Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
Opracowała mgr Aneta Kucharska

2 Klasyfikacja zaburzeń dzieci i młodzieży (wg ICD-10)
Wg ICD-10 zaburzenia dzieci i młodzieży dzielimy na: Upośledzenia umysłowe (zahamowanie zdolności uczenia się) Zaburzenia rozwojowe (specyficzne i całościowe) Nabyte zaburzenia, rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym Nabyte zaburzenia u dorosłych rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

3 Zaburzenia Nabyte (rozpoczynające się w dzieciństwie i okresie dojrzewania)

4 Zaburzenia nabyte - wprowadzenie
Zaczynają się w dzieciństwie i okresie dojrzewania „Nakładają się” na prawidłowo przebiegający rozwój Mają zmienny przebieg i często ustępują w wyniku leczenia

5 Podział zaburzeń nabytych
Zaburzenia nabyte Występujące w dzieciństwie i okresie dojrzewania Zaburzenia psychiczne u dorosłych, rozpoczynające się w dzieciństwie

6 Zaburzenia nabyte rozpoczynające się w dzieciństwie i okresie dojrzewania
NAZEWNICTWO: ICD-10:Zaburzenie hiperkinetyczne DSM-IV: Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi (Attention-deficit hiperactivity disorder - ADHD)

7 Rozpoznanie i cechy kliniczne ADHD
Pojawia się zwykle między 6 a 7 rokiem życia Objawy: Upośledzenie uwagi Nadmierna aktywność lub impulsywność

8 Upośledzenie uwagi Trudność z utrzymaniem uwagi co w konsekwencji powoduje, pojawienie się trudności w pracy i zabawie Dziecko nie słucha tego co się do niego mówi Łatwo się rozprasza – zaczyna kolejne czynności nie kończąc poprzednich Niechętnie podejmuje się zajęć wymagających uwagi i systematycznego wysiłku umysłowego (np. nauki szkolnej) Stale zapomina i gubi rzeczy

9 Nadmierna aktywność lub impulsywność
Niepokój Nadmierne kręcenie się, bieganie, skakanie, (w sytuacjach kiedy jest to uniemożliwione pojawia się gadatliwość, hałaśliwość Niecierpliwość w oczekiwaniu na np. swoją kolejkę Przerywanie innym – wypowiedzi czy zabawy Wypowiadanie się jeszcze przed zadaniem pytania

10 Objawy powinny występować w wielu sytuacjach – w domu, w szkole
Powinny utrzymywać się co najmniej 6 miesięcy

11 Epidemiologia i etiologia
W stanach występuje u 3-7 % dzieci w wieku szkolnym (Wielka Brytania 1% Proporcja występowania wśród mężczyzn i kobiet: 3-9:1 Przyczyny nie są znane, jednak pod uwagę bierze się: czynniki genetyczne Dietetyczne Psychologiczne (długotrwała deprywacja emocjonalna oraz uszkodzenie mózgu)

12 Leczenie: Farmakoterapia Psychoterapia:
Modyfikacja zachowania w ustrukturalizowanym środowisku Poprawa najczęściej pojawia się w miarę rozwoju psychoruchowego pomiędzy 12 a 20 r. ż. U około 15% pacjentów objawy pojawiają się także w wieku dojrzałym


Pobierz ppt "Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google