Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” Śniadanie prasowe 30.06.2014 r. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” Śniadanie prasowe 30.06.2014 r. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” Śniadanie prasowe 30.06.2014 r. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

2 2

3  Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 8.3.  Projekt TRISTAR został zakwalifikowany w wyniku konkursu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85%.  Wymagane efekty : Skrócenie czasu podróży pojazdów indywidualnych o 5,5 % Skrócenie czasu podróży środkami transportu zbiorowego o 6,5 %  Całkowity koszt inwestycji wynosi 160,8 mln zł w zakresie Gdańska – 85,5 mln zł wkład własny miasta – 12,7 mln zł  Termin zgłoszenia gotowości do odbioru 31.07.2014 r.  Zakończono roboty budowlane i instalacyjne.  Rozpoczęto fazę regulacji systemu sterowania ruchem – planowane zakończenie do końca 2014 roku. 3

4 4 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR służy do zarządzania ruchem drogowym i transportem zbiorowym w obszarze Trójmiasta i umożliwia:  zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych o ruchu  monitorowanie ruchu i identyfikacja miejsc zagrożonych  wykrywanie zdarzeń drogowych (automatyczne, zgłoszenia),  sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (optymalizacja parametrów sterowania dla obszarów)  zarządzanie strategiczne ruchem (kierowanie na trasy alternatywne, zarządzanie prędkością)  informowanie uczestników ruchu o warunkach ruchu i zaleceniach  przekazywanie, rozsyłanie i udostępnianie informacji o ruchu i funkcjonowaniu sieci ulic i sieci transportu zbiorowego  planowanie ruchu (modelowanie i prognozowanie ruchu, tworzenie optymalnych tras przejazdu)

5 System jest obsługiwany przez dwa obszarowe centra zarządzania:  Centrum w Gdyni obejmujące Gdynię – 6 stanowisk operatorskich  Centrum w Gdańsku obejmujące Sopot i Gdańsk – 8 stanowisk operatorskich  Zarządzanie ruchem na obszarze Trójmiasta z każdego centrum zależnie od kompetencji operatora  Oba centra są połączone szybkim łączem światłowodowym  Dane o ruchu dotyczące całego Trójmiasta są gromadzone w centralnej bazie danych tzw. hurtowni danych 5

6 6 SALA OPERATORSKA

7 W skład systemu TRISTAR wchodzą:  system sterowania ruchem drogowym  system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów  system nadzoru wizyjnego  system informacji parkingowej  system zarządzania bezpieczeństwem  system informacji dla pasażerów transportu zbiorowego  system zarządzania ruchem transportu zbiorowego  system informacji dla kierowców  system informacji medialnej 7

8 8

9 9

10 Sygnalizacje- 60 Rejestratory wykroczeń- 22 Kamery nadzoru wideo- 19 Stacje meteo- 5 Znaki informacji parkingowej- 9 Znaki i tablice zmiennej treści- 13 Połączenia światłowodowe - 40 km Sygnalizacje- 14 Rejestratory wykroczeń - 6 Kamery nadzoru wideo- 6 Stacje meteo- 1 Znaki informacji parkingowej- 9 Połączenia światłowodowe - 10 km Sygnalizacje- 75 Rejestratory wykroczeń - 31 Kamery nadzoru wideo- 36 Stacje meteo- 7 Znaki informacji parkingowej- 18 Znaki i tablice zmiennej treści- 13 Połączenia światłowodowe - 65 km TRISTAR - PODSUMOWANIE 10

11  Obsługa systemu:  Zarząd Dróg i Zieleni - w zakresie transportu indywidualnego  Zarząd Transportu Miejskiego - w zakresie transportu zbiorowego 11

12  Podczas realizacji w Gdańsku zmodernizowano 65 sygnalizacji świetlnych, w tym: Wymieniono 565 masztów sygnalizacyjnych Wymieniono 1280 latarni sygnalizacji Zastosowano energooszczędne i trwałe źródła światła LED Wykonano 1750 detektorów pojazdów ( pętli indukcyjnych) Zainstalowano sterowniki sygnalizacji przeznaczone do pracy systemowej Zainstalowano odbiorniki radiowe sygnału priorytetów pojazdów transportu zbiorowego  Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 75 sygnalizacji  Uruchomiono obszarowy system sterowania ruchem Balance z priorytetami dla transportu zbiorowego 12 TRISTAR - SYGNALIZACJE

