Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole,"— Zapis prezentacji:

1 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.” 

2 29 X 2012 roku naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach. Uczniowie wszystkich klas brali udział w spotkaniu z przedstawicielami władzy. Podczas spotkania była okazja, aby przypomnieć sobie i zademonstrować zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Tym bardziej, że większość uczniów musi codziennie pokonać przejście dla pieszych idąc do lub ze szkoły. Chętni do pokazu tych umiejętności byli głównie uczniowie klas młodszych. Panowie policjanci przypomnieli wszystkim uczniom, jak ważne jest noszenie znaczków odblaskowych, zarówno na tornistrach, jak i na ubraniach. Nie zabrakło też policyjnych gadżetów – każdy mógł je zobaczyć, dotknąć, a nawet na siebie założyć. Zaś policjanci szczegółowo wyjaśniali, że wszystkie te elementy policyjnego wyposażenia służą im podczas akcji policyjnych dla zachowania bezpieczeństwa. Atrakcją tego spotkania był również samochód policyjny, do którego każdy uczeń mógł wsiąść i zobaczyć jego wyposażenie. Był również pokaz sygnałów policyjnych – świetlnych i dźwiękowych. Na koniec przedstawiciele władzy podsumowali spotkanie stwierdzeniem, że praca policjanta jest po to, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w szkole, na drodze i w domu.

3

4

5

6 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne: Sznupek nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.”

7 30 października 2012r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję wyjechać do świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi aby wziąć udział w programie profilaktycznym „Bezpiecznie na drodze - Sznupek 2012”. Spotkali się z przedstawicielami lokalnej policji i psem policyjnym – maskotką „Sznupkiem”. Podczas tego spotkania uczniowie świetnie się bawili, a podczas zabawy z policjantami uczyli się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz prawidłowego poruszania się po ulicy i chodniku. Dzieci uczestniczyły również w konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drodze.

8

9

10 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne: Straż Gminna nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.”

11 W ramach realizacji zadania 3 konkursu „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” zaprosiliśmy do naszej szkoły pracowników Straży Gminnej w Lyskach. Podczas spotkania, które odbyło się 19 XI strażnicy porządku opowiadali uczniom o swojej pracy, o tym, co wchodzi w zakres ich obowiązków. Podczas wykonywania swojej pracy dbają o to, aby w miejscowościach gminy było czysto, a mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Prezentowali też strój zaznaczając, że różni się od munduru policjanta. Pracownik Straży Gminnej, podczas wykonywania swoich obowiązków ma do dyspozycji m. in. kajdanki, krótkofalówkę. Dzieci z uwagą słuchały panów strażników i chętnie zadawały pytania, gdyż pracownicy Straży Gminnej odwiedzili naszą szkołę po raz pierwszy. Uczniowie mogli też zobaczyć samochód, w który jest wyposażona Straż Gminna w Lyskach, a także wsiąść do niego. Strażnicy porządku zaprezentowali sygnał dźwiękowy i świetlny, co wzbudziło wielkie zainteresowanie ze strony uczniów.

12

13

14

15

16 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.”

17 23 XI, na zaproszenie strażaków OSP Zwonowice, wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami udali się do budynku OSP, który mieści się niedaleko naszej szkoły. Spotkanie było niecodzienne, gdyż uczniowie mogli wejść do pomieszczeń, gdzie przechowywany jest sprzęt strażacki i gdzie garażowane są wozy strażackie. Naczelnik OSP Zwonowice - Krzysztof Zientek bardzo dokładnie opowiadał uczniom, jak ważna, ciężka i odpowiedzialna jest praca strażaka. Strażacy służą pomocą w akcjach ratowniczych w czasie pożarów lub innych zagrożeń dla ludzi. Są pomocni dla ofiar katastrof czy klęsk żywiołowych. Ich praca to również udzielanie pierwszej pomocy i ochrona ludności. Po wprowadzeniu teoretycznym nadszedł czas na praktykę. Wozy strażackie wyjechały z garaży i każde dziecko mogło je zobaczyć z bliska i od środka. Strażacy pokazali uczniom, jakiego sprzętu używają podczas akcji gaszenia pożaru. Dzieci mogły zobaczyć to wszystko, a nawet założyć na głowę hełm strażacki. Zaprezentowano również sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, w który wyposażona jest Straż Pożarna. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i oglądały prezentowany sprzęt strażacki.

