Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E fektywne P rezentacje z elementami języka perswazji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E fektywne P rezentacje z elementami języka perswazji."— Zapis prezentacji:

1

2 E fektywne P rezentacje z elementami języka perswazji

3 Mózg ludzki jest tym cudownym narządem, który rozpoczyna działać natychmiast po naszym urodzeniu a przestaje… gdy mamy zamiar rozpocząć prezentację grupową…

4 CPK Cel:  Rozwinięcie umiejętności Uczestników w zakresie prowadzenia efektywnych prezentacji. Przebieg:  Dyskusje, ćwiczenia praktyczne, wystąpienia na żywo, analiza zapisu DVD.

5 CPK, cd. Korzyść  Po wdrożeniu umiejętności będziecie potrafili zaciekawiać i angażować słuchaczy oraz zwiększycie szanse na to, że słuchacze podejmą działania, na których Wam zależy.

6 4 fakty  3 prawdziwe  1 „nieprawdziwy”

7 Moja prezentacja

8 7 Zasady współpracy 1.Wymiana doświadczeń 2.Punktualność 3.Wyłączone telefony 4.Uśmiech Moje oczekiwania

9 O czym będziemy mówić ? ...jak przygotować i wygłosić prezentację  Zawartość  O czym powiedzieć ?  Struktura  Jak rozplanować treść ?  Sztuka prezentacji  Jak prezentować ? JEP

10 Dobra prezentacja ?

11 “Prezentacje sprawiające wrażenie największej spontaniczności to te, które były szczególnie starannie i pracochłonnie przygotowane.”

12 4 Strategia 4 Kroków Prezentacji 1.Analiza 2.Strukturyzowanie 3.Wzbogacenie 4.Wygłoszenie

13 Pamiętaj!!!  Zanim wygłosisz prezentację odpowiedz sobie na następujące pytania:  Co chcę osiągnąć dzięki tej prezentacji?  Do kogo mówię? Kim są moi słuchacze?  Co pozwoli mi uzyskać zainteresowanie i zaangażowanie słuchaczy?  Co słuchacze wiedzą i sądzą o prezentowanych tematach?  Jakie jest ich doświadczenie w odniesieniu do prezentowanej treści?

14 Cel prezentacji...... czyli co chcesz osiągnąć  Cel:  określa efekt końcowy  nadaje kierunek prezentacji  pozwala trzymać się tematu

15 “Gdy perswadujesz,odwołuj się raczej do interesu, niż do intelektu.” Beniamin Franklin

16  Informacyjna  Perswazyjna  Skłaniająca do działania Cel – rodzaje prezentacji

17 Cel mojej prezentacji – ćwiczenie indywidualne  Proszę napisać cel prezentacji, nad którą pracujesz podczas szkolenia. UWAGA: Pomyśl o konkretnych Klientach.

18 Ustal, o czym powiesz. (Wybór tematów) + = Cel prezentacji Potrzeby słuchaczy Zagadnienia do omówienia

19 “Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez te argumenty, na które sami wpadli, niż przez te, które im ktoś narzucił.” Blaise Pascal

20 Strukturyzowanie prezentacji

21 Struktura prezentacji 20 % 70 % 10 % Wprowadzenie Rozwinięcie Zakończenie

22 Jak „dobrze” zacząć

23 Najtrudniejszy pierwszy krok... Wprowadzenie 1.Zagajenie 2.Temat 3.CPK 4.„Spis treści” (główne punkty prezentacji)

24 Zagajenie  Zwróć na siebie uwagę, przełam lody  Dowcip, pytanie, aforyzm, cytat …(„magiczne słowa”) …niech słuchacze Cię polubią  Uśmiechnij się!!!

25 Zagajenie do mojej prezentacji n Ćwiczenie 5’

26 Temat + CPK C el C el Poinformowanie / przekonanie / skłonienie słuchaczy do podjęcia konkretnych działań P P rzebieg Forma prezentacji Czas trwania Czas na pytania słuchaczy / dyskusję K K orzyść Jakich efektów i korzyści słuchacze mogą się spodziewać? T T emat

27 Moje wprowadzenie do prezentacji Temat + CPK + „Spis treści” 10’ n Ćwiczenie

28 Rozwinięcie głównych punktów (struktura) 3 kroki: PSK Szczegóły Wniosek 1 3 2 Łączniki

29 28 Prezentacja Specyficznej Korzyści  Problem  Konsekwencje  Potrzeba  Korzyść  Produkt