13 W zakresie transportu zbiorowego wykonano:  uzupełnienie istniejącego Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) o 35 tablic LED.  we wszystkich (ok. 450) pojazdach transportu zbiorowego zainstalowano komputery pokładowe wyposażone w nadajnik radiowy żądania priorytetu sygnalizacji świetlnej. 13 TRISTAR - TRANSPORT ZBIOROWY

14 14 al. Grunwaldzka – Czyżewskiego al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej I al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej II al. Grunwaldzka – Pomorska al.. Grunwaldzka – Piastowska – Rybińskiego al. Grunwaldzka – Derdowskiego al. Grunwaldzka – Kołobrzeska al. Grunwaldzka – Abrahama al. Grunwaldzka – Chopina al. Grunwaldzka - Wojska Polskiego al. Grunwaldzka – Słowackiego al. Grunwaldzka – Gen. de Gaulle’a al. Grunwaldzka – Klonowa al. Grunwaldzka – Jaśkowa Dolina al. Grunwaldzka – Miszewskiego al. Grunwaldzka – Narutowicza al. Zwycięstwa – Hallera al. Zwycięstwa – Traugutta al. Zwycięstwa – Orzeszkowej al. Zwycięstwa – Chodowieckiego Węzeł Brama Oliwska Węzeł Piastowski Węzeł Hucisko Węzeł Unii Europejskiej Węzeł Toruński Trakt św. Wojciecha – Zaroślak Trakt św. Wojciecha – ZREMB Trakt św. Wojciecha – Sandomierska. Podmiejska – Zamiejska Małomiejska – Ptasia al. Gen J. Hallera – Wyspiańskiego al. Gen. J. Hallera – Mikołaja Reja al. Gen. J. Hallera – Adama Mickiewicza al. Gen. J. Hallera – Tadeusza Kościuszki al. Gen. J. Hallera – Bolesława Chrobrego al. Gen. J. Hallera – Czarny Dwór Nowa Kościuszki – Hynka Nowa Kościuszki – Legionów Słowackiego – Chrzanowskiego Słowackiego – Srebrniki Sygnalizacje świetlne objęte systemem TRISTAR (75) TRISTAR - PODSUMOWANIE

15 15 Słowackiego –Trawki Słowackiego – Potokowa Słowackiego – Złota Karczma Siennicka – Głęboka Elbląska – Siennicka Elbląska – Głęboka Elbląska – Opłotki Elbląska – Miałki Szlak Elbląska – Sztutowska Elbląska – Tama Pędzichowska 3 Maja – Dąbrowskiego 3 Maja – Hucisko – Nowe Ogrody 3 Maja – Rogaczewskiego 3 maja – Armii Krajowej Powstańców Warszawskich – Nowe Ogrody Armii Krajowej – Łostowicka – Warszawska Opata Rybińskiego pp. przy parku Opata Rybińskiego – Polanki Stary Rynek Oliwski – Leśna Spacerowa – Opacka Spacerowa – Karwieńska Wyspiańskiego – Biała Wyspiańskiego – Danusi – Leczkowa Plac Komorowskiego al. Legionów – Plac Wybickiego al. Legionów – Kościuszki Jaśkowa Dolina – Partyzantów Jaśkowa Dolina – Matejki Jaśkowa Dolina – Batorego Do Studzienki-Matejki Marynarki Polskiej – Reja Marynarki Polskiej – Uczniowska Marynarki Polskiej – Wolnosci Sucharskiego – Elbląska Sucharskiego - Wosia Budzysza Sygnalizacje świetlne TRISTAR cd. TRISTAR - PODSUMOWANIE

