Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. KULTUROZNAWSTWO, czyli nauka o kulturze, zajmuje się tym, co w historii człowieka szczególnie atrakcyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. KULTUROZNAWSTWO, czyli nauka o kulturze, zajmuje się tym, co w historii człowieka szczególnie atrakcyjne."— Zapis prezentacji:

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

2 KULTUROZNAWSTWO, czyli nauka o kulturze, zajmuje się tym, co w historii człowieka szczególnie atrakcyjne i fascynujące: produktami twórczej myśli i wytworami ludzkiej aktywności, w tym zwłaszcza sztuką, obyczajami, rytuałami, mitami i wierzeniami, sposobami widzenia świata, porozumiewaniem się ludzi i wpływaniem na ich postawy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

3 Absolwent ze specjalnością animator i menedżer kultury wprowadzony jest w problematykę historii, teorii, socjologii i antropologii dramatu i teatru oraz współczesnego życia teatralnego. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem rzeczywistości społeczno- kulturowej, łączy wiedzę o teatrze z umiejętnością promocji kultury. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

4 Dzięki znajomości historii teatru, dramatu i współczesnego życia teatralnego, zasad posługiwania się słowem i ruchem scenicznym oraz umiejętności komponowania scenografii będzie przygotowany do zorganizowania grupy teatralnej w tym dziecięcej oraz do organizacji imprez, konkursów, warsztatów i działań parateatralnych. Będzie potrafił organizować i prowadzić zespół teatralny,analizować tekst dramatyczny, tworzyć scenariusz i scenopis, określać zadania aktorskie oraz prowadzić zajęcia ruchowe i słowne z zespołem i grupą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

5 Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas studiów (w tym na praktykach zawodowych), absolwent będzie mógł być zatrudniony w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, kinach, agencjach reklamowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

6 Przedmioty kształcenia ogólnego Język obcy Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Antropologia kultury Socjologia kultury Logika i semiotyka Historia Polski z elementami historii powszechnej Historia filozofii Antyczne i biblijne korzenie kultury europejskiej Literatura polska i wybrane zagadnienia literatury powszechnej (do końca XIX w.) Literatura i dramat XX wieku Etyka Wiedza o sztuce Kultura audiowizualna Pedagogika kultury i wybrane zagadnienia psychologii społecznej Współczesne życie literackie Seminarium dyplomowe Przedmioty podstawowe

8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Historia kina Teatr w kulturze współczesnej Konwersatorium kulturoznawcze Teatr w kulturze współczesnej Kultura języka polskiego Ekonomiczne i prawne podstawy działalności kulturalnej Animacja kultury- organizacja Teoria kultury Historia teatru do końca XIX wieku (polskiego i powszechnego) Historia dramatu do końca XIX wieku (polskiego i powszechnego) Teatralna kultura plastyczna Wybrane zagadnienia teorii literatury Przedmioty kierunkowe

9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Reżyseria w teatrze amatorskim Teatr dziecięcy (lalkowy i żywego planu) Drama Literatura i dramat XX wieku Plastyka ciała i ruchu scenicznego Antropologia widowisk Przedmioty na kwalifikacje instruktora teatru amatorskiego

10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Historia tańca i baletu wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki Folklor taneczny wybranych regionów Polski Rytmika Technika taneczna Technika tańca jazzowego Polskie tańce narodowe Podstawy tańca klasycznego Wybrane zagadnienia z reżyserii i kompozycji tańca Taniec towarzyski Mody taneczne Przedmioty na kwalifikacje instruktora tańca

11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie KADRA mgr T.Dworecka - Prodziekan Wydziału dr hab. M.O. Bieńka dr hab. J. Partyka dr W.R.Śmieciński dr A. Kaliszewski dr A.L. Kociszewski mgr M.Cicholska-Rochna mgr J.A.Kaluszkiewicz mgr A. Wiśniewska mgr M.Mazanowska mgr Violetta Komar mgr P.Świercz mgr A.Dworecki mgr L.Zujewicz

12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie WYDZIAŁ KULTUROZNAWSTWA 06-400 Ciechanów ul. Zagumienna 27 tel.: (23) 672 21 48 ADRES UCZELNI: www.pwszciechanow.edu.pl kulturoznawstwo2008@o2.pl ik@pwszciechanow.edu.pl

13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

14

15

16

17

18

19 DNI OTWARTE WYDZIAŁU KULTUROZNAWSTWA PWSZ CIECHANÓW 9-10 MARCA 2009r W BUDYNKU WYDZIAŁU CIECHANÓW UL. ZAGUMIENNA 27


Pobierz ppt "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. KULTUROZNAWSTWO, czyli nauka o kulturze, zajmuje się tym, co w historii człowieka szczególnie atrakcyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google