Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem BENZYN LOTNICZYCH (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem BENZYN LOTNICZYCH (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi."— Zapis prezentacji:

1 OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem BENZYN LOTNICZYCH (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi z zapłonem iskrowym). Płock, 2014 r.

2 W naszej ofercie posiadamy następujące benzyny lotnicze: zawierające ołów: AVGAS 100LL B 91/115 nie zawierające ołowiu: OBR 91UL OBR 85UL Avgas 100LL B 91/115 Avgas 100LL OBR 91UL OBR 85UL

3 Austria Belgia Białoruś Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Litwa Łotwa Macedonia Niemcy Norwegia Polska Produkowane przez nas benzyny lotnicze sprzedajemy do następujących krajów w Europie: Portugalia Rosja Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Szwecja Ukraina Węgry Włochy Wielka Brytania

4 W pozostałej części Świata: Algieria Arabia Saudyjska Bangladesz Egipt Etiopia Filipiny Grenlandia Indonezja Katar Kenia Komory Malezja Namibia Nigeria Nowa Gwinea Pakistan Senegal Singapur Sri Lanka Tajlandia Turkmenistan Uganda Zjednoczone Emiraty Arabskie

5 Benzyny lotnicze OBR 85UL i 91UL uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, bez dodatku związków tlenowych. Benzyny lotnicze OBR 85UL i OBR 91 UL zawierają specjalnie dobrane do tych celów dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałe właściwości eksploatacyjne, które nie wywołują efektów ubocznych: - antykorozyjne - przeciwutleniające - antyelektrostatyczne

6 Benzyna lotnicza OBR 85UL jest zgodna z wymaganiami: WT-10/OBR PR/PD/59 normy PN-EN 228: Paliwa do pojazdów samochodowych; Benzyna bezołowiowa Rozporządzenie Min. Gosp. z 9.12.2008 (POZ. 1441): w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

7 Benzyna lotnicza OBR 91UL jest zgodna z wymaganiami: WT-06/OBR PR/PD/66, Spełnia wymagania normy ASTM D 7547. Benzyna lotnicza OBR 91UL jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym. Benzynę tę można również stosować do samolotów ultralekkich. Badania przeprowadzone w WSK „PZL-KALISZ” dowiodły, że Benzyna lotnicza OBR 91UL może być zastosowana do napędzania silników lotniczych ASz-62IR i AI-14R,(Biuletyn Serwisowy Nr 135/S/2011).

8 Każda wyprodukowana partia Benzyny lotniczej OBR 85 UL i OBR 91UL poddawana jest badaniom w akredytowanym laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 297. Benzyny lotnicze OBR 85UL i OBR 91UL - badanie jakości Po wyprodukowaniu i wykonaniu badaniach Benzyny lotnicze muszą odpowiadać wymaganiom warunków technicznych: OBR 85UL - WT-10/OBR PR/PD/59, OBR 91UL - WT-06/OBR PR/PD/66, które są podstawą do uruchomienia procedury sprzedaży i wystawienia świadectwa jakości.

9 PN-EN 228WT10/OBRPR/PD/59WT-06/OBRPR/PD/66 Wł. przeciwstukowe - l. oktanowa LOM-Min. 85 Min. 91 - l. oktanowa LOB-Min. 95 Nie norm. (97,5) Skład frakcyjny: -do temp. 70 0 C dest.%(v/v) (L)20-48/(P)20- 50/ (Z) 22-50 22 - 48 (12,1) -do temp. 100 0 C dest. % (v/v)46-71 (39,8) -do temp. 150 0 C dest. % (v/v)Min 75 (98,5) koniec destylacji 0C0CMax 210 (143) pozostałość % (v/v)Max 2 Max. 1,5 Zawartość siarki mg/kgMax 10 Max. 500 (5) Zawartość tlenu % (m/m)Max. 2,7nz Zawartość ołowiu mg/lMax 5 Zawartość benzenu % (v/v)Max 1 Nie normuje się (0,01) Gęstość kg/m 3 720 – 775 Podawać wynik (725) Porównanie najważniejszych wymagań jakościowych dla benzyn silnikowych i benzyn lotniczych OBR 85 UL i OBR 91UL WłaściwościJedn. Benzyna motorowa 95 OBR 85 ULOBR 91 UL

