Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 grudzień – Światowy Dzień Walki z AIDS prezentację przygotowała: Klaudia Michalczyszyn z klasy 1c LO Jelenia Góra 01.12.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 grudzień – Światowy Dzień Walki z AIDS prezentację przygotowała: Klaudia Michalczyszyn z klasy 1c LO Jelenia Góra 01.12.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 grudzień – Światowy Dzień Walki z AIDS prezentację przygotowała: Klaudia Michalczyszyn z klasy 1c LO Jelenia Góra r.

2 DLACZEGO POWIENIENEŚ POSIADAĆ WIEDZĘ NA TEMAT HIV I AIDS?
Ponieważ liczba zakażonych HIV, a w następstwie chorych na AIDS, wciąż wzrasta. Istotny jest również fakt, że w przeciwieństwie do tego, co często mówią ludzie, każdy – bez względu na swoją przynależność rasową, wyznanie religijne lub orientację seksualną może ulec zakażeniu!! Edukacja jest najskuteczniejszą bronią, by zmienić świat. Nie umielibyśmy obejść się bez niej w walce z AIDS. „Edukacja ratuje ludzkie istnienia” – jak twierdził Nelson Mandela.

3 HIV…. HIV jest skrótem od angielskiego określenia dla wirusa wywołującego brak odporności immunologicznej / Humman Immunodeficienty Virus/.

4 Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny – system immunologiczny, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV powoli osłabia ten system, aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować! Osoba żyjąca z HIV może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć, iż jest zakażona wirusem. Zakażenia HIV nie można rozpoznać po wyglądzie! To, że ktoś jest zakażony HIV, nie musi oznaczać, iż ma AIDS, ani że wkrótce będzie poważnie chory!!

5 ….a AIDS AIDS jest skrótem od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru odporności / Acquired Immunodeficieny Syndrome/

6 AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują zakażone wirusem HIV. Wiele z tych chorób występuje powszechnie i nie są one zwykle szkodliwe dla osób z uszkodzonym systemem immunologicznym. Niemniej jednak dla kogoś, kto ma poważnie uszkodzony system odpornościowy, niektóre z tych chorób mogą być nawet śmiertelne!

7 Lekarze posługują się listą tak zwanych chorób wskaźnikowych AIDS
Lekarze posługują się listą tak zwanych chorób wskaźnikowych AIDS. W przypadku, gdy u osoby zakażonej HIV rozwinie się stan choroby określony jako czynnik warunkujący AIDS, zostaje uznany za chorego na AIDS. Z naszej dotychczasowej wiedzy wynika, że przeważająca większość osób zakażonych HIV ostatecznie choruje na AIDS. Czas trwania tego procesu jest różny i zależy od wielu indywidualnych cech organizmu.

8 Wirus HIV: budowa i biologia
HIV jest wirusem, którego genom stanowi RNA. Cząska HIV ma średnicę ok.. 100nm. Ma budowę warstwową i cylindryczny kształt. Dwie główne warstwy to: rdzeń osłonka

9 W rdzeniu znajdują się dwie identyczne cząstki skręconej nici RNA oraz enzymy:
odwrotna transkryptaza, zwana także rewertazą Integraza Obydwa te enzymy są niezbędne w replikacji wirusa. Rdzeń otoczony jest białkiem strukturalnym kodowanym przez gen o symbolu gag(p24).

10 odwrotnej transkryptazy, proteazy i endonukleaz (pol)
Genom ma geny kodujące następujące białka strukturalne: białka rdzenia (gag) odwrotnej transkryptazy, proteazy i endonukleaz (pol) glikoproteiny otoczki (env)

11 Zakażenie komórki przez HIV
Jest to proces wieloetapowy, złożony z następujących po sobie faz. Są one efektami interakcji między komórką wrażliwą na zakażenie, a cząstką wirusa. 1. Przyłączenie cząstki wirusowej do powierzchni komórki 2. Połączenie (fuzja) wirusa z błoną komórkową 3. Przechodzenie wirusa do cytoplazmy. 4. Zamiana wirusowego RNA w DNA. 5. Wejście DNA do jądra komórkowego. 6. Replikacja.

