Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010
Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Metryczka

3 1. Płeć/Sex: kobiety/woman 29 mężczyźni/man 55

4 2. Wiek/age: Wiek liczba osób 7 1 10 3 11 12 14 15 16 2 17 4 18 19 20
21 8 22 23 24 25 26 27 28 2 29 1 30 31 32 33 3 34 36 37 38 39 40 4 43 44 45 46 49 50 52 57

5 3. Narodowość/Nationality:
Polska/Poland 64 Słowacja/Slovakia 18 Czechy/Czech Republic 6 Litwa/Lietuva 2

6 4. Miejsce zamieszkania / Place of residence:
wieś / country 12 miasto do 10tys. Mieszkańców / city to 10 thousand residents 6 miasto od 10tys. do 25tys. Mieszkańców / city with thousand residents 9 miasto od 25tys. Do 100tys. Mieszkańców / city with thousand residents 19 miasto powyżej 100tys. Mieszkańców / city with over 100 thousand residents 44

7 5. Wykształcenie/Education
wyższe / collage 32 średnie / highschool 44 zawodowe / proffesional 2 podstawowe / gradeschool 12

8 Ankieta

9 1. Czy jest to pierwszy Pan(i) wyjazd na narty
1. Czy jest to pierwszy Pan(i) wyjazd na narty? Is is your first ski trip? Tak / Yes 17 Nie / No 63

10 2. W jakim wieku zaczął(ęła) Pan(i) uprawiać sporty zimowe
2. W jakim wieku zaczął(ęła) Pan(i) uprawiać sporty zimowe? At what age have you begun winter sports? do 10 lat / to 10 years 29 28 22 31 i więcej / 30 and more 11

11 3. Jak długo jeździ Pan(i) na nartach/snowboardzie (ile sezonów)?
ilość sezonów liczba osób 1 16 2 10 3 6 4 5 11 8 7 9 12 14 15 20 25 28 30 35 40 3. Jak długo jeździ Pan(i) na nartach/snowboardzie (ile sezonów)? For how long have you been skiing/snowboarding (how many seasons)?

12 4. Jak nauczył(a) się Pan(i) jeździć na nartach
4. Jak nauczył(a) się Pan(i) jeździć na nartach? How did you learn to ski? jestem samoukiem / I'm self learned 25 rodzice / parents 8 instruktor / instructor 36 znajomi / friends 13 obóz narciarski / ski resort 6

13 5. Jak często odwiedza Pan(i) stoki narciarskie
5. Jak często odwiedza Pan(i) stoki narciarskie? How often do you visit skiing slopes? więcej niż raz w roku / more than once a year 27 raz w roku / once a year 49 raz na lata / once in years 6 rzadziej / less often 8

14 6. Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności jazdy na nartach / desce snowboardowej? How are you assessing your the skiing/snowboarding? bardzo dobrze / very good 18 dobrze / good 27 dostatecznie / good enough 38 słabo / weak 3 w ogóle nie potrafię jeździć, uczę się / I can't ski. I'm still learning 4

15 7. Ile godzin dziennie spędza Pan(i) na stoku?
How many hours per day do you spend on ski slopes? więcej niż 8 / more than 8 5 8-6 26 6-4 42 4-2 15 mnej niż 2 / less than 2 hours 2

16 8. Z jakiego rodzaju obiektu noclegowego Pan(i) korzysta
8. Z jakiego rodzaju obiektu noclegowego Pan(i) korzysta? What kind of accomodation do you use? hotel 10 pensjonat / guest house 53 kwatera prywatna / private quarters 21 inne / other 6

17 9. Środek lokomocji za pomocą, którego Pan(i) się tu dostał(a)
9. Środek lokomocji za pomocą, którego Pan(i) się tu dostał(a)? What means of transport did You use to come here? samochód / car 57 autokar / coach 24 pociąg / train 9 łączone środki lokomocji /more than two means of transport inne / other

18 10. Środek lokomocji, z którego korzysta Pan(i) w miejscu wypoczynku
10. Środek lokomocji, z którego korzysta Pan(i) w miejscu wypoczynku? What means of transport do You use on Żdiar? samochód / car 50 bus / bus 19 autokar / coach 18 inne / other 3

19 11. Jak długo trwa Pana / Pani wypoczynek
11. Jak długo trwa Pana / Pani wypoczynek? How long are you going to stay here? 1 - dniowy / one day 3 weekendowy / one weekend 7 tygodniowy / one week 75 2 tygodnie / two weeks 5 dłuższy / more than two weeks

20 12. Z kim przyjechał(a) Pan(i)? / With whom did You come here?
z rodziną / with my family 32 ze znajomymi, przyjaciółmi / with my friends 35 z zorganizowaną grupą(wycieczka, klasa szkolna, zakład pracy) with organized group 24 sam / alone 2

21 13. Jak ocenia Pan(i) przygotowanie tras narciarskich
13. Jak ocenia Pan(i) przygotowanie tras narciarskich? What do You think about preparation rout for skiing? bardzo dobre/ very good 27 dobre / good 51 dostateczne / suffciently 11 złe / bad 1

22 14. Jak ocenia Pan(i) poziom cen w stosunku do oferowanych usług
14. Jak ocenia Pan(i) poziom cen w stosunku do oferowanych usług? What do You think about the prices in proportion to the services? niskie / low 8 odpowiednie / adequate 75 wysokie / high 7

23 15. Sprzęt narciarski /Ski equipment:
mam własny / I have my own 59 pożyczony od rodziny, znajomych / borrowed from my family, friends 5 wypożyczony w miejscu zamieszkania / borrowed in my residence 3 wypożyczony tutaj / borrowed here 23

24 16. Wakacje zimowe zwykle spędzam/I usually spend my winter holidays:
wypoczynek za granicą / rest abroad 43 wypoczynek w kraju / rest in my country 41 rzadko wypoczywam zimą / I rarely rest during winter 6

25 17. Czy był(a) Pan(i) kiedyś kontuzjowany(a) na skutek uprawiania sportów zimowych? Have You ever been injured as result of winter sports? Tak / Yes 22 Nie / No 68

26 18. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na stoku narciarskim
18. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na stoku narciarskim? Do You feel safe/secure on a ski slope? tak / yes 44 raczej tak / rather yes 36 raczej nie / rather no 8 nie / no 2

27 19. Kto lub co według Pana(i) stwarza największe niebezpieczeństwo na stokach narciarskim? Who or what do You think poses the greatest danger on the ski slope? narciarze i snowboardziści pod wpływem alkoholu / drunk skiers and snowboarders 60 źle dobrany sprzęt / mismatched equipment 12 źle przygotowane trasy / ill - prepared rski trails 16 inne / other 14

28 20. Czy używa Pan(i) kasków, ochraniaczy lub innych zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo na stoku? / Do You use crash helmet, pads or other ways of protection which increase security at the ski slope? Tak / Yes 48 Nie / No 42

29 21. Czy korzysta Pan(i) z innych atrakcji tego regionu jak baseny, sauny, itp.? Do You take advantage of any others attractions located in this region e.g. swiming polls, sauna etc? Tak / Yes 61 Nie / No 29

30 22. Czy w przyszłości zamierza Pan(i) wrócić na wypoczynek do Żdiaru
22. Czy w przyszłości zamierza Pan(i) wrócić na wypoczynek do Żdiaru? Would You like to come back here in the future? Tak / Yes 77 Nie / No 13

31 Dziękujemy! Studenci Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Pobierz ppt "Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google