10 Zawartość węglowodorów: - olefiny % (v/v)Max 18Max 5 (0,3) nz - węglow. aromatycznych % (v/v)Max 35Max 35 (30) Max. 20 Działanie korodujące na miedź, przez 2h w t=100 Klasa korozji Klasa 1 Zaw. żywic obecnych mg/100 ml Max 5Max 5 (<1) Max. 3 (<1) Pręż. par w temp. 37,8 0 C kPa (L) 45-70 / (P) 45-90 / (Z) 60 -90 60 - 70 38 - 49 Indeks lotności – Max 1150 (502) Okres indukcyjny MinutaMin 360 (>720) Temp. krystalizacji 0C0C(-53,2)Max - 60 Wartość opałowa MJ/kg(42,1) Pod. wynik (43,11) Min. 43,5 WłaściwościJedn. Benzyn a motorowa95 OBR 85 ULOBR 91 UL WYMAGANIA JAKOŚCIOWE c.d.

11 Zgodnie z Normami Polskimi i UE dopuszcza się dodawanie do benzyn silnikowych bezołowiowych poniższych związków tlenowych: Zawartość związków organicznych zawierających tlen: Jednostka Zawartość zgodnie z normą PN-EN 228 - metanol, konieczny dodatek stabilizatora% (V/V)Max. 3 - etanol, wskazany dodatek stabilizatora% (V/V)Max. 5 - alkohol izopropylowy% (V/V)Max. 10 - alkohol tert-butylowy% (V/V)Max. 7 - alkohol izobutylowy% (V/V)Max. 10 - etery (z 5 lub więcej atomami węgla)% (V/V)Max. 15 - inne związki organiczne zawierające tlen% (V/V) Max. 10 - zawartość TLENU% (m/m) Max. 2,7 Kryterium ograniczającym ilość dodawanego składnika tlenowego jest jedynie uzyskana zawartość tlenu w benzynie

12 Wpływ dodatku związków tlenowych na jakość benzyn silnikowych Dodatek związków tlenowych ma istotny wpływ na właściwości powstałej mieszanki, m.in. na : Liczbę oktanową Wartość opałową Powinowactwo do wody Lotność (prężność par) Korozję

13 Zbyt niską liczbę oktanową mieszanek paliwowych uzupełnia się poprzez dodatek komponentów tlenowych do benzyny. Dodatek komponentów tlenowych do benzyny powoduje proporcjonalny wzrost liczby oktanowej całej mieszaniny benzyny bezołowiowej do wymaganej normą wartości. W Benzynach lotniczych OBR 85UL i OBR 91UL żądaną liczbę oktanową uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, bez dodatku związków tlenowych. LICZBA OKTANOWA

14 WARTOŚĆ OPAŁOWA Wartość opałowaWynik benzyna węglowodorowa42–44 MJ/kg alkohol etylowy*27 MJ/kg alkohol metylowy*19,8 MJ/kg etery (ETBE, MTBE)35–36 MJ/kg *) Kowalewicz A.: Methanol as a fuel for spark ignition engines: a review and analysis. Proc. Instn. Mech. Engrs, 207, 1993. *) Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 1999. Tom 2

15 WARTOŚĆ OPAŁOWA Wartość opałowa benzyny węglowodorowej wynosi: 42-44 MJ/kg (w stanie ciekłym). Wartość opałowa alkoholi: stanowi zaledwie 50-60% wartości opałowej benzyny węglowodorowej. Wartość opałowa eterów: również niższa i stanowi 80-85% wartości opałowej benzyny węglowodorowej. Dlatego: dodatek związków tlenowych obniża wartość energetyczną benzyn silnikowych, niższa wartość opałowa powoduje zwiększone zużycie benzyn.

16 POWINOWACTWO DO WODY Woda bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholach, w przeciwieństwie do benzyn węglowodorowych. Benzyna z dodatkiem etanolu w 22 o C może rozpuścić 6000-7000 ppm wody. Gdy benzyna nasycona wodą zostanie ochłodzona (co zimą, w naszym klimacie, może się zdarzyć) to wówczas zaobserwujemy tzw. efekt "wyciągania" etanolu z benzyny. Następuje początkowe mętnienie, a następnie rozwarstwienie, tzw. separacja fazowa.

