Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała mgr Aneta Kucharska. Klasyfikacja zaburzeń dzieci i młodzieży (wg ICD-10)  Wg ICD-10 zaburzenia dzieci i młodzieży dzielimy na: 1. Upośledzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała mgr Aneta Kucharska. Klasyfikacja zaburzeń dzieci i młodzieży (wg ICD-10)  Wg ICD-10 zaburzenia dzieci i młodzieży dzielimy na: 1. Upośledzenia."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała mgr Aneta Kucharska

2 Klasyfikacja zaburzeń dzieci i młodzieży (wg ICD-10)  Wg ICD-10 zaburzenia dzieci i młodzieży dzielimy na: 1. Upośledzenia umysłowe (zahamowanie zdolności uczenia się) 2. Zaburzenia rozwojowe (specyficzne i całościowe) 3. Nabyte zaburzenia, rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym 4. Nabyte zaburzenia u dorosłych rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

3 Zaburzenia Nabyte (rozpoczynające się w dzieciństwie i okresie dojrzewania)

4 Zaburzenia nabyte - wprowadzenie  Zaczynają się w dzieciństwie i okresie dojrzewania  „Nakładają się” na prawidłowo przebiegający rozwój  Mają zmienny przebieg i często ustępują w wyniku leczenia

5 Podział zaburzeń nabytych Zaburzenia nabyte

6 Zaburzenia nabyte rozpoczynające się w dzieciństwie i okresie dojrzewania NAZEWNICTWO:  ICD-10:Zaburzenie hiperkinetyczne  DSM-IV: Zaburzenie hiperkinetyczne z deficytem uwagi (Attention-deficit hiperactivity disorder - ADHD)

7 Rozpoznanie i cechy kliniczne ADHD  Pojawia się zwykle między 6 a 7 rokiem życia  Objawy: 1. Upośledzenie uwagi 2. Nadmierna aktywność lub impulsywność

8 Upośledzenie uwagi  Trudność z utrzymaniem uwagi co w konsekwencji powoduje, pojawienie się trudności w pracy i zabawie  Dziecko nie słucha tego co się do niego mówi  Łatwo się rozprasza – zaczyna kolejne czynności nie kończąc poprzednich  Niechętnie podejmuje się zajęć wymagających uwagi i systematycznego wysiłku umysłowego (np. nauki szkolnej)  Stale zapomina i gubi rzeczy

9 Nadmierna aktywność lub impulsywność  Niepokój  Nadmierne kręcenie się, bieganie, skakanie, (w sytuacjach kiedy jest to uniemożliwione pojawia się gadatliwość, hałaśliwość  Niecierpliwość w oczekiwaniu na np. swoją kolejkę  Przerywanie innym – wypowiedzi czy zabawy  Wypowiadanie się jeszcze przed zadaniem pytania

10  Objawy powinny występować w wielu sytuacjach – w domu, w szkole  Powinny utrzymywać się co najmniej 6 miesięcy

11 Epidemiologia i etiologia  W stanach występuje u 3-7 % dzieci w wieku szkolnym (Wielka Brytania 1%  Proporcja występowania wśród mężczyzn i kobiet: 3-9:1  Przyczyny nie są znane, jednak pod uwagę bierze się:  czynniki genetyczne  Dietetyczne  Psychologiczne (długotrwała deprywacja emocjonalna oraz uszkodzenie mózgu)

12 Leczenie:  Farmakoterapia  Psychoterapia:  Modyfikacja zachowania w ustrukturalizowanym środowisku  Poprawa najczęściej pojawia się w miarę rozwoju psychoruchowego pomiędzy 12 a 20 r. ż.  U około 15% pacjentów objawy pojawiają się także w wieku dojrzałym


Pobierz ppt "Opracowała mgr Aneta Kucharska. Klasyfikacja zaburzeń dzieci i młodzieży (wg ICD-10)  Wg ICD-10 zaburzenia dzieci i młodzieży dzielimy na: 1. Upośledzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google