Dane Użytkownika -> Pierwszym krokiem związanym z podłączeniem TT Pomoc do projektu jest synchronizacja czasu. Ważne jest, aby czas ustawiony na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer TTPomocy był prawidłowy. Najprostszym sposobem na to jest synchronizacja czasu z serwerami w Internecie. Na przykład w Windows 8 należy wejść w ustawienia czasu (kliknięcie na dole po prawej, w pole z datą i godziną). Następnie klikamy w "Zmień ustawienia daty i godziny" i w trzeciej zakładce "Czas z Internetu" upewniamy się, że jest ona włączona. Domyślnie po instacji systemu typu Windows 7/8 jest ona włączona, więc nie ma konieczności wprowadzania zmian. Kolejnym krokiem jest już sama rejestracja. Po otrzymaniu loginu i hasła (administratora systemu empatia w danej jednostce) od administratora wojewódzkiego wpisujemy Login i Hasło do i wybieramy "Zapisz" Po tej czynności jeszcze raz wchodzimy do formatki " System -> Dane Użytkownika -> Hasła, logowania " i klikamy "Zarejestruj system dziedzinowy". W przypadku powodzenia zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem. Kolejną czynnością jaką musimy wykonać jest wejście do formatki "System -> Dane Użytkownika -> i sprawdzenie czy posiadamy nadany "Numer systemu dziedzinowego w CSiZS". Zawartość pola nie może być zmieniana - wymieniony numer jest przypisywany raz na zawsze dla danej jednostki."> Dane Użytkownika -> Pierwszym krokiem związanym z podłączeniem TT Pomoc do projektu jest synchronizacja czasu. Ważne jest, aby czas ustawiony na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer TTPomocy był prawidłowy. Najprostszym sposobem na to jest synchronizacja czasu z serwerami w Internecie. Na przykład w Windows 8 należy wejść w ustawienia czasu (kliknięcie na dole po prawej, w pole z datą i godziną). Następnie klikamy w "Zmień ustawienia daty i godziny" i w trzeciej zakładce "Czas z Internetu" upewniamy się, że jest ona włączona. Domyślnie po instacji systemu typu Windows 7/8 jest ona włączona, więc nie ma konieczności wprowadzania zmian. Kolejnym krokiem jest już sama rejestracja. Po otrzymaniu loginu i hasła (administratora systemu empatia w danej jednostce) od administratora wojewódzkiego wpisujemy Login i Hasło do i wybieramy "Zapisz" Po tej czynności jeszcze raz wchodzimy do formatki " System -> Dane Użytkownika -> Hasła, logowania " i klikamy "Zarejestruj system dziedzinowy". W przypadku powodzenia zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem. Kolejną czynnością jaką musimy wykonać jest wejście do formatki "System -> Dane Użytkownika -> i sprawdzenie czy posiadamy nadany "Numer systemu dziedzinowego w CSiZS". Zawartość pola nie może być zmieniana - wymieniony numer jest przypisywany raz na zawsze dla danej jednostki.">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Emp@tia Projekt emp@tia jest przedsięwzięciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zwiększy dostępność usług publicznych w formie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Emp@tia Projekt emp@tia jest przedsięwzięciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zwiększy dostępność usług publicznych w formie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Projekt jest przedsięwzięciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zwiększy dostępność usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. W efekcie jego autoryzacji powstanie Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego każdy obywatel będzie miał możliwość złożenia wniosku przez internet na formularzu elektronicznym. Wniosek będzie dotyczył spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej. Proces elektronicznej obsługi wniosku znacząco skróci czas niezbędny do przyznania pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Celem projektu jest usprawnienie przepływu informacji między placówkami odpowiedzialnymi za pomoc społeczną (m. in. MOPS GOPS), świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę osób niepełnosprawnych.

