Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne Prezentacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne Prezentacje"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne Prezentacje
z elementami języka perswazji

2 Mózg ludzki jest tym cudownym narządem, który rozpoczyna działać natychmiast po naszym urodzeniu a przestaje… gdy mamy zamiar rozpocząć prezentację grupową… Sztuka Efektywnej Prezentacji oparta jest na następujących przesłankach: Przygotowanie prezentacji powinno poprzedzić jasne określenie jej celu; Prezentacja powinna odpowiadać zainteresowaniom i potrzebom słuchaczy; Prezentacja powinna być przejrzysta, ustrukturyzowana i zrozumiała dla słuchaczy.

3 CPK Cel: Rozwinięcie umiejętności Uczestników w zakresie prowadzenia efektywnych prezentacji. Przebieg: Dyskusje, ćwiczenia praktyczne, wystąpienia na żywo, analiza zapisu DVD. NOTATKI:

4 CPK, cd. Korzyść Po wdrożeniu umiejętności będziecie potrafili zaciekawiać i angażować słuchaczy oraz zwiększycie szanse na to, że słuchacze podejmą działania, na których Wam zależy. NOTATKI:

5 4 fakty 3 prawdziwe 1 „nieprawdziwy” NOTATKI:

6 Moja prezentacja NOTATKI:

7 Zasady współpracy Moje oczekiwania Wymiana doświadczeń Punktualność
Wyłączone telefony Uśmiech NOTATKI: Moje oczekiwania 7 7

8 O czym będziemy mówić ? ...jak przygotować i wygłosić prezentację
Zawartość O czym powiedzieć ? Struktura Jak rozplanować treść ? Sztuka prezentacji Jak prezentować ? NOTATKI: JEP

9 Dobra prezentacja ? NOTATKI:

10 “Prezentacje sprawiające wrażenie największej spontaniczności to te, które były szczególnie starannie i pracochłonnie przygotowane.” NOTATKI:

11 Strategia 4 Kroków Prezentacji
Analiza Strukturyzowanie Wzbogacenie Wygłoszenie Aby prezentacja osiągnęła swój cel, powinieneś mieć strategię jej przygotowania. Poniższe punkty przedstawiają Strategię 4 Kroków Prezentacji, niezbędnych do tego, by twoja prezentacja zakończyła się sukcesem: 1. Analiza a. Ustalenie celu (“Cel-Korzyści”) b. Kto jest odbiorcą prezentacji i jakie ma potrzeby c. Wybór głównych punktów (zagadnienia adresujące potrzeby słuchaczy) 2. Strukturyzowanie a. Rozplanowanie treści 3. Wzbogacenie a. Przygotowanie pomocy wizualnych 4. Wygłoszenie a. Ćwiczenie (próbna prezentacja) i wygłoszenie NOTATKI:

12 Pamiętaj!!! Zanim wygłosisz prezentację odpowiedz sobie na następujące pytania: Co chcę osiągnąć dzięki tej prezentacji? Do kogo mówię? Kim są moi słuchacze? Co pozwoli mi uzyskać zainteresowanie i zaangażowanie słuchaczy? Co słuchacze wiedzą i sądzą o prezentowanych tematach? Jakie jest ich doświadczenie w odniesieniu do prezentowanej treści? NOTATKI:

13 Cel prezentacji... ...czyli co chcesz osiągnąć
określa efekt końcowy nadaje kierunek prezentacji pozwala trzymać się tematu NOTATKI:

14 “Gdy perswadujesz,odwołuj się raczej do interesu, niż do intelektu.”
Beniamin Franklin NOTATKI:

15 Cel – rodzaje prezentacji
Informacyjna Perswazyjna Skłaniająca do działania Właściwe określenie celu prezentacji umożliwia dobór właściwych argumentów. NOTATKI:

16 Cel mojej prezentacji – ćwiczenie indywidualne
Proszę napisać cel prezentacji, nad którą pracujesz podczas szkolenia. UWAGA: Pomyśl o konkretnych Klientach. Cel mojej prezentacji:

17 Ustal, o czym powiesz. (Wybór tematów)
Cel prezentacji Potrzeby słuchaczy + = Zdefiniowanie celu prezentacji i potrzeb słuchaczy umożliwi Ci ustalić „tematy do omówienia”, które rozwiniesz podczas swojej prezentacji. NOTATKI: Zagadnienia do omówienia

18 “Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez te argumenty, na które sami wpadli, niż przez te, które im ktoś narzucił.” NOTATKI: Blaise Pascal

19 Strukturyzowanie prezentacji
NOTATKI:

20 Struktura prezentacji
20 % 70 % 10 % Wprowadzenie Rozwinięcie Zakończenie “Na początku powiedz, o czym będziesz mówić. Potem, powiedz to. Na zakończenie podsumuj to, o czym powiedziałeś”. Trochę matmy…: Masz 5 minut na prezentację. Ile czasu będą trwać: “Wprowadzenie”, “Rozwinięcie” i “Zakończenie”? Wprowadzenie: ______ Rozwinięcie: ______ Zakończenie: ______ NOTATKI:

