Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu Paulina Saletnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu Paulina Saletnik."— Zapis prezentacji:

1 Badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu Paulina Saletnik

2 Koncentracja na procesie przekładu: Tłumacz Wykonywane operacje Warunki Tekst Sposoby Rezultat

3 Nowa informacja Zostają przetasowane, zapada decyzja: KARTY WIEDZY ZAGRAĆODŁOŻYĆ

4 Badania nad operacjami umysłowymi dokonującymi się w trakcie przekładu Hans P. KringsWolfgang Lörscher

5 Protokoły Głośnego Myślenia – PGM Think Aloud Protocols - TAP ODKRYWCY METODY: K.A.Ericsson, H.A.Simon ODKRYWCY METODY: K.A.Ericsson, H.A.Simon CEL: Wniknięcie w kognitywne procesy związane z rozumieniem i formułowaniem wypowiedzi. CEL: Wniknięcie w kognitywne procesy związane z rozumieniem i formułowaniem wypowiedzi. METODY: Badani głośno werbalizują wszystko, co przychodzi im na myśl w trakcie pracy na tekstem. METODY: Badani głośno werbalizują wszystko, co przychodzi im na myśl w trakcie pracy na tekstem.

6 SPOSÓB DZIAŁANIA: nagrywanie wideo transkrybowanie drobiazgowa analiza wyciągnięcie uogólnień konfrontacja z badanymi

7 WNIOSKI: Rozumienie tekstu oryginału rozumienie na poziomie słów; Rozumienie tekstu oryginału rozumienie na poziomie słów; Rzeczowniki stanowią trudniejszy materiał niż czasowniki; Rzeczowniki stanowią trudniejszy materiał niż czasowniki; Różny sposób pracy początkującego i doświadczonego tłumacza, inna relacja procesów decyzyjnych. Różny sposób pracy początkującego i doświadczonego tłumacza, inna relacja procesów decyzyjnych.

8 Dwa typy przekładu wg Wolfganga Lörschera SIGN oriented - jeden znak zastępuje inny SENSE oriented - wybór sensu w konkretnym kontekście

9 HANS HöNIG HANS HöNIG PAUL KUSSMAUL Najważniejsze i najnowsze tendencje badań psycholingwistycznych

10 Hans Hönig prowadzi badania: Kompetencji asocjacyjnej i tłumaczeniowej, Kompetencji asocjacyjnej i tłumaczeniowej, Subiektywności rozumienia, Subiektywności rozumienia, Porządku myślenia ogólnego, Porządku myślenia ogólnego, Charakteru procesów umysłowych i asocjacyjnych, Charakteru procesów umysłowych i asocjacyjnych, Intuicji, Intuicji, Poznania. Poznania.

11 Na podstawie tekstów asocjacyjnych wykazał, że: Intuicja i poznanie poprzez poszukiwania i znajdowanie zwerbalizowanych sformułowań nie odbywa się wg zasady postępu linearnego – w grę wchodzą czynniki niezależne.

12 Paul Kussmaul Empiryczne podejście do kreatywności poprzez analizę PGM w połączeniu z elementami semantyki scen i ram. Empiryczne podejście do kreatywności poprzez analizę PGM w połączeniu z elementami semantyki scen i ram. Koncentruje się na kształceniu tłumaczy - „Training the Translator” (1991) Koncentruje się na kształceniu tłumaczy - „Training the Translator” (1991)

13 Wybrane zagadnienia z dziedziny Psycholingwistyki: Procesowanie tekstów typu od podstawy w górę od góry w dół Uaktywnianie cech semantycznych, prototypów, scen i ram sytuacyjnych. Lingwistyki tekstu: Pojęcia związane z pragmatyką – relacja: między tekstem a autorem, między tekstem a odbiorcą.

14 Nacisk położony na: Metody i modele stosowane w stylistyce opisowej; Metody i modele stosowane w stylistyce opisowej; Teorię aktów mowy; Teorię aktów mowy; Typologię tekstów; Typologię tekstów; Funkcjonalną analizę zdania (FSP). Funkcjonalną analizę zdania (FSP).

15 GŁÓWNY CEL: Zainteresowanie nauczycieli przekładu wyjaśnianiem zjawisk przekładowych w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych zasadach i eliminujący intuicyjne podejście i ocenę. Zainteresowanie nauczycieli przekładu wyjaśnianiem zjawisk przekładowych w sposób racjonalny, oparty na obiektywnych zasadach i eliminujący intuicyjne podejście i ocenę. Stworzenie zdrowych i ujednoliconych podstaw metodologicznych. Stworzenie zdrowych i ujednoliconych podstaw metodologicznych.

16 PolskiAngielskiFrancuski Proces przekładu Translation process Un processus de traduction Operacja umysłowa Mental operation Une opération mentale Werbalizować To verbalize Verbaliser Kompetencja asocjacyjna Associative competence Une compétence associative PoznanieCognition Une connaissance Postęp linearny Linear progress Un progrès linéaire Empiryzm/ empiryczny Empiricism/empirical Un empirisme/ empirique Stylistyka opisowa Descriptive stylistics Une stylistique descriptive Teoria aktów mowy Speech act theory La théorie des actes de langage Funkcjonalna analiza zdania Functional Sentence Perspective (FSP) Perspective fonctionnelle de la phrase (PFP) Słowniczek


Pobierz ppt "Badania psycholingwistyczne dotyczące procesów przekładu Paulina Saletnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google