Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o Powstaniu Wielkopolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o Powstaniu Wielkopolskim"— Zapis prezentacji:

1 o Powstaniu Wielkopolskim
Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w moim regionie

2 Bycie Wielkopolaninem zobowiązuje.
Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie w sposób szczególny dba i pielęgnuje tradycje regionalne. Historia naszego miasta ściśle związana jest z historią Wielkopolski. Pleszewianie brali aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim, a na parafialnym cmentarzu znajduje się pomnik poległych ochotników. Pomnik poległych ochotników Powstania Wielkopolskiego Tablica upamiętniająca 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego

3 Uczniowie pleszewskiej Trójki dbają o miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim. Co roku, w dniu zawieszenia biało - czerwonej flagi na pleszewskim ratuszu, organizujemy uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie. Prochy pułkownika w 2009 roku został sprowadzone z Anglii i złożone na pleszewskim cmentarzu

4 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2000/2001

5 W tym roku – styczniu – sfinalizowano projekt edukacyjny „Powstanie Wielkopolskie”, podczas którego zorganizowano m.in. happening z udziałem młodzieży gimnazjum, apel przy ognisku, konkursy, zawody strzeleckie oraz rajd. Na stacje kolejki wąskotorowej wjechał pociąg, z którego wysiadł sam Ignacy Paderewski (Borys Krukowiak) z małżonką (Martą Ignasiak). Następnie para udała się dorożką do szkoły, która na ten czas przybrała nazwę Hotelu Bazar. Tutaj z kolei młodzież wzięła udział w uroczystym apelu.

6 Zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora ZSP nr 3 w Pleszewie
Udział w apelu przy ognisku z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

7 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2002/2005

8 W tych latach w rocznicę Powstania Wielkopolskiego odbywały się widowiska słowno – muzyczne organizowane przez najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz pokazy straży pożarnej.

9 Uczniowie Trójki nie opuścili żadnej edycji Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce. Konkurs przyniósł nam wiele sukcesów z laureatami włącznie. Podczas jednego z apeli poświęconemu Powstaniu uczennica naszej szkoły gwarą wielkopolską przedstawiła historię życia jednego z Powstańców Wielkopolskich. Laureat konkursu na komiks o Powstaniu Wielkopolskim

10 W szkolnej Izbie Tradycji znajdują się pamiątki związane z Powstaniem.

11 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2006/2007

12 Dbając o odtworzenie realiów historycznych oraz w trosce o autentyczność przeżyć zorganizowaliśmy:
inscenizację, w której podporucznik Ludwika Bociański przyjechał na rynek pleszewski, gdzie wciągnięto flagę na maszt;

13 wywieszono Orła apel poległych

14 rozdano okolicznościowe ulotki
złożono kwiaty w miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

15 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2007/2008

16 W tym roku szkolnym zorganizowano:
koncert pieśni patriotycznych graffiti na murze szkoły

17 tematyczne wystawy apel dla najmłodszych

18 opasano Ratusz 120 -metrową flagą

19 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2008/2009

20 „Pamiątka po powstańcu”
90. obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego skupiły się wokół projektu „Nie zapomnimy o powstańcach wielkopolskich” , realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono liczne konkursy: „Kronika Powstania na terenie…”

21 „Fakty o powstaniu” - prezentacje
Rajd „Śladami Powstańców po ziemi pleszewskiej” – zadaniem uczestników rajdu było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ikonografii oraz odwiedzenie miejsc związanych z wydarzeniami sprzed 90 lat.

22 Montaż słowno – muzyczny, który przypominał moment przejęcia władzy przez pleszewian po wypędzeniu Niemców z miasta w 1919 roku. Dorożką na rynek przybyli: ówczesny burmistrz Pleszewa – Stefan Karczewski, starosta – Artur Szenic oraz ksiądz prałat Kazimierz Niesiołowski.

23 Inscenizację zakończył apel poległych, którym uczczono pamięć 14
Inscenizację zakończył apel poległych, którym uczczono pamięć 14. powstańców z Pleszewa, poległych pod Ligotą, Miejską Górką i Łomnicą.

24 Śpiew chóru, oprawa muzyczna, repliki mundurów powstańczych, w które ubrani byli uczniowie, flag oraz biało-czerwone balony, które poszybowały w niebo sprawiły, że uroczystość miała podniosły charakter.

