Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding."— Zapis prezentacji:

1 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv – Parametryzacja 1

2 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv Parametry systemow Agenda Panel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC 2

3 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training 3 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

4 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training b0.00 b0 b1 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func to H0 Naciśnij Set b0.00 to b0.15 4 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

5 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training b0 b0.00 XXXX b0.15 XXXX b1 b1.00 XXXX b1.15 XXXX S0 S0.00 XXXX S0.15 XXXX S1 S1.00 XXXX S1.15 XXXX S2 S2.00 XXXX S2.15 XXXX S3 S3.00 XXXX S3.15 XXXX E0 E0.00 XXXX E0.15 XXXX E1 E1.00 XXXX E1.15 XXXX E2 E2.00 XXXX E2.15 XXXX E3 E3.00 XXXX E3.15 XXXX E4 E4.00 XXXX E4.15 XXXX H0 H0.00 XXXX H0.15 XXXX 5 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

6 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOpcjeStandard b0.00 Hasło użytkownika Od 0 do 6535 0 b0.01 Wybór języka LCD 0: Chiński; 1: Angielski 0 b0.02 Przywracanie ustawień fabrycznych 0: brak 1: Przywróć ustawienia fabryczne parametrów 0 b0.03 Kopiowanie parametrów 0: brak 1: Kopiowanie z przetwornicy do panelu operatorskiego 2: Kopiowanie z panelu operatorskiego do przetwornicy Uwaga: Po skopiowaniu parametrów wartość automatycznie ustawiana na 0. 0 b0.04Napięcie sieci Od 380 do 480 V 380 b0.05 Częstotliwość PWM Od 1.0 do 15.0 kHz Zależy od modelu b0.11 Ustawienie parametrów filtra 0: b 1: b, S 2: b, S, E 3: b, S, E, H 0 6 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

7 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcjeStandard b1.00 Ustawienie częstotliwości 0: Ustaw za pomocą potencjometru na panelu operatorskim 0 1: Ustaw za pomocą panelu operatorskiego 2: Ustaw za pomocą wejść analogowych 3: Ustaw za pomocą częstotliwości impulsów 4: Ustaw za pomocą cyfrowych wejść w górę/dół 5: Ustaw za pomocą komunikacji 7 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

8 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcjeStandard b1.02 Polecenia sterujące przetwornicą częstotliwości 0: Poprzez panel sterujący 0 1: Poprzez wejścia cyfrowe 2: Poprzez moduł komunikacji b1.03 Ustawienie trybu sterowania 0: Sterowanie skalarne (U/f) 0 1: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC) 2: Sterowanie wektorowe (FOC) 8 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

9 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcjeStandard b1.04Częstotliwość cyfrowaOd b1.07 do b1.0650 Hz b1.05 Częstotliwość maksymalna Od 50.00 do 400.00 Hz50 Hz b1.06 Górny próg częstotliwości– UF Pomiędzy b1.07 i b1.0550 Hz b1.07 Dolny próg częstotliwości – LF Od 0.00 do b1.060 Hz b1.08 Kierunek sterowany poprzez panel operacyjny 0: Obroty w przód– FWD 1: Obroty w tył– REV 0 b1.09Czas przyspieszenia 1Od 0.1 do 3600 s10 s b1.10Czas hamowania 1Od 0.1 do 3600 s10 s b1.16Start Mode 0: Tryb 1 (Standardowy) 1: Tryb 2 (hamowanie prądem DC) 2: Tryb „Rotation speed capture mode” 0 b1.17Częstotliwość początkowaOd 0.00 do 15.00 Hz0.5 Hz b1.19Stop Mode 0: Zatrzymanie zwalnianiem 1: Zatrzymanie wolnym wybiegiem 0 9 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

