Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Akcja Sportowa Wycieczka Rowerowa R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Akcja Sportowa Wycieczka Rowerowa R."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Akcja Sportowa Wycieczka Rowerowa 13.05.2014 R.

2 REGULAMIN LAS - WYCIECZKI ROWEROWEJ ORZYSZ – SZLAK JEZIOR RYNNOWYCH – CIERZPIĘTY – GÓRA - ORZYSZ

3 Cel WYCIECZKI Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych Szlaku Jezior Rynnowych. Promowanie aktywnego spędzania czasu. Rozwijanie turystyki rowerowej. Integracja społeczności lokalnej oraz zaprzyjaźnionych szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespołu Szkół w Dąbrówce oraz Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

4 Organizator Organizatorem LAS - Wycieczki Rowerowej Szlakiem Jezior Rynnowych są nauczyciele wychowania fizycznego oraz animator Grzegorz Jędrych. Adres: Gimnazjum im. A. Mickiewicza Orzysz, ul. Oś. Robotnicze 11 Tel 87/ Na stronie bloga Programu „WF z klasą” dostępne są wszystkie informacje dotyczące wycieczki rowerowej.

5 Kierownictwo WYCIECZKI
Kierownik wycieczki – koordynator Programu „WF z klasą” Anna Podkulińska – nauczyciel wychowania fizycznego. Przewodnik grupy Gimnazjum w Orzyszu (25 uczniów) – Grzegorz Jędrych – animator wycieczki i pasjonata jazdy na rowerze, Teresa Żebrowska – nauczyciel wychowania fizycznego, Piotr Chorąży – nauczyciel wychowania fizycznego, Dariusz Szczerbiński – rodzic, Mirosław Maik – nauczyciel fizyki, Jolanta Żuber – nauczyciel zajęć artystycznych, Iwona Kraśnicka - rodzic, Mariusz Kraśnicki - rodzic. Przewodnik grupy ZSO w Orzyszu (10 uczniów)– Barbara Popławska – nauczyciel wychowania fizycznego. Przewodnik grupy ZS w Dąbrówce (14 uczniów) – Iwona Piwko – nauczyciel wychowania fizycznego.

6 Współorganizatorzy Rada Rodziców Gimnazjum w Orzyszu
Świetlica Wiejska w Cierzpiętach

7 Rajd odbędzie się 13 maja 2014 roku (wtorek).
Termin WYCIECZKI Rajd odbędzie się 13 maja roku (wtorek).

8 Trasa wycieczki

9 TRASA „D” - „SZLAKIEM JEZIOR RYNNOWYCH” – szlak czarny
Orzysz – Kolonia Grądy Podmiejskie – Pianki – Ublik – Cierzpięty Trasa warta jest zobaczenia głównie ze względu na malownicze krajobrazy. Atrakcją są również niewątpliwie walory przyrodnicze różnego typu lasy, zabagnienia związane z ładnie położonymi jeziorami rynnowymi Ublik Wielki, Buwełno i Tyrkło. Szlak prowadzi również przez miejsca ważne także z historycznego punktu widzenia. Odwiedzimy wczesnośredniowieczne grodzisko, dwory w Cierzpiętach i Ubliku, zapomniane cmentarze ewangelickie i stare zabudowania wiejskie. Trasa rozpoczyna się przy drodze wiodącej z Orzysza w kierunku Kolonii Grądy Podmiejskie.

10 D1 – Punkt widokowy przy Kolonia Grądy Podmiejskie – 1,3 km Położony jest 10 m od drogi na szczycie wzniesienia z charakterystycznym betonowym słupkiem. Widać stąd panoramę Orzysza, Kolonię Grądy Podmiejskie i pofalowany krajobraz z licznymi zagłębieniami z roślinnością łozowisk i łęgów usytuowanych wzdłuż odwadniających je cieków. Na stokach pobliskiego pagórka obserwować można zbiorowiska roślin ciepłolubnych. W płatach tych fitocenoz znaczny udział mają: gorysz pagórkowy, chaber driakiewnik, przelot pospolity, dzwonek boloński oraz liczne gatunki traw, w tym dekoracyjna drżączka średnia. Rosną tu również szczególnie rzadko spotykane na tym obszarze rośliny, jak: goździk piaskowy, dziewięćsił pospolity i lenek stoziarn. Ze szczytu wzniesienia obserwować można chodzące po łące lub majestatycznie krążące w powietrzu orliki - oczywiście przy odrobinie szczęścia. Pobliskie przydrożne krzewy często odwiedzają też gąsiorki.

