Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paris et ses monuments Paryż i jego zabytki. Paris Paris est la capitale de la France. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est très importante.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paris et ses monuments Paryż i jego zabytki. Paris Paris est la capitale de la France. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est très importante."— Zapis prezentacji:

1 Paris et ses monuments Paryż i jego zabytki

2

3 Paris Paris est la capitale de la France. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est très importante pour les Français : c’est un centre économique et politique du pays. C’est aussi la capitale culturelle, ainsi que le centre de la mode et du luxe.

4 Paryż Paryż jest stolicą Francji. Jego mieszkańcy nazywani są Paryżanami. Miasto jest bardzo ważne dla Francuzów: jest to centrum gospodarcze i polityczne kraju. Jest to również stolica kulturalna, ośrodek mody i luksusu.

5 Les arrondissements de Paris La ville de Paris est divisée en vingt arrondissements qui forment une spirale. Le premier arrondissement est au centre de la ville et le vingtième est à l’est de la capitale. Paris ressemble donc à une coquille d’escargot.

6 Dzielnice Paryża Miasto Paryż jest podzielone na dwadzieścia dzielnic, które tworzą spiralę. Pierwsza dzielnica znajduje się w centrum Paryża, a dwudziesta we wschodniej części miasta. Paryż przypomina zatem muszlę ślimaka.

7

8 Les monuments de Paris Paris est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. La ville est connue pour ses monuments. C'est la capitale la plus visitée au monde.

9 Zabytki Paryża Paryż jest uważany za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Miasto jest znane z zabytków. Jest to najczęściej odwiedzana stolica na świecie.

10 La tour Eiffel La tour Eiffel est le symbole de la France. Elle mesure 324 mètres. Elle se trouve dans le 7 e arrondissement. Wieża Eiffla Wieża Eiffla jest symbolem Francji. Mierzy 324 metry. Znajduje się w 7. dzielnicy Paryża.

11 La tour Eiffel à été construite par l’ingénieur Gustave Eiffel pour l’Exposition Universelle de Paris de 1889. Wieża Eiffla została zbudowana przez inżyniera Gustawa Eiffla na paryską Wystawę Światową w 1889 roku.

12 W upalne dni wysokość wieży Eiffla wzrasta o około 15 cm z powodu rozszerzalności metalu. W 1911 roku paryski krawiec, postanowił sfrunąć z gzymsu wieży na skrzydłach z upiętej peleryny. Sekcja wykazała, że zmarł na zawał, zanim jego ciało dotknęło ziemi.

13 L’Arc de triomphe L’Arc de triomphe a été construit entre 1806 et 1836 sur ordre de Napoléon pour célébrer la victoire de l’empereur à la bataille d’Austerlitz. Il est situé dans le 8 e arrondissement, sur la place Charles-de-Gaulle.

14 Łuk Triumfalny Łuk Triumfalny został zbudowany w latach 1806 -1836 na rozkaz Napoleona dla uczczenia zwycięstwa cesarza w bitwie pod Austerlitz. Znajduje się on w 8. dzielnicy na placu Charlesa de Gaulle.

15 Czy wiesz, że Czy wiesz, że pod Łukiem znajduje się pod Łukiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza?

16 L’Arc de triomphe sur la place Charles-de-Gaulle Łuk Triumfalny na placu Charles-de-Gaulle

17 La cathédrale Notre-Dame La cathédrale Notre-Dame de Paris se trouve dans le 4 e arrondissement. C’est la cathédrale gothique. Elle est connue dans le monde entier grâce au roman de Victor Hugo intitulé « Notre-Dame de Paris ».

18 La construction de la cathédrale s’est étalée entre 1163 et 1345. De grands évènements religieux et politiques s'y sont déroulés. Le pape Pie VII y a sacré Napoléon I er empereur des Français en 1804. Le pape Jean-Paul II y est venu deux fois : en 1980 et en 1997 pour les Journées Mondiales de la jeunesse.

19 Katedra Notre-Dame Katedra Notre-Dame w Paryżu znajduje się w 4. dzielnicy. Jest to katedra gotycka. Znana jest na całym świecie dzięki powieści Victora Hugo „Dzwonnik z Notre-Dame”.

20 Budowa katedry miała miejsce w latach 1163 - 1345. W katedrze odbywały się najważniejsze wydarzenia religijne i polityczne. Papież Pius VII koronował w niej Napoleona na cesarza Francuzów w 1804. Papież Jan Paweł II przybył do katedry dwa razy: w 1980 i w 1997 roku na Światowy Dzień Młodzieży.

