Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie systemu do pracy w internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie systemu do pracy w internecie"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie systemu do pracy w internecie
Wyk. Emil Kępczyński

2 Sieci komputerowe Sieć jest zbiorem komputerów, połączonych ze sobą w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych. Sieć pozwala na łatwą wymianę plików i informacji, umożliwia wspólne korzystanie z wyposażenia: drukarki, modemu i urządzenia do przechowywania danych. Także połączenie z Internetem może być wspólnie wykorzystywane przez wszystkie komputery w sieci. Sieć może składać się tylko z dwóch połączonych kablem komputerów lub być tak duża, że łączy ze sobą setki komputerów i urządzeń peryferyjnych. Zwykle powodem zainstalowania pierwszej sieci jest potrzeba wspólnego korzystania z plików, programów i drukarek za pośrednictwem kilku komputerów. Tego typu podstawowe sieci są tanie i łatwe do zbudowania.

3 Co to jest internet „Internet”- wyjaśnienie pojęcia
Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych opracowano tajny projekt rządowy utworzenia globalnej, rozproszonej sieci komputerowej, nikt chyba nie przypuszczał, że stanie się ona czynnikiem wpływającym na życie milionów mieszkańców naszej Planety. Dziś o Internecie pisze się poważne rozprawy naukowe, których autorzy usiłują dociec istoty jego fenomenu. Internet jest to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone.

4 Nawiązanie łączności z siecią
Naciskamy przycisk Start. Wybieramy opcję Ustawienia i Panel sterowania. Następnie z Panelu sterowania uruchamiamy Dodaj/Usuń programy. Klikamy zakładkę Instalator systemu Windows. Klikamy wiersz z opcją Komunikacja, a potem przycisk Szczegóły. Zaznaczamy opcję Dial-Up Networking (w kwadraciku po lewej stronie powinien pojawić się znak ?). Zamykamy okna, naciskając w każdym przycisk OK.

5 Przygotowanie nowego komputera do podłączenia do sieci
5 kroków mających na celu zabezpieczenie nowego komputera przed podłączeniem do Internetu Krok 1: Inwentaryzacja Krok 2: Zapisanie informacji systemowych Krok 3: Sprawdzenie zapory Krok 4: Ustawienia prywatności Krok 5: Aktualizacja oprogramowania

6 Krok 1: Inwentaryzacja •Oprogramowanie antywirusowe znanej firmy. Programy antywirusowe są zazwyczaj zainstalowane fabrycznie, albo są dostarczane na płytach. W przeciwnym wypadku należy zwrócić się do producenta sprzętu z prośbą o uzupełnienie pakietu. Jeśli oprogramowanie antywirusowe nie wchodzi w skład wyposażenia, należy je nabyć i zainstalować przed wykonaniem kolejnych czynności.•Jeden lub więcej dysków z aktualizacjami oprogramowania, takiego jak dodatki dla systemu operacyjnego, aktualizacje programów (np. pakietu Microsoft Office) oraz zapory połączenia internetowego.•Dodatkowe dyski zawierające inne oprogramowanie.Kliknij przycisk Start i ustaw wskaźnik myszy na pozycji Wszystkie programy, aby sprawdzić, czy załączone oprogramowanie jest zainstalowane. Jeśli nie jest, skorzystaj z załączonych dysków i zainstaluj brakujące programy. Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi załączonej do nowego komputera, aby skonfigurować i uruchomić system. Na tym etapie nie należy jeszcze podłączać komputera do Internetu za pomocą modemu lub kabla sieciowego.

7 Krok 2: Zapisanie informacji systemowych
Warto zapisać informacje systemowe w razie konieczności skorzystania z pomocy technicznej w przyszłości. W tym celu: •Kliknij przycisk Start, następnie kliknij polecenie Uruchom i w polu tekstowym w oknie Uruchamianie wpisz „msinfo32”. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Informacje o systemie. •Po otwarciu okna kliknij menu Plik i wybierz opcję Eksportuj.•Wpisz nazwę pliku i zapisz go na zewnętrznym nośniku danych, takim jak pusta płyta CD lub dyskietka, a następnie schowaj nośnik w bezpiecznym miejscu. W dostępnym miejscu należy przechowywać również płyty instalacyjne systemu Windows XP oraz klucz produktu.

8 Krok 3: Sprawdzenie zapory
Użytkownicy systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zazwyczaj mają włączoną Zaporę systemu Windows i powinni przejść do kroku 4. W celu sprawdzenia, czy na komputerze zainstalowano dodatek SP2, należy przejść na stronę Chroń swój komputer lub kliknąć przycisk Start, otworzyć folder Mój komputer i kliknąć pozycję Wyświetl informacje o systemie, aby otworzyć okno Właściwości systemu. Odpowiednia informacja znajduje się w sekcji System.                                                    Okno Właściwości systemu

9 Krok 4: Ustawienia prywatności
W menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij pozycję Opcje internetowe, aby otworzyć okno Opcje internetowe.•Na karcie Prywatność można skonfigurować obsługę plików

10 Krok 5: Aktualizacja oprogramowania
Włącz funkcję Automatyczne aktualizacje systemu Windows oraz automatyczne aktualizacje programu antywirusowego (zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do programu).•Podłącz komputer do Internetu za pomocą modemu lub kabla sieciowego i uruchom Kreatora dodawania połączenia sieciowego.•Po ustanowieniu połączenia uruchom usługę Microsoft Update, aby zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i oprogramowania.Po wykonaniu aktualizacji i skonfigurowaniu systemu komputer jest przygotowany do pracy w sieci! Należy pilnie śledzić rozwój technologii zabezpieczeń komputerowych i w tym celu trzeba regularnie uruchamiać usługę Microsoft Update, sprawdzać najnowsze pliki do pobrania i aktualizacje produktów, włączyć funkcję aktualizacji automatycznych i być świadomym najnowszych zagrożeń dla bezpieczeństwa komputera. Aby otrzymywać wiadomości o aktualizacjach zabezpieczeń, należy subskrybować usługę powiadamiania o aktualizacjach zabezpieczeń firmy Microsoft.

