Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Jądro – stanowi centrum dowodzenia komórki i zawiera prawie całą informację genetyczną, która z jądra przepływa do ER na rybosomy  Mitochondria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Jądro – stanowi centrum dowodzenia komórki i zawiera prawie całą informację genetyczną, która z jądra przepływa do ER na rybosomy  Mitochondria."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5  Jądro – stanowi centrum dowodzenia komórki i zawiera prawie całą informację genetyczną, która z jądra przepływa do ER na rybosomy  Mitochondria  – zawierają własny DNA oraz własne rybosomy zawieszone w macierzy, są  endosymbiontami syntetyzującymi energię

6

7  Genom j ą drowy cz ł owieka zawiera 3 000 Mb, tj.3 miliardy par zasad (1para zasad = 1base pair – ang.) Mb = 1 mega base pair = 1 milion par zasad, 1 kb = 1 kilko base pair = 1 tysi ą c par zasad.  Genom mitochondrialny cz ł owieka zawiera 16 569 pz  Stosunek wielko ś ci genomu j ą drowego do mitochondrialnego wynosi 181000 : 1  Genom j ą drowy cz ł owieka zawiera 3 000 Mb, tj.3 miliardy par zasad (1para zasad = 1base pair – ang.) Mb = 1 mega base pair = 1 milion par zasad, 1 kb = 1 kilko base pair = 1 tysi ą c par zasad.  Genom mitochondrialny cz ł owieka zawiera 16 569 pz  Stosunek wielko ś ci genomu j ą drowego do mitochondrialnego wynosi 181000 : 1

8  Cały genom ma wielkość: 3 000 Mb, w tym: 1. DNA kodujący (tj. geny) 90 Mb (3% genomu!!); 2. DNA niekodujący ale związany z genami – 810 Mb (27% genomu); 3. DNA pozagenowy – 2 100 Mb (70% genomu !!!)

9

10

11 Unikatowy wzór prążków pozwala zidentyfikować każdy chromosom człowieka. Prawidłowa komórka somatyczna człowieka zawiera po dwa chromosomy zwane autosomami oraz dwa chromosomy płciowe (XX u kobiet oraz XY u mężczyzn) Idiogram chromosomów człowieka

12 U góry: kariotypy człowieka - klasyczny oraz spektralny. Kariotyp jest to zbiór wszystkich chromosomów komórki somatycznej (2n) sfotografowany w komórce ulegającej podziałowi mitotycznemu; chromosomy rozrzucone są na płytce równikowej w czasie metafazy

13 Kariogram tworzą wycięte z fotografii chromosomy ułożone następnie w pary homologiczne. Pary układa się w kolejności zależnej od wielkości chromosomów oraz położenia centromeru. W poszukiwaniu homologów pomocne są prążki (w metodach klasycznych, po lewej) bądź kolory (w metodach najnowszych) jak np. przy barwieniu spektralnym (po prawej).

14

15 Metacentryczny Submetacentryczny Akrocentryczny Telocentryczny

16 Elementy budowy chromosomu metafazowego: 1. Chromatyda, 2. Centromer, 3. Krótkie ramię, 4. Długie ramię

17 U góry po lewej : chromatyna wewnątrz jądra jest widoczna w postaci rozproszonej nakrapianej masy, heterochromatyna (zwarta) wybarwiona ciemno występuje głównie peryferycznie, bezpośrednio pod otoczką jądrową. Po prawej : rysunek przekroju przez typowe jądro komórkowe, widać połączenie jądra z ER. Jąderko (szare) jest miejscem syntezy rybosomowego RNA

18 Po lewej : mikrografia przedstawia rozproszone włókna chromatyny wylewające się z jądra interfazowego poddanego lizie. Po prawej : fotografia z mikroskopu elektronowego skaningowego przedstawia chromosom mitotyczny. Jest to chromosom podwojony złożony z dwóch chromatyd połączonych centromerem. Zauważ różnicę w skali zdjęć.

19

20 Oktamer histonowy zawiera osiem cząsteczek białek histonowych tworzących szpulkę, na którą będzie nawinięty DNA. Nukleosom zawiera DNA owinięty wokół rdzenia histonowego zbudowanego z ośmiu cząsteczek histonów (białek zasadowych). Zwróć uwagę na rolę cząsteczki białka histonowego H1.

21 U góry : chromatyna izolowana z jądra interfazowego wygląda jak włókno o grubości 30 nm. U dołu: Mikrografia elektronowa fragmentu chromatyny zdekondensowanej, którą po izolacji,,rozpakowano’’, aby ukazać nukleosomy.

22

23  DNA w mitochondriach człowieka występuje w formie ok.10 pojedynczych kolistych dwuniciowych cząsteczek DNA.  Są samoodtwarzalne i zawierają 16 569pz.  Ta wielkość zawiera DNA budujące 22 geny tRNA, geny dla 2 typów RNA oraz geny kodujące 13 peptydów będących podjednostkami różnych etapów fosforylacji oksydacyjnej  DNA w mitochondriach człowieka występuje w formie ok.10 pojedynczych kolistych dwuniciowych cząsteczek DNA.  Są samoodtwarzalne i zawierają 16 569pz.  Ta wielkość zawiera DNA budujące 22 geny tRNA, geny dla 2 typów RNA oraz geny kodujące 13 peptydów będących podjednostkami różnych etapów fosforylacji oksydacyjnej

24  MtDNA różni się od DNA jądrowego pod względem rozpoznawania kodonów dla wielu aminokwasów (np. UGA nie koduje terminacji translacji lecz tryptofan).  MtDNA nie zawiera intronów oraz genów dla mechanizmów naprawczych (dlatego tempo mutacji jest 10 razy wyższe od jądrowego).  W mtDNA obie nici podlegają transkrypcji i translacji, podczas gdy w jądrowym DNA tylko jedna.  Każda komórka zawiera setki mitochondriów, które znajdują się w cytoplazmie, więc są przekazywane wyłącznie przez komórkę jajową (dziedziczenie mateczne).

25 długość (mikrom), ilość par zasad  Człowiek 5 16 569  Mysz 5 16 295  Groch 30 90 000  Drożdże 25 78 000  Tetrahymena 15 47 000 (płaz)

26

27 DNA mitochondrialny widoczny jest powyżej w jasnej macierzy w postaci drobnych nici w formie bardzo krótkich odcinków

28  Poziom uszkodzeń oksydacyjnych w DNA (zarówno jądrowym jak i mitochondrialnym), wzrasta wraz z wiekiem. Jednakże z uwagi na fakt, iż mtDNA nie posiada genów dla enzymów naprawczych, w oparciu o badania markera uszkodzeń tlenowych: 8-oxo- 2’deoksyguanozyny, który jest znacznikiem uszkodzeń tlenowych genomu (jest produktem modyfikacji zasad azotowych w DNA), stwierdzono, że mtDNA wykazuje 10 krotnie większą liczbę mutacji, w porównaniu z genomem jądrowym.  Genom mitochondrialny inicjuje starzenie się organizmu starzeje się 10 razy szybciej od DNA jądrowego, odpowiada za wiele chorób dziedziczących się ze strony matki (dziedziczenie mateczne).

29


Pobierz ppt " Jądro – stanowi centrum dowodzenia komórki i zawiera prawie całą informację genetyczną, która z jądra przepływa do ER na rybosomy  Mitochondria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google