Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego"— Zapis prezentacji:

1

2 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego W ocenie grupy radnych ustawowe obowiązki wykonywane są przez Piotra Lizakowskiego oraz Zarząd Powiatu w sposób godzący w interes Powiatu Kościerskiego, z istotnym naruszeniem postanowień Statutu oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Z przykrością należy stwierdzić, że niekompetencja Pana Piotra Lizakowskiego i Zarządu Powiatu Kościerskiego doprowadziła do sytuacji, w której działa on bez absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 oraz dalszego i tragicznego w skutkach zadłużenia Powiatu Kościerskiego. Zadłużenie to, w czasie, kiedy funkcję Starosty Kościerskiego sprawuje Piotr Lizakowski, wzrosło o około 20 mln zł i najprawdopodobniej na koniec 2013 roku przekroczy dopuszczalny ustawowo próg 60%.

3 do 47% Wydatki majątkowe ogółem 9.002.425 zł
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Kondycja Powiatu Kościerskiego w 2010 r. Wydatki majątkowe ogółem przy jednoczesnym spadku zadłużenia w 2010 r. do 47%

4 Obligacje - 3.488.000 zł Kredyt - 7.121.152,67 zł
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. Obligacje zł Kredyt ,67 zł Kredyt ,13 zł Kredyt zł

5 zadłużenie osiągnęło 40 mln zł i dopuszczalne ustawowo 60%
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. - podsumowanie ,80 zł Praktycznie w 2013 roku zadłużenie osiągnęło 40 mln zł i dopuszczalne ustawowo 60%

6 Za ten niechlubny rekord,
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. Za ten niechlubny rekord, już nie do pobicia, odpowiada Piotr Lizakowski

7 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Kredyty i obligacje w bieżącej kadencji Piotr Lizakowski doprowadził do zadłużenia Powiatu Kościerskiego na: zł - w 2011 r. zł - w 2012 r. ,80 zł - w 2013 r. co bez kosztów obsługi daje łącznie astronomiczną kwotę ,80 zł

8 Piotr Lizakowski nie zastanawia się jednak, jak ograniczać wydatki,
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Niestety … Piotr Lizakowski nie zastanawia się jednak, jak ograniczać wydatki, lecz jak wziąć następną pożyczkę np zł z Budżetu Państwa i zadłużyć Powiat Kościerski do poziomu 85%

9 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. Podkreślić należy, że powyższy wzrost zadłużenia niestety nie ma swojego odzwierciedlenia w zrealizowanych inwestycjach, lecz służył głównie sfinansowaniu wzrostu wydatków bieżących, na który znaczący wpływ miały nieodpowiedzialne decyzje Starosty Piotra Lizakowskiego w zakresie: zatrudnienia nowych pracowników w Starostwie, na specjalnie w tym celu utworzonych i najczęściej zbędnych stanowiskach pracy, wielokrotne i nieuzasadnione przyznawanie podwyżek wynagrodzeń tym samym wybranym pracownikom, wstrzymywanie decyzji o wdrożeniu koniecznych i rzeczywistych działań oszczędnościowych.

10 Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP

11 __ Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP __

12 Piotr Lizakowski niestety ale wydaje się, że
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego I … niestety ale wydaje się, że Piotr Lizakowski nie wie, jakim zakładem pracy kieruje i ilu nowych pracowników zatrudnił

13 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
A tym czasem … ____

14 ____ Natomiast … w odrzuconym przez RIO i Radę Powiatu
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Natomiast … w odrzuconym przez RIO i Radę Powiatu Projekcie Budżetu Powiatu na 2014 r. ____

15 4.956.243 zł wzrósł że roczny fundusz na wynagrodzenia i pochodne
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Co oznacza … że roczny fundusz na wynagrodzenia i pochodne w Powiecie Kościerskim wzrósł w ostatnich trzech latach o niebagatelną sumę

16 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Dodatkowo … Piotr Lizakowski powinien się również wytłumaczyć dlaczego ze środków na wynagrodzenia, którymi mógł sfinansować obowiązujące w Starostwie nagrody, bardzo hojnie opłaca prywatną Kancelarię Prawną, która jak dotąd nie wygrała dla Powiatu Kościerskiego żadnej sprawy

17 Piotr Lizakowski załamanie się Powyższe fakty Starosty
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Powyższe fakty Starosty niestety jedynie potwierdzają załamanie się polityki inwestycyjnej i rozwoju Powiatu Kościerskiego od momentu, gdy starostą został Piotr Lizakowski

18 A jest czego żałować, bo i jest się czym pochwalić
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego A jest czego żałować, bo i jest się czym pochwalić za poprzednią kadencję, co przedstawiają poniższe slajdy.

19 Nakłady inwestycyjne i majątkowe w poszczególnych latach
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Nakłady inwestycyjne i majątkowe w poszczególnych latach

20 RAZEM INWESTYCJE 77.540.192 - pozyskane środki 44.670.766
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Wydatki inwestycyjne – podsumowanie III kadencji NAKŁADY INWESTYCYJNE - pozyskane środki zewnętrzne BUDOWA BASENU - pozyskane środki zewnętrzne RAZEM INWESTYCJE - pozyskane środki

21 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Przyjęte porozumienia pomiędzy Powiatem Kościerskim, Polskim Związkiem Płetwonurkowania, Gminą Miejską Kościerzyna i Kaszubskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Sp. Z o.o. w Kościerzynie zaowocowały oddaniem Aqua Centrum do użytku w 2009 roku.

