Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obliczenia akustyczne w wentylacji Dane Obiekt – kawiarnia Dopuszczalny poziom hałasu: 45 dB Wskaźnik oceny hałasu; L A = 40 dB Kubatura pomieszczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obliczenia akustyczne w wentylacji Dane Obiekt – kawiarnia Dopuszczalny poziom hałasu: 45 dB Wskaźnik oceny hałasu; L A = 40 dB Kubatura pomieszczenia."— Zapis prezentacji:

1 Obliczenia akustyczne w wentylacji Dane Obiekt – kawiarnia Dopuszczalny poziom hałasu: 45 dB Wskaźnik oceny hałasu; L A = 40 dB Kubatura pomieszczenia a x b x h = 18 x10 x3 m= 540 m 3 Centrala wentylacyjna Kratka wentylacyjna nawiewna 400x250 mm Powierzchnia kratki; A=0,1 m 2 Współczynnik usytuowania nawiewnika; K=8 Odległość kratki od strefy przebywania ludzi; r= 2 m Chłonność akustyczna pomieszczenia;S=70 m 2 Tłumienie na wlocie do pomieszczenia;10 dB Głośność centrali wentylacyjnej wg karty doboru centrali:

2 Schemat instalacji

3 PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu.

4

5 Krzywe uciążliwości hałasu Dopuszczalny poziom hałasu odczytujemy z wykresu odznaczając wartości z krzywej zgodnie z zasadą NR=L Am -5dB=45-5=40

6 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

7 Tłumienie własne instalacji Tłumienie na wlocie do pomieszczenia Kubatura pomieszczenia a x b x h = 18 x10 x3 m= 540 m 3 Współczynnik usytuowania nawiewnika; K=8 Chłonność akustyczna pomieszczenia;S=70 m 2 Odległość kratki od strefy przebywania ludzi; r= 2 m Tłumienie na wlocie do pomieszczenia;10 dB Współczynnik konfiguracji K zależy od usytuowania nawiewnika w pomieszczeniu pomieszczeniu. Wykres do wyznaczania równoważnej powierzchni pochłaniania dźwięku S (chłonności akustycznej) w pomieszczeniu. 1. pomieszczenie bardzo dobrze wytłumione, 2. pomieszczenie dobrze wytłumione, 3. pomieszczenie normalne, 4. pomieszczenie słabo wytłumione, 5. pomieszczenie bardzo słabo wytłumione.

8 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

9 Tłumienie własne instalacji Tłumienie hałasu wskutek odbicia fali dźwiękowej w nawiewnikach lub wywiewnikach Uwaga!- (przyjmujemy tylko wartości dodatnie) f- częstotliwość Kratka wentylacyjna nawiewna 400x250 mm Powierzchnia kratki; A=0,1 m 2

10 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

11 Tłumienie własne instalacji Tłumienie hałasu na kolankach

12 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

13 Tłumienie własne instalacji Tłumienie hałasu na trójniku A=0,40x0,40=0,16 m 2, A 1 =0,4x0,25=0,1 m 2, A 2 =0,4x0,315=0,126m 2,

14 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

15 Tłumienie własne instalacji Tłumienie hałasu na nagłym zwężeniu A wy =0,40x0,40=0,16 m 2, A wl =0,72x0,72=0,52 m 2 - wylot z centrali

16 Tabela obliczeń częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5

17 Dobór tłumika częstotliwości Lp.Wyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5 Dobór tłumika: Dobrano tłumik typ TAP 11-AA długość l= 0,5 m O wymiarach 600x500 mm (3 kulisyx100 mm) Powierzchnia przepływu A e = 0,15 m2, w ef = 7,96 m/s Szum własny tłumika, L w = 33 dB(A) Opór tłumika  P= 25 Pa 1.Sumujemy elementy tłumienia własnego 2.Dodajemy do tego poziom dźwięku w pomieszczeniu 3.Sumę odejmujemy od głośności wentylatora.

18 Hałas powstający w wyniku przepływu powietrza w kanałach. gdzie: w - maksymalna prędkość w kanałach, 7,47m/s A w – przekrój kanału, w którym występuje maksymalna prędkość powietrza, (kanał 400x400 mm) A=0,16m 2 Względne widmo hałasu spowodowane prędkością w kanałach

19 Tabela obliczeń częstotliwości LpWyszczególnienie Poziom hałasu centrali Poziom dźwięku hałasu pomieszczenia Tłumienie własne instalacji 3.1Tłumienie na wlocie do pomieszczenia10 3.2Tłumienie odbicia Tłumienie na trójniku Tłumienie na kolanie Tłumienie na trójniku2,5 3.6Tłumienie na kolanie Tłumienie nagłe zwężenie1,5 4Suma tłumienia własnego instalacji Suma p. 2 + p Wymagane tłumienie p.1 - p Charkaterystyka dobranego tłumika Hałas od prędkości w= 7,47 m/s 45,7 dB 8.1Względny poziom hałasu od prędkosci w41,240,739,238,237,235,732,723,7 9Suma p.2 + p p p p p ,575,571,566,559,556,5 58,5 1.Obliczamy hałas wynikający z prędkości 2.Odejmujemy od tej głośności sumę tłumienia elementów instalacji i pomieszczenia, pomiędzy miejscem wystąpienia maksymalnego hałasu i pierwszą kratką.

20 Graficzne przedstawienie obliczeń akustycznych Krzywe uciążliwości hałasu

21 Tłumienie w prostych odcinkach kanałów gdzie: l- długość kanału, m, α- współczynnik pochłaniania dźwięku materiału kanału (zależny od materiału i częstotliwości) R- promień hydrauliczny (R=A/U) Dla kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej można przyjmować tłumienie na poziomie 1dB na 10 m kanału

22 TŁUMIKI AKUSTYCZNE - PRZYKŁADY


Pobierz ppt "Obliczenia akustyczne w wentylacji Dane Obiekt – kawiarnia Dopuszczalny poziom hałasu: 45 dB Wskaźnik oceny hałasu; L A = 40 dB Kubatura pomieszczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google