Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka 4TG czyli skuteczne narzędzie do wsparcia wzrostu efektywności przedsiębiorstwa Metodyka 4TG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka 4TG czyli skuteczne narzędzie do wsparcia wzrostu efektywności przedsiębiorstwa Metodyka 4TG."— Zapis prezentacji:

1 Metodyka 4TG czyli skuteczne narzędzie do wsparcia wzrostu efektywności przedsiębiorstwa Metodyka 4TG

2 sposoby pracy w MS Excel -praca ręczna lub półautomatyczna dla potrzeb utworzenia raportu używa się kopiowania danych za pomocą: Ctrl C, Ctrl V, na bieżąco poprawia wzory, usuwa/dodaje ręcznie wiersze czy kolumny, realizuje ad hoc inne czynności w arkuszu -automatyczne działające modele informacje są otrzymywane automatycznie, kopiowanie i inne czynności dzieją się automatycznie w zależności od realizacji określonej funkcjonalności - automatyczne działające modele właściwej jakości automatycznie działające modele, w którym praca jest intuicyjna, a realizacja zmian w modelu łatwa i bezpieczna - tworzeniem takich rozwiązań zajmuje się metodyka 4TG Idea metodyki 4TG

3 jakość rozwiązań w MS Excel cechy jakościowe rozwiązań (modeli w metodyce 4TG): - bezpieczeństwo, - czytelność, - elastyczność, to cechy bliskoznaczne z tymi, które zostały zdefiniowane w międzynarodowej normie ISO 9126 dotyczącej jakości oprogramowania. Idea metodyki 4TG

4 metodyka 4TG* są to takie sposoby, techniki i metody użytkowania arkusza, które umożliwiają budowę modeli właściwej jakości, to znaczy: bezpiecznych, czytelnych oraz elastycznych (czyli takich, które łatwo można zmienić). jest to również pewien sposób organizacji budowy, projektowania struktur danych i algorytmów w postaci wzorów oraz za pomocą Visual Basic for Excel, metod transmisji danych, narzędzi związanych z przetwarzaniem danych oraz sposobów (zasad) tworzenia raportów; metodyka 4TG zawiera również rozwiązania standardowe (gotowe rozwiązania) oraz metody i standardy postępowania (przepisy rozwiązywania) typowych problemów. * pełna definicja Metodyki 4TG zob. T. Głuszkowski „Metodyka 4TG na tle projektowania systemów informatycznych” str. 48, Łódź 2013 Idea metodyki 4TG

5 cele: - zbudowanie i użytkowanie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie - przekazanie know how metodyki 4TG dla jej odbiorców - zarządzający - użytkownicy - projektanci Wdrożenie metodyki 4TG

6 działania przy wdrożeniu metodyki 4TG: Wdrożenie metodyki 4TG szkolenia/warsztaty nt. zasad metodyki 4TG wspólne (z projektantami firmowymi) projektowanie i budowa automatycznie działających rozwiązań właściwej jakości

7 działanie: szkolenia/warsztaty nt. zasad metodyki 4TG Wdrożenie metodyki 4TG Ogólnorozwojowe dotyczące zasad metodyki 4TG - ZE (zarządzanie informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG) - PE (projektowanie modeli wg metodyki 4TG) - VB (Visual Basic for Excel – programowanie wg zasad metodyki 4TG) - IPVB (Intelligence Programming Visual Basic for Excel) - BI (Realizacja technologii Business Intelligence w MS Excel) Dziedzinowe, uczące budowy modeli wg zasad metodyki 4TG do: - budżetowania i controllingu - prognozowania i analiz sprzedaży - logistyki - …

