Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenia Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 2013-2014

2 13.05.2013r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil - Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch

3 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK: - Konieczność zatrudnienia Kierownika Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku/Domu Interwencji Kryzysowej PCK, - Dyskusja na temat Głównej Komisji Rewizyjnej PCK, - Przygotowanie do Zjazdu Zwyczajnego w dniu r.

4 20.06.2013R. Obecni: Marzena Dobrowolska Elżbieta Gajewska Paweł Gil
Wojciech Kwidziński Paweł Szczepanik Goście: Katarzyna Strzała-Osuch

5 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK :
- Potrzeba zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu w związku z rezygnacją z funkcji członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Sytuacja w Słupskim Oddziale Rejonowym, Likwidacja kont bankowych w rejonie: Bytów, Chojnice, Malbork, Miastko. Zmiany personalne i organizacyjne zaproponowane przez dyrektor biura Katarzynę Strzała-Osuch Podjęte uchwały: Nr 33/2013- zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Nr 34/2013- udzielenie pełnomocnictw Alinie Gliszczyńskiej i Barbarze Ludwinowicz – OR PCK Słupsk Nr 35/2013- likwidacja rachunków bankowych: Bytów, Miastko, Malbork, Chojnice Nr 36/2013- likwidacja kas w POO PCK Nr 37/2013- restrukturyzacja biura POO PCK

6 06.07.2013r. Obecni: Marzena Dobrowolska Jolanta Banach
Elżbieta Gajewska Paweł Gil Krzysztof Lewandowski Paweł Szczepanik Goście: Katarzyna Strzała-Osuch

7 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Zwyczajny Zjazd Okręgu w dniu r. Omówienie przygotowań do 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, Przedstawienie stanu reorganizacji w dziale księgowości POO PCK, zmiana głównego księgowego. Podjęte uchwały: Nr 38A/2013 – udzielenie pełnomocnictw Katarzynie Strzała-Osuch i Annie Wicka

8 11.09.2013 Obecni: -Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński - Krzysztof Lewandowski - Paweł Szczepanik Goście: Katarzyna Strzała-Osuch Ryszard Woliński Zbigniew Pazderski Anna Gliszczyńska

9 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Wizyta Przewodniczącego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca w Polsce, Podsumowanie obozu „ Cieciorka”, Sprawa OR PCK Słupsk przedstawiona przez Kierownik rejonu Annę Gliszczyńską, Harmonogram imprez i przedsięwzięć POO PCK na lata , Wdrożenie Regulaminu Równego Traktowania pracowników biura POO PCK w Gdańsku, Omówienie notatki Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału. Podjęte uchwały: Nr 38/2013- udzielenie pełnomocnictw Annie Gliszczyńskiej i Bożenie Marii Reis OR PCK Słupsk Nr 39/2013- Regulamin równego traktowania pracowników POO PCK Nr 40/2013- rekrutacja wolontariuszy i Koordynatorów wolontariuszy w POO PCK Nr 41/ powstanie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „ Trójmiasto”

10 Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Jolanta Banach - Paweł Szczepanik Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

11 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK :
- Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału, Omówienie „ Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” Omówienie „ Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy” Omówienie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w OR PCK Słupsk, Utworzenie funduszu nagród dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej. Podjęte uchwały: Nr 42/2013- „Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” Nr 43/2013- „Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” Nr 44/2014- udzielenie pożyczki OR PCK Słupsk Nr 45/2013- utworzenie funduszu nagród dla pracowników Nr 46/2013- zmiana umowy o pracę Katarzyny Strzała-Osuch

12 Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Jolanta Banach - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

13 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Oficjalne stanowisko POO na protokół Głównej Komisji Rewizyjnej Skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko Pani Izabeli Chorzelskiej, przedstawienie stanu przygotowań do Okręgowych Obchodów 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa, Plan pracy biura POO PCK na najbliższą przyszłość, Podjęte uchwały: Nr 49/2013 – skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko Pani Izabeli Chorzelskiej Nr 50/2013- przedłużenie umowy o pracę z Panią Katarzyną Strzała-Osuch

