Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miernictwo Elektroniczne InformatykaINŻ Wykład 13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miernictwo Elektroniczne InformatykaINŻ Wykład 13."— Zapis prezentacji:

1 Miernictwo Elektroniczne InformatykaINŻ Wykład 13

2 Miernictwo 1 – W132 Na obecnym wykładzie Na obecnym wykładzie –Podstawowe parametry elektryczne elementów biernych –Pomiary parametrów elementów biernych (pomiary impedancji) –Moc czynna, bierna i pozorna oraz sposoby ich pomiaru –Pomiary wielkości nieelektrycznych Na poprzednim wykładzie… Na poprzednim wykładzie… – Rejestratory i oscylatory – Impedancja elektryczna – Pomiary napięć przemiennych – Amperomierze prądów przemiennych –Multimetry

3 Miernictwo 1 – W133 Charakterystyki elementów biernych Charakterystyki elementów biernych Właściwości elementów biernych – Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem i prądem) Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnym rezystorze

4 Miernictwo 1 – W134 –Kondensator idealny »pojemność elektryczna »równanie w dziedzinie czasu »stosunek wartości skutecznych napięcia i prądu zmiennego dla sygnałów harmonicznych dla sygnałów harmonicznych

5 Miernictwo 1 – W135 »przesunięcie fazowe między napięciem i prądem zmiennym: -π/2(-90 o ) Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnym kondensatorze

6 Miernictwo 1 – W136 –Kondensator rzeczywisty »schemat zastępczy (model elektryczny) Rys. Schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego

7 Miernictwo 1 – W137 »szeregowy i równoległy schemat zastępczy kondensatora »współczynnik strat D (tangens kąta stratności tgδ) Rys. Szeregowy i równoległy schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego

8 Miernictwo 1 – W138 –Cewka indukcyjna idealna »strumień magnetyczny (indukcyjność L) »równanie w dziedzinie czasu »stosunek wartości skutecznych napięcia i prądu zmiennego dla sygnałów harmonicznych

9 Miernictwo 1 – W139 »przesunięcie fazowe między napięciem i prądem zmiennym: π/2(90 o ) Rys. Napięcie i prąd zmienny w idealnej cewce

10 Miernictwo 1 – W1310 –Cewka indukcyjna rzeczywista »schemat zastępczy (model elektryczny) Rys. Schemat zastępczy cewki rzeczywistej

11 Miernictwo 1 – W1311 »szeregowy i równoległy schemat zastępczy cewki »dobroć cewki Q (tangens kąta przesunięcia faz tgφ) Rys. Szeregowy i równoległy schemat zastępczy cewki rzeczywistej

12 Miernictwo 1 – W1312 Mostki czterogałęźne Mostki czterogałęźne –Właściwości ogólne Pomiary impedancji Rys. Schemat mostka czterogałęźnego do pomiaru impedancji

13 Miernictwo 1 – W1313 »warunek równowagi mostka »możliwość wyznaczenia obu składowych nieznanej impedancji Z x lub lub »wniosek: do zrównoważenia mostka impedancyjnego należy zastosować dwa elementy regulowane

14 Miernictwo 1 – W1314 –Mostki do pomiaru pojemności »dobór schematu zastępczego kondensatora w oparciu o jego strukturę Rys. Mostek uniwersalny do pomiaru pojemności: a) szeregowy, b) równoległy

15 Miernictwo 1 – W1315 –Mostki do pomiaru indukcyjności Rys. Mostki do pomiaru indukcyjności

16 Miernictwo 1 – W1316 –Mostki transformatorowe »zastąpienie spadków napięć w ramionach mostka siłami elektromotorycznymi wtórnych uzwojeń transformatora Rys. Mostek transformatorowy do pomiaru impedancji »warunek równowagi mostka »zastąpienie stosunku impedancji stosunkiem liczby zwojów – większa dokładność i powtarzalność wskazań

17 Miernictwo 1 – W1317 Półautomatyczne i automatyczne pomiary impedancji Półautomatyczne i automatyczne pomiary impedancji –Mostki półautomatyczne (jeden z elementów dostrajany ręcznie, drugi automatycznie) –Przyrządy automatyczne (cyfrowe)

18 Miernictwo 1 – W1318 Definicje Definicje –Moc chwilowa –Moc czynna (rozpraszana lub zamieniana na pracę, energię, itp.) Pomiary mocy sygnałów harmonicznych

19 Miernictwo 1 – W1319 –Moc pozorna (amplituda oscylacji mocy chwilowej) –Moc bierna (moc przesyłana na przemian między nadajnikiem i odbiornikiem) –Związek między mocą pozorną, czynną i bierną –Współczynnik mocy: miara wykorzystania energetycznego

20 Miernictwo 1 – W1320 Rys. Pomiar mocy za pomocą watomierza a) poprawny pomiar prądu źródła i napięcia odbiornika b) poprawny pomiar napięcia źródła i prądu odbiornika ■ Pomiar mocy odbieranej –pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej –sposób włączenia watomierza

21 Miernictwo 1 – W1321 Pomiar mocy metodą absorpcyjną Pomiar mocy metodą absorpcyjną –zasada pomiaru –regulacja R: wyznaczenie maksymalnej mocy oddawanej i rezystancji dopasowania Pomiary energii elektrycznej Pomiary energii elektrycznej –energia jest mocą czynną scałkowaną w czasie T

22 Miernictwo 1 – W1322 Czujniki i przetworniki wielkości fizycznych Czujniki i przetworniki wielkości fizycznych –Przetwornik to urządzenie (lub element) odwzorowujący wielkość wejściową na wielkość wyjściową w zdefiniowany sposób Zwykle kilka przetworników łączonych jest szeregowo tworząc łańcuch przetwarzania Pomiary wielkości nieelektrycznych –Czujnik to pierwszy element łańcucha przetworników mający bezpośredni kontakt z polem pomiarowym i reagujący na zmianę wielkości mierzonej

23 Miernictwo 1 – W1323 Zalety elektrycznego pomiaru wielkości nieelektrycznych Zalety elektrycznego pomiaru wielkości nieelektrycznych –analogowe przetwarzanie sygnału pomiarowego (wzmacnianie, filtracja, itd.) –przesyłanie sygnału na odległość –przetwarzanie cyfrowe sygnału (obróbka matematyczna) –sterowanie elektryczne obiektami Idea pomiarów: zastosowanie przetworników (czujników) wielkości nieelektrycznych na elektryczne Idea pomiarów: zastosowanie przetworników (czujników) wielkości nieelektrycznych na elektryczne Typy czujników pomiarowych Typy czujników pomiarowych –parametryczne –generacyjne

24 Miernictwo 1 – W1324 Pytania kontrolne Pytania kontrolne –Jakie zjawiska charakteryzują parametry elektryczne elementów biernych Powstawanie obrazu w oscyloskopie –Zasady pomiaru impedancji –Co opisuje moc czynna, a co bierna; sposoby ich pomiaru –Co to są czujniki i przetworniki –Na czym polegają pomiary wielkości nieelektrycznych Kolokwium (test wyboru) Kolokwium (test wyboru) czwartek, 29 stycznia A-L: godz. 9:15 M-Ż: godz. 9:45 Należy przynieść coś do pisania i legitymację (lub indeks) Wpis/termin poprawkowy Wpis/termin poprawkowy czwartek, 5 lutego, godz. ???


Pobierz ppt "Miernictwo Elektroniczne InformatykaINŻ Wykład 13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google