16 16 al. Grunwaldzka - Czyżewskiego al. Grunwaldzka - Pomorska al. Grunwaldzka - Piastowska al. Grunwaldzka - Opata Rybińskiego al. Grunwaldzka - Kołobrzeska al. Grunwaldzka - Wojska Polskiego al. Grunwaldzka - Słowackiego al. Grunwaldzka - J. Dolina al. Grunwaldzka - Miszewskiego al. Zwycięstwa – Hallera ( 2 ) Węzeł Brama Oliwska Węzeł Piastowski Węzeł Hucisko Węzeł Toruński Trakt św. Wojciecha - Sandomierska Trakt św. Wojciecha - Gościnna Wyspiańskiego -Kliniczna al. Gen Hallera - Kościuszki Kamery nadzoru wizyjnego TRISTAR (36) al. Gen Hallera - Uczniowska Marynarki Polskiej - Reja Marynarki Polskiej - Uczniowska Marynarki Polskiej - Twarda Podwale Przedmiejskie - Chmielna Kościuszki - Legionów Słowackiego - Potokowa Słowackiego - Złota Karczma Słowackiego - Obwodnica Trójmiejska Słowackiego - Budowlanych Armii Krajowej - Okopowa, 3 Maja Elbląska - Głęboka Elbląska - Sucharskiego Elbląska - Sztutowska Armii Krajowej - Sikorskiego, Pn. Armii Krajowej - Łostowicka Armii Krajowej - Sikorskiego, Pd. TRISTAR - PODSUMOWANIE

17 17 al. Zwycięstwa - AL. Gen Hallera al. Grunwaldzka - Bitwy Oliwskiej I Słowackiego - Potokowa Sucharskiego - Wosia Budzysza Armii Krajowej - Łostowicka Armii Krajowej - Sikorskiego Trakt św. Wojciecha (ZREMB) Stacje meteo TRISTAR (7) TRISTAR - PODSUMOWANIE

18 18 al. Grunwaldzka – Pomorska al. Grunwaldzka – Kołobrzeska al. Grunwaldzka – Wojska Polskiego al. Grunwaldzka – Słowackiego al. Grunwaldzka – Miszewskiego (2) al. Zwycięstwa – Hallera al. Zwycięstwa – Traugutta Węzeł Brama Oliwska Węzeł Hucisko Trakt Św. Wojciecha - Zaroślak Węzeł Brama Oliwska Słowackiego - Budowlanych 3 Maja - Nowe Ogrody (2) Elbląska – Głęboka Rejestratory wykroczeń al. Grunwaldzka – Bitwy Oliwskiej al. Grunwaldzka – Abrahama al. Zwycięstwa – Traugutta Trakt Św. Wojciecha – LIPCE Trakt Św. Wojciecha – Gościnna Marynarki Polskiej – Reja Podwale Przedmiejskie – Łąkowa (2) Trakt Św. Wojciecha ZREMB (2) Odcinkowy pomiar prędkości: Słowackiego (Potokowa – Złota Karczma) Przejazdu na czerwonym świetlePrzekroczenia prędkości TRISTAR - PODSUMOWANIE Informacja o wykroczeniach będzie przesyłana do upoważnionych organów.

19 19 Armii Krajowej – Sikorskiego / wlot zachodni Armii Krajowej – Sikorskiego / wlot wschodni Armii Krajowej (odc. Łostowicka – Jabłoniowa) Armii Krajowej (odc. 3 Maja – Pohulanka) al. Grunwaldzka (odc. Kołobrzeska – Derdowskiego) al. Grunwaldzka (odc. Klonowa – Lendziona) Słowackiego (odc. Grunwaldzka – Chrzanowskiego) Słowackiego (odc. Budowlanych – Radarowa) Słowackiego (odc. Potokowa – Złota Karczma) Marynarki Polskiej - Twarda Podwale Przedmiejskie – Zbytki Trakt św. Wojciech (Węzeł „LIPCE” ) Elbląska - Sztutowska Tablice i znaki zmiennej treści TRISTAR (13) TRISTAR - PODSUMOWANIE

20 Dziękujemy za uwagę 20


Pobierz ppt "„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” Śniadanie prasowe 30.06.2014 r. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google