Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bydgoszcz 13.11.2007. ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO Czynności:  Projektowanie, wdrażanie, promocja i ocena nowych rozwiązań technologicznych, wydawanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bydgoszcz 13.11.2007. ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO Czynności:  Projektowanie, wdrażanie, promocja i ocena nowych rozwiązań technologicznych, wydawanie."— Zapis prezentacji:

1 Bydgoszcz 13.11.2007

2 ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO Czynności:  Projektowanie, wdrażanie, promocja i ocena nowych rozwiązań technologicznych, wydawanie decyzji w sprawach inwestycji, zezwoleń i norm jakości  Miejsce pracy:  Stanowisko technologa w przedsiębiorstwie,  Koordynator ds. rozwoju na szczeblu samorządowym lub państwowym  Wykształcenie:  Wyższe: techniczne, prawnicze, ekonomiczne

3 ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO – WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  zainteresowania bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi i społecznymi  gotowość do pogłębiania swojej wiedzy, w oparciu o fachową literaturę  odpowiedzialność oraz umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji  umiejętność pracy w szybkim tempie oraz odporność emocjonalna  umiejętność logicznego myślenia  umiejętność współdziałania i dobrej komunikacji interpersonalnej  łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie  poprawne i zrozumiałe formułowanie myśli  umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych  wyciągania wniosków i przewidywania pewnych zjawisk i sytuacji pozwalają decydować o wyborze właściwego kierunku działań  samodzielność w pracy  zdolność przekonywania do nowych inicjatyw opracowanych w oparciu o diagnozy  cierpliwość, dokładność i wytrwałość oraz konsekwencja w działaniu  dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa

4 ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO Czynności:  Pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach samorządowych  Współpraca z właściwymi jednostkami administracji rządowej  Inicjowanie, koordynowanie i nadzór inwestycji w związku z rozwojem regionalnym  Reprezentacja i promocja regionu na zewnątrz  Pozyskiwanie funduszy UE  Rozwijanie współpracy z innymi regionami  Miejsce pracy:  jednostki zajmujące się rozwojem regionalnym, w tym samorządowe  Wykształcenie:  Wyższe prawnicze, ekonomiczne

5 ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO – WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  wysoki poziom intelektualny  dojrzałość społeczna  motywacja do pracy dla dobra regionu  bezwzględna uczciwość  predyspozycje osobowościowe niezbędnymi do pracy na wyższych stanowiskach w administracji publicznej  sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym  umiejętność elastycznego i twórczego podejścia do problemów  gotowość do podejmowania niezbędnego ryzyka  łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie  zainteresowania społeczne i naukowe  gotowość do stałego dokształcania się i zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami politycznymi  kierowania pracą zespołową  umiejętność współpracy  umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów

6 ANIMATOR ROZWOJUPRZEDSIĘBIORCZOŚCI Czynności:  Działa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  Inicjuje, koordynuje i nadzoruje działania związane z rozwojem przedsiębiorczości  Współpracuje z administracją samorządową, rządową i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości  Miejsce pracy:  Jednostki samorządu terytorialnego i inne działające w obszarze rozwoju przedsiębiorczości  Wykształcenie:  Wyższe prawnicze, ekonomiczne

7 ANIMATOR ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE   wzbudzanie zaufania   łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi   Identyfikacja i umiejętność zażegnywania potencjalnych źródeł konfliktu   Umiejętność przekonywania do proponowanych przez siebie rozwiązań   panowanie nad własnymi emocjami   bezstronność opinii   umiejętność przyjmowania propozycji rozwiązań z zewnątrz   Umiejętność posługiwania się metodą obserwacji   umiejętność wysuwania logicznych wniosków na podstawie gromadzonych faktów i danych   łatwość sprawnego, precyzyjnego i zrozumiałego komunikowania się w mowie i piśmie   wysoka odpowiedzialność społeczno-moralna   gotowość do ciągłej waloryzacji swoich kompetencji zawodowych   śledzenie informacje dotyczące przemian gospodarczych

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bydgoszcz 13.11.2007. ANIMATOR ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO Czynności:  Projektowanie, wdrażanie, promocja i ocena nowych rozwiązań technologicznych, wydawanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google