8 działanie: projektowanie i budowa automatycznie działających rozwiązań właściwej jakości Wdrożenie metodyki 4TG * Systemy Informacji Kierownictwa (SIK) - raporty na podstawie informacji z systemu rachunkowości finansowej, czy z systemów dziedzinowych takich jak: nawigacji flotą, czasu pracy i innych… * Systemy Wspomagania Decyzji (SWD) - budżetowanie i controlling (zarządzanie procesami i projektami), - prognozowanie i analizy sprzedaży, - CRM (zarządzania klientami), - wspomagania logistyki (MRP), - balanced scorecard, - implementacja raportów do systemów typu: ISO, Lean manufacturing, … - modele zarządzania finansowego, rozliczania i analizy kosztów, - modele symulacyjne i optymalizacyjne, - inne nietypowe (w firmie 4TG zrealizowany został system planowania szkoleń dla użytkowników SAP)

9 uczestnicy procesu tworzenia rozwiązań informatycznych dla potrzeb zarządzania Wdrożenie metodyki 4TG

10 funkcje uczestników procesu wdrożenia metodyki 4TG - pozyskanie wiedzy na temat metodyki 4TG, - dostarczenie merytorycznej wiedzy na temat potrzeb (obszarów zarządzania organizacją, dla których metodyka 4TG ma być wsparciem), - wsparcie (czynniki motywacyjne) dla projektantów firmowych i użytkowników w procesach: nabywania wiedzy, projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań (element zarządzania zmianami). Wdrożenie metodyki 4TG

11 funkcje uczestników procesu wdrożenia metodyki 4TG - pozyskanie wiedzy na temat metodyki 4TG (proces uczenia się) - współpraca przy projektowaniu i wdrażaniu automatycznie działających rozwiązań w MS Excel właściwej jakości - użytkowanie rozwiązania - proste modyfikacje lub współpraca z projektantami firmowymi przy modyfikacji rozwiązań Wdrożenie metodyki 4TG

12 funkcje uczestników procesu wdrożenia metodyki 4TG - poznanie wiedzy na temat metodyki 4TG oraz ćwiczenia własne (proces uczenia się), - razem z konsultantami ds. metodyki 4TG projektowanie, budowa i wdrażania automatycznie działających rozwiązań w MS Excel właściwej jakości (proces uczenia się i tworzenia rozwiązań), - analiza i modyfikowanie rozwiązań (proces modyfikacji). Wdrożenie metodyki 4TG

13 funkcje uczestników procesu wdrożenia metodyki 4TG - prowadzenie warsztatów dla zarządzających oraz użytkowników (ogólne: ZE, dla niektórych VB, SR i BI i wybrane dziedzinowe), - prowadzenie warsztatów dla projektantów firmowych (ogólne: ZE, PE, VB, IPVB, BI, SR i dziedzinowe), - wspomaganie zarządzających przy chronologii wdrażania rozwiązań, - razem z projektantami firmowymi projektowanie, budowa i wdrażanie automatycznie działających rozwiązań w MS Excel właściwej jakości (również praca indywidualna z projektantami). Wdrożenie metodyki 4TG

14 korzyści stosowania automatyzacji - zmniejszenie czasochłonności procesu dostarczania informacji dla dowolnego systemu wspomagania decyzji (SWD), czy systemu informacji kierownictwa (SIK) - automatyzowanie procesów - automatyczna transmisja danych z systemów transakcyjnych - łatwa i szybka modyfikacja modelu w przypadku zmian organizacyjnych w firmie - automatyczna wysyłka raportów do końcowych odbiorców - łatwe dotarcie do danych na różnych etapach ich przetwarzania - możliwość stosowanie systemu haseł do wzmocnienia bezpieczeństwa pracy - automatyczna transmisja danych między różnymi elementami systemu - łatwa i szybka konsolidacja danych z plików (skoroszytów/arkuszy) Korzyści metodyki 4TG

