Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem benzyn lotniczych (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem benzyn lotniczych (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi."— Zapis prezentacji:

1 OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem benzyn lotniczych (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi z zapłonem iskrowym). Płock, 2014 r.

2 W naszej ofercie posiadamy następujące
benzyny lotnicze: zawierające ołów: AVGAS 100LL B 91/115 nie zawierające ołowiu: OBR 91UL OBR 85UL B 91/115 Avgas 100LL Avgas 100LL OBR 91UL OBR 85UL

3 Produkowane przez nas benzyny lotnicze sprzedajemy do następujących krajów w Europie:
Austria Belgia Białoruś Bułgaria Chorwacja Czarnogóra Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Litwa Łotwa Macedonia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rosja Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Szwecja Ukraina Węgry Włochy Wielka Brytania

4 W pozostałej części Świata:
Algieria Arabia Saudyjska Bangladesz Egipt Etiopia Filipiny Grenlandia Indonezja Katar Kenia Komory Malezja Namibia Nigeria Nowa Gwinea Pakistan Senegal Singapur Sri Lanka Tajlandia Turkmenistan Uganda Zjednoczone Emiraty Arabskie

5 Benzyny lotnicze OBR 85UL i 91UL
uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, bez dodatku związków tlenowych. Benzyny lotnicze OBR 85UL i OBR 91 UL zawierają specjalnie dobrane do tych celów dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałe właściwości eksploatacyjne, które nie wywołują efektów ubocznych: - antykorozyjne - przeciwutleniające - antyelektrostatyczne

6 Benzyna lotnicza OBR 85UL
jest zgodna z wymaganiami: WT-10/OBR PR/PD/59 normy PN-EN 228: Paliwa do pojazdów samochodowych; Benzyna bezołowiowa Rozporządzenie Min. Gosp. z (POZ. 1441): w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

7 Benzyna lotnicza OBR 91UL
jest zgodna z wymaganiami: WT-06/OBR PR/PD/66, Spełnia wymagania normy ASTM D 7547. Benzyna lotnicza OBR 91UL jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym. Benzynę tę można również stosować do samolotów ultralekkich. Badania przeprowadzone w WSK „PZL-KALISZ” dowiodły, że Benzyna lotnicza OBR 91UL może być zastosowana do napędzania silników lotniczych ASz-62IR i AI-14R,(Biuletyn Serwisowy Nr 135/S/2011).

8 Benzyny lotnicze OBR 85UL i OBR 91UL -
badanie jakości Każda wyprodukowana partia Benzyny lotniczej OBR 85 UL i OBR 91UL poddawana jest badaniom w akredytowanym laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji Nr AB 297. Po wyprodukowaniu i wykonaniu badaniach Benzyny lotnicze muszą odpowiadać wymaganiom warunków technicznych: OBR 85UL - WT-10/OBR PR/PD/59, OBR 91UL - WT-06/OBR PR/PD/66, które są podstawą do uruchomienia procedury sprzedaży i wystawienia świadectwa jakości.

9 Porównanie najważniejszych wymagań jakościowych dla
benzyn silnikowych i benzyn lotniczych OBR 85 UL i OBR 91UL Właściwości Jedn. Benzyna motorowa 95 OBR 85 UL OBR 91 UL PN-EN 228 WT10/OBRPR/PD/59 WT-06/OBRPR/PD/66 Wł. przeciwstukowe - l. oktanowa LOM - Min. 85 Min. 91 - l. oktanowa LOB Min. 95 Nie norm. (97,5) Skład frakcyjny: -do temp. 700C dest. %(v/v) (L)20-48/(P)20- 50/ (Z) 22-50 (12,1) -do temp. 1000C dest. % (v/v) 46-71 (39,8) -do temp. 1500C dest. Min 75 (98,5) koniec destylacji 0C Max 210 (143) pozostałość Max 2 Max. 1,5 Zawartość siarki mg/kg Max 10 Max. 500 (5) Zawartość tlenu % (m/m) Max. 2,7 nz Zawartość ołowiu mg/l Max 5 Zawartość benzenu Max 1 Nie normuje się (0,01) Gęstość kg/m3 720 – 775 Podawać wynik (725)