10 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard S0.00Sterowanie U/f 0: Tryb: Zależność liniowa 1: Tryb: Zależność kwadratowa 2: Tryb multipoint zdefiniowany przez użytkownika 0 S0.01U/f częstotliwość 10.00 - S0.030 Hz S0.02U/f napięcie 1Od 0.0 % do 120% (napięcia znamionowego) (S2.03)0.0 % S0.03U/f częstotliwość 2S0.01 - S0.050 Hz S0.04U/f napięcie 2Od 0.0 % do 120% (napięcia znamionowego) (S2.03)0.0 % S0.05U/f częstotliwość 3S0.03 - b1.050 Hz S0.06U/f napięcie 3Od 0.0 % do 120% (napięcia znamionowego) (S2.03)0.0 % S0.07Kompensacja poślizgu0.00 to 10.00 Hz0 Hz S0.08 Zwiększenie momentu obrotowego at 0 Hz 0.0 Zwiększenie automatyczne 0.1% - 20.0% napięcia nominalnego (zwiększenie ręczne) 0.1 % 10 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

11 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard S1.00 Wzmocnienie proporcjonalne Od 0.000 do 10.0001.000 S1.01Czas całkowania Od 0.000 do 10.000 s 0.000 oznacza: nieaktywny 1.000s S1.02 Ograniczenie momentu obrotowego 0.0% - 200.0% momentu znamionowego silnika150% S1.03 Wzmocnienie kompensacji poślizgu Od 0.0 % do 250.0%100.0% S1.04 Wybór regulacji momentu obrotowego 0: Wejście sterujące (Zacisk X1 … X8 zakres 17) 1: Zawsze aktywny 0 S1.05Moment odniesienia 0: Input +I 1: Input VR1 0 11 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

12 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard S2.00 Częstotliwość znamionowa silnika Od 8.00 do 400.00 Hz50.0 S2.01 Prędkość znamionowa silnika Od 1 do 24000 rpm1440 S2.02Moc znamionowa silnikaOd 0.4 do 1000.0 kW Zależne od modelu S2.03 Napięcie znamionowe silnika Od 0 do 480 V Zależne od modelu S2.04Prąd silnikaOd 0.1 do 1000.0 A Zależne od modelu S2.10Parametry auto-tuningu* 0: brak akcji 0 1: Auto tuning z obracającym się silnikiem 2: Auto tuning z nieobracającym się silnikiem * Uwaga: Po auto-tuningu wartość jest automatycznie ustawiana na 0. 12 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

13 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard S2.12Ilość impulsów na obrót enkodera Od 1 do 200001024 S2.13Odwrócenie kierunku pracy enkodera 0: No reverse 1: Reverse 0 S2.14Wykrywanie błędu impulsów enkodera 0.0 brak 0.1 to 1000.0 rpm (BŁĄD,jeśli zadana prędkość jest mniejsza niż S2.14) 0.0 S2.15Czas wykrywania błędu impulsów enkodera Od 0.1 do 10.0 s1.0 s 13 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

14 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard S3.07 Restart po wyłączeniu zasilania lub awarii zasilania 0: Nieaktywny 1: Aktywny 0 S3.08 Czas oczekiwania na restart po wyłączeniu zasilania lub awarii zasilania Od 0.1 do 10.0 s1.0s S3.09 Czas przerwy przy zmianie kierunku Od 0.0 do 3600.0 s4.0s S3.10Droop ControlOd 0.00 do 10 Hz0.00 S3.11 Ustawienie prędkości za pomocą Up/Down Od 0.10 do 100.0 Hz/s1.00 S3.14 Standardowy kierunek obrotów silnika 0: Standardowy kierunek silnika 1: Odwrotny kierunek silnika 2: Wyłączony odwrotny kierunek obrotów silnika 0 14 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

15 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParametrOpcje Standard E0.00Wybór trybu sterowania 0: Do przodu/Stop; Wstecz/Stop 1: Do przodu/Wstecz, Run/Stop 2: 3-żyłowy tryb sterowania 0 E0.01Zacisk X1 0: Nieaktywny 9: Częstotliwość Up 10: Częstotliwość Down 14: Przełączenie pomiędzy sterowaniem z panelu a sterowaniem z wejść cyfrowych 17:Przełączenie pomiędzy regulacją prędkości a momentem obrotowym 18: Przełączenie pomiędzy VR1 analog reference and +I analog reference E0.02Zacisk X2 E0.03Zacisk X3 E0.04Zacisk X4 E0.05Zacisk X5 E0.06Zacisk X6 E0.07Zacisk X7 E0.08Zacisk X8 15 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

