Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nawigacja v 30.04.2014 Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942, Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334, Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nawigacja v 30.04.2014 Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942, Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334, Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor."— Zapis prezentacji:

1 Nawigacja v Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942, Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334, Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor ISSA: SEA 00394

2 Po co? Gdzie jestem? Gdzie płynę? Jak długo jeszcze?

3 Rodzaje nawigacji Nawigacja satelitarna - gdzie wykorzystywany jest odbiornik GPS który przy pomocy fal radiowych komunikuje się z 24 sztucznymi satelitami okrążającymi Ziemię. Odbiornik GPS na bieżąco wskazuje współrzędne geograficzne. Nawigacja terestryczna - stosowana w zasięgu widoczności lądu, gdzie określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji obiektów na lądzie. Stosując tę metodę wykorzystuje się mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych. Nawigacja radarowa - określanie współrzędnych pozycji polega na obserwacji zarysów wybrzeży i obiektów nawigacyjnych za pomocą radaru. Zasięg stosowania nawigacji radarowej jest dużo większy od zasięgu nawigacji terestrycznej. Nawigacja pilotowa - głównie wykorzystywaną przy podejściach do portów, gdzie wytyczanie drogi jachtu polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników. Nawigacja zliczeniowa - przybliżone określenie pozycji jachtu, gdzie podstawą jest znajomości jego ostatniej zmierzonej pozycji (pozycja obserwowana) oraz kierunku (kursu) oraz szybkości jachtu (Mm). Nawigacja astronomiczna - określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji położenia ciał niebieskich. Stosowana głównie w żeglarstwie oceanicznym. Nawigacja radiowa - polega na określaniu współrzędnych pozycji na podstawie radionamiarów. Nie stosowana z uwagi na fakt, że wszystkie radiolatarnie zostały wyłączone. Nawigacja inercyjna - stosowana głównie w okrętach podwodnych, określanie pozycji statku jest automatyczne, na podstawie pomiarów parametrów jego ruchu przy pomocy skomplikowanych systemów żyroskopowych.

4 Przybory nawigacyjne Ołówek, trójkąt nawigacyjny, linijka, kroczek, sonda, kompas, log, sekstant  Mapy Morskie Locje Atlasy pływów Spis radiostacji Nautycznych Przewodniki żeglarskie

5 podtyp światła rodzaj światła opis nazwa polska nazwa angielska symbol STAŁE Stałe Fixed F Światło nie zmieniające barwy ani natężenia PRZERYWANE Przerywane Occulting Oc Światło w regularnych odstępach czasu gasnące. (przy czym ogólny czas świecenia jest dłuższy od ogólnego czasu zaciemnienia) Przerywane grupowe Group occulting Oc(2) Światło, w którym (w tym przykładzie: dwa) zaciemnienia występują w grupie przedzielonej dłuższym okresem świecenia. IZOFAZOWE Izofazowe Izophase Iso Światło, w którym fazy świecenia i zaciemnienia są równie długie. BŁYSKOWE Blaskowe Long flashing LFl Światło z regularnie powtarzającymi się blaskami , gdzie faza świecenia trwa dłużej niż 2 sekundy Błyskowe Flashing Fl Światło z regularnie powtarzającymi się blaskami trwającymi krócej niż 2 sekundy, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania ciemności; okres równy lub dłuższy od 1,5 sekundy MIGAJĄCE Migające Quick Q Światło z regularnie powtarzającymi się błyskami (w ilości / min) Migające grupowe Group quick Q(9) Światło, gdzie (tu: dziewięć) błysków występuje w grupie przedzielonej dłuższą fazą ciemności. Migające przerywane Interrupted quick IQ Światło, gdzie po sekwencji co najmniej 8 błysków następuje zaciemnienie trwające nie krócej niż 3 sekundy SZYBKO MIGAJĄCE Szybko migające Very quick VQ Światło z regularnie powtarzającymi się błyskami (w ilości na minutę) Szybko migające grupowe Group very quick VQ(3) Światło, gdzie (tu: trzy) szybkie błyski występuje w grupie przedzielonej dłuższą fazą ciemności. ULTRASZYBKO MIGAJĄCE Ultraszybko migające Ultra quick UQ Światło z błyskami w ilości nie mniejszej niż 160 na minutę MORSE'A Kodowe Morse'a Morse code Mo(K) Światło składające się z dwóch rodzajów świeceń - odpowiadających kropkom i kreskom alfabetu Morse'a - tak pogrupowanych, że tworzą jedną lub więcej liter lub cyfr tego alfabetu. Nadawane znaki podane są w nawiasie. Stosowane są tylko znaki międzynarodowe. ROZBŁYSKOWE Rozbłyskowe Fixed and flashing FFl Światło stałe z błyskami o większym natężeniu ZMIENNE Zmienne Alternating Al WGR Światło zmieniające barwę wg sekwencji: białe - zielone - czerwone (ang.: White - Green - Red). Brak faz zaciemnienia - faza światła jednego koloru przechodzi bezpośrednio w fazę innej barwy.