10 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE c.d.
Właściwości Jedn. Benzyn a motorowa95 OBR 85 UL OBR 91 UL Zawartość węglowodorów: - olefiny % (v/v) Max 18 Max 5 (0,3) nz - węglow. aromatycznych Max 35 Max 35 (30) Max. 20 Działanie korodujące na miedź, przez 2h w t=100 Klasa korozji Klasa 1 Zaw. żywic obecnych mg/100 ml Max 5 Max 5 (<1) Max. 3 (<1) Pręż. par w temp. 37,8 0C kPa (L) / (P) / (Z) Indeks lotności Max 1150 Max 1150 (502) Okres indukcyjny Minuta Min 360 (>720) Temp. krystalizacji 0C (-53,2) Max - 60 Max -60 Wartość opałowa MJ/kg (42,1) Pod. wynik (43,11) Min. 43,5

11 Zgodnie z Normami Polskimi i UE dopuszcza się dodawanie do benzyn
silnikowych bezołowiowych poniższych związków tlenowych: Zawartość związków organicznych zawierających tlen: Jednostka Zawartość zgodnie z normą PN-EN 228 - metanol, konieczny dodatek stabilizatora % (V/V) Max. 3 - etanol, wskazany dodatek stabilizatora Max. 5 - alkohol izopropylowy Max. 10 - alkohol tert-butylowy Max. 7 - alkohol izobutylowy - etery (z 5 lub więcej atomami węgla) Max. 15 - inne związki organiczne zawierające tlen - zawartość TLENU % (m/m) Max. 2,7 Kryterium ograniczającym ilość dodawanego składnika tlenowego jest jedynie uzyskana zawartość tlenu w benzynie

12 Wpływ dodatku związków tlenowych na jakość benzyn silnikowych
Dodatek związków tlenowych ma istotny wpływ na właściwości powstałej mieszanki, m.in. na : Liczbę oktanową Wartość opałową Powinowactwo do wody Lotność (prężność par) Korozję

13 LICZBA OKTANOWA Zbyt niską liczbę oktanową mieszanek paliwowych uzupełnia się poprzez dodatek komponentów tlenowych do benzyny. Dodatek komponentów tlenowych do benzyny powoduje proporcjonalny wzrost liczby oktanowej całej mieszaniny benzyny bezołowiowej do wymaganej normą wartości. W Benzynach lotniczych OBR 85UL i OBR 91UL żądaną liczbę oktanową uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, bez dodatku związków tlenowych.

14 benzyna węglowodorowa
WARTOŚĆ OPAŁOWA Wartość opałowa Wynik benzyna węglowodorowa 42–44 MJ/kg alkohol etylowy* 27 MJ/kg alkohol metylowy* 19,8 MJ/kg etery (ETBE, MTBE) 35–36 MJ/kg *) Kowalewicz A.: Methanol as a fuel for spark ignition engines: a review and analysis. Proc. Instn. Mech. Engrs, 207, 1993. *) Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań Tom 2

15 WARTOŚĆ OPAŁOWA Wartość opałowa benzyny węglowodorowej wynosi:
42-44 MJ/kg (w stanie ciekłym). Wartość opałowa alkoholi: stanowi zaledwie 50-60% wartości opałowej benzyny węglowodorowej. Wartość opałowa eterów: również niższa i stanowi % wartości opałowej benzyny węglowodorowej. Dlatego: dodatek związków tlenowych obniża wartość energetyczną benzyn silnikowych, niższa wartość opałowa powoduje zwiększone zużycie benzyn.

16 POWINOWACTWO DO WODY Woda bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholach, w przeciwieństwie do benzyn węglowodorowych. Benzyna z dodatkiem etanolu w 22oC może rozpuścić ppm wody. Gdy benzyna nasycona wodą zostanie ochłodzona (co zimą, w naszym klimacie, może się zdarzyć) to wówczas zaobserwujemy tzw. efekt "wyciągania" etanolu z benzyny. Następuje początkowe mętnienie, a następnie rozwarstwienie, tzw. separacja fazowa.