21 Katedra utraciła zadaszenie wież podczas Rewolucji Francuskiej, podczas Rewolucji Francuskiej, sama zaś uniknęła zburzenia dzięki rzekomemu sama zaś uniknęła zburzenia dzięki rzekomemu ryzyku uszkodzenia sąsiednich budynków podczas ryzyku uszkodzenia sąsiednich budynków podczas tej operacji, co sugerował pewien niezbyt chętny tej operacji, co sugerował pewien niezbyt chętny Rewolucji, paryski mieszczanin. Rewolucji, paryski mieszczanin.

22 La colline de Montmartre Wzgórze Montmartre

23 La Basilique du Sacré-Cœur La Basilique du Sacré-Cœur se trouve au sommet de la colline de Montmartre, dans le 18 e arrondissement. Elle est reconnaissable à sa couleur blanche.

24 Bazylika Sacré-Cœur Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się na szczycie wzgórza Montmartre w 18. dzielnicy Paryża. Jest rozpoznawalna dzięki charakterystycznemu białemu kolorowi.

25 Dans la Basilique, il y a l’une des plus grandes mosaïques du monde. Elle représente le Christ avec les bras ouverts.

26 W Bazylice znajduje się jedna z największych mozaik na świecie. Przedstawia Jezusa z rozpostartymi ramionami.

27 Le Cimetière du Père-Lachaise Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris et l'un des plus célèbres dans le monde. Le cimetière a été créé en 1804. Il est situé dans le 20 e arrondissement. C’est le cimetière le plus visité au monde. De nombreuses personnes célèbres y sont enterrées.

28 Cmentarz Père-Lachaise Cmentarz Père-Lachaise jest największym cmentarzem w Paryżu i jednym z najsłynniejszych na świecie. Cmentarz powstał w 1804 roku. Znajduje się w 20. dzielnicy Paryża. Jest najczęściej odwiedzanym cmentarzem na świecie. Zostało tam pochowanych wielu sławnych ludzi.

29 Czy wiesz, że nazwa cmentarza Père-Lachaise wzięła się od imienia i nazwiska spowiednika Ludwika XIV?

30 Sławne osoby pochowane na cmentarzu Père-Lachaise: Fryderyk Chopin Józef Wysocki Jim Morrison Molier Edith Piaf Yves Montand Oscar Wilde Jarosław Dąbrowski

31 Edith Piaf Jim Morrison Fryderyk Chopin Józef Wysocki Molier

32 Le Louvre Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde et le plus grand musée de Paris. Il a été ouvert en 1793. Le musée est situé au cœur de la ville, dans le 1er arrondissement. Le bâtiment est un ancien palais royal.

33 Luwr Muzeum w Luwrze jest jednym z największych muzeów na świecie i największym muzeum w Paryżu. Zostało otwarte w 1793 roku. Muzeum położone jest w samym sercu miasta w pierwszej dzielnicy. Budynek jest dawnym pałacem królewskim.

34 Mona Lisa Wenus z Milo Nike z Samotraki Kodeks Hammurabiego Mona Lisa Wenus z Milo Nike z Samotraki Kodeks Hammurabiego La Joconde Vénus de Milo La Victoire de Samothrace Le Code de Hammurabi La Joconde Vénus de Milo La Victoire de Samothrace Le Code de Hammurabi Arcydzieła w Luwrze

35 Gody w Kanie Galilejskiej Les Noces de Cana Przysięga Horacjuszy Le Serment des Horaces

36 Bibliografia Migdalska Grażyna, Billard-Woźniak Cécile, Szczucka-Smagowicz Monika, „Déjà-vu”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005. Gilli Brigitte, Martini Francine, „Bagage à main”, La Spiga languages, Milan 2000. Samson Colette, „Alex et Zoé 1 (Livret de civilisation)”, CLE International, Paris 2010. www.pl.wikipedia.org www.google.pl

37 Prezentacje przygotowały: Iga Kubicka Patrycja Podlejska Monika Fidyk kl.IIc

38


Pobierz ppt "Paris et ses monuments Paryż i jego zabytki. Paris Paris est la capitale de la France. Ses habitants s’appellent les Parisiens. La ville est très importante."

Podobne prezentacje


Reklamy Google