Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku
I Kongres Gedanistyczny r.

2 Traktat Wersalski- układ pokojowy kończący I wojnę światową
Konferencja Paryska styczeń 1919 – 1920r. Traktat Wersalski- układ pokojowy kończący I wojnę światową powstaje „Wolne Miasto Gdańsk”

3 Ludność Wolne Miasto Gdańsk w 1934 liczyło
408 tys. mieszkańców. Ilościowo przeważała ludność niemiecka, Polacy stanowili według różnych danych od 3 do 15% obywateli Według niemieckiego spisu narodowego z 1910, na terenach przyszłego Wolnego Miasta stosunki ludnościowe układały się następująco: 10,9 tys. mieszkańców podało język polski lub kaszubski jako ojczysty, co stanowiło 3,4% ogółu. Najwięcej Polaków zamieszkiwało powiat Gdańskie Wyżyny (4,4 tys. - 7,6%), miasto Sopot (1,4 tys. - 9,5%), Wielkie Żuławy (1,2 tys. - 2,8%) oraz Gdańsk (3,6 tys. - 2,1%). Najmniej ludności polskojęzycznej zamieszkiwało zachodnie części ówczesnych powiatów malborskiego i elbląskiego (275 osób - 0,9%). Na prawym brzegu Wisły Polacy stanowili znikomą mniejszość - dominowali jedynie w gminie Piekło. Większe skupisko Polaków żyło w tzw. Polenhofie, we Wrzeszczu oraz na Biskupiej Gorce.

4 Rozmieszczenie ludności polskiej na terenie Wolnego Miasta Gdańska Z „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof Materiały edukacyjne” Muzeum Stutthof, IPN

5 Polacy w Gdańsku 21 kwietnia 1921 powstała centralna organizacja Polonii w WMG - Gmina Polska w Wolnym Mieście Gdańsku z siedzibą przy ul. Wałowej, w 1933 powstała konkurencyjna organizacja Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. 23 maja 1937 obie organizacje zostały formalne połączone w nową organizację Gmina Polska Związek Polaków.

6 Stowarzyszenia polskie
Koło Polskich Kolejowców ul. Wałowa Koło Polskiego Białego Krzyża ks. Komorowski Kółko Filatelistyki Liga Żeglugi Polskiej Polski Czerwony Krzyż Stowarzyszenie Techników ul. Nowe Ogrody Syndykat Dziennikarzy Pomorskich Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Towarzystwo Świętej Cecylii Towarzystwo Czytelni Ludowych Chór Moniuszko Towarzystwo Nauczycieli Towarzystwo Polek Stowarzyszenie piewacze Lutnia Towarzystwo Skautów ZHP Związek Bankowców Związek Drukarzy Związek Handlowców Związek Urzędników Pocztowych Macierz Szkolna- organizująca prywatne szkolnictwo: Gimnazjum Polskie, Polskie Szkoły Handlowe, Konserwatorium Muzyczne, szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola zwane ochronkami.

7 Rola polskich stowarzyszeń
Urządzanie imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich dla Polaków: gwiazdki dla dzieci, przedstawienia teatralne, wykłady z literatury polskiej dla studentów szkół technicznych, kolonie dla dzieci w Polsce, odczyty historyczne, kursy języka polskiego, szycia, gotowania, introligatorstwa… Integrowanie kulturalne społeczności polskiej Podtrzymywanie ducha narodowego

8 Zasłużeni działacze Polonii gdańskiej
Księża katoliccy Ks. Rogaczewski Ks. Miszewski Ks. Nagórski Ks. Komorowski Ks. Górecki

9 Działacze polonijni Zygmunt Moczyński Antoni Lendzion
Alfons Liczmański Wojciech Zwarra Feliks Muzyk J.Leszczyński Bonifacy Łangowski Erazm Czarnecki

10 Macierz Szkolna Gimnazjum Polskie Polskie Szkoły Handlowe
Konserwatorium Muzyczne szkoły podstawowe przedszkola zwane ochronkami

11 Najważniejsze branże przemysłowe (morskie)

12

13 „SWÓJ DO SWEGO”

14

15 Interesujące polskie reklamy

16 Bank Ludowy Bank Kwilecki Potocki
Polskie Banki Bank Ludowy Bank Kwilecki Potocki

17 Dziękuję za uwagę Piotr Mazurek Kontakt GSM : 602-278-051 E mail :
Piotr Mazurek

18 Zapraszamy do muzeum Ul. Długi Targ 25/27 Czynne codziennie
w godzinach od 12 do 18


Pobierz ppt "Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google