Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Wójciak KL. VI Lekcja Wolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Wójciak KL. VI Lekcja Wolności."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Wójciak KL. VI Lekcja Wolności

2 Definicja Wolności Wolność jest to inaczej niezależność, swoboda osobista oraz możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą.

3 Sytuacja Gospodarcza Polski w 1980 r
Po II wojnie światowej kiedy władzę w Polsce sprawowali komuniści ciągle występowały różne protesty społeczne przeciwko niej. Jednak kiedy w lipcu i sierpniu 1980 roku w Polsce sytuacja gospodarcza bardzo się pogorszyła i gwałtownie wzrosły ceny towarów w całym kraju dochodziło do masowych strajków. Robotnicy żądali przede wszystkim zmian w polityce, gospodarce oraz utworzenie niezależnych związków zawodowych.

4 Powstanie NSZZ Solidarność
W 1981 roku doszło w Polsce do utworzenia NSZZ Solidarność. Była to pierwsza od wielu lat masowa organizacja niepodlegająca komunistom. Należało do niej 80% wszystkich pracowników to jest ponad 9 milionów ludzi.

5 Przywódcą Solidarności został Lech Wałęsa.
W momencie postania Solidarności był robotnikiem Stoczni Gdańskiej. W latach pełnił urząd prezydenta III Rzeczypospolitej. Został również laureatem pokojowej nagrody Nobla.

6 W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w Polsce został ogłoszony przez Wojciecha Jaruzelskiego stan wojenny .

7 Po wprowadzeniu stanu wojennego władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Sytuacja w kraju bardzo się zmieniła. • Obowiązywała godzina policyjna od do 6.00 rano. • Na opuszczenie miejscowości trzeba było mieć zgodę, wydawano specjalne przepustki. • Na ulicę wyjechały czołgi. • Zamknięto szkoły i uniwersytety. • Wprowadzono cenzurę w mediach. • Zdelegalizowano związki zawodowe. Kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego doszło do masowych protestów w zakładach pracy. W starciach z milicją i oddziałami ZOMO zginęło kilkanaście osób.

8 Gigantyczne kolejki puste półki sklepowe większość towarów na kartki to obraz Polski w latach 80 XX wieku

9 22 lipca 1983 zniesiono stan wojenny jednak sytuacja gospodarcza i polityczna Polski nie uległa zmianie.

10 16 września 1988 r. doszło w Polsce do pierwszego spotkania przedstawicieli władz komunistycznych, opozycji i Episkopatu. Uczestniczyli w nim m.in. gen. Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa oraz biskup Dąbrowski. Spotkanie to doprowadziło w konsekwencji do obrad "okrągłego stołu”

11 Obrady Okrągłego Stołu 1989 r
Dokładnie 25 lat temu, 6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Obrady te zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

12 5 kwietnia 1989 roku zakończono rozmowy i podpisano porozumienie "okrągłego stołu". Na obradach tych ustalono legalizację "Solidarności", przywrócenie urzędu prezydenta oraz Senatu, znowelizowanie konstytucji PRL.  Solidarność miała dostęp do środków masowego przekazu. Polska rozpoczęła drogę od socjalizmu do demokracji.

13 4 czerwiec 1989 rok wybory parlamentarne w Polsce
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Odbyły się one na zasadach ustalonych podczas obrad „okrągłego stołu”. Zostało wybranych 460 posłów na Sejm oraz 100 senatorów do Senatu. Wybory zdecydowanie wygrała Solidarność.

14 W roku 1990 po raz pierwszy w historii Polski odbyły się powszechne wybory prezydenckie. Od tego czasu prezydent RP wybierany jest przez naród bezwzględną większością głosów. W drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Lech Wałęsa. Rozpoczął się nowy okres w dziejach III Rzeczypospolitej. Uchwalono nową konstytucję, zreformowano samorządy i administrację, a także wprowadzono zasady gospodarki rynkowej. Stopniowo usuwano pozostałości komunizmu w życiu gospodarczym i politycznym Polski.

15 Polska była jedynym państwem w bloku państw socjalistycznych Europy środkowo-wschodniej, w którym społeczeństwo podjęło walkę przeciwko rządzącym komunistom i walczyło o swobody obywatelskie, wolność i poprawę bytu. Ukoronowaniem tej walki były wydarzenia z 1989 roku i przywrócenie demokracji

16 Dziękuję


Pobierz ppt "Piotr Wójciak KL. VI Lekcja Wolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google