2 Procedura podłączenia TTPomocy do CSiZS
Rejestracja systemu dziedzinowego odbywa sie w pozycji menu "System -> Dane Użytkownika -> Pierwszym krokiem związanym z podłączeniem TT Pomoc do projektu jest synchronizacja czasu. Ważne jest, aby czas ustawiony na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer TTPomocy był prawidłowy. Najprostszym sposobem na to jest synchronizacja czasu z serwerami w Internecie. Na przykład w Windows 8 należy wejść w ustawienia czasu (kliknięcie na dole po prawej, w pole z datą i godziną). Następnie klikamy w "Zmień ustawienia daty i godziny" i w trzeciej zakładce "Czas z Internetu" upewniamy się, że jest ona włączona. Domyślnie po instacji systemu typu Windows 7/8 jest ona włączona, więc nie ma konieczności wprowadzania zmian. Kolejnym krokiem jest już sama rejestracja. Po otrzymaniu loginu i hasła (administratora systemu empatia w danej jednostce) od administratora wojewódzkiego wpisujemy Login i Hasło do i wybieramy "Zapisz" Po tej czynności jeszcze raz wchodzimy do formatki " System -> Dane Użytkownika -> Hasła, logowania " i klikamy "Zarejestruj system dziedzinowy". W przypadku powodzenia zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem. Kolejną czynnością jaką musimy wykonać jest wejście do formatki "System -> Dane Użytkownika -> i sprawdzenie czy posiadamy nadany "Numer systemu dziedzinowego w CSiZS". Zawartość pola nie może być zmieniana - wymieniony numer jest przypisywany raz na zawsze dla danej jednostki.

3 Kolejnym krokiem jest odnowienie certyfikatu systemu dziedzinowego - spowoduje ono pobranie certyfikatu przez system dziedzinowy. Po odnowieniu certyfikatu, zaleca się restart serwera Tomcat. Proszę zauważyć , że certyfikaty są automatycznie pobierane bezpośrednio na nasz serwer. Można je odnaleźć na dysku C:/ w katalogu topteam/pomost/certyfikaty Aby funkcjonalności związane z projektem były widoczne w programie, konieczne jest ustawienie przełącznika "Aktywna na "TAK" Dodatkowo aby po wprowadzeniu osoby oraz danych takich jak: wniosku, wywiadu, rodzaju decyzji itp. system wysyłał dane do serwera centralnego, należy wejść do formatki "System -> Dane Użytkownika -> i włączyć opcję "Czy osobę weryfikować w Centralnej Bazie Beneficjentów ?". Po wykonaniu poprawnie powyższych czynności, zaleca się synchronizację słowników związanych z projektem

4 Słowniki - Celem usługi jest zapewnienie systemom dziedzinowym dostępu do danych słownikowych niezbędnych w realizacji usług wymiany informacji z CSIZS oraz zintegrowanymi z nim systemami zewnętrznymi. Słowniki są po wybraniu z menu -> Słowniki Wczytane lub -> Słownik Zdalne " Słowniki wczytane - są to słowniki wczytane dotychczas i dostępne z poziomu systemu. Słowniki zdalne są to słowniki możliwe do wczytania do systemu i konieczne ze względu na poprawne działanie modułu empatia.. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji należy obowiązkowo wczytać wszystkie zdalne słowniki.

5 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji należy obowiązkowo wczytać wszystkie zdalne słowniki. .

6 Wiadomości - Lista wiadomości - dostępna jest po kliknięciu w pozcję -> Lista wiadomości". Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do listy wiadomości zarejestrowanych w systemie. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do widoku listy wiadomości. Usługa Poczta jest udostępniana na potrzeby Systemów Dziedzinowych przez Platformę Integracyjną CSIZS. Zapewnia ona obsługę dokumentów elektronicznych przekazywanych pomiędzy Systemem Dziedzinowym a CSIZS.

7 Po odebraniu wiadomości klikamy w "ołówek" aby ją edytować
Po odebraniu wiadomości klikamy w "ołówek" aby ją edytować. Zostaniemy przeniesieni do kolejnej formatki, na której widzimy nagłówek wiadomości oraz treść.

8 Kolejnym krokiem jest powiązanie klienta zarejestrowanego u Nas w systemie z wiadomością, którą otrzymaliśmy w sposób elektroniczny. Odbywa się to poprzez kliknięcie w przycisk "Wyszukaj klienta dla tej wiadomości według danych wnioskodawcy". Zostaniemy przeniesieni do widoku listy klientów zarejestrowanych w systemie.