16 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptions Standard E1.00 Wyjście typu otwarty kolektor OUT1 0: Falownik gotowy do uruchomienia 1: Falownik jest uruchomiony z zadaną prędkością 3: Falownik jest uruchomiony, prędkość=0 (do 11 różnych funkcji) 0 E1.01 Wyjście typu otwarty kolektor OUT2 16 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

17 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Szybkie uruchomienie  Ustawienie języka, trybu pracy, dostępu do parametrów  Wybór sterowania za pomocą panelu operatorskiego  Wprowadzenie ograniczeń częstotliwości, czasów przyspieszenia i hamowania  Wprowadzenie danych silnika –identyfikacja silnika  Wprowadzenie danych z enkodera 17 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

18 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptions Standard b0.00Hasło użytkownikaLiczby od 0 do 65335 (normally 0)0 b0.01Językb0.01 == 1: angielski0 b0.11 Ustawienie dostępu do parametrów b0.11 == 3: b, S, E, H parametry zapisu i odczytu0 b1.00 Tryb ustawienia częstotliwości 0: Ustawienie za pomocą potencjometru panela operatorskiego 0 b1.02Polecenia sterujące0: Ustawienie za pomocą panela operatorskiego0 b1.03Tryb sterowania 0: Sterowanie skalarne (U/f); 1: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC); 2: Sterowanie wektorowe 0 18 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

19 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptionsStandard b1.04Ustawienie częstotliwościPomiędzy b1.07 a b1.0650 Hz b1.05 Maksymalna częstotliwość Od 50.00 do 400.00 Hz50 Hz b1.06Górny próg częstotliwościPomiędzy b1.07 a b1.0550 Hz b1.07Dolny próg częstotliwościOd 0.00 do b1.060 Hz b1.08 Zmiana kierunku za pomocą panelu operatorskiego 0: Do przodu – FWD 1: Wstecz – REV 0 b1.09Czas przyspieszaniaOd 0.1 do 3600 s10 s b1.10Czas hamowaniaOd 0.1 do 3600 s10 s 19 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

20 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptions Standard S2.00 Częstotliwość znamionowa silnika 8.00 to 400.00 Hz50.0 S2.01 Prędkość znamionowa silnika 1 to 30000 rpm1440 S2.02Moc znamionowa silnika0.4 to 1000.0 kW Zależne od modelu S2.03 Napięcie znamionowe silnika 0 to 480 V Zależne od modelu S2.04Prąd silnika0.1 to 1000.0 A Zależne od modelu S2.10Parametry auto-tuningu* 0: brak akcji 0 1: Auto tuning z obracającym się silnikiem 2: Auto tuning z nieobracającym się silnikiem 20 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

21 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptions Standard S2.12Ilość impulsów na obrót enkodera 1 do 200001024 S2.14Wykrywanie błędu enkodera 0.0 brak 0.1 do 1000.0 rpm (BŁAD, jeżeli wartość zadana jest mniejsza niż S2.14) 0.0 S2.15Czas wykrywania błędu enkodera Od 0.1 do 10.0 s1.0 s 21 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

22 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Zmienny i stały zestaw częstotliwości silnika (multi speed)  Ustawienie do 15 częstotliwości silnika z dostosowaniem czasu przyspieszenia i hamowania  Częstotliwość silnika ustawiana za pomocą wejścia analogowego potencjometru lub za pomocą panelu operatorskiego 22 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

23 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training S1 to S4: Wybór częstotliwości silnika S1 to S4 Off: Ustawienie częstotliwości za pomocą wejść analogowych lub potencjometru S5 and S6: Do przodu/Wstecz S 8 S 7 X6 X5 S7 S8:Czas przyspieszenia I czas hamowanie 23 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

