Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce przekazywania tradycji i wartości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce przekazywania tradycji i wartości"— Zapis prezentacji:

1 Miejsce przekazywania tradycji i wartości
Rodzina Miejsce przekazywania tradycji i wartości

2 Spis Treści 1.Wstęp 2.Postać Jana Pawła II 3.Postać Edmunda Bojanowskiego 4.Chrzest – przyrzeczenie dobrego wychowania 5.Czwarte przykazanie – wezwanie do posłuszeństwa 6.Jan Paweł II – wartość rodziny 7.Jan Paweł II – więzi rodzinne 8.Katechizm Kościoła Katolickiego – rodzina 9.Rodzina – miejsce przekazywania wiary 10.Autor

3 Wstęp Od początku życia człowiek jest częścią jakiejś społeczności i ma obok siebie kogoś, od kogo bierze przykład. Na początku są to bliscy, później rówieśnicy, często również ludzie sławni – autorytety, czy chociażby współpracownicy. Jednak to rola rodziny jest w naszym życiu najważniejsza. To od naszych rodziców bierzemy najwięcej wzorców. Uczą nas oni zarówno zdolności, takich jak chodzenie, czy mówienie, ale także to od nich poznajemy takie wartości jak wiara i patriotyzm.

4 Postać Jana Pawła II Nasz papież, Jan Paweł II jest doskonałym przykładem jak wartości rodzinne wpływają na późniejsze życie. Odebrał on w swojej rodzinie bardzo katolickie wychowanie. Codziennie modlił się ze swoimi rodzicami i rodzeństwem oraz uczestniczył we Mszy Świętej, co kontynuował nawet po śmierci jego rodziców. Często nawiązywał do ogromnej roli rodziny i przekazywanych w niej tradycji w późniejszych swoich kazaniach głoszonych na całym świecie.

5 Postać Edmunda Bojanowskiego
Błogosławiony Edmund Bojanowski to doskonały przykład na przekazywanie swoich rodzinnych tradycji w dorosłym życiu. Otrzymał on chrześcijańskie wychowanie w swoim domu rodzinnym. Następnie poszedł na studia. Chciał zostać Kapłanem, jednak jego problemy zdrowotne uniemożliwiły mu to. Był założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Założył ochronkę w której przygotowywał młode dziewczynki do pracy w jego dziele. Przekazywał im wartości wyniesione z rodzinnego domu. Przed jego śmiercią zgromadzenie miało 98 sióstr. Za swoje dzieło został beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku.

6 Chrzest – przyrzeczenie dobrego wychowania
Już w czasie chrztu, rodzice przyrzekają wychować swoje dziecko w wierze katolickiej i przekazać mu poprawne wartości i tradycje. Deklarują to publicznie, jest to warunkiem koniecznym, aby dziecko przyjęło chrzest. Muszą dbać o poprawne wychowanie dziecka. Powoduje to, że dziecko uczy się już od małego jak należy postępować i aby żyć zgodnie z sumieniem.

7 Czwarte przykazanie – wezwanie do posłuszeństwa
Czwarte przykazanie brzmiące:” Czcij Ojca Swego i Matkę swoją, aby dobrze ci się powodziło na Ziemi, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na Ziemi”, mówi o tym, że posłuszeństwo wobec rodziców sprawia, że możemy dostać nagrodę - między innymi dobre wychowanie i pozytywne wartości wyniesione z domu rodzinnego. Jednocześnie wzywa ono do godnego wypełniania przez rodziców swoich obowiązków względem dzieci.

8 Jan Paweł II – więzi rodzinne
Podczas Homilii w Masłowie, Jan Paweł II mówił o rodzinie jako o olbrzymiej więzi międzyludzkiej, której naruszenie godzi bardzo boleśnie w uczucia kobiety, mężczyzny oraz dzieci i rodziców. Słowa te mówią też o tym, iż dzieci biorą przykład z rodziców i złe wzorce dawane przez nich powodują później konsekwencje w życiu dorosłym swoich dzieci.

9 Jan Paweł II – wartość rodziny
Podczas mszy świętej w Kaliszu w 1997 roku, Jan Paweł II mówił, że dzięki temu, iż małżonkowie udzielają sobie sami sakramentu, jest on oparty na miłości i ma on olbrzymią wartość. Poprzez tę miłość, rodzina jest źródłem pokoju i szczęścia zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Pozwala im to na przyjmowanie od rodziców poprawnych wzorców i zachowania, co przekłada się później na dorosłe życie.

10 Katechizm Kościoła Katolickiego - rodzina
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością w której mężczyzna i kobieta są zobowiązani do przekazywania miłości zarówno sobie wzajemnie, jak i swojemu dziecku. Jest również wspólnotą, w której mały człowiek od dzieciństwa uczy się wartości moralnych. Jest to również wprowadzenie do życia społecznego.

11 Rodzina – miejsce przekazywania wiary
Rodzina od niepamiętnych czasów była miejscem kultywowania tradycji rodzinnych. Zmieniło się to dopiero w oświeceniu, gdzie wprowadzono nauczanie religii w szkołach. Z czasem osłabiła się katechetyczna funkcja rodziny. Widząc to, papieże XX w. – Pius XI, Pius XIII i Jan Paweł II nawoływali i dalej nawołują w swoich dokumentach papieskich do powrotu do średniowiecznych tradycji. Był to też bardzo ważny temat podczas II Soboru Watykańskiego. Nasz Papież twierdził, że katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i poszerza.

12 Pracę wykonał: Artur Czernia


Pobierz ppt "Miejsce przekazywania tradycji i wartości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google