9 Po prawej stronie w tzw. "Szybkim wyszukiwaniu" zostaną uzupełnione pola danymi osoby z wniosku. Klikamy szukaj. Gdy taka osoba jest zarejestrowana u Nas w systemie pojawi się na liście klientów. Wchodzimy do jej panelu klienta do wiadomości i klikamy "Przypisz wiadomość tej osobie". W przypadku braku klienta o takich danych mamy możliwość dodania klienta dla przetwarzanej wiadomości.

10 Po kliknięciu "Dodaj klienta do przetwarzanej wiadomości" zostaniemy przeniesieni do formatki rejestracji osoby. Uzupełniamy wymagane do zapisania danych osoby informacje i klikamy "dalej". Zostaniemy przeniesieni do formatki rejestracji pozostałych członków rodziny. Uzupełniamy formatkę wymaganymi informacjami i klikamy "Zapisz". Zostaniemy przeniesieni do panelu zarejestrowanego klienta. Możemy sprawdzić poprawność danych osoby najeżdżając ikonką myszki na ikonkę empatia i wybierając jedną z dostępnych metod weryfikacji danych osoby.

11 Będąc w panelu osoby klikamy w zakładkę Wiadomości, a następnie w przycisk "Przypisz wiadomość tej osobie". Po przypisaniu wiadomości zostanie ona zarejestrowana jako wiadomość dotycząca tej osoby. Aby utworzyć nową wiadomość dotyczącą osoby należy będąc w panelu wiadomości klienta kliknąć "Nowa Wiadomość"

12 Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do nowej formatki.

13 Na wstępie określamy "Odbiorcę" wiadomości
Na wstępie określamy "Odbiorcę" wiadomości. Jeżeli znamy ID systemu możemy go tutaj wpisać, w przeciwnym wypadku klikamy na zaznaczoną ikonkę przy polu. Zostajemy przeniesieni do formatki pomocniczej na której szukamy właściwego odbiorcy. Wybieramy, z której części formatki będziemy korzystać. Mamy do dyspozycji wyszukiwanie po obszarze, miejscowości i typie instytucji lub wyszukiwanie po identyfikatorze Np. w polu "Obszar zabezpieczenia społecznego" wybieramy "Fundusz Alimentacyjny", wpisujemy miejscowość, typ instytucji wybieramy właściwą np. GOPS. Klikamy Szukaj.

14 Po znalezieniu właściwego odbiorcy klikamy w zaznaczoną powyżej ikonkę
Po znalezieniu właściwego odbiorcy klikamy w zaznaczoną powyżej ikonkę. Uzupełniamy Nr Dokumentu, Nr Dokumentu powiązanego, ID korelacji. Wybieramy "Obszar zabezpieczenia społecznego" i właściwy sprawie "Rodzaj Dokumentu", dodajemy załączniki jeżeli występują. Następnie klikamy "Zapisz i dodaj dokument ZS_6"

15 W dokumencie ZS uzupełniamy pole "Jednostka organizacyjna prowadząca postępowanie", " Sygnatura/numer sprawy", Uzupełniamy "Treść korespondencji". Po zapisaniu dokumentu ZS w treści wiadomości pojawi się zakodowana treść. Tak przygotowaną wiadomość zapisujemy. Pojawi się ona na liście wiadomości ze statusem "nowa". Aby wysłać przygotowaną wiadomość należy zapisać ją w postaci pliku elektronicznego na dysku (za pomocą kliknięcia w dyskietkę przy wiadomości), a następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Po podpisaniu pliku, należy edytować wiadomość będącą do wysłania i załączyć do niej podpisany plik klikając w przycisk "Przeglądaj" zaznaczony na obrazku obok.

16 Po poprawnym wskazaniu pliku dokumentu ZS_6 ze złożonym bezpiecznym podpisem elektronicznym otrzymamy poniższy komunikat, który zamykamy kliknięciem "OK", a następnie zapisujemy wiadomość. Aby wysłać wiadomość w sposób elektroniczny należy kliknąć ikonkę "koperty" przy wiadomości.

