Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizerunek ciała i stosunek do seksualności kobiet wykorzystywanych seksualnie Dr hab. Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizerunek ciała i stosunek do seksualności kobiet wykorzystywanych seksualnie Dr hab. Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska."— Zapis prezentacji:

1 Wizerunek ciała i stosunek do seksualności kobiet wykorzystywanych seksualnie Dr hab. Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Śląski

2 Definiowanie wykorzystywania seksualnego: Wszelkie formy opresyjnych dla ofiary zachowań o charakterze seksualnym, takich jak dotykanie, całowanie, czy zmuszanie do różnego rodzaju aktywności mającej na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych sprawcy W. Maltz: Droga do zdrowia seksualnego. Gdańsk, Emo Press, 2011, s. 153. „Wykorzystanie jest czymś, co nam zrobiono. Nie jesteśmy nim” E. Bear, P. Dimock, Adults Molested as Children S. Mufson, R. Kranz: Gwałt na randce. Warszawa, Elma Books, 1996, s. 11

3 Definiowanie i elementy wizerunku ciała: WIZERUNEK CIAŁA wyobrażenie, jakie dana osoba ma o swoim ciele, kształtowane pod wpływem czynników interpersonalnych, środowiskowych i temporalnych (czasowych) Element emocjonalny Element behawioralny Element poznawczy

4 Wpływ czynników zewnętrznych na strukturę obrazu ciała osób molestowanych seksualnie: CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (interpersonalne, środowiskowe, temporalne) Doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym Incydentalność/ cykliczność traumatycznych doświadczeń Wsparcie/brak wsparcia ze strony otocznia społecznego WYMIAR POZNAWCZY WYMIAR EMOCJONALNY WYMIAR BEHAWIORALNY Określone myśli na temat siebie i innych ludzi Lęk Niezadowo- lenie z ciała Zaburzenia emocjonalne Dokonywanie zmian w wyglądzie Zmiana zachowań w obszarze seksualności

5 Zmiany u kobiet molestowanych seksualnie: Zmiana w zachowaniach o charakterze seksualnym Radykalne zmiany wyglądu brak potrzeby przytulania i pieszczot, ze względu na negatywne wspomnienia napinanie mięśni, zaciskanie pięści itp. w sytuacji zbliżenia z partnerem życiowym jako konsekwencja doznanych urazów J. Lewis-Herman: Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk, GWP 1998, s. 136. obcinanie włosów gwałtowne tracenie i przybieranie na wadze zmiany w sposobie ubierania Ciało postrzegane przez ofiary jako złe, zbrukane, zmienione!

6 Cel przeprowadzonych badań pilotażowych: OKREŚLENIE ZMIAN W ZAKRESIE manifestujących się w wyglądzie zewnętrznym manifestujących się w podejściu do kontaktów seksualnych WIZERUNKU CIAŁASTOSUNKU DO SEKSUALNOŚCI

7 Zastosowana metoda: Dane empiryczne zostały zebrane za pomocą studium indywidualnych przypadków. Ten sposób prowadzenia badań, polegający na analizie jednostkowych losów uwikłanych w konkretne sytuacje, pozwala na dokonanie diagnozy przypadku. Do pozyskania danych empirycznych posłużył wywiad swobody przeprowadzony w oparciu o dyspozycje. Nawiązanie kontaktu z badanymi oraz przeprowadzenie wywiadów było możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu komunikatora internetowego.

8 Próba badawcza: Przypadek 1 (28 lat) – molestowana przez kuzyna w dzieciństwie Przypadek 2 (22 lata) – molestowana w ciągu 3 lat przez 50-letniego mężczyznę Przypadek 3 (31 lat) – zgwałcona przez chłopaka poznanego na dyskotece Przypadek 4 (20 lat) – zmuszana do kontaktów seksualnych przez partnera Przypadek 5 (38 lat) – systematycznie molestowana przez pracodawcę Przypadek 6 (25 lat) – zgwałcona przez kolegę ze studiów, w wyniku gwałtu zaszła w ciążę Przypadek 7 (26 lat) – systematycznie molestowana przez teścia Przypadek 8 (34 lata) – zmuszana do kontaktów seksualnych w małżeństwie Przypadek 9 (23 lata) – molestowana przez starszego, nieznajomego mężczyznę