11 D2 – Wiadukt kolejowy przy Kolonii Grądy Podmiejskie – 2,9 km (53˚50’07” N, 21˚55’34” E) Droga wiedzie po nasypie nieistniejącej linii kolejowej Orzysz - Giżycko z 1906 r. Wiadukt kolejowy ma prostą konstrukcję betonową. Nie funkcjonuje od wielu lat, ze względu na znaczny ubytek. Z oddali widać Orzysz i Pianki. D3 – Wieś Pianki – 3,6 km Pianki (niem. Pianken, 1938 Altwolfdorf). Pierwszy przywilej lokacyjny został sporządzony w 1452 r. dla zasadźcy Dopieki na 66 włók na prawie chełmińskim. W 1469 r. nastąpiło odnowienie przywileju dla Marcina Zaleskiego na 60 włók na prawie magdeburskim. W 1867 r. wieś liczyła 472 mieszkańców, w 1925 r. – 517 mieszkańców, a w 1939 r. 443 mieszkańców. Do 1945 r. w Piankach była stacja kolejowa na nieczynnej już linii kolejowej Orzysz - Giżycko. W tymże roku Rosjanie zdemontowali tory i wywieźli w głąb Rosji.

12 D4 – Łęgi i olsy przy nasypie kolejowym koło Pianek – 5,5 km (53˚51’22” N, 21˚54’05” E) Wzdłuż dawnego nasypu kolejowego, po którym wiedzie droga, znajdują się interesujące zbiorowiska łęgów i olsów. Stanowią one część większego kompleksu zwanego Bagnem Stary Tor, cennego przyrodniczo.  OLSY I ŁĘGI. Na Mazurach łęgi olszowo-jesionowe i olsy porzeczkowe to najczęściej spotykane zbiorowiska na wilgotnych i stosunkowo żyznych zarazem siedliskach. Ols wykształca się na podłożu o stagnującej wodzie i zaawansowanych procesach zabagnienia towarzyszą temu rośliny szuwarów oraz szerokolistne wierzby. Łęg wykształca się z kolei na siedliskach, gdzie woda zasila je w składniki pokarmowe i odpływa po zboczach, czy rowami, czemu towarzyszą rośliny typowe dla lasów liściastych. W praktyce spotyka się najczęściej zdegenerowane postacie olsu i mogą one być mylone z łęgiem. Na Bagnie Stary Tor różnice te można łatwo dostrzec, gdyż na niektórych odcinkach z jednej strony znajdują się dobrze wykształcone łęgi, z drugiej olsy. Są to zbiorowiska o charakterze naturalnym. D5 – Wąwóz przy pomnikowym dębie – 7,5 km (53˚52’15” N, 21˚54’05” E) Na zboczu wąwozu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy, w malowniczym miejscu.

