Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010."— Zapis prezentacji:

1 Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010

2 Metryczka

3 1. Płeć/Sex: kobiety/woman29 mężczyźni/man55

4 Wiekliczba osób Wiek/age:

5 3. Narodowość/Nationality: Polska/Poland64 Słowacja/Slovakia18 Czechy/Czech Republic6 Litwa/Lietuva2

6 4. Miejsce zamieszkania / Place of residence: wieś / country12 miasto do 10tys. Mieszkańców / city to 10 thousand residents 6 miasto od 10tys. do 25tys. Mieszkańców / city with thousand residents 9 miasto od 25tys. Do 100tys. Mieszkańców / city with thousand residents 19 miasto powyżej 100tys. Mieszkańców / city with over 100 thousand residents 44

7 5. Wykształcenie/Education wyższe / collage32 średnie / highschool44 zawodowe / proffesional 2 podstawowe / gradeschool 12

8 Ankieta

9 1. Czy jest to pierwszy Pan(i) wyjazd na narty? Is is your first ski trip? Tak / Yes17 Nie / No63

10 2. W jakim wieku zaczął(ęła) Pan(i) uprawiać sporty zimowe? At what age have you begun winter sports? do 10 lat / to 10 years i więcej / 30 and more 11

11 3. Jak długo jeździ Pan(i) na nartach/snowboardzie (ile sezonów)? For how long have you been skiing/snowboarding (how many seasons)? ilość sezonówliczba osób

12 4. Jak nauczył(a) się Pan(i) jeździć na nartach? How did you learn to ski? jestem samoukiem / I'm self learned 25 rodzice / parents8 instruktor / instructor36 znajomi / friends13 obóz narciarski / ski resort 6

13 5. Jak często odwiedza Pan(i) stoki narciarskie? How often do you visit skiing slopes? więcej niż raz w roku / more than once a year 27 raz w roku / once a year49 raz na lata / once in years 6 rzadziej / less often8

14 6. Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności jazdy na nartach / desce snowboardowej? How are you assessing your the skiing/snowboarding? bardzo dobrze / very good18 dobrze / good27 dostatecznie / good enough38 słabo / weak3 w ogóle nie potrafię jeździć, uczę się / I can't ski. I'm still learning 4

15 7. Ile godzin dziennie spędza Pan(i) na stoku? How many hours per day do you spend on ski slopes? więcej niż 8 / more than mnej niż 2 / less than 2 hours2

16 8. Z jakiego rodzaju obiektu noclegowego Pan(i) korzysta? What kind of accomodation do you use? hotel10 pensjonat / guest house53 kwatera prywatna / private quarters 21 inne / other6

17 9. Środek lokomocji za pomocą, którego Pan(i) się tu dostał(a)? What means of transport did You use to come here? samochód / car57 autokar / coach24 pociąg / train9 łączone środki lokomocji /more than two means of transport 0 inne / other0

18 10. Środek lokomocji, z którego korzysta Pan(i) w miejscu wypoczynku? What means of transport do You use on Żdiar? samochód / car50 bus / bus19 autokar / coach18 inne / other3

19 11. Jak długo trwa Pana / Pani wypoczynek? How long are you going to stay here? 1 - dniowy / one day3 weekendowy / one weekend7 tygodniowy / one week75 2 tygodnie / two weeks5 dłuższy / more than two weeks0

20 12. Z kim przyjechał(a) Pan(i)? / With whom did You come here? z rodziną / with my family32 ze znajomymi, przyjaciółmi / with my friends 35 z zorganizowaną grupą(wycieczka, klasa szkolna, zakład pracy) with organized group 24 sam / alone2

21 13. Jak ocenia Pan(i) przygotowanie tras narciarskich? What do You think about preparation rout for skiing? bardzo dobre/ very good 27 dobre / good51 dostateczne / suffciently 11 złe / bad1

22 14. Jak ocenia Pan(i) poziom cen w stosunku do oferowanych usług? What do You think about the prices in proportion to the services? niskie / low8 odpowiednie / adequate 75 wysokie / high7

23 15. Sprzęt narciarski /Ski equipment: mam własny / I have my own59 pożyczony od rodziny, znajomych / borrowed from my family, friends 5 wypożyczony w miejscu zamieszkania / borrowed in my residence 3 wypożyczony tutaj / borrowed here23

24 16. Wakacje zimowe zwykle spędzam/I usually spend my winter holidays: wypoczynek za granicą / rest abroad43 wypoczynek w kraju / rest in my country 41 rzadko wypoczywam zimą / I rarely rest during winter 6

25 17. Czy był(a) Pan(i) kiedyś kontuzjowany(a) na skutek uprawiania sportów zimowych? Have You ever been injured as result of winter sports? Tak / Yes22 Nie / No68

26 18. Czy czuje się Pan(i) bezpieczny(a) na stoku narciarskim? Do You feel safe/secure on a ski slope? tak / yes44 raczej tak / rather yes36 raczej nie / rather no8 nie / no2

27 19. Kto lub co według Pana(i) stwarza największe niebezpieczeństwo na stokach narciarskim? Who or what do You think poses the greatest danger on the ski slope? narciarze i snowboardziści pod wpływem alkoholu / drunk skiers and snowboarders 60 źle dobrany sprzęt / mismatched equipment12 źle przygotowane trasy / ill - prepared rski trails16 inne / other14

28 20. Czy używa Pan(i) kasków, ochraniaczy lub innych zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo na stoku? / Do You use crash helmet, pads or other ways of protection which increase security at the ski slope? Tak / Yes48 Nie / No42

29 21. Czy korzysta Pan(i) z innych atrakcji tego regionu jak baseny, sauny, itp.? Do You take advantage of any others attractions located in this region e.g. swiming polls, sauna etc? Tak / Yes61 Nie / No29

30 22. Czy w przyszłości zamierza Pan(i) wrócić na wypoczynek do Żdiaru? Would You like to come back here in the future? Tak / Yes77 Nie / No13

31 Studenci Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dziękujemy!


Pobierz ppt "Studenci III roku Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas ćwiczeń terenowych - Żdiar 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google