w skali 0–1; cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, punktowane są w skali 0–2 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6

20 W celu wsparcia uczniów w trudnej drodze do matury matematyki cotygodniowe fakultety: czwartek: 18.00 – 20.00 praca z tablicami wzorów matematycznych, obowiązującymi na maturze umieszczenie na platformie edukacyjnej informacji dotyczących matury z matematyki: informator maturalny, wzory matematyczne, arkusze maturalne, testy on-line

21 GEOGRAFIA

22 Geografia od 2015 roku jest przedmiotem egzaminacyjnym wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności ze wszystkich etapów kształcenia. Egzamin ma formę pisemną trwa 180 minut i będzie zawierał około 50 zadań.

23 Zadania na egzaminie maturalnym: odnoszą się do aktualnych zagadnień przyrodniczych i społeczno- gospodarczych otwarte i zamknięte odnoszą się do wymagań zawartych w nowej podstawie programowej

24 Zadania w arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym sprawdzają umiejętności:  identyfikowania i analizowania problemów występujących w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych,  rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek- przyroda-gospodarka,  wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących z różnorodnych materiałów źródłowych,  wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów, które zachodzą w środowisku geograficznym.

25 WAŻNE TERMINY!!! 30 WRZEŚNIA: WSTĘPNA DEKLARACJA GRUDZIEŃ: USTALENIE DOSTOSOWAŃ 7 LUTEGO: OSTATECZNA DEKLARACJA

26 DECYZJA O EGZAMINIE PLUSMINUS …….PORAŻKASTRESDUMARADOŚĆ DALSZA NAUKA TEŻ MOŻLIWA BEZ MATURY

27 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Filmik matura:) Zmiany? Najpierw dokonać wyboru… PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PISEMNY USTNY PRZEDMIOTY DODATKOWE ALE OBOWIĄZKOWE /wszystkie pisemne oraz na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google