Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Żwirki i Wigury 81 tel: fax:

2 Ludzie - patronat Marie Curie - różne typy projektów badawczo-szkoleniowych (rozwój zasobów ludzkich w nauce) - podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych - dowolna tematyka badań - nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP) - większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich zwiększony budżet: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”.

3 Ludzie Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora

4 Ludzie warunki „mobility” Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć szkolenie. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Naukowiec nie pracował w kraju pochodzenia w ciągu ostatnich 5 lat. Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat. Kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat) Organizacje międzynarodowe. Mechanizmy reintegracyjne. Naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

5 Ludzie Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia pobyt szkoleniowy: 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt szkoleniowy kontrakt z KE – podpisuje instytucja przyjmująca; instytucja przyjmująca zatrudnia naukowca pobyt szkoleniowy:1-3 lata (w zależności od typu projektu)

6 Ludzie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Industry-Academia Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Industry-Academia Wymiar międzynarodowy Nagrody Marie Curie

7 Ludzie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): - sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie i interdyscyplinarne - jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo - jest dopuszczalne dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź „twinning” instytucji - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. 1-letnim od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy - wizyty naukowców doświadczonych celem wzmocnienia dydaktycznego sieci

8 Ludzie Lis Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. - podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji - projekt: 1-2 lata Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE.

9 Ludzie Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP - uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań - rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 2-24 miesiące - wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.)

10 Ludzie Lis Wymiar międzynarodowy (1) International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. - podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji - projekt 2-etapowy: 1-2 lata w kraju trzecim + 1 rok w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE.

11 Ludzie Nagroda 50 tys. EUR przyznawana co roku 5 najwybitniejszym badaczom, którzy skorzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowo-badawczych Unii Europejskiej. Nagroda Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE. Wymiar międzynarodowy (2)

12 Ludzie ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training): związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu ŚWIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating")

13 Ludzie KonkursData otwarcia Data zamknięcia Budżet (mln EUR) Marie Curie Awards ,25 Initial Training Networks European Reintegration Grants ,5 International Reintegration Grant ,5 Industry-Academia Partnership and Pathways ,4 Intra-European Fellowship International Outgoing Fellowships International Incoming Fellowships

14 Ludzie Więcej informacji: Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE > Find calls for this activity Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego Dokumenty: Workprogramme Guide for Applicants

15 Baza ofert szkoleniowych Baza ofert szkoleniowych przy projektach realizowanych w ramach Marie Curie Actions (host-driven actions):http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Host Fellowships/RTN Conferences

16 Typy projektów Naukowcy początkujący (3-36 miesięcy): Early Stage Training Naukowcy początkujący/doświadczeni: Research Training Networks FP6 Marie Curie Excellence Grants Naukowcy doświadczeni (2-24 miesięcy): Transfer of Knowledge Research Training Networks FP5 Marie Curie FP5

17 EUROPEJSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW 33 Portale Krajowe w tym: POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW 10 REGIONALNYCH PORTALI DLA NAUKOWCÓW


Pobierz ppt "Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google