6 Jak to działa?

7 N W E S Wielkości Równik, równoleżniki Południki 1°=60’ 1’=60” r=6370
Mm= 2∗𝑃𝑖∗𝑟 360°∗60 =1852,9 1 𝑟𝑢𝑚𝑏= 360° 32 =11°15′ 10 kbl = 1 Mm 1𝑤= 1𝑀𝑚 1ℎ 1 stopa = 30 cm 1 sążeń = 6 stóp W E S

8 Zasięg na morzu 𝑍𝑎𝑠𝑖ę𝑔 𝑤𝑖𝑑𝑧𝑖𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖[𝑀𝑚]=2,08∗ ℎ[𝑚]

9 odwzorowania Odwzorowania - Merkatora - Gnomiczne

10 Kompas KK Kurs Kompasowy 54° Namiar Kompasowy 130° NK

11 Dewiacja δ KK + δ = KM NK + δ = NM

12 Deklinacja d KM + d = KR NM + d = NR 5°25’ w roku 1990
Dziś 2014 – 1990 = 24 Decrg – zmniejszamy rocznie Incrg – zwiększamy rocznie 4’*24= 96’ = 1°36’ d = 5°25’ - 1°36’ = 3°49’ KM + d = KR NM + d = NR

13 Poprawka na wiatr - pw KR + pw (Lewy hals + / prawy Hals -) KDW
Kurs rzeczywisty Kurs obserwowany Kąt dryfu trawers Kurs jachtu względem wiatru kilwater KR + pw (Lewy hals + / prawy Hals -) KDW

14 Porwaka na pływ pp KDW pp KDD

15 Schodki nawigacyjne Cp=δ+d NR = NK+Cp = NK+δ+d

16 Pozycja geograficzna Długość geograficzna λ (lambda) λ = +012° 47,3'
Szerokość geograficzna φ (fi) φ =55° 32,5' N Długość geograficzna λ (lambda) λ = +012° 47,3' φ 55° 32,5' N ; λ 012° 47,3' E lub φ +55° 32,5'; λ +012° 47,3'

17 Linia pozycyjna z namiaru

18 Linia pozycyjna z kąta pionowego
𝐷= 13 7 ∗ 𝐻 𝛼

19 Linia pozycyjna z kąta poziomego

20 Nawigacja Pilotowa

21 Łączność MKS VHF NAVTEX EPIRB SART

22 Sposoby wzywania pomocy
Wystarał z armaty co minuta Nieprzerwany dźwięk Kwadrat i kółko NC Flara w kolorze czerwonym SOS ***---*** Ogień Unoszenie i opuszczanie wyprostowanych ramion Dym o barwie pomarańczowej MAYDAY na kanale 16 DSC EPIRB SART


Pobierz ppt "Nawigacja v 30.04.2014 Tomasz Jarzębski Telefon: 501 892 942, Żeglarz: SJM PZŻ/8211, Instruktor PZŻ: MIŻ4334, Instruktor ISSA: Inland 00420, Instruktor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google