11 Jak podłączyć komputer do sieci Internet
Zakup i zainstalowanie modemu umożliwiającego łączność z Internetem to przekroczenie pierwszego progu na drodze do światowej pajęczyny informacyjnej. Konieczne jest także zainstalowanie (umieszczenie na dysku komputera) i skonfigurowanie (przystosowanie do współpracy z systemem operacyjnym i innymi programami) oprogramowania, które będzie służyło do zawiadywania przepływem informacji pomiędzy naszym komputerem i resztą komputerów w sieci. Zasadniczo będą potrzebne trzy składniki tego oprogramowania: 1 program odpowiedzialny za nawiązywanie i utrzymywanie łączności pomiędzy naszym komputerem i komputerem naszego dostawcy usług internetowych, 2 przeglądarka stron internetowych, 3 program obsługi poczty elektronicznej.

12 Drugi krok Naciskamy przycisk Start.
Wybieramy opcję Ustawienia i Panel sterowania. Następnie z Panelu sterowania uruchamiamy Sieć. Naciskamy przycisk Dodaj. Klikamy wiersz Karta i naciskamy następny przycisk

13 Z listy producentów wybieramy Microsoft, a następnie z listy kart sieciowych:
Zamykamy okno przyciskiem OK W okienku z rys. 1. klikamy wiersz Protokół[3], a potem przycisk Dodaj. Z listy producentów wybieramy Microsoft, a następnie z listy po prawej: Protokół TCP/IP. Kończymy konfigurację sieci, zamykając okna przyciskami OK.

14 konfiguracja połączenie z naszym ISP
Naciskamy przycisk Start Wybieramy z menu kolejno: Programy, Akcesoria, Komunikacja, Dial-Up Networking. Uruchamiamy Utwórz nowe połączenie. Nazwa połączenia może być dowolna. Ja w naszym przykładzie wpisałem skrót Telekomunikacji Polskiej S.A. Naciskamy przycisk Dalej. W następnym oknie pozostawiamy puste pole z numerem kierunkowym i wpisujemy numer telefonu 0W [ Naciskamy Dalej i Zakończ.

15 Topologia fizyczna -jest to część topologii sieci komputerowej składającej się z układu przewodów, jak również medium transmisyjnych. Poza połączeniem fizycznym hostów i ustaleniem standardu komunikacji, topologia fizyczna zapewnia bezbłędną transmisję danych. Topologia fizyczna jest ściśle powiązana z topologią logiczną np. koncentratory, hosty. logiczna -jest to część topologii sieci komputerowej, która opisuje sposoby komunikowania się hostów za pomocą urządzeń topologii fizycznej. Oba te terminy są ze sobą mocno powiązane.

16 Typy topologi Topologia pierścienia Topologia magistrali
                   Topologia pierścienia                     Topologia magistrali Topologia gwiazdy                    Topologia rozszerzonej gwiazdy                   Topologia siatki                    Topologia hierarchiczna

17

18 Media transmisyjne Medium transmisyjne jest nośnikiem używanym do transmisji sygnałów w telekomunikacji i jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Media transmisyjne można podzielić na przewodowe oraz bezprzewodowe. Do przewodowych mediów transmisyjnych należą: Kabel symetryczny (skrętka) Kabel współosiowy (kabel koncentryczny) Kabel światłowodowy (światłowód - jednomodowy, wielomodowy) Kable energetyczne Do bezprzewodowych mediów transmisyjnych należą: Fale elektromagnetyczne (fale radiowe) Promień lasera

19 Media transmisyjne                             kabel koncentryczny z końcówka                             skrętka nieekranowana UTP.                             Zdjęcie przedstawiające światłowód w różnym stopniu szczegółowości.

20 Zarabianie kabla sieciowego

21 INTERNET – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiania towarów konsumpcyjnych, dokonywania zakupu książek, publikacji, druków, opłacania rachunków, wykonywania wielu innych czynności bez zbędnego marnowania czasu. Poczta elektroniczna pozwala na wymianę listów w postaci elektronicznej pomiędzy dwoma użytkownikami sieci. Przesyłane w ten sposób informacje

22 ZAGROŻENIA Problem ten dotyczy bowiem głównie młodzieży- grupy o podwyższonym ryzyku. Większość osób nawiązuje połączenie z Internetem, wypełnia mnóstwo formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi wcześniej ludźmi, wymienia z nimi korespondencję. Ale wiele stron www zbiera informacje o nas: m.in. dane techniczne naszego komputera, rodzaj oprogramowania, nasze dane osobowe. Wypełniamy formularze z pełną beztroską, a dane są wykorzystywane, dobrze, jeśli tylko do celów marketingowych. Obecnie największą grupę użytkowników stanowią osoby w wieku lat. Bardzo dużą grupę tworzą dzieci do lat 15, czyli duża część dorosłego społeczeństwa nie miała nigdy styczności z Internetem lub ma na ten temat bardzo ograniczoną wiedzę.


Pobierz ppt "Przygotowanie systemu do pracy w internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google