14 18.12.2013r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Paweł Szczepanik Goście:
- Elżbieta Gajewska Krzysztof Lewandowski - Wojciech Kwidziński Paweł Gil - Jolanta Banach Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch Magdalena Miller Ryszard Woliński Anna Gliszczyńska Gabriela Lisius Piotr Spica Kamil Gorzelil Mieczysław Karolina Grzenkowicz

15 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Pozbawienie samodzielności Rejonów PCK mających problemy finansowe, Rezygnacja Pani Elżbiety Gajewskiej z funkcji Prezesa Rejonu PCK Trójmiasto, Przedstawienie sytuacji finansowej POO PCK, Podjęte uchwały: Nr 51/2013 – rozdzielenie Oddziału Rejonowego Trójmiasto

16 08.01.2014r. - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński
Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński - Halina Piórkowska

17 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
- Przedstawienie założeń planu finansowego na rok 2014 , Przedstawienie nowelizacji i zasad wynagrodzeń pracowników biura POO PCK, Projekt odznaki mającej na celu uhonorowanie uczniów krwiodawców, Podjęte uchwały: Nr 52/2014 – przyjęcie planu finansowego na rok 2014 POO PCK Nr 53/2014- pozbawienie członkostwa w PCK p. Magdy Miller Nr 54/2014- regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników POO PCK

18 12.02.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Wojciech Kwidziński
- Paweł Szczepanik - Jolanta Banach - Elżbieta Gajewska Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

19 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Prowadzenie prac nad zmianą statutu PCK, Przedstawienie i uzasadnienie zmian w umowach pracowniczych, Prace adaptacyjne w nowej siedzibie POO przy ul. Kurkowej 8 Potrzeba wizyty w OR Słupsk, Rozwiązanie OR w Bytowie i potrzeba zorganizowania Nadzwyczajnego Zjazdu OR w Bytowie, Koncert charytatywny w Filharmonii na Ołowiance dnia r. Omówienie przetargów i środków pozyskiwanych przez POO PCK Podjęte uchwały: Nr 55/2014- zwołanie zjazdu nadzwyczajnego w OR PCK Bytów Nr 56/2014- udzielenie pełnomocnictw Annie Gliszczyńskiej i Elżbiecie Wantoch-Rekowskiej – OR PCK Słupsk

20 25.03.2014r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska
- Jolanta Banach - Wojciech Kwidziński - Paweł Szczepanik - Krzysztof Lewandowski - Paweł Gil Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński - Halina Piórkowska

21 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Omówienie organizacji i przebiegu koncertu charytatywnego, Przedstawienie bilansu POO PCK Gdańsk, Omówienie sytuacji panującej w Rejonach PCK, Omówienie sytuacji Grupy Ratownictwa Specjalnego, Przedstawienie planu oraz kosztorysu akcji letniej i obozów „ Cieciorka”, Prośba Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Uniwersytecie Gdańskim o zatwierdzenie odznaki klubowej, Sprawa Pani Anny Szymczak, Podjęte uchwały: Nr 57/2014- przyjęcie bilansu POO PCK za rok 2013 Nr 58/2014- realizacja Zjazdu Zwyczajnego POO PCK w dniu r. Nr 59/2014-zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego w OR PCK Bytów Nr 60/2014- realizacja obozu kontaktowego „Cieciorka” 2014

22 r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska - Jolanta Banach -Wojciech Kwidziński Goście: - Katarzyna Strzała-Osuch - Ryszard Woliński

23 Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK:
Rezygnacja Pana Pawła Szczepanika z funkcji Członka Zarządu POO PCK, Wstępny program Zjazdu Zwyczajnego, Omówienie braku informacji na temat działalności OR PCK w Tczewie, Sprawa pani Anny Szymczak, Przedstawienie wytycznych Zarządu Głównego dot. Realizacji przez Oddziały Rejonowe wyborów do Rejonowych Rad HDK oraz Okręgowej Rady HDK, Podjęte uchwały: Nr 63/2014 – wybory w Rejonowych Radach HDK Nr 64/ ustalenie terminu wyborów do Pomorskiej Okręgowej Rady HDK

24 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "r. Obecni: - Marzena Dobrowolska - Elżbieta Gajewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google