13 D6 – Wieś Ublik – 10,1 km Ublik (niem. Ublick)
D6 – Wieś Ublik – 10,1 km Ublik (niem. Ublick). Wieś położona między jeziorami Ublik Wielki i Ublik Mały, w odległości 10 km na północ od Orzysza. Ublik istniał już w 1540 r. na prawie magdeburskim. W 1557 r. sołtysem był Krzysztof Zedwicz. W tymże roku dobra ublickie na prawie magdeburskim otrzymuje Antoni von Lehwald, ożeniony z Zuzanną, córką K. Zedwicza. Szkoła w Ubliku powstała stosunkowo późno, bo w 1845 r., w której w 1935 r. pracował jeden nauczyciel i uczęszczało do niej 60 uczniów. W okresie międzywojennym była to stosunkowo duża wieś, licząca w 1925 r. 357 mieszkańców, a w r. – 320 mieszkańców. Do 1945 r. w Ubliku była też stacja kolejowa na linii Orzysz - Giżycko. Część centralną Ublika stanowił niegdyś zespół pałacowo-dworski ze sporymi zabudowaniami gospodarczymi. O dawnej świetności majątku świadczą pozostałości założenia z lat , położonego na wysokim brzegu jeziora. W latach dwudziestych minionego wieku ublicki majątek obejmował 1524 ha ziemi, 5 folwarków, leśniczówkę, rybaczówkę, gorzelnię i suszarnię ziemniaków. Zajmowano się głównie hodowlą koni gorącokrwistych i bydła. W owym czasie Ublik był własnością rodziny Engelmannów. W okresie narodowego socjalizmu tamtejsze dobra były upaństwowione, a w pałacu mieścił się pensjonat. Po wojnie zniszczony pałac przebudowano. Z dawnej zabudowy pozostały cztery pary kolumn na wpół wtopione w ścianę, znajdujące się przy wejściu. Do obecnych czasów zachowały się: w niezmienionym stanie oficyna pałacowa z podcieniem arkadowym, część zabudowań gospodarczych i cmentarz rodowy ostatnich właścicieli – rodziny Kullack-Ublick z interesującą bramą, odrestaurowany w latach 90 ubiegłego wieku. W dobrym stanie zachował się też park ze starymi drzewami oraz licznymi gatunkami typowymi dla runa cienistych lasów jak: kopytnik europejski, miodunka ćma, gwiazdnica wielkokwiatowa, zawilec gajowy, zawilec żółty, kokorycz pusta i in. Największe bogactwo roślin znajduje się na niewielkim wzniesieniu koło boiska sportowego. Na terenie dawnego zespołu dworsko-parkowego obecnie mieści się ośrodek wczasowy „Straszny Dwór”. Wieś liczy około 100 mieszkańców. Informacje o szlaku przedstawione ze strony internetowej

14 Trasy poszczególnych grup:
GRUPA Gimnazjum Orzysz oraz ZSO Orzysz: Orzysz – Szlak Jezior Rynnowych – Cierzpięty – Góra – Orzysz. GRUPA ZS w Dąbrówce: Dąbrówka – Cierzpięty - Dąbrówka

15 Przebieg WYCIECZKI Zbiórka uczestników :
GRUPA Gimnazjum Orzysz oraz ZSO Orzysz – godz. 800 – parking przy hali sportowej MOSiR w Orzyszu GRUPA ZS Dąbrówka – godz. 800 – parking przy szkole Start rajdu: GRUPA Gimnazjum Orzysz oraz ZSO Orzysz – godz. 815 GRUPA ZS Dąbrówka – godz. 830 W trakcie trwania rajdu planowane są cztery krótkie postoje.

16 Meta WYCIECZKI: – godz. 10:30 Cierzpięty – Świetlica Wiejska
- Na miejscu planowane są: gry i zabawy.  Zakończenie rajdu: – godz. 14:00 Powrót Trasą Cierzpięty – Góra - Orzysz

17 Organizacja WYCIECZKI
Rajd ma charakter otwarty, chętni uczniowie posiadający kartę rowerową zgłaszają się do nauczycieli wychowania fizycznego. W rajdzie planuje się udział do 35 osób. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej z 3 grup. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

18 Warunki uczestnictwa Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. W rajdzie biorą udział osoby, które przyniosły przygotowane przez organizatora zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać kamizelkę odblaskową. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

19 Obowiązki uczestników WYCIECZKI
Przestrzeganie regulamin rajdu. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia) oraz kamizelki odblaskowej. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z określonymi zasadami. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia. Stosowanie się do zakazów: - używania otwartego ognia, - poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, - posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów, - wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu: - zabrania na rajd telefonu komórkowego, - używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego, - zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

20 Zasady poruszania się na trasie rajdu
Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 7 -osobowych kolumnach. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

21 Postanowienia końcowe
Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. Uczestnicy rajdu posiadający zgodę podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.


Pobierz ppt "Lokalna Akcja Sportowa Wycieczka Rowerowa R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google