22 Centrum Informacji Turystycznej w PCM Garczyn
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Uchwała Nr XI/34/2007 z dnia r. w prawie przystąpienia Powiatu Kościerskiego do opracowania i realizacji projektu sieciowego „Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” Centrum Informacji Turystycznej w PCM Garczyn Motelowiec w PCM Garczyn Przystań wodna w PCM w Garczynie

23 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XXII/25/2008 z dnia r. w sprawie przystapienia do programu pod nazwą „Moje Boisko Orlik 2012”

24 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XLIII/75/2009 z dnia r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. Załącznik Nr 10 WPI „Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie”

25 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XXXVI/25/2009 z dnia r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta”

26 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XXXVI/23/2009 z dnia r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na uspokojenie ruchu w ciągu ulic Józefa Wybickiego, M. C. Skłodowskiej, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców

27 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XXIV/31/2008 z dnia r. w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji zadania pn. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G przez kanał rzeki Wdy w miejscowości Bąk Uchwała Nr XXXII/5/2009 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2410G Lubnia Czersk – na odcinku od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin

28 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Uchwała Nr XLVII/16/2010 z dnia r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna – budowa ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie Konarzyny Wąglikowice - Loryniec

29 Liniewo - Sobącz Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych Liniewo - Sobącz Dziemiany – Trzebuń Dębogóry - Niedamowo

30 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie

31 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d.
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. Nieodpowiedzialność Pana Piotra Lizakowskiego doprowadziła w konsekwencji do opracowania przez Zarząd Powiatu Kościerskiego projektu budżetu na rok 2014, który jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych, został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i w przedłożonej wersji nie może być uchwalony przez Radę Powiatu, z powodu rażącego naruszenia prawa. Jednocześnie Zarząd Powiatu, pod przewodnictwem Starosty Piotra Lizakowskiego konsekwentnie nie wykonuje niektórych uchwał Rady Powiatu Kościerskiego a inne realizuje niezgodnie z wolą organu stanowiącego. Wymienić tu należy przede wszystkim blokowanie kontroli Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz niezgodne z uchwałą budżetową wykorzystanie 2 mln zł kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. W ocenie grupy radnych Zarząd Powiatu Kościerskiego dopuścił się również rażącego naruszenia uchwały Rady Powiatu w zakresie niezgodnego z wolą organu stanowiącego przeznaczenia przychodów budżetowych pochodzących z wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

32 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
A tym czasem …

33 Piotr Lizakowski 850.000 zł wyparowało z Budżetu Powiatu.
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Niestety … Piotr Lizakowski niestety nie chwali się także, że przychodów z obligacji w 2013 r. przeznaczonych na ściśle określony cel inwestycyjny wyparowało z Budżetu Powiatu.

34 Piotr Lizakowski postanawia zlecić
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Jednocześnie … Piotr Lizakowski nie zastanawia się, jak ograniczać wydatki, w związku odrzuceniem budżetu, lecz postanawia zlecić opracowanie programu naprawczego znowu prywatnej firmie … za ponad zł

35 Piotr Lizakowski, nie potrafił, który program naprawczy
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Czyżby … Piotr Lizakowski, który program naprawczy zapowiada od początku kadencji nie potrafił, opracować również tego dokumentu?

36 Piotr Lizakowski, za zablokowanie kontroli odpowiada również
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Jednocześnie … Piotr Lizakowski, odpowiada również za zablokowanie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, poprzez niewykonanie uchwały Rady Powiatu w zakresie powołania biegłych na potrzeby czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej

37 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d.
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. Niestety nadal aktualne pozostają również, formułowane wobec Pana Piotra Lizakowskiego oraz Zarządu Powiatu zarzuty dotyczące niewłaściwego gospodarowania mieniem powiatu. Za szczególnie naganną należy tutaj uznać bezczynność Zarządu Powiatu w zakresie uruchamiania procedur zmierzających do wykonania, przewidzianych w Budżecie Powiatu na rok 2013, dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego.

38 Piotr Lizakowski do utraty kilku mln zł dochodów
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego W odpowiedzi … Piotr Lizakowski niestety nie chwali się, że doprowadził do utraty kilku mln zł dochodów w Budżecie Powiatu, z powodu podarowania Samorządowi Województwa Pomorskiego nieruchomości w Lubaniu, nie uzyskując nic w zamian dla Powiatu

39 od początku kadencji pisze raporty i wszystko
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Podsumowanie Piotr Lizakowski od początku kadencji pisze raporty i wszystko naprawia lub poprawia

40 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego
Gdyby … jednak Piotr Lizakowski od początku kadencji nie poprawiał po poprzednikach …?

41 Powiatu Kościerskiego wyglądałaby następująco:
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego To … Sytuacja Powiatu Kościerskiego wyglądałaby następująco:

42 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r.
XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r. Od kiedy spłaty obligacji kreska strzałka i informacje 2011


Pobierz ppt "XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google