Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010."— Zapis prezentacji:

1 Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010

2 Metryczka

3 1. Płeć/Sex: kobiety/woman29 mężczyźni/man55

4 Wiekliczba osób 71 103 111 123 141 151 162 174 182 192 205 218 223 234 241 251 261 275 282 291 302 312 321 333 343 361 371 382 393 404 431 442 452 461 492 502 521 571 2. Wiek/age:

5 3. Narodowość/Nationality: Polska/Poland64 Słowacja/Slovakia18 Czechy/Czech Republic6 Litwa/Lietuva2

6 4. Miejsce zamieszkania / Place of residence: wieś / country12 miasto do 10tys. Mieszkańców / city to 10 thousand residents 6 miasto od 10tys. do 25tys. Mieszkańców / city with 10 - 25 thousand residents 9 miasto od 25tys. Do 100tys. Mieszkańców / city with 25 - 100 thousand residents 19 miasto powyżej 100tys. Mieszkańców / city with over 100 thousand residents 44

7 5. Wykształcenie/Education wyższe / collage32 średnie / highschool44 zawodowe / proffesional 2 podstawowe / gradeschool 12

8 Ankieta

9 1. Czy jest to pierwszy Pan(i) wyjazd na narty? Is is your first ski trip? Tak / Yes17 Nie / No63

10 2. W jakim wieku zaczął(ęła) Pan(i) uprawiać sporty zimowe? At what age have you begun winter sports? do 10 lat / to 10 years29 11 - 2028 21 - 3022 31 i więcej / 30 and more 11

11 3. Jak długo jeździ Pan(i) na nartach/snowboardzie (ile sezonów)? For how long have you been skiing/snowboarding (how many seasons)? ilość sezonówliczba osób 116 210 36 44 511 68 74 85 92 106 111 121 141 152 203 251 281 302 351 401

12 4. Jak nauczył(a) się Pan(i) jeździć na nartach? How did you learn to ski? jestem samoukiem / I'm self learned 25 rodzice / parents8 instruktor / instructor36 znajomi / friends13 obóz narciarski / ski resort 6

13 5. Jak często odwiedza Pan(i) stoki narciarskie? How often do you visit skiing slopes? więcej niż raz w roku / more than once a year 27 raz w roku / once a year49 raz na 2 - 4 lata / once in 2 - 4 years 6 rzadziej / less often8

14 6. Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności jazdy na nartach / desce snowboardowej? How are you assessing your the skiing/snowboarding? bardzo dobrze / very good18 dobrze / good27 dostatecznie / good enough38 słabo / weak3 w ogóle nie potrafię jeździć, uczę się / I can't ski. I'm still learning 4

15 7. Ile godzin dziennie spędza Pan(i) na stoku? How many hours per day do you spend on ski slopes? więcej niż 8 / more than 85 8-626 6-442 4-215 mnej niż 2 / less than 2 hours2

16 8. Z jakiego rodzaju obiektu noclegowego Pan(i) korzysta? What kind of accomodation do you use? hotel10 pensjonat / guest house53 kwatera prywatna / private quarters 21 inne / other6

17 9. Środek lokomocji za pomocą, którego Pan(i) się tu dostał(a)? What means of transport did You use to come here? samochód / car57 autokar / coach24 pociąg / train9 łączone środki lokomocji /more than two means of transport 0 inne / other0

18 10. Środek lokomocji, z którego korzysta Pan(i) w miejscu wypoczynku? What means of transport do You use on Żdiar? samochód / car50 bus / bus19 autokar / coach18 inne / other3

19 11. Jak długo trwa Pana / Pani wypoczynek? How long are you going to stay here? 1 - dniowy / one day3 weekendowy / one weekend7 tygodniowy / one week75 2 tygodnie / two weeks5 dłuższy / more than two weeks0

20 12. Z kim przyjechał(a) Pan(i)? / With whom did You come here? z rodziną / with my family32 ze znajomymi, przyjaciółmi / with my friends 35 z zorganizowaną grupą(wycieczka, klasa szkolna, zakład pracy) with organized group 24 sam / alone2

21 13. Jak ocenia Pan(i) przygotowanie tras narciarskich? What do You think about preparation rout for skiing? bardzo dobre/ very good 27 dobre / good51 dostateczne / suffciently 11 złe / bad1

22 14. Jak ocenia Pan(i) poziom cen w stosunku do oferowanych usług? What do You think about the prices in proportion to the services? niskie / low8 odpowiednie / adequate 75 wysokie / high7

23 15. Sprzęt narciarski /Ski equipment: mam własny / I have my own59 pożyczony od rodziny, znajomych / borrowed from my family, friends 5 wypożyczony w miejscu zamieszkania / borrowed in my residence 3 wypożyczony tutaj / borrowed here23

24 16. Wakacje zimowe zwykle spędzam/I usually spend my winter holidays: wypoczynek za granicą / rest abroad43 wypoczynek w kraju / rest in my country 41 rzadko wypoczywam zimą / I rarely rest during winter 6

25 17. Czy był(a) Pan(i) kiedyś kontuzjowany(a) na skutek uprawiania sportów zimowych? Have You ever been injured as result of winter sports? Tak / Yes22 Nie / No68

26 18. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na stoku narciarskim? Do You feel safe/secure on a ski slope? tak / yes44 raczej tak / rather yes36 raczej nie / rather no8 nie / no2

27 19. Kto lub co według Pana(i) stwarza największe niebezpieczeństwo na stokach narciarskim? Who or what do You think poses the greatest danger on the ski slope? narciarze i snowboardziści pod wpływem alkoholu / drunk skiers and snowboarders 60 źle dobrany sprzęt / mismatched equipment12 źle przygotowane trasy / ill - prepared rski trails16 inne / other14

28 20. Czy używa Pan(i) kasków, ochraniaczy lub innych zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo na stoku? / Do You use crash helmet, pads or other ways of protection which increase security at the ski slope? Tak / Yes48 Nie / No42

29 21. Czy korzysta Pan(i) z innych atrakcji tego regionu jak baseny, sauny, itp.? Do You take advantage of any others attractions located in this region e.g. swiming polls, sauna etc? Tak / Yes61 Nie / No29

30 22. Czy w przyszłości zamierza Pan(i) wrócić na wypoczynek do Żdiaru? Would You like to come back here in the future? Tak / Yes77 Nie / No13

31 Studenci Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziękujemy!


Pobierz ppt "Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google