Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cewka-prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cewka-prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 Cewka Tomasz Koz ł owski Kl. II Gim

2 Cewka-zwana inaczej zwojnicą - jest biernym elementem elektronicznym i elektrotechnicznym. Cewka składa się z pewnej liczby zwojów drutu lub innego przewodnika nawiniętych jeden obok drugiego na powierzchni walca lub pierścienia.

3 Głównym zadaniem cewki jest magazynowanie energii w polu magnetycznym.

4 Budowa cewki Cewka jest zbudowana z izolowanego drutu zwiniętego w spiralę lub nawiniętego na rdzeń z materiału ferromagnetycznego. Materiał ferromagnetyczny to taki, który łatwo ulega namagnesowaniu.

5 Indukcyjno ść Indukcyjność – to zdolność do wytwarzania strumienia pola magnetycznego wokół przewodnika przewodzącego prąd zmienny. Jest to podstawowa własność cewki.

6 Indukcyjno ść cewki jest tym wi ę ksza im:  w w w większa jest liczba zwojów; wwwwiększa jej średnica; mmmmniejsza długość nawinięcia;

7 Prąd elektryczny, który przepływa przez zwojnicę, wytwarza pole magnetyczne. Przedstawia się je za pomocą linii pola magnetycznego, jak na rysunku poniżej

8 ElektromagnesElektromagnes- jest to przyrząd wytwarzający zjawiska magnetyczne pod wpływem prądu elektrycznego. Składa się z ferromagnetycznego rdzenia i umieszczonej na nim cewki elektrycznej. Ma zwykle postać cewki osadzonej (nawiniętej) na rdzeniu z materia ł u silnie magnetycznie czynnego.

9 Przepływ prądu elektrycznego przez cewkę wytwarza pole magnetyczne, które magnesuje rdzeń, ulegając tym samym znacznemu wzmocnieniu; gdy prąd przestaje płynąć, pole cewki znika, rdzeń rozmagnesowuje się i elektromagnes przestaje być źródłem pola magnetycznego.

10 Elektromagnesy mają bardzo dużo zastosowań w życiu codziennym Np: dzięki nim widzimy obraz w telewizorze, w telefonie porusza małą membranę, który wytwarza słyszany w słuchawce dźwięk, w głośnikach odpycha i przyciąga membranę co skutkuje wytwarzaniem dźwięku. Elektromagnesy znajdują się w dyskach twardych i dyskietkach. W dzwonku elektrycznym poprzez przyciąganie młoteczka do dzwonka co powoduje jego dzwonienie. W hutach, stoczniach do transportu różnego rodzaju blach.

11 KONIEC Prezentacj ę wykona ł : Tomasz Koz ł owski


Pobierz ppt "Cewka-prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google