24 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training S4S3S2S1Wybrana cz ę stotliwo ść Cz ę stotliwo ść w parametrze OFF Prędkość 0b1.00 OFF ONPrędkość 1E2.06 OFF ONOFFPrędkość 2E2.07 OFF ON Prędkość 3E2.08 OFFONOFF Prędkość 4E2.09 OFFONOFFONPrędkość 5E2.10 OFFON OFFPrędkość 6E2.11 OFFON Prędkość 7E2.12 ONOFF Prędkość 8E2.13 ONOFF ONPrędkość 9E2.14 ONOFFONOFFPrędkość 10E2.15 ONOFFON Prędkość 11E2.16 ON OFF Prędkość 12E2.17 ON OFFONPrędkość 13E2.18 ON OFFPrędkość 14E2.19 ON Prędkość 15E2.20 24 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

25 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training S8S7Wybrane czasyCzas w parametrze OFF Czas przyspieszenia 1b1.09 Czas hamowania 1b1.10 OFFONCzas przyspieszenia 2E2.00 Czas hamowania 2E2.01 ONOFFCzas przyspieszenia 3E2.02 Czas hamowania 3E2.03 ON Czas przyspieszenia 4E2.04 Czas hamowania 4E2.05 25 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

26 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training NrParameterOptions Standard E0.00Wybór trybu sterowania0: Do przodu/Stop i Wstecz/Stop 1: Do przodu/Wstecz; Run/Stop 2: 3-żyłowy tryb sterowania 0 E0.01Zacisk X11: Multispeed Control 10 E0.02Zacisk X22: Multispeed Control 20 E0.03Zacisk X33: Multispeed Control 30 E0.04Zacisk X44: Multispeed Control 40 E0.05Zacisk X55: Czas przyspieszenia/hamowania Zacisk 10 E0.06Zacisk X66: Czas przyspieszenia/hamowania Zacisk 20 26 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

27 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training TypParametrOpisZakresStandard Czas przyspieszenia i hamowania 2, 3, 4 E2.00Czas przyspieszenia 20.1 to 3600.010.0 s E2.01Czas hamowania 20.1 to 3600.010.0 s E2.02Czas przyspieszenia 30.1 to 3600.010.0 s E2.03Czas hamowania 30.1 to 3600.010.0 s E2.04Czas przyspieszenia 40.1 to 3600.010.0 s E2.05Czas hamowania 40.1 to 3600.010.0 s 27 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

28 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training TypParametrOpisZakresStandard Multi speed – częstotliwość E2.06Prędkość 0b1.07 - b1.060.00 Hz E2.07Prędkość 1b1.07 - b1.060.00 Hz E2.08Prędkość 2b1.07 - b1.060.00 Hz E2.09Prędkość 3b1.07 - b1.060.00 Hz E2.10Prędkość 4b1.07 - b1.060.00 Hz E2.11Prędkość 5b1.07 - b1.060.00 Hz E2.12Prędkość 6b1.07 - b1.060.00 Hz E2.13Prędkość 7b1.07 - b1.060.00 Hz E2.14Prędkość 8b1.07 - b1.060.00 Hz E2.15Prędkość 9b1.07 - b1.060.00 Hz E2.16Prędkość 10b1.07 - b1.060.00 Hz E2.17Prędkość 11b1.07 - b1.060.00 Hz E2.18Prędkość 12b1.07 - b1.060.00 Hz E2.19Prędkość 13b1.07 - b1.060.00 Hz E2.20Prędkość 14b1.07 - b1.060.00 Hz 28 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

29 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Więcej ustawień:  Ustawienia opisane przy szybkim uruchomieniu  Ustawienie b1.02 == 1 (ustawienie sterowania za pomocą zacisków zewnętrznych) 29 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

30 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Prosty PLC  Dostosowanie do 15 ustalonych punktów częstotliwości z regulacją: - czasu przyspieszenia i czasu hamowania - czasu oczekiwania dla każdej częstotliwości silnika od f1 do f15 - wyboru każdego poszczególnego kierunku 30 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

31 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Prosty PLC  Wybór trybów: - cykl będzie uruchomiony jeden raz - cykl zostanie powtarzany - po jednym cyklu napęd pracuje z częstotliwością f15  PLC dostępny jest w każdym trybie sterowania: U/f, SVC, FOC  Obsługa za pomocą panelu operatorskiego lub zacisków  Łatwa konfiguracja 31 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