17 LOTNOŚĆ (PRĘŻNOŚĆ PAR) Benzyna zawierająca etanol jest bardziej lotna niż benzyna bez alkoholu i charakteryzuje się wyższą prężnością par. Podwyższona prężność par mieszanek benzyna- etanol wynika z tworzenia się azeotropów etanolu z węglowodorami (typu pentanów i heksanów) obecnych w benzynach. Zbyt duża prężność par mieszaniny benzyna-alkohol w wysokich temperaturach (w okresie letnim) powoduje: wzrost skłonności do tworzenia korków parowych powodowany niską temperaturą wrzenia wzrost emisji benzyny przez jej odparowanie nierównomierną pracę silnika

18 KOROZJA - Korozyjne oddziaływanie na metale (ołów, żelazo, aluminium, mosiądz) Mieszanki benzyny i alkoholi (zwłaszcza metanol) mają właściwości korozyjne i działają niszcząco na metale konstrukcyjne. Korozja powodowana jest głównie przez warstwę wodną w wyniku separacji fazowej. Mieszanki benzyny i etanolu odznaczają się także podwyższoną kwasowością, w porównaniu do benzyn węglowodorowych. Skutkiem tego jest większe powinowactwo do metali i ich stopów, czyli wzrost korozyjności. Dlatego, aby uchronić zbiorniki i rurociągi przed negatywnymi skutkami ich oddziaływań, niezbędne jest stosowanie dodatku inhibitorów korozji do mieszanek benzyn alkoholizowanych.

19 KOROZJA c.d. Destrukcyjne oddziaływanie na niektóre elastomery i tworzywa sztuczne Zastosowanie benzyn zawierających alkohole do starszych silników może powodować również puchnięcie i zmiękczanie niektórych naturalnych i syntetycznych gum, oraz niektórych tworzyw sztucznych mających kontakt z benzyną lub produktami jej spalania. Korozja mikrobiologiczna Obecność wody w mieszankach benzynowo-alkoholowych obniża ich stabilność biologiczną, benzyny są bardziej podatne na rozwój mikroorganizmów niż benzyny węglowodorowe i wymagają szczególnej staranności w procesie magazynowania i dystrybucji.

20 PODSUMOWANIE Użycie związków tlenowych niesie pewne negatywne skutki a mianowicie: zwiększone zużycie benzyny spowodowane niższą wartością opałową, utrudniony rozruch silnika w niskich temperaturach, ze względu na niską prężność par, wzrost skłonności do tworzenia korków parowych powodowany niską temperaturą wrzenia, niską smarność wpływającą na zmniejszenie trwałości aparatury wtryskowej, korozyjne oddziaływanie na metale: ołów, żelazo, aluminium, mosiądz, destrukcyjne oddziaływanie na niektóre elastomery i tworzywa sztuczne, niestabilność mieszaniny, rozwarstwia się ona pod wpływem nawet niewielkich ilości wody, przez co konieczne jest stosowanie stabilizatorów.

21 PODSUMOWANIE c.d. Benzyna lotnicza OBR 85UL, produkowana w OBR S.A. : spełnia wymagania normy WT-10/OBR PR/PD/59 zgodnej z PN-EN 228, nie zawiera ołowiu oraz związków tlenowych, tj.: alkoholi, eterów, nie różni się od benzyny silnikowej stosowanej w pojazdach pod względem liczby oktanowej, doskonałe parametry uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, jest w pełni przystosowana do napędu samolotów ultralekkich z silnikami tłokowymi, ze względu na niską zawartość olefin jest odporna na utlenianie, co gwarantuje dłuższy okres magazynowania.

22 PODSUMOWANIE c.d. Benzyna lotnicza OBR 91UL, produkowana w OBR S.A. : jest produkowana zgodnie z wymaganiami normy WT-06/OBR PR/PD/66, spełnia wymagania normy ASTM D 7547, nie zawiera ołowiu oraz związków tlenowych, tj.: alkoholi, eterów, ma wyższą liczbę oktanową o sześć jednostek, doskonałe parametry uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, jest w pełni przystosowana do napędu samolotów ultralekkich z silnikami tłokowymi, ze względu na niską zawartość olefin jest odporna na utlenianie, co gwarantuje dłuższy okres magazynowania.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem BENZYN LOTNICZYCH (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google