12 KOMÓRKI WRAŻLIWE NA ZAKAŻENIE
Warukiem infekcji jest wtargnięcie wirusa do komórki. Zakażenie następuje wówczas, gdy do jej jądra przedostanie się kwas nukleinowy wirusa. Może on ulegać integracji z DNA (genomem) gospodarza. Komórka wrażliwa na zakażenie nazywana jest persmisywną, a więc „zezwalającą”. Warunkiem zakażenia jest odpowiedni receptor na powierzchni błony komórkowej. HIV wiąże się z komórką persmisywną poprzez kompleks glikoproteinowy znajdujący się na powierzchni wirionu, wiążący się z receptorem.

13 RECEPTOR CD4 Najlepiej poznanym receptorem jest HIV jest cząstka CD4. Jest to fenotypowa cecha dojrzałego limfocyta T, należącego do subpopulacji limfocytów pomocniczych, a symbolu T4 lub CD4. Druga główna subpopulacja, to limfocyty supresorowo-cytotoksyczne (T8), których cechą fenotypową jest cząstka CD8.

14 WEJŚCIE HIV DO KOMÓRKI Wniknięcie wirusa do komórki poprzedzane jest fuzją otoczki HIV i błony komórkowej. Jest to proces niezależny od pH.

15 W ten sposób zostaje utworzony pełny genom.
ODWROTNA TRASKRYPCJA Na matrycy RNA rewertaza wytwarza pojedynczą, komplementarną nić DNA. Ta z kolei staje się matrycą dla drugiej nici kwasu nukleinowego. W procesie tym uczestniczy również rybonukleaza H. W ten sposób zostaje utworzony pełny genom. Konwersja RNA lub DNA trwa krócej lub dłużej. Zależy to od rodzaju zakażonej komórki. Najszybciej (2-6 godzin) dokonuje się w komórkach o fenotypie CD4, będących w fazie podziału.

16 INTEGRACJA Znaczna ilość nowo wytworzonego DNA pozostaje
w formie niezintegrowanej. Proces integracji ma duże znaczenie patogenetyczne. Podział komórki dokonuje się bowiem wraz ze zintegrowanym DNA wirusa.

17 Integracja dokonuje się w chromosomach losowo
Integracja dokonuje się w chromosomach losowo. Oznacza to, że nie ma ani jakiegoś preferencyjnego miejsca w DNA gospodarza, wiążącego się z DNA-HIV, ani określonego chromosomu.

18 DNA wirusa w jądrze zakażonej komórki występuje (bardzo krótko) w postaci linearnej, obok form kolistych. Te ostatnie mają 3 postacie. Różnią się tym, że zawierają jedne lub dwie LTR, z których jedna służy jako matryca dla syntezy RNA.

19 REPLIKACJA Zintegrowany genom może nie przejawiać aktywności. Czynnikiem wzbudzającym proces powielania DNA, transkrypcji RNA i kompletowania całej cząsteczki wirionu jest stan pobudzenia komórki. Transkrypcji ulega tylko jedna nić DNA, RNA jest wytwarzany dzięki aktywności komórkowej polimerazy II. Do nowo powstałej cząsteczki HIV wbudowywane są dwie nici RNA.

20 w błonę komórkową i interferencja
Pewne sekwencje genomu wirusa mają własności pobudzania, a inne hamowania transkrypcji. Są one zlokalizowane w LTR i genach regulatorowych. Białka rdzenia formują się na wewnętrznej powierzchni błony komórkowej. RNA-HIV posiada tzw. sekwencje pakujące Psi blisko końca 5’. Znaczna ilość wironów wbudowanych w błonę komórkową i interferencja z metabolizmem komórki w zakresie syntezy białek i RNA wirusa może doprowadzić do jej zniszczenia.

21 DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAŻENIA HIV
Zakażenie się HIV może nastąpić przez: Kontakty seksualne z zakażoną osobą Ekspozycję na zakażoną krew i jej produkty, przede wszystkim poprzez: Przetoczenie zakażonej krwi i jej pochodnych Używanie zakażonych strzykawek, igieł i innego sprzętu medycznego - Zakażenie płodu przez zakażoną matkę (wertykalnie i perinatalnie)


Pobierz ppt "1 grudzień – Światowy Dzień Walki z AIDS prezentację przygotowała: Klaudia Michalczyszyn z klasy 1c LO Jelenia Góra 01.12.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google