Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-2014."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-2014

2 13.05.2013r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil - Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch

3 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: - Konieczność zatrudnienia Kierownika Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku/Domu Interwencji Kryzysowej PCK, - Dyskusja na temat Głównej Komisji Rewizyjnej PCK, - Przygotowanie do Zjazdu Zwyczajnego w dniu 18.05.2013r.

4 20.06.2013R. Obecni: -Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Paweł Gil -Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch

5 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK : - Potrzeba zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu w związku z rezygnacją z funkcji członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, -Sytuacja w Słupskim Oddziale Rejonowym, -Likwidacja kont bankowych w rejonie: Bytów, Chojnice, Malbork, Miastko. -Zmiany personalne i organizacyjne zaproponowane przez dyrektor biura Katarzynę Strzała-Osuch Podjęte uchwały: Nr 33/2013- zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego 06.07.2013 Nr 34/2013- udzielenie pełnomocnictw Alinie Gliszczyńskiej i Barbarze Ludwinowicz – OR PCK Słupsk Nr 35/2013- likwidacja rachunków bankowych: Bytów, Miastko, Malbork, Chojnice Nr 36/2013- likwidacja kas w POO PCK Nr 37/2013- restrukturyzacja biura POO PCK

6 06.07.2013r. Obecni: -Marzena Dobrowolska -Jolanta Banach -Elżbieta Gajewska -Paweł Gil -Krzysztof Lewandowski -Paweł Szczepanik -Goście: -Katarzyna Strzała-Osuch

7 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Zwyczajny Zjazd Okręgu w dniu 06.07.2013r. -Omówienie przygotowań do 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, -Przedstawienie stanu reorganizacji w dziale księgowości POO PCK, zmiana głównego księgowego. Podjęte uchwały: -Nr 38A/2013 – udzielenie pełnomocnictw Katarzynie Strzała-Osuch i Annie Wicka

8 11.09.2013 Obecni: -Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Krzysztof Lewandowski - Paweł Szczepanik Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński - Zbigniew Pazderski - Anna Gliszczyńska

9 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Wizyta Przewodniczącego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca w Polsce, -Podsumowanie obozu „ Cieciorka”, -Sprawa OR PCK Słupsk przedstawiona przez Kierownik rejonu Annę Gliszczyńską, -Harmonogram imprez i przedsięwzięć POO PCK na lata 2013-2014, -Wdrożenie Regulaminu Równego Traktowania pracowników biura POO PCK w Gdańsku, -Omówienie notatki Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału. Podjęte uchwały: -Nr 38/2013- udzielenie pełnomocnictw Annie Gliszczyńskiej i Bożenie Marii Reis OR PCK Słupsk -Nr 39/2013- Regulamin równego traktowania pracowników POO PCK -Nr 40/2013- rekrutacja wolontariuszy i Koordynatorów wolontariuszy w POO PCK -Nr 41/2013- powstanie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „ Trójmiasto”

10 14.10.2013 Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Jolanta Banach - Paweł Szczepanik Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

11 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK : - Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału, -Omówienie „ Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” - Omówienie „ Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy” - Omówienie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w OR PCK Słupsk, - Utworzenie funduszu nagród dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej. Podjęte uchwały: Nr 42/2013- „Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” Nr 43/2013- „Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” Nr 44/2014- udzielenie pożyczki OR PCK Słupsk Nr 45/2013- utworzenie funduszu nagród dla pracowników Nr 46/2013- zmiana umowy o pracę Katarzyny Strzała-Osuch

12 06.11.2013 Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Jolanta Banach - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

13 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Oficjalne stanowisko POO na protokół Głównej Komisji Rewizyjnej -Skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko Pani Izabeli Chorzelskiej, - przedstawienie stanu przygotowań do Okręgowych Obchodów 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa, - Plan pracy biura POO PCK na najbliższą przyszłość, Podjęte uchwały: Nr 49/2013 – skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko Pani Izabeli Chorzelskiej Nr 50/2013- przedłużenie umowy o pracę z Panią Katarzyną Strzała-Osuch

