Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego W ocenie grupy radnych ustawowe obowiązki wykonywane są przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego W ocenie grupy radnych ustawowe obowiązki wykonywane są przez."— Zapis prezentacji:

1

2 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego W ocenie grupy radnych ustawowe obowiązki wykonywane są przez Piotra Lizakowskiego oraz Zarząd Powiatu w sposób godzący w interes Powiatu Kościerskiego, z istotnym naruszeniem postanowień Statutu oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Z przykrością należy stwierdzić, że niekompetencja Pana Piotra Lizakowskiego i Zarządu Powiatu Kościerskiego doprowadziła do sytuacji, w której działa on bez absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 oraz dalszego i tragicznego w skutkach zadłużenia Powiatu Kościerskiego. Zadłużenie to, w czasie, kiedy funkcję Starosty Kościerskiego sprawuje Piotr Lizakowski, wzrosło o około 20 mln zł i najprawdopodobniej na koniec 2013 roku przekroczy dopuszczalny ustawowo próg 60%.

3 Kondycja Powiatu Kościerskiego w 2010 r. Wydatki majątkowe ogółem przy jednoczesnym spadku zadłużenia w 2010 r. do 47% XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

4 Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Obligacje- 3.488.000 zł Kredyt- 7.121.152,67 zł Kredyt- 971.913,13 zł Kredyt- 2.000.000 zł

5 Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. - podsumowanie XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego 13.581.065,80 zł Praktycznie w 2013 roku zadłużenie osiągnęło 40 mln zł i dopuszczalne ustawowo 60%

6 Kredyty i obligacje tylko w 2013 r. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Za ten niechlubny rekord, już nie do pobicia, odpowiada Piotr Lizakowski

7 Kredyty i obligacje w bieżącej kadencji XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski doprowadził do zadłużenia Powiatu Kościerskiego na: 4.649.043 zł - w 2011 r. 7.620.347 zł- w 2012 r. 13.581.065,80 zł- w 2013 r. co bez kosztów obsługi daje łącznie astronomiczną kwotę 25.850.455,80 zł

8 Niestety … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski nie zastanawia się jednak, jak ograniczać wydatki, lecz jak wziąć następną pożyczkę np. 16.000.000 zł z Budżetu Państwa i zadłużyć Powiat Kościerski do poziomu 85%

9 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Podkreślić należy, że powyższy wzrost zadłużenia niestety nie ma swojego odzwierciedlenia w zrealizowanych inwestycjach, lecz służył głównie sfinansowaniu wzrostu wydatków bieżących, na który znaczący wpływ miały nieodpowiedzialne decyzje Starosty Piotra Lizakowskiego w zakresie: zatrudnienia nowych pracowników w Starostwie, na specjalnie w tym celu utworzonych i najczęściej zbędnych stanowiskach pracy, wielokrotne i nieuzasadnione przyznawanie podwyżek wynagrodzeń tym samym wybranym pracownikom, wstrzymywanie decyzji o wdrożeniu koniecznych i rzeczywistych działań oszczędnościowych.

10 Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

11 Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w 2013 r. wg PIP XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego __

12 I … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego niestety ale wydaje się, że Piotr Lizakowski nie wie, jakim zakładem pracy kieruje i ilu nowych pracowników zatrudnił

13 A tym czasem … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego ____

14 Natomiast … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego w odrzuconym przez RIO i Radę PowiatuProjekcie Budżetu Powiatu na 2014 r. ____

15 Co oznacza … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego że roczny fundusz na wynagrodzenia i pochodne w Powiecie Kościerskim wzrósł w ostatnich trzech latach o niebagatelną sumę 4.956.243 zł

16 Dodatkowo … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski powinien się również wytłumaczyć dlaczego ze środków na wynagrodzenia, którymi mógł sfinansować obowiązujące w Starostwie nagrody, bardzo hojnie opłaca prywatną Kancelarię Prawną, która jak dotąd nie wygrała dla Powiatu Kościerskiego żadnej sprawy

17 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Powyższe fakty Starosty niestety jedynie potwierdzają załamanie się polityki inwestycyjnej i rozwoju Powiatu Kościerskiego od momentu, gdy starostą został Piotr Lizakowski

18 XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego A jest czego żałować, bo i jest się czym pochwalić za poprzednią kadencję, co przedstawiają poniższe slajdy.