15 osobowe korzyści stosowania metodyki 4TG - wykształcenie grupy projektantów firmowych – zdobycie wiedzy na temat metodyki 4TG i nabycie umiejętności jej stosowania (szkolenia z wykorzystania MS Excel wspomaganym metodyką 4TG) (wspólne projektowanie rozwiązań z doradcą ds. metodyki 4TG) - zbudowanie kompetencji dla samodzielnej modyfikacji zrealizowanych modeli oraz tworzenia nowych rozwiązań przez projektantów firmowych - szerzej rozpowszechniona wiedza na temat procesów wśród analityków firmowych - kompetencje w zakresie metodyki 4TG umożliwiające szybką reakcję w przypadku konieczności symulacji lub optymalizacji decyzji operacyjnych, czy taktycznych (dzięki konw how metodyki 4TG) Korzyści metodyki 4TG

16 rzeczowe korzyści stosowania metodyki 4TG - modele wspomagające zarządzanie, dzięki którym można uzyskać informacje pozwalające na oszczędność kosztów lub na maksymalizację zysku (zob. rozwiązania możliwe do realizacji w MS Excel wspomaganym metodyką 4TG) - lepsze dopasowanie narzędzia informatycznego do potrzeb organizacji - łatwiejsza i szybsza modyfikacja rozwiązania (know how metodyki 4TG pozostaje w firmie) niż w przypadku zamkniętego systemu zrealizowanego nie w arkuszu (konieczność korzystania z usług zewnętrznych), dzięki temu użytkownicy i projektanci rozumieją przypływ strumienia informacji w systemie informatycznym oraz mają wpływ na ten strumień - efekt skali dzięki standaryzacji, czyli używanie, w określonych przypadkach, jednakowych przez wszystkich ustalonych sposobów, metod i technik oraz standardowych rozwiązań pozwala na efekt skali Korzyści metodyki 4TG

17 Warsztaty: „Zarządzanie Informacją w MS Excel z elementami metodyki 4TG” (ZE) oraz „Projektowanie modeli w MS Excel z wykorzystaniem metodyki 4TG” (PE) są traktowane przez uczestników jako początkowe źródło wiedzy o metodyce 4TG zarówno dla zarządzających i użytkowników oraz projektantów * warsztaty ZE służą równocześnie do zmiany świadomości zarządzających i użytkowników nt. możliwości MS Excel wspomaganym metodyką 4TG (w porównaniu do sposobu pracy, który jest preferowany na szkoleniach przygotowujących do egzaminu ECDL Excel Advanced) * warsztaty PE dają więcej – przygotowują projektantów i przyszłych projektantów do takiej umiejętności myślenia, która sprzyja tworzeniu automatycznie działających rozwiązań właściwej jakości (na zajęciach są: zasady projektowania i budowy rozwiązań, sposoby postępowania, rozwiązania standardowe, zasady i metody pracy przy budowie rozwiązań) Praktyka

18 Po warsztatach uczestnicy sami próbują rozwiązywać problemy oraz oczekują wsparcia związanego z projektowaniem czy budową większych rozwiązań. Potrzeby klientów stanowiły podstawę do opracowania zasad wdrożenia metodyki 4TG jako logicznego ciągu postępowania, który sprawia, że w firmie arkusz kalkulacyjny jest wykorzystywany do automatyzacji zadań na zupełnie innym poziomie jakościowym niż powszechnie obowiązująca forma preferowana przez kursy przygotowawcze do egzaminu ECDL Excel Advanced. Celem wdrożenia jest przekazanie know how metodyki 4TG do organizacji oraz uzyskanie modeli takiej jakości, jaka została przedstawiona w międzynarodowej normie ISO 9126 poświęconej jakości oprogramowania. Praktyka

19 Kontakt www.4tg.pl 601 36 43 87 tomasz.gluszkowski@4tg.pl (pracownia) 695 36 43 87 4tg@4tg.pl (biuro handlowe)tomasz.gluszkowski@4tg.pl4tg@4tg.pl


Pobierz ppt "Metodyka 4TG czyli skuteczne narzędzie do wsparcia wzrostu efektywności przedsiębiorstwa Metodyka 4TG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google