Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Cechy rozwojowe sześciolatka. 2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest przygotowane do tego wyzwania w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Cechy rozwojowe sześciolatka. 2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest przygotowane do tego wyzwania w."— Zapis prezentacji:

1 1 Cechy rozwojowe sześciolatka

2 2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest przygotowane do tego wyzwania w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie, o jakości jego życia.

3 3 Do tej pory sześciolatek idący do szkoły musiał spełniać wymagania właściwe dla rozwoju siedmiolatka. Obecnie program nauczania w klasie pierwszej będzie dostosowany do poziomu dziecka sześcioletniego.

4 4 Gotowość szkolna Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole. Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko, o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się do wymagań szkoły, zgodne współżycie z grupą rówieśniczą.

5 5 Rozwój psychoruchowy dziecka

6 6 Wymagania stawiane dziecku, które ma rozpocząć naukę szkolną dotyczą głównie: Rozwoju fizycznego, Rozwoju ruchowego, Rozwoju umysłowego, Rozwoju społeczno- emocjonalnego.

7 7 Właściwości rozwojowe i kompetencje sześciolatka Rozwój fizyczny Dziecko jest ogólnie zdrowe Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku Jest odporne na zmęczenie Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok i słuch

8 8 Rozwój ruchowy Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jest dość zręczne. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne. Szybko rozwija się zwinność, dziecko potrafi: podrzucać i łapać piłkę, skakać, pokonywać przeszkody i wykonywać ćwiczenia równoważne. Dziecko chętnie współzawodniczy z innymi dziećmi, poziom rozwoju siły fizycznej jest niski. Dziecko ma silne napięcia mięśniowe rąk przez co ruchy rąk u większości są mało precyzyjne i nie są płynne. Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką (uformowała się dominacja czynnościowa ręki)‏

9 9 Pamiętajmy !

10 10 Rozwój umysłowy mowa i myślenie Swobodnie posługuje się mową potoczną. Przekazuje swoje myśli, pragnienia, żądania, uczucia i emocje. Zaczyna mówić pełnymi, złożonymi zdaniami. Jego mowa jest coraz bardziej poprawna gramatycznie. Używa wszystkich części mowy. Zadaje dużo pytań. Dokonuje analizy i syntezy oraz abstrahowania. Myślenie dziecka jest myśleniem konkretno – wyobrażeniowym. Rozwiązuje problemy przypadkowo metodą prób i błędów. Ma zbyt mało informacji, by rozumieć otaczający je świat.

11 11 Pamiętajmy ! Dziecko musi prawidłowo artykułować głoski oraz mieć odpowiedni zasób słów by rozumieć teksty mówione i pisane. Dziecko musi poznawać świat i działać wszystkimi zmysłami, aby rozwijać myślenie. Czytajmy dziecku aby wzbogacić jego słownik i kształtować pojęcia. Pozwalajmy dziecku eksperymentować, sprawdzać samemu, badać, obserwować i wyciągać wnioski.

12 12 Rozwój umysłowy wrażenia i spostrzeżenia Wzrasta wrażliwość zmysłów na bodźce - dziecko lepiej reaguje na złożone sygnały. Większa jest ostrość wzroku – dziecko dostrzega położenie i wielkość przedmiotów a także nowe ich cechy i jakość, rozróżnia i nazywa barwy i ich odcienie. Wzrasta wrażliwość słuchowa - rozwija się słuch werbalny i muzyczny, dziecko rozróżnia dźwięki pod względem wysokości, siły i barwy oraz wykonuje ciągłe i płynne ruchy w takt muzyki. U dziecka przeważa spostrzeganie globalne, chociaż może ono dokonać analizy i syntezy danego materiału np. układać obrazki z kawałków, rozpoznać kształty przedmiotów czy figur geometrycznych. Dużą rolę w nauce odgrywa zmysł wzroku i słuchu. Dziecko może mieć kłopoty z oceną stosunków przestrzennych typu : prawo-lewo, nad-pod, przed-za, z przodu-z tyłu.

13 13 Pamiętajmy ! Dziecko może mieć trudności w różnicowaniu i zapamiętaniu kształtów liter i cyfr a tym samym w czytaniu i pisaniu. Należy przeprowadzać dużo zabaw i ćwiczeń w orientacji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijajmy spostrzeganie słuchowe i wzrokowe, bo stanowią one podstawę czytania i pisania z pamięci i ze słuchu.

14 14 Rozwój umysłowy uwaga, wyobraźnia, pamięć Uwaga jest skoncentrowana na bodźcach silnych i atrakcyjnych dla dziecka. Nuda powoduje przenoszenie uwagi dziecka na inną czynność lub zabawę. Uwaga dziecka jest mimowolna – najwięcej słów i faktów zapamiętuje podczas zabawy. Bodźce z otoczenia odwracają uwagę dziecka od wykonywanego zadania. Dziecko zaczyna decydować o tym, co chce zapamiętać. Czas trwania wykonywanych czynności wydłuża się. Czas skupienia uwagi na czynnościach szkolnych jest krótki – około 15. Uwaga jeszcze nie jest podzielna - dziecko potrafi koncentrować się na tym co robi, ale na jednej czynności. Kształtuje się uwaga dowolna. Dziecko lepiej pamięta materiały obrazowe, czynności ruchowe i manipulacyjne oraz te, które wywołały u niego emocje. Przeważa pamięć mechaniczna a pamięć słowno-logiczna dopiero się rozwija. Dziecko charakteryzuje się tzw. małą gotowością pamięci – potrzebuje pewnego czasu do wydobycia z pamięci żądanych informacji.

15 15 Pamiętajmy ! Silna koncentracja uwagi szybko wywołuje duże zmęczenie, dlatego dziecko musi odpocząć po wysiłku umysłowym. Umysł dziecka najlepiej odpoczywa się podczas zabaw ruchowych. Przy odtwarzaniu treści z pamięci można dziecku pomóc podpowiadając pierwszą sylabę, słowo lub fragment zapamiętanego tekstu.

16 16 Rozwój społeczno - emocjonalny Nastroje i emocje są zmienne i szybko przechodzą jedna w drugą np. śmiech w płacz, radość w smutek. Dziecko dopiero uczy się opanowywać swoje reakcje emocjonalne oraz ich zewnętrzne przejawy. Budzą się uczucia wyższe: intelektualne, społeczne, moralne i estetyczne np. 6-latek opiekuje się młodszym rodzeństwem, słabszym rówieśnikiem. Duże znaczenie ma dla dziecka grupa rówieśnicza – uznanie i akceptacja grupy są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka i pośrednio wpływają na jego powodzenie szkolne. Budzi się umiejętność empatii – dziecko dojrzewając emocjonalnie zaczyna rozumieć emocje innych.

17 17 Pamiętajmy ! Dziecko jeszcze nie kieruje się poczuciem obowiązku czy odpowiedzialnością, ale dążeniem do przyjemności i unikaniem przykrości. Motywy szkolnego uczenia są zewnętrzne (dziecko uczy się dla oceny, dla mamy, dla nagrody) a procesy motywacyjne wiążą się z zaspokojeniem potrzeb biologicznych takich jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, opieki, osiągnięć, współdziałania. Dziecko akceptowane jest radosne i szczęśliwe.

18 18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Cechy rozwojowe sześciolatka. 2 Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To jak jest przygotowane do tego wyzwania w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google