21 Jak „dobrze” zacząć NOTATKI:

22 Najtrudniejszy pierwszy krok...
Wprowadzenie Zagajenie Temat CPK „Spis treści” (główne punkty prezentacji) NOTATKI:

23 Zagajenie Uśmiechnij się!!! Zwróć na siebie uwagę, przełam lody
Dowcip, pytanie, aforyzm, cytat …(„magiczne słowa”) …niech słuchacze Cię polubią Uśmiechnij się!!! Magiczne słowa: jak; nowy; ciekawy; atrakcyjny; zysk; zyskowny; korzystny; interesujący; obiecujący… NOTATKI:

24 Zagajenie do mojej prezentacji
5’ Ćwiczenie ĆWiCZENIE Napisz zagajenie do Twojej prezentacji (pamiętaj o „magicznym otwieraczu”). Masz 5 minut czasu.

25 Temat + CPK Temat Cel Poinformowanie / przekonanie / skłonienie słuchaczy do podjęcia konkretnych działań Przebieg Forma prezentacji Czas trwania Czas na pytania słuchaczy / dyskusję Korzyść Jakich efektów i korzyści słuchacze mogą się spodziewać? NOTATKI:

26 Moje wprowadzenie do prezentacji Temat + CPK + „Spis treści”
10’ Ćwiczenie ĆWiCZENIE Napisz wprowadzenie do Twojej prezentacji. Masz 10 minut czasu. Temat Cel przebieg Korzyść Główne punkty

27 Rozwinięcie głównych punktów (struktura)
3 kroki: Łączniki PSK Szczegóły Wniosek 1 2 W „Rozwinięciu” omawiaj nie więcej niż 2-3 „główne punkty” ze spisu treści. Omawiając dany „Podtemat” „Główny Punkt” wyjaśniasz, jak prezentowane informacje rozwiążą ważne problemy słuchaczy. Opisuj rzeczywiste sytuacje (najlepiej potencjalne lub istniejące zagrożenia lub potrzeby słuchaczy). Ułatwi Ci to uwydatnić korzyści, gdy problem zostanie rozwiązany. Pamiętaj, aby opisać problem i korzyści z punktu widzenia słuchaczy. Prezentacja Specyficznej Korzyści (PSK) Pamiętaj o słowach kluczach! Szczegóły Ważne szczegóły pomagają słuchaczom w zrozumieniu i zaakceptowaniu korzyści oraz dają odpowiedź na niektóre pytania, które przewidujesz, że mogą pojawić się podczas prezentacji. Wniosek Wniosek będący ostatnim elementem „Podtematu” jest podsumowaniem i podkreśleniem najważniejszej korzyści dyskutowanej w „Podtemacie”. ŁĄCZNIKI: logicznie połącz poszczególne części prezentacji, np. „…I to prowadzi nas do kolejnego zagadnienia, jakim jest….” 3

28 Prezentacja Specyficznej Korzyści
Problem Konsekwencje Potrzeba Korzyść Produkt PSK – konstrukcja: Problem („Dużym problemem jest…”), Konsekwencje („…czego konsekwencją jest…”) Potrzeba („Istnieje zatem potrzeba…”) Korzyść („…dzięki czemu…”) Produkt / Rozwiązanie („Rozwiązaniem / lekiem jest…”) PSK – alternatywne sformułowania : Problem („Często zdarza się / Niejednokrotnie podkreślacie Państwo, że trudną sytuacją jest…”), Konsekwencje („co często prowadzi do…”) Potrzeba („w związku z tym dostrzegacie potrzebę / poszukujecie rozwiązań…”) Produkt („Rozwiązaniem / lekiem jest…”) 28

29 PSK - przykład Problem: niedobry witaminy D u osób po 65 r.ż.
Konsekwencje: osteoporoza, większa liczba złamań, pacjent często nie może samodzielnie wykonywać nawet najprostszych czynności / skazany na pomoc innych Potrzeba: suplementacja witaminą D3 w dawce IU/dobę przez cały rok Korzyść: zdrowy układ kostny i pełna samodzielność Produkt: Moller’s 50+ jedyny w Polsce z podwyższoną dawką wit. D3

30 PSK - ćwiczenie Ćwiczenie 15’ ĆWiCZENIE
Napisz jedno PSK do Twojej prezentacji. Masz 15 minut czasu.

31 Główny punkt – Ćwiczenie indywidualne
Napisz tekst wypowiedzi rozwijającej jeden z „głównych punktów” (wg poniższej struktury). PSK: Problem Konsekwencje: Potrzeba: Korzyść: Produkt / Rozwiązanie: Szczegóły: Wniosek:

32 Zakończenie Podsumuj korzyści !!! Powiedz klientom, co mają zrobić.*
Po pierwsze: Podsumuj korzyści !!! Po drugie: Powiedz klientom, co mają zrobić.* *Pamiętaj o języku perswazji! NOTATKI:

33 Zakończenie – Ćwiczenie indywidualne
Prosimy napisać zakończenie prezentacji Korzyści: Powiedz klientom, co mają zrobić:

34 Odpowiadanie na pytania
Przewiduj, jakie pytania padną (przygotuj odpowiedzi: argumenty, slajdy, itd.) Na początku prezentacji powiedz, w której jej części przewidujesz zadawanie pytań Gdy pytanie padnie, upewnij się, że dobrze je rozumiesz (parafraza !!!) Odpowiadaj zwięźle Upewnij się, że osoba, która zadała Ci pytanie jest usatysfakcjonowana Twoją odpowiedzią. NOTATKI:

35 Pamiętaj Nie udzielaj odpowiedzi zanim upewnisz się, że dobrze zrozumiałeś pytanie!!! NOTATKI:

36 Pomoce wizualne …dlaczego...?
To, co usłyszałem, zapomniałem, To, co zobaczyłem, zapamiętałem, To, co zrobiłem, zrozumiałem… NOTATKI: Konfucjusz, 451 p.n.e.

37 Pomoce wizualne …dlaczego...?
Wzmacniają siłę wypowiedzi Pomagają słuchaczom lepiej zrozumieć temat Ułatwiają zapamiętanie NOTATKI:

38 Pomoce wizualne ...przygotowując je pamiętaj:
Powinny być “proste” (max 25 słów / slajd) Rysunki i schematy winny być nieskomplikowane Zawsze sprawdzaj “literówki” i liczby Używaj kolorów, podkreśleń i pomysłów “Zasada 180 cm”: spójrz na ekran swojego PeCeta z odległości 180 cm. Jeśli możesz odczytać tekst, twoi słuchacze również będą w stanie go odczytać. NOTATKI:

39 Pomoce wizualne ...zanim je pokażesz, upewnij się, że:
Są czytelne Pasują do tematu, o którym mówisz Są WIDOCZNE Są ułożone we właściwej kolejności (1,2,3,4...) NOTATKI: ... pamiętaj o przedłużaczu...

40 Korzystając ze slajdów należy:
Być zwróconym w kierunku uczestników, a nie ekranu Nie pokazywać jednego slajdu zbyt długo Wyświetlać kolejne pozycje listy jeden po drugim W / B / Nr + enter Ctrl P – rysowanie; Ctrl E – gumka; Ctrl U – wyłączenie w/w Slajd musi być czytelny z PC z odległości 2 m NOTATKI:

41 Pomoce wizualne = wsparcie
Pamiętaj: Pomoce wizualne = wsparcie Prezentacja = to ty! NOTATKI:

42 WIZUALNIE  WOKALNIE  WERBALNIE 
Sztuka Prezentacji WIZUALNIE  WOKALNIE  WERBALNIE  = 100% zakomunikowanej informacji NOTATKI:

43 WIZUALNIE  55% WOKALNIE  38%
Sztuka Prezentacji WIZUALNIE  55% WOKALNIE  38% WERBALNIE  7% = 100% zakomunikowanej informacji „Słuchanie” to więcej niż „słyszenie”. Ludzie gromadzą informacje z trzech źródeł (tzw. „3W”). Wizualnie – zachowanie, „język ciała” Wokalnie – intonacja, tempo mowy, pauzy Werbalnie – treść, dobór słów NOTATKI:

44 Sztuka Prezentacji Wizualnie Postawa ciała, motoryka, gesty
Bądź naturalny, zrelaksowany, dynamiczny, „pewny siebie” (wejście) Używaj gestów, aby podkreślić dany punkt Kontakt wzrokowy Patrz na słuchaczy Mimika twarzy Uśmiech!!! Zapamiętaj: Nie pokazuj słuchaczom pleców! NOTATKI:

45 Sztuka Prezentacji (cd.)
Wokalnie: Twój głos to potęga !!! mów wyraźnie i nie za szybko mów tak, aby być słyszanym mówiąc unikaj monotonii (podnoś i zniżaj głos) unikaj wyrazów typu EEEE, HMMMM.. ...MÓWIĄC, POKAZUJ, ŻE JESTEŚ PEWNY SIEBIE !!! NOTATKI:

46 Doskonaląc „Wiżual” NOTATKI:

47 Trema. Gdy coś nie pójdzie…
NOTATKI:

48 Moja prezentacja – Ćwiczenie indywidualne
Zagajenie: Temat: CPK: Cel: Przebieg: Korzyść: Spis treści: Główny punkt: PSK Problem : Konsekwencje: Potrzeba: Produkt / rozwiązanie: Szczegóły: Wniosek: Łącznik: Zakończenie: Korzyści: Powiedz klientowi, co ma zrobić: Prosimy zaplanować i przygotować prezentację, która będzie zawierać wszystkie elementy prezentacji.

49 Moja prezentacja NOTATKI:

50 3 wnioski ze szkolenia

51 Dziękujemy!!!


Pobierz ppt "Efektywne Prezentacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google