19 Nakłady inwestycyjne i majątkowe w poszczególnych latach XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

20 RAZEM INWESTYCJE 77.540.192 - pozyskane środki 44.670.766  NAKŁADY INWESTYCYJNE 43.294.750 - pozyskane środki zewnętrzne 25.405.766  BUDOWA BASENU 34.245.442 - pozyskane środki zewnętrzne 19.265.000 Wydatki inwestycyjne – podsumowanie III kadencji XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

21 Przyjęte porozumienia pomiędzy Powiatem Kościerskim, Polskim Związkiem Płetwonurkowania, Gminą Miejską Kościerzyna i Kaszubskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Sp. Z o.o. w Kościerzynie zaowocowały oddaniem Aqua Centrum do użytku w 2009 roku. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

22 Uchwała Nr XI/34/2007 z dnia 21.09.2007 r. w prawie przystąpienia Powiatu Kościerskiego do opracowania i realizacji projektu sieciowego „Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” Motelowiec w PCM Garczyn Centrum Informacji Turystycznej w PCM Garczyn Przystań wodna w PCM w Garczynie XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

23 Uchwała Nr XXII/25/2008 z dnia 09.05.2008 r. w sprawie przystapienia do programu pod nazwą „Moje Boisko Orlik 2012” XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

24 Uchwała Nr XLIII/75/2009 z dnia 21.12.2099 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. Załącznik Nr 10 WPI „Rozbudowa i modernizacja Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie” XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

25 Uchwała Nr XXXVI/25/2009 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta” XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

26 Uchwała Nr XXXVI/23/2009 z dnia 29.05.2009 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na uspokojenie ruchu w ciągu ulic Józefa Wybickiego, M. C. Skłodowskiej, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

27 Uchwała Nr XXIV/31/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji zadania pn. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G przez kanał rzeki Wdy w miejscowości Bąk Uchwała Nr XXXII/5/2009 z dnia 06.03.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2410G Lubnia Czersk – na odcinku od m. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk-Czersk do granicy powiatu i od m. Wiele do m. Karsin XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

28 Uchwała Nr XLVII/16/2010 z dnia 19.03.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościerzyna – budowa ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie Konarzyny Wąglikowice - Loryniec XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

29 Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych Liniewo - Sobącz Dziemiany – Trzebuń Dębogóry - Niedamowo XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

30 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

31 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Nieodpowiedzialność Pana Piotra Lizakowskiego doprowadziła w konsekwencji do opracowania przez Zarząd Powiatu Kościerskiego projektu budżetu na rok 2014, który jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych, został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i w przedłożonej wersji nie może być uchwalony przez Radę Powiatu, z powodu rażącego naruszenia prawa. Jednocześnie Zarząd Powiatu, pod przewodnictwem Starosty Piotra Lizakowskiego konsekwentnie nie wykonuje niektórych uchwał Rady Powiatu Kościerskiego a inne realizuje niezgodnie z wolą organu stanowiącego. Wymienić tu należy przede wszystkim blokowanie kontroli Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz niezgodne z uchwałą budżetową wykorzystanie 2 mln zł kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. W ocenie grupy radnych Zarząd Powiatu Kościerskiego dopuścił się również rażącego naruszenia uchwały Rady Powiatu w zakresie niezgodnego z wolą organu stanowiącego przeznaczenia przychodów budżetowych pochodzących z wyemitowanych w 2013 roku obligacji.

32 A tym czasem … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

33 Niestety … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski niestety nie chwali się także, że 850.000 zł przychodów z obligacji w 2013 r. przeznaczonych na ściśle określony cel inwestycyjny wyparowało z Budżetu Powiatu.

34 Jednocześnie … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski nie zastanawia się, jak ograniczać wydatki, w związku odrzuceniem budżetu, lecz postanawia zlecić opracowanie programu naprawczego znowu prywatnej firmie … za ponad 20.000 zł

35 Czyżby … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski, który program naprawczy zapowiada od początku kadencji nie potrafił, opracować również tego dokumentu?

36 Jednocześnie … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski, odpowiada również za zablokowanie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, poprzez niewykonanie uchwały Rady Powiatu w zakresie powołania biegłych na potrzeby czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej

37 Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego c.d. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Niestety nadal aktualne pozostają również, formułowane wobec Pana Piotra Lizakowskiego oraz Zarządu Powiatu zarzuty dotyczące niewłaściwego gospodarowania mieniem powiatu. Za szczególnie naganną należy tutaj uznać bezczynność Zarządu Powiatu w zakresie uruchamiania procedur zmierzających do wykonania, przewidzianych w Budżecie Powiatu na rok 2013, dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościerskiego.

38 W odpowiedzi … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski niestety nie chwali się, że doprowadził do utraty kilku mln zł dochodów w Budżecie Powiatu, z powodu podarowania Samorządowi Województwa Pomorskiego nieruchomości w Lubaniu, nie uzyskując nic w zamian dla Powiatu

39 Podsumowanie XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Piotr Lizakowski od początku kadencji pisze raporty i wszystko naprawia lub poprawia

40 Gdyby … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego jednak Piotr Lizakowski od początku kadencji nie poprawiał po poprzednikach …?

41 To … XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego Sytuacja Powiatu Kościerskiego wyglądałaby następująco:

42 Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r. XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego


Pobierz ppt "Wniosek o odwołanie Starosty Piotra Lizakowskiego XLVIII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego W ocenie grupy radnych ustawowe obowiązki wykonywane są przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google