9 Zmiany wizerunku ciała manifestujące się w wyglądzie zewnętrznym badanych kobiet po doświadczeniu molestowania: Przypadek 1 – brak dbałości o siebie i o swój wygląd (by nie wzbudzać zainteresowania) Przypadek 2 – zmiana koloru włosów, utrata wagi, by (zgodnie z deklaracją) „odciąć się” od poprzedniego okresu życia Przypadek 3 – zmiana wyglądu (obcięcie włosów) Przypadek 4 – zmiana koloru włosów, by (zgodnie z deklaracją) „oczyścić się” z przeszłości Przypadek 5 – podtrzymywanie dbałości o siebie Przypadek 6 – brak deklarowanych zmian w wyglądzie Przypadek 7 – brak deklarowanych zmian w wyglądzie Przypadek 8 – brak dbałości o siebie Przypadek 9 – brak deklarowanych zmian w wyglądzie

10 Zmiany stosunku do seksualności manifestujące się w podejściu do kontaktów seksualnych: Przypadek 1 – unikanie kontaktów seksualnych Przypadek 2 – trudności z akceptacją bliskości ze strony partnera (dotyk, pocałunki) Przypadek 3 – lęk na myśl o kontakcie fizycznym z mężczyzną; brak woli/potrzeby posiadania dzieci Przypadek 4 – lęk przed kolejnym związkiem, przy jednoczesnej deklaracji chęci posiadania rodziny w przyszłości Przypadek 5 – rzadsze współżycie z mężem; brak przyjemności podczas kontaktów seksualnych

11 Zmiany stosunku do seksualności manifestujące się w podejściu do kontaktów seksualnych: Przypadek 6 – długo utrzymująca się obawa przed współżyciem seksualnym z mężem Przypadek 7 – brak zmian w małżeńskim życiu seksualnym; zajście w ciążę Przypadek 8 – niechęć przed kontaktami seksualnymi, brak satysfakcji z seksu Przypadek 9 – trudności z akceptacją dotyku (szczególnie w miejscach intymnych); wstręt przed starszymi mężczyznami, którzy mogliby wymuszać dotyk, przy akceptacji współżycia z aktualnym partnerem

12 Wnioski z badań: 6 spośród 9 badanych kobiet zmieniało swój wygląd po doświadczeniu molestowania seksualnego zmiany w wyglądzie miały na celu zmniejszenie atrakcyjności i „uśpienie” kobiecości w większości przypadków zmiany w wyglądzie zmierzały do symbolicznego odcięcia się od wydarzenia traumatycznego większość kobiet obawia się stosunków płciowych cześć kobiet charakteryzuje ambiwalentny stosunek do nawiązywania relacji seksualnych badane kobiety czują w sobie lęk, który został wyzwolony przez molestowanie seksualne część z kobiet nie odczuwa przyjemności ze zbliżenia, choć wcześniej dawało im to satysfakcję dotyczące zmian w wyglądzie zewnętrznym dotyczące zmian w podejściu do kontaktów seksualnych

13 Profilaktyka I stopnia: Działania profilaktyczne WYMIAR INDYWIDUALNY WYMIAR INSTYTUCJONALNY Poziom międzyinstytucjonalny Poziom instytucji Poziom relacji wychowawca- wychowanek Poziom osobisty wychowawcy Działania podejmowane przez rodziców/opiekunów oraz ich komunikaty dotyczące cielesności Oprac. na podstawie: A. Brytek-Matera (2008); J. Wycisk, B. Ziółkowska (2010)

14 Profilaktyka II i III stopnia: terapia skoncentrowana na ciele (body-oriented theraphy) Techniki relaksacyjne Ćwiczenia oddechowe MasażWizualizacjaOdgrywanie ról Trening zwiększający świadomość percepcji zmysłowej (interocepcji) Techniki medytacyjne Techniki oparte na ruchu i tańcu Trening zwiększający percepcję Ja i percepcję ciała

15 „Największa rewolucja naszego pokolenia polega na odkryciu, że zmieniając wewnętrzne nastawienie naszego umysłu, ludzie mogą zmieniać zewnętrzne aspekty swojego życia” William James W.Maltz: Droga do zdrowia seksualnego. Gdańsk, Emo Press, 2011, s. 125

16 Bibliografia: Brytek-Matera A.: Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa, Difin, 2008. Lewis-Herman J.: Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk, GWP, 1998. Maltz W.: Droga do zdrowia seksualnego. Gdańsk, Emo Press, 2011. Mufson S., Kranz R.: Gwałt na randce. Warszawa, Elma Books, 1996. Rudnik M.: Jakość życia kobiet molestowanych seksualnie (niepublikowana praca dyplomowa). Katowice, 2013. Wycisk J., Ziółkowska B.: Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa, Difin, 2010.


Pobierz ppt "Wizerunek ciała i stosunek do seksualności kobiet wykorzystywanych seksualnie Dr hab. Katarzyna Borzucka – Sitkiewicz Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google