30 PSK - przykład  Problem: niedobry witaminy D u osób po 65 r.ż.  Konsekwencje: osteoporoza, większa liczba złamań, pacjent często nie może samodzielnie wykonywać nawet najprostszych czynności / skazany na pomoc innych  Potrzeba: suplementacja witaminą D3 w dawce 800-1000 IU/dobę przez cały rok  Korzyść: zdrowy układ kostny i pełna samodzielność  Produkt: Moller’s 50+ jedyny w Polsce z podwyższoną dawką wit. D3

31 PSK - ćwiczenie 15’ n Ćwiczenie

32 Główny punkt – Ćwiczenie indywidualne

33 Zakończenie n Po pierwsze: Podsumuj korzyści !!! n Po drugie: Powiedz klientom, co mają zrobić.* *Pamiętaj o języku perswazji!

34 Zakończenie – Ćwiczenie indywidualne n Ćwiczenie

35 Odpowiadanie na pytania 1. Przewiduj, jakie pytania padną (przygotuj odpowiedzi: argumenty, slajdy, itd.) 2. Na początku prezentacji powiedz, w której jej części przewidujesz zadawanie pytań 3. Gdy pytanie padnie, upewnij się, że dobrze je rozumiesz (parafraza !!!) 4. Odpowiadaj zwięźle 5. Upewnij się, że osoba, która zadała Ci pytanie jest usatysfakcjonowana Twoją odpowiedzią.

36 Pamiętaj Nie udzielaj odpowiedzi zanim upewnisz się, że dobrze zrozumiałeś pytanie!!!

37 Pomoce wizualne …dlaczego...? To, co usłyszałem, zapomniałem, To, co zobaczyłem, zapamiętałem, To, co zrobiłem, zrozumiałem… Konfucjusz, 451 p.n.e.

38 Pomoce wizualne …dlaczego...? 1. Wzmacniają siłę wypowiedzi 2. Pomagają słuchaczom lepiej zrozumieć temat 3. Ułatwiają zapamiętanie

39  Powinny być “proste” (max 25 słów / slajd)  Rysunki i schematy winny być nieskomplikowane  Zawsze sprawdzaj “literówki” i liczby  Używaj kolorów, podkreśleń i pomysłów Pomoce wizualne...przygotowując je pamiętaj:

40  Są czyt e lne  Pasują do tematu, o którym mówisz  Są WIDOCZNE  Są ułożone we właściwej kolejności (1,2,3,4...) Pomoce wizualne...zanim je pokażesz, upewnij się, że:... pamiętaj o przedłużaczu...

41 Korzystając ze slajdów należy:  Być zwróconym w kierunku uczestników, a nie ekranu  Nie pokazywać jednego slajdu zbyt długo  Wyświetlać kolejne pozycje listy jeden po drugim  W / B / Nr + enter  Ctrl P – rysowanie; Ctrl E – gumka; Ctrl U – wyłączenie w/w  Slajd musi być czytelny z PC z odległości 2 m

42 Pamiętaj: Pomoce wizualne = wsparcie Prezentacja = to ty !

43 W IZUALNIE  W OKALNIE  W ERBALNIE  = 100% zakomunikowanej informacji Sztuka Prezentacji

44 W IZUALNIE  55% W OKALNIE  38% W ERBALNIE  7% = 100% zakomunikowanej informacji Sztuka Prezentacji

45 Wizualnie  Postawa ciała, motoryka, gesty  Bądź naturalny, zrelaksowany, dynamiczny, „pewny siebie” (wejście)  Używaj gestów, aby podkreślić dany punkt  Kontakt wzrokowy  Patrz na słuchaczy  Mimika twarzy  Uśmiech!!! Sztuka Prezentacji

46 Sztuka Prezentacji (cd.) Wokalnie: Twój głos to potęga !!! n mów wyraźnie i nie za szybko n mów tak, aby być słyszanym n mówiąc unikaj monotonii (podnoś i zniżaj głos) n unikaj wyrazów typu EEEE, HMMMM..

47 Doskonaląc „Wiżual”

48 Trema. Gdy coś nie pójdzie…

49 Moja prezentacja – Ćwiczenie indywidualne Prosimy zaplanować i przygotować prezentację, która będzie zawierać wszystkie elementy prezentacji.

50 Moja prezentacja

51 3 wnioski ze szkolenia

52 Dziękujemy!!!


Pobierz ppt "E fektywne P rezentacje z elementami języka perswazji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google