18 Dzieci uczęszczające do naszej szkoły interesują się działalnością strażacką, o czym świadczy ich liczny udział w organizowanych przez strażaków konkursach strażackich. W jednym z takich konkursów uczeń II klasy Tomasz Hanusek zajął wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim. Na koniec spotkania strażacy przypomnieli numer telefonu 998, pod który należy dzwonić w razie zagrożenia czy niebezpieczeństwa oraz zachęcali do dalszego, aktywnego uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Straż Pożarną. W ramach współpracy z jednostką OSP w Zwonowicach, dnia 04 II 2013r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy Pożarniczej, który zorganizowali i przeprowadzili właśnie strażacy OSP Zwonowice. Zwycięzcą konkursu na etapie szkolnym został uczeń klasy V – Dawid Cieślik, II miejsce zajął uczeń klasy VI – Marcin Skrzypiec, a III miejsce – uczeń klasy III Tomasz Hanusek. Zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!

19

20

21

22

23

24 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gospodarstwach wiejskich nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.”

25 13 XII 2012r. w naszej szkole odbyło się szkolenie wszystkich uczniów na temat: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gospodarstwach wiejskich”. Dzieci obejrzały film edukacyjny ukazujący wiele niebezpiecznych sytuacji zagrażających użytkownikom (a szczególnie dzieciom) wiejskich gospodarstw, jak np.: nieporządek w gospodarstwie, prowadzenie traktora przez dzieci, obsługa maszyn rolniczych przez dzieci, używanie środków chemicznych, korzystanie z piły, wchodzenie na drabinę, koszenie trawy, prowadzenie maszyn rolniczych, przebywanie w pobliżu zwierząt, pozostawianie dzieci samych w pobliżu pracujących maszyn rolniczych. W oglądanym filmie wystąpiło wiele haseł dotyczących bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach:  „Wiele prac mogą wykonywać tylko dorośli!”;  „Bezmyślność dużych i małych to częsta przyczyna wypadków!”:  „Bezpieczeństwo dziecka górą!”:  „Bałagan w gospodarstwie to częsta przyczyna wypadków. Dbajcie o porządek!”. Po obejrzanym filmie, podczas prezentacji, dzieci zostały zapoznane ze sposobami, jak można takich sytuacji niebezpiecznych uniknąć, oraz jakich prac i czynności w gospodarstwie nie powinny wykonywać dzieci do lat 16.

26 Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna, itp.”

27 Jednym z etapów realizacji zadania 3 było szkolenie z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprosiliśmy więc do szkoły pracowników Pogotowia Ratunkowego w Rybniku, aby udzielili nam kilka teoretycznych i praktycznych wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dzieci z zaciekawieniem słuchały porad ratownika medycznego, przypomniały telefony alarmowe, na które trzeba dzwonić w razie potrzeby, mogły też spróbować swoich umiejętności na fantomie, prezentując udzielanie pierwszej pomocy poprzez masaż serca. Podczas spotkania zaprezentowane zostało też ułożenie poszkodowanego w pozycji „bocznej ustalonej”. Atrakcją dla dzieci był również pokaz i demonstracja działania defibrylatora. Ciekawym momentem był pokaz „zawartości” samochodu, tzw „erki”. Pan ratownik wyjaśniał, że każdy element w tym samochodzie ma swoje stałe miejsce, aby w razie potrzeby jak najszybciej pomóc poszkodowanemu. Dzieci mogły wejść do środka samochodu i całe wyposażenie zobaczyć z bliska.

28

29

30

31

32

33


Pobierz ppt "Spotkania z przedstawicielami:  Policji  Straży Pożarnej  Pogotowia Ratunkowego  Organizacji społecznych  Inne nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google