17 LOTNOŚĆ (PRĘŻNOŚĆ PAR)
Benzyna zawierająca etanol jest bardziej lotna niż benzyna bez alkoholu i charakteryzuje się wyższą prężnością par. Podwyższona prężność par mieszanek benzyna-etanol wynika z tworzenia się azeotropów etanolu z węglowodorami (typu pentanów i heksanów) obecnych w benzynach. Zbyt duża prężność par mieszaniny benzyna-alkohol w wysokich temperaturach (w okresie letnim) powoduje: wzrost skłonności do tworzenia korków parowych powodowany niską temperaturą wrzenia wzrost emisji benzyny przez jej odparowanie nierównomierną pracę silnika

18 KOROZJA - Korozyjne oddziaływanie na metale (ołów, żelazo, aluminium, mosiądz)
Mieszanki benzyny i alkoholi (zwłaszcza metanol) mają właściwości korozyjne i działają niszcząco na metale konstrukcyjne. Korozja powodowana jest głównie przez warstwę wodną w wyniku separacji fazowej. Mieszanki benzyny i etanolu odznaczają się także podwyższoną kwasowością, w porównaniu do benzyn węglowodorowych. Skutkiem tego jest większe powinowactwo do metali i ich stopów, czyli wzrost korozyjności. Dlatego, aby uchronić zbiorniki i rurociągi przed negatywnymi skutkami ich oddziaływań, niezbędne jest stosowanie dodatku inhibitorów korozji do mieszanek benzyn alkoholizowanych.

19 KOROZJA c.d. Destrukcyjne oddziaływanie na niektóre elastomery i tworzywa sztuczne Zastosowanie benzyn zawierających alkohole do starszych silników może powodować również puchnięcie i zmiękczanie niektórych naturalnych i syntetycznych gum, oraz niektórych tworzyw sztucznych mających kontakt z benzyną lub produktami jej spalania. Korozja mikrobiologiczna Obecność wody w mieszankach benzynowo-alkoholowych obniża ich stabilność biologiczną, benzyny są bardziej podatne na rozwój mikroorganizmów niż benzyny węglowodorowe i wymagają szczególnej staranności w procesie magazynowania i dystrybucji.

20 Użycie związków tlenowych niesie pewne negatywne skutki a mianowicie:
PODSUMOWANIE Użycie związków tlenowych niesie pewne negatywne skutki a mianowicie: zwiększone zużycie benzyny spowodowane niższą wartością opałową, utrudniony rozruch silnika w niskich temperaturach, ze względu na niską prężność par, wzrost skłonności do tworzenia korków parowych powodowany niską temperaturą wrzenia, niską smarność wpływającą na zmniejszenie trwałości aparatury wtryskowej, korozyjne oddziaływanie na metale: ołów, żelazo, aluminium, mosiądz, destrukcyjne oddziaływanie na niektóre elastomery i tworzywa sztuczne, niestabilność mieszaniny, rozwarstwia się ona pod wpływem nawet niewielkich ilości wody, przez co konieczne jest stosowanie stabilizatorów.

21 Benzyna lotnicza OBR 85UL, produkowana w OBR S.A. :
PODSUMOWANIE c.d. Benzyna lotnicza OBR 85UL, produkowana w OBR S.A. : spełnia wymagania normy WT-10/OBR PR/PD/59 zgodnej z PN-EN 228, nie zawiera ołowiu oraz związków tlenowych, tj.: alkoholi, eterów, nie różni się od benzyny silnikowej stosowanej w pojazdach pod względem liczby oktanowej, doskonałe parametry uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, jest w pełni przystosowana do napędu samolotów ultralekkich z silnikami tłokowymi, ze względu na niską zawartość olefin jest odporna na utlenianie, co gwarantuje dłuższy okres magazynowania.

22 Benzyna lotnicza OBR 91UL, produkowana w OBR S.A. :
PODSUMOWANIE c.d. Benzyna lotnicza OBR 91UL, produkowana w OBR S.A. : jest produkowana zgodnie z wymaganiami normy WT-06/OBR PR/PD/66, spełnia wymagania normy ASTM D 7547, nie zawiera ołowiu oraz związków tlenowych, tj.: alkoholi, eterów, ma wyższą liczbę oktanową o sześć jednostek, doskonałe parametry uzyskuje się poprzez optymalny dobór mieszaniny wyselekcjonowanych węglowodorów, otrzymanych z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, jest w pełni przystosowana do napędu samolotów ultralekkich z silnikami tłokowymi, ze względu na niską zawartość olefin jest odporna na utlenianie, co gwarantuje dłuższy okres magazynowania.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OBR SPÓŁKA AKCYJNA Jest jedynym w Europie środkowo-wschodniej producentem benzyn lotniczych (paliw do statków powietrznych napędzanych silnikami tłokowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google