32 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training TypParametrOpisZakres ustawień Ustawienia fabryczne Multi speed – częstotliwość E2.23Etap1 wybór trybu0 - 310 E2.24Etap1 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.25Etap2 wybór trybu0 - 310 E2.26Etap2 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.27Etap3 wybór trybu0 - 310 E2.28Etap3 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.29Etap4 wybór trybu0 - 310 E2.30Etap4 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.31Etap5 wybór trybu0 - 310 E2.32Etap5 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.33Etap6 wybór trybu0 - 310 E2.34Etap6 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.35Etap7 wybór trybu0 - 310 E2.36Etap7 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s 32 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

33 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training TypParametrTypParametrOpis Multi speed – częstotliwość E2.37Etap8 wybór trybu0 - 310 E2.38Etap8 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.39Etap9 wybór trybu0 - 310 E2.40Etap9 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.41Etap10 wybór trybu0 - 310 E2.42Etap10 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.43Etap11 wybór trybu0 - 310 E2.44Etap11 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.45Etap12 wybór trybu0 - 310 E2.46Etap12 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.47Etap13 wybór trybu0 - 310 E2.48Etap13 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s 33 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

34 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training TypParametrTypParametrOpis Multi speed – częstotliwość E2.49Etap14 wybór trybu0 - 310 E2.50Etap14 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s E2.51Etap15 wybór trybu0 - 310 E2.52Etap15 czas pracy0.0 - 5000.0 s0.0 s Konfiguracja etapów od 1 do 15  bit 4 - 0: Do przodu - 1: Wstecz  bit 3 i bit 2 - 00: Czas przyspieszenia zgodnie z parametrem [b1.09] - 01: Czas przyspieszenia zgodnie z parametrem [E2.00] - 10: Czas przyspieszenia zgodnie z parametrem [E2.02] - 11: Czas przyspieszenia zgodnie z parametrem [E2.04]  bit 1 i bit 0 - 00: Czas hamowania zgodnie z parametrem [b1.10] - 01: Czas hamowania zgodnie z parametrem [E2.01] - 10: Czas hamowania zgodnie z parametrem [E2.03] - 11: Czas hamowania zgodnie z parametrem [E2.05] 34 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

35 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training DecimalBinbit 4bit 2 and bit 3bit 0 and bit 1 000000 FWD b1.09 ustaw za pomocą parametru"Czas przyspieszenia 1" [b1.09] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 100001 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 200010 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 300011 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 400100 E2.00 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 2" [E2.00] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 500101 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 600110 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 700111 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 801000 E2.02 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 3" [E2.02] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 901001 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 1001010 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 1101011 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 1201100 E2.04 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 4" [E2.04] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 1301101 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 1401110 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 1501111 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 1610000 REV b1.09 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 1" [b1.09] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 1710001 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 1810010 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 1910011 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 2010100 E2.00 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 2" [E2.00] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 2110101 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 2210110 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 2310111 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 2411000 E2.02 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 3" [E2.02] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 2511001 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 2611010 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 2711011 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 2811100 E2.04 ustaw za pomocą parametru "Czas przyspieszenia 4" [E2.04] b1.10 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 1" [b1.10] 2911101 E2.01 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 2" [E2.01] 3011110 E2.03 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 3" [E2.03] 3111111 E2.05 ustaw za pomocą parametru "czas hamowania 4" [E2.05] 35 Parametry systemow AgendaPanel Operatorski Sterowanie wektorow Sterowanie U/fUstawienia podst. Silnik i enkoderParametry sterujące Zaciski we./wyj. UruchomienieFunkcja MultispeedProsty PLC

36 Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Rexroth Fv - Training Dziękuję za uwagę. 36


Pobierz ppt "Internal | 01/22/2013 | DC-IA/SFS31 | Carsten Kobusch | Rexroth Parameter Training EN V1.0 | © Bosch Rexroth AG 2012. All rights reserved, also regarding."

Podobne prezentacje


Reklamy Google