17 Przy wiadomości status lokalny zmieni się na "wysłana", poprawnym odebraniu wiadomości zmieni się na ODEBRANA.

18 Lista komunikatów - W tej części systemu mamy dostęp do widoku aktywności wszystkich użytkowników związanych z działaniem modułu Aby uzyskać dostęp do komunikatów związanych z obsługą modułu należy wybrać z menu pozycję "Lista komunikatów". Po kliknięciu uzyskamy dostęp do zapisanych komunikatów związanych z obsługą modułu

19 Obsługa niezgodności - emp@tia
Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do formatki z listą niezgodności wykrytych przez Centralną Bazę Beneficjentów a danymi zarejestrowanymi w systemie dziedzinowym.

20 Aby obsłużyć nieprawidłowość należy kliknąć ikonkę ołówka aby przejść do edycji.

21 Po wejściu do edycji niezgodności mamy opisaną przyczynę wystąpienia, datę wykrycia, opis niezgodności, status oraz uczestników anomalii. Po kliknięciu w ikonkę "postaci" zostaniemy przeniesieni do "Panelu Klienta" skąd można wybrać "Edycja Danych" i poprawić dane osoby. Po poprawieniu danych wracamy do widoku niezgodności gdzie klikamy " Rozwiąż niezgodność".

22 Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie zmiany statusu niezgodności
Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie zmiany statusu niezgodności. Po potwierdzeniu niezgodność otrzyma status " oczekująca ". Niezgodności zostaną ponownie przesłane gdy ich liczba osiągnie wartość 100.

23 Procedura podłączenia terminali mobilnych do TT-Pomocy - emp@tia
Procedura podłączenia terminali mobilnych do TT-Pomocy - Aby mieć możliwość wymiany danych pomiędzy aplikacją TT-POMOC a terminalem mobilnym należy go najpierw zarejestrować. Dostęp do rejestracji terminali mobilnych dostępny jest po wybraniu z menu -> Terminale Po wejściu na formatkę otrzymujemy listę z zarejestrowanymi dotychczas terminalami mobilnymi. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowego terminala klikamy w przycisk "Dodaj terminal". Po kliknięciu w przycisk "Dodaj terminal", zostaniemy przeniesieni do nowej formatki na której uzupełniamy wymagane informacje takie jak: Nr urządzenia i czy urządzenie jest Zatwierdzone.

24

25 Panel Klienta - Po zarejestrowaniu klienta w aplikacji TT-Pomoc mamy możliwość sprawdzenia jego danych za pomocą modułu - Po najechaniu kursorem na zaznaczoną ikonkę mamy do wyboru poniższe działania:  - Weryfikuj po danych osoby  - Weryfikuj po numerze dokumentu  - Weryfikuj po PESELu  - Udostępnij po danych osoby  - Udostępnij po numerze dokumentu  - Udostępnij po PESELu  Weryfikuj występowanie w CBB (Centralnej Bazie Beneficjentów) Część weryfikuj sprawdza istnienie i zgodność danych weryfikowanej osoby. Część Udostępnij wyświetla nam informacje udostępnione przez inne serwisy.

26 Wiadomość, e-Wniosek, Decyzja - Po kliknięciu w przycisk edycji otwieramy otrzymaną wiadomość, klikamy "Przetwórz". Na podstawie przetworzonej wiadomości możemy utworzyć wniosek dotyczący pomocy dla klienta klikając "Utwórz wniosek na podstawie tej treści". Gdyby zaszła potrzeba zmiany klienta tej wiadomości, możemy to zrobić klikając "Wyszukaj innego klienta dla tej wiadomości."

27 Po utworzeniu wniosku zostaniemy przeniesieni do formatki z rejestracją wniosku.

28 Po weryfikacji wymaganych danych klikamy Zapisz
Po weryfikacji wymaganych danych klikamy Zapisz. Dalsza obsługa wniosku w systemie odbywa się w sposób analogiczny do wniosku zarejestrowanego w formie papierowej. Jeżeli dalsze postępowanie nie wymaga przeprowadzenie wywiadu można wydać na jego podstawie decyzję lub wysłać dowolną wiadomość (np. o brakujących dokumentach). Po wydaniu decyzji należy decyzję obejrzeć w podglądzie wydruku i dokonać ewentualnych zmian w jej treści. Dokonujemy tego za pomocą ikonki drukarki zaznaczonej poniżej: Po dokonaniu zmian bądź zaakceptowaniu treści i wyglądu decyzji zapisujemy ją za pomocą przycisku "Zapisz zmiany".