25 Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie na temat: „Życiorys delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu”. Biogram oraz prezentacja multimedialna o księdzu prałacie Niesiołowskim została oceniona najwyżej w swojej kategorii. Wręczono również Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wydanie specjalne gazetki szkolnej „Amicus - obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.

26 Nasza szkoła, jako jedna z pięciu wielkopolskich szkół, marca 2009 roku otrzymała honorową odznakę „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim

27 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2009/2010

28 Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej przygotowały inscenizację, w której przedstawiły postacie związane z Powstaniem Wielkopolskim. Przygotowano również tematyczne wystawy oraz przeprowadzono konkurs recytatorski pt. „Ta ziemia od innych droższa”.

29 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2010/2011

30 „Wolność nie jest dana raz na zawsze” – pod takim hasłem odbyły się uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Inscenizacja przygotowana przez gimnazjalistów uświadomiła uczniom, że wolność wymaga wysiłku, pracy, należy o nią dbać i ją wzbogacać.

31 W apelu wziął udział pan Józef Świtalski – syn powstańca i opiekun sztandaru powstańców z 1925 roku.

32 Na posiedzeniu Rady Miejskiej dyrektor szkoły wraz z uczniami Anną Dzierlą oraz Piotrem Kupczykiem wnioskowali o nadanie Zespołowi Szkół Publicznych nr 3 imienia Powstańców Wielkopolskich Uzasadnili, że do przyjęcia nowego patrona społeczność „Trójki” jest przygotowana poprzez krzewienie wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego.

33 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2011/2012

34 W tym roku obchody zorganizowali najmłodsi uczniowie pleszewskiej „Trójki”, przedstawiając inscenizację o powstańcach oraz koncert pieśni patriotycznych. Zakończeniem obchodów było nagranie teledysku i płyty „Pieśni i piosenki patriotyczne”.

35 „My nie zapomnimy tych dni”
Rok 2012/2013

36 W roku poprzedzającym nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich przeprowadzono liczne wystawy, konkursy przygotowujące społeczność szkolną do uroczystości.

37 Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie dnia 3 września 2012 roku otrzymał dumne imię Powstańców Wielkopolskich.

38 Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się mszą św
Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się mszą św. Każdy z uczestników otrzymał biało – czerwoną rozetkę przygotowaną przez uczniów szkoły. Następnie wszyscy zaproszeni goście oraz uczniowie udali się do szkoły na uroczysty apel.

39 Uroczystość, oprócz władz samorządowych i oświatowych, uświetnił swą obecnością bratanek pułkownika Ludwika Bociańskiego – pan Wojciech Bociański. Zaproszono również grupy rekonstrukcyjne, które na boisku szkolnym wykonały okolicznościowe przedstawienie.

40 Co roku w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego redakcja szkolnej gazetki „Amicus” wydaje numer specjalny. Wydano również kalendarz szkolny 2012/2013 z pracami plastycznymi uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej – tematycznie związany z Powstaniem.

41 W roku szkolnym 2013/2014 powstał hymn szkoły.
1.Szkoła to jest ważna sprawa, Wiedza, przyjaźń i zabawa. Pleszewska Trójka to nasz świat, Uczeń zostawia tu swój ślad. Ref. Szkoła Trójka jest wspaniała, A powstańcom wieczna chwała. Co dzień pilnie się uczymy, I w przyszłość śmiało patrzymy. 2. Szkoła imię ma niezwykłe, Bo Powstańców Wielkopolskich. Męstwo było przodków cnotą, Więc chodzimy tu z ochotą. 3. Każdy talent: duży, mały, Zyska w Trójce swe pochwały. Bo to szkoła z tradycjami, Chlubi się laureatami. W roku szkolnym 2013/2014 powstał hymn szkoły.

42 Źródła: Dziękuję za uwagę zdjęcia z szkolnej biblioteki multimedialnej
wydania specjalne gazetki szkolnej „Amicus” gazety regionalne „Życie Pleszewa”, „Gazeta Pleszewska” książka „40 – lecie pleszewskiej Trójki” A. Matuszak, R. Musielak muzyka: Fryderyk Chopin Nokturn b-moll op. 9 Dziękuję za uwagę Wykonała: Anna Dzierla lat 15 ul. Mieszka I 11/ Pleszew Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie ul. B. Krzywoustego 4


Pobierz ppt "o Powstaniu Wielkopolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google