14 18.12.2013r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Paweł Szczepanik - Elżbieta Gajewska - Krzysztof Lewandowski - Wojciech Kwidziński - Paweł Gil - Jolanta Banach Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Magdalena Miller -Ryszard Woliński - Anna Gliszczyńska - Gabriela Lisius - Piotr Spica - Kamil Gorzelil - Mieczysław - Karolina Grzenkowicz

15 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Pozbawienie samodzielności Rejonów PCK mających problemy finansowe, - Rezygnacja Pani Elżbiety Gajewskiej z funkcji Prezesa Rejonu PCK Trójmiasto, - Przedstawienie sytuacji finansowej POO PCK, Podjęte uchwały: Nr 51/2013 – rozdzielenie Oddziału Rejonowego Trójmiasto

16 08.01.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński - Halina Piórkowska

17 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: - Przedstawienie założeń planu finansowego na rok 2014, -Przedstawienie nowelizacji i zasad wynagrodzeń pracowników biura POO PCK, - Projekt odznaki mającej na celu uhonorowanie uczniów krwiodawców, Podjęte uchwały: Nr 52/2014 – przyjęcie planu finansowego na rok 2014 POO PCK Nr 53/2014- pozbawienie członkostwa w PCK p. Magdy Miller Nr 54/2014- regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników POO PCK

18 12.02.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik - Jolanta Banach - Elżbieta Gajewska Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

19 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Prowadzenie prac nad zmianą statutu PCK, -Przedstawienie i uzasadnienie zmian w umowach pracowniczych, -Prace adaptacyjne w nowej siedzibie POO przy ul. Kurkowej 8 - Potrzeba wizyty w OR Słupsk, - Rozwiązanie OR w Bytowie i potrzeba zorganizowania Nadzwyczajnego Zjazdu OR w Bytowie, - Koncert charytatywny w Filharmonii na Ołowiance dnia 15.03.2014r. - Omówienie przetargów i środków pozyskiwanych przez POO PCK Podjęte uchwały: Nr 55/2014- zwołanie zjazdu nadzwyczajnego w OR PCK Bytów Nr 56/2014- udzielenie pełnomocnictw Annie Gliszczyńskiej i Elżbiecie Wantoch-Rekowskiej – OR PCK Słupsk

20 25.03.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Jolanta Banach - Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński - Halina Piórkowska

21 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: -Omówienie organizacji i przebiegu koncertu charytatywnego, - Przedstawienie bilansu POO PCK Gdańsk, - Omówienie sytuacji panującej w Rejonach PCK, - Omówienie sytuacji Grupy Ratownictwa Specjalnego, - Przedstawienie planu oraz kosztorysu akcji letniej i obozów „ Cieciorka”, -Prośba Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Uniwersytecie Gdańskim o zatwierdzenie odznaki klubowej, -Sprawa Pani Anny Szymczak, Podjęte uchwały: Nr 57/2014- przyjęcie bilansu POO PCK za rok 2013 Nr 58/2014- realizacja Zjazdu Zwyczajnego POO PCK w dniu 24.05.2014r. Nr 59/2014-zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego w OR PCK Bytów Nr 60/2014- realizacja obozu kontaktowego „Cieciorka” 2014

22 22.04.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Jolanta Banach -Wojciech Kwidziński Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

23 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: - Rezygnacja Pana Pawła Szczepanika z funkcji Członka Zarządu POO PCK, - Wstępny program Zjazdu Zwyczajnego, - Omówienie braku informacji na temat działalności OR PCK w Tczewie, - Sprawa pani Anny Szymczak, - Przedstawienie wytycznych Zarządu Głównego dot. Realizacji przez Oddziały Rejonowe wyborów do Rejonowych Rad HDK oraz Okręgowej Rady HDK, Podjęte uchwały: Nr 63/2014 – wybory w Rejonowych Radach HDK Nr 64/2014 - ustalenie terminu wyborów do Pomorskiej Okręgowej Rady HDK

24 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google