Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej Z wykorzystaniem danych i wyjaśnień zawartych w Raporcie MSW/KGP o stanie bezpieczeństwa za rok 2012

2 Pojęcie problemu kryminalnego To… „wymagająca odpowiedniej reakcji sytuacja, w której dany podmiot lub grupa podmiotów ponosi szkodę na skutek popełniania czynów przestępnych lub występowania zachowań antyspołecznych” Cyt. za: K. Łojek… 2

3 Rodzaje problemów kryminalnych Problem potoczny: problem który wymaga rozwiązania (ograniczenia, likwidacji) za pomocą instrumentów znanych, stosowanych Problem dydaktyczny: problem, owszem, wymaga rozwiązania, istnieją narzędzia pozwalające go ograniczyć, wyeliminować, ale nie są znane tym, którzy stanęli w jego obliczu Problem badawczy: problem występuje, brakuje natomiast wiedzy o sposobach, narzędziach jego rozwiązania, ograniczenia 3

4 Wykres 2.1.1 Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 4

5 Wykres 2.1.2 Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 5

6 Wykres 2.1.3 Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 6

7 Wykres nr 2.1.4 Czy w ostatnich 5 latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1192 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 7

8 Wykres 2.3.1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku? Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 8

9 Wykres 2.3.5. Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) (można było wskazać trzy odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 9

10 Tekst Jerzy Lovell, Znaleźć materiał do homilii 10

11 Wykres 2.2.1 Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 11

12 Wykres 2.2.2. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność:? (dobre oceny w marcu 2013 r.) Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odp.: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 12

13 Wykres 2.3.2. Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: bardzo skuteczna, raczej skuteczna, raczej nieskuteczna czy też bardzo nieskuteczna? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 13

14 Wykres 2.3.3. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 14

15 Wykres 2.3.4. Jak często widuje Pan (i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 15

16 Wykres 2.3.6. Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana(i) osobiście najważniejsze? (w %)(można było udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. 16

17 Przestępstwa z użyciem przemocy (źródła jak wyżej) Zabójstwa – przestępstwa stwierdzone, w tym usiłowania 17

18 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do zabójstw  W roku 2012 wśród odnotowanych zabójstw: 223 popełniono w budynku wielorodzinnym (38,3%), tj. w mieszkaniu 143 w budynku samodzielnym (24,6%), czyli głównie w domu 57 na ulicy (9,8%), 12 w parku, na skwerze (2,1%), 10 w lesie (1,7%), 8 na polu, łące (1,4%), 7 w barze, restauracji (1,2%), 7 w ogrodzie działkowym, altanie (1,2%), 6 w komórce, piwnicy, strychu (1%), 5 na parkingu (poniżej 1%), 58 w innym miejscu (10%). 18

19 19

20 Bójki i pobicia 20

21 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do bójek lub pobić  W 2012 r. wśród odnotowanych przestępstw udziału w bójce lub pobiciu: 4660 miało miejsce na ulicy (40,8%), 1533 w szkole podstawowej lub gimnazjum (13,4%), 685 w budynku wielorodzinnym (6%), 543 w barze, restauracji, pubie (4,8%), 292 w budynku samodzielnym (2,6%), 235 na boisku (2%), 202 w parku, na skwerze (1,8%), 183 na parkingu (1,6%), 142 na drodze, autostradzie (1,2%), 125 w domu dziecka (1,1%), 113 na przystanku komunikacyjnym (1%) 105 w internacie, bursie (poniżej 1%), 1493 w innym miejscu (13,1%). 21

22 22

23 Przestępczość rozbójnicza 23

24 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do przestępstw rozbójniczych W roku 2012 wśród odnotowanych przestępstw rozbójniczych: 8152 popełniono na ulicy (33,2%), 7024 w szkole podstawowej lub gimnazjum (28,6%), 1766 w budynku wielorodzinnym (7,2%), 948 w sklepie, butiku (3,9%), 655 w budynku samodzielnym (2,7%), 495 w domu dziecka (2%), 369 w parku, na skwerze (1,5%), 339 w internacie, bursie (1,4%), 283 w centrum handlowym (1,2%), 223 na boisku (0,9%), 206 w banku, filii banku (0,8%), 205 na stacji paliw (0,8%), 1715 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (7%). 24

25 25

26 26 Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska Występują częściej na terenie miast niż wsi (np. rozbój, także udział w bójce lub pobiciu – o dominacji przestępstw „sztachetowych” nad innymi rozbójniczymi trzeba już zapomnieć) Sprawcy i ofiary to często ludzie o podobnych cechach społ.-demogr. (najczęściej – młodzi mężczyźni o niskim statusie społeczno-ekonom.) i podobnym stylu życia (lokale gastronomiczne, rozrywkowe, późna pora, alkohol, narkotyki)

27 27 Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska Sprawcę i ofiarę często łączą więzy towarzyskie lub rodzinne, pomiędzy sprawcą a ofiarą istnieją nieraz resentymenty o różnym podłożu; -jest to widoczne w przypadku zabójstw, bójek i pobić, uszkodzeń ciała, przemocy w rodzinie, także, choć rzadziej, zabójstw i rozbojów na tle rabunkowym (obserwacja ofiary)...


Pobierz ppt "1 Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google