29 Po zapisaniu zmian możemy daną decyzję odesłać elektronicznie decyzję
Po zapisaniu zmian możemy daną decyzję odesłać elektronicznie decyzję. Aby tego dokonać należy przygotować wiadomość poprzez kliknięcie na ikonkę zaznaczoną poniżej:

30 Zostanie przygotowana wiadomość z treścią decyzji, którą zapisujemy na liście wiadomości.

31 Otrzymuje ona status lokalny "nowa".

32 Aby wysłać przygotowaną decyzję należy zapisać ją w postaci pliku elektronicznego na dysku (za pomocą kliknięcia w dyskietkę przy wiadomości), a następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

33 Po podpisaniu pliku, należy edytować wiadomość będącą do wysłania i załączyć do niej podpisany plik klikając w przycisk "Przeglądaj" zaznaczony na poniższym obrazku.

34 Po poprawnym wskazaniu pliku decyzji ze złożonym bezpiecznym podpisem elektronicznym otrzymamy poniższy komunikat, który zamykamy kliknięciem "OK", a następnie zapisujemy wiadomość. Aby wysłać decyzję w sposób elektroniczny należy kliknąć ikonkę "koperty" przy wiadomości.

35 Wywiady - Rodzinne Wywiady Środowiskowe projektu dostępne są w panelu klienta w zakładce "Wywiady i programy". Aby utworzyć wywiad projektu należy kliknąć "Nowy Wywiad". Poniżej zostaną opisane zmiany formatki wywiadu ze względu na projekt Po wejściu na formatkę Nowego Wywiadu możemy zapisać go jako "Szablon Opcje  - Sprawdź po danych osoby  - Sprawdź po numerze dokumentu  - Sprawdź po PESELu

36 Po wejściu w zakładkę "Schorzenia" przy pytaniu "Osoba jest niepełnosprawna:" możemy skorzystać z dodatkowej funkcjonalności. Usługa umożliwia integrację Systemu Dziedzinowego z SI EKSMOoN w zakresie weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności. W stanie obecnym ( lipiec 2014) usługa ta nie działa w zakresie pomocy społecznej czekając na zmianę ustawy. Funkcjonuje już w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym.

37 Weryfikacja występowania osób w bazie KRS, CEIDG
Weryfikacja występowania osób w bazie KRS, CEIDG. Moduł pozwala na zweryfikowanie osoby na występowanie w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

38 Po kliknięciu zostaniemy przeniesieniu do nowej formatki, na której możemy wyszukać potrzebne informacje i zweryfikować informacje podane przez osobę. Wyszukiwanie w KRS możemy zrealizować jako: Wyszukiwanie w bazie KRS po danych firmy, wyszukiwanie w bazie KRS po numerze KRS. Informacje w CEiDG możemy wyszukać podając: dane firmy, numer NIP, PESEL, nr REGON, Datę rozpoczęcia działalności.

39 Komunikacja JOPS-PUP Aby uruchomić możliwość wymiany danych JOPS-PUP, należy w pozycji menu "System -> Dane Użytkownika -> Parametry" wyszukać parametr „Komunikacja JOPS-PUP” i zaznaczyć opcję na TAK, następnie kliknąć „Zapisz”.

40 Są dwa rodzaje eksportowania danych: - całościowy - każde wywołanie generuje plik z danymi od włączenia funkcjonalności do chwili obecnej, - przyrostowy - każde wywołanie generuje plik z danymi od ostatniego uruchomienia skryptu. c_start_OR.bat - skrypt całościowy p_start_OR.bat - skrypt przyrostowy Po uruchomieniu zostanie wyświetlone podsumowanie działania skryptów:

41 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt Emp@tia Projekt emp@tia jest przedsięwzięciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zwiększy dostępność usług publicznych w formie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google