Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAMPANIA „OZNACZ SWÓJ NOWOTWÓR – TO MA ZNACZENIE”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAMPANIA „OZNACZ SWÓJ NOWOTWÓR – TO MA ZNACZENIE”."— Zapis prezentacji:

1 KAMPANIA „OZNACZ SWÓJ NOWOTWÓR – TO MA ZNACZENIE”

2 Kampania Cel Sprawić, aby kobiety po operacji raka piersi, opuszczając szpital, posiadły pełną informację na temat swojego nowotworu OGRANICZYĆ LICZBĘ PRZERZUTÓW Działanie Rozmowy z pacjentkami i/lub ich rodzinami Ulotki informacyjne Dzienniczki pacjenta

3 Ankieta oznaczeń HER2 – wyniki Ankieta przeprowadzona w okresie listopad 2006 – luty 2007 wśród członkiń klubów Amazonek Nadesłane zostały 844 ankiety Przeanalizowane zostały 462 ankiety (kryterium: diagnoza raka nie później niż 3 lata wstecz) Wyniki liczba oznaczeń HER2 – 280 czyli 60% ankietowanych ma przeprowadzone badanie liczba kobiet z HER2-dodatnim nowotworem piersi – 70 liczba kobiet otrzymująca leczenie Herceptyną – 14 czyli 78,5% kobiet nie otrzymuje właściwego leczenia Kobiety, których wyniki są niejednoznaczne HER2 +2 nie mają wykonywanych koniecznych dodatkowych badań u 21 spośród 23 ankietowanych kobiet nie przeprowadzonych badań

4 Ankieta oznaczeń HER2 – wyniki Wyniki dotyczące oznaczeń guza mogą świadczyć, że: nie są wykonywane pełne oznaczenia guza Amazonki nie wiedzą czy mają wykonane pełne oznaczenia guza Amazonki nie rozumieją lub nie umieją czytać wyników swoich badań My Amazonki, musimy: poszerzyć wiedzę na temat oznaczania guza wiedzieć jak czytać wyniki badań i co jest w nich najważniejsze rozumieć dlaczego wiedza o własnym nowotworze jest tak ważna Dzięki temu edukacja pacjentek nt. konieczności wykonywania badań oznaczających guza nowotworowego spełni swoje zadanie – MNIEJ PRZERZUTÓW

5 „OZNACZ SWÓJ NOWOTWÓR – TO MA ZNACZENIE”

6 Nowotwór piersi – 1 stopień zaawansowania 1 stopień (wczesny rak piersi) guz mniejszy niż orzech włoski niezajęte węzły chłonne

7 Nowotwór piersi – 2 stopień zaawansowania 2 stopień (wczesny rak piersi) guz mniejszy niż śliwka węzły chłonne mogą być zajęte

8 Nowotwór piersi – 3 stopień zaawansowania 3 stopień (miejscowo zaawansowany rak piersi) guz większy niż śliwka zwykle zajęte węzły chłonne

9 Nowotwór piersi – 4 stopień zaawansowania Płuco Kości Wątroba 4 stopień (zaawansowany lub rozsiany rak piersi) rak piersi w dowolnym rozmiarze zajęte węzły chłonne przerzuty obecne w innych częściach ciała

10 Różne metody leczenia raka piersi Chirurgia usunięcie guza i węzłów chłonnych (węzeł wartowniczy) usunięcie piersi i węzłów chłonnych (węzeł wartowniczy) Radioterapia miejscowe napromieniowanie – niszczy komórki nowotworowe Chemoterapia leki przeciwnowotworowe – zabijają wszystkie szybko dzielące się komórki (nowotworowe i zdrowe), np. paklitaksel, docetaksel, winorelbina Hormonoterapia usunięcie lub zablokowanie czynności jajników (analogi LH-FSH) zablokowanie receptora estrogenowego ER (tamoksyfen, fulwestrant) zablokowanie wytwarzania estrogenów poza tkanką jajnika (arimidex) Terapia celowana leki, które odnajdują i atakują komórki nowotworowe nie zagrażając zdrowym, np. trastuzumab

11 Nowotwory piersi Istnieje wiele rodzajów nowotworów piersi. Rozróżniamy np. nowotwory: zrazikowe przewodowe Jednak ważniejsza klasyfikacja to: nowotwory hormonozależne zaplane „potrójnie” ujemne ER,PgR,HER2 – HER2-dodatnie DLACZEGO?

12 Dlaczego oznaczać nowotwór? Rodzaj guza wpływa na jego reakcję na leczenie Dziś medycyna proponuje konkretne leczenie dla konkretnych rodzajów nowotworów Rodzaj nowotworu wpływa na przebieg i rozwój choroby Pełne badanie tkanki guza: pozwala lekarzowi dobrać do konkretnego rodzaju nowotworu „leczenie na miarę” poprawia szanse na skutecznie wyleczenie nowotworu

13 HER2-dodatni rak piersi Około 25% chorych na raka piersi ma nowotwór HER2-dodatni Nowotwór ten jest bardziej agresywny U pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi: szybciej pojawiają się przerzuty krótszy jest czas przeżycia Wiedza i odpowiednie leczenie pozwala walczyć i wygrać z rakiem

14 Co to jest HER2? Na powierzchni każdej zdrowej komórki znajduje się pewna ilość receptora HER2, dzięki czemu komórka może się prawidłowo rozwijać (rosnąć i dzielić)

15 Co to jest nadekspresja HER2? Czasem komórki niektórych nowotworów piersi mają nadmierną liczbę receptora HER2. Mówimy wtedy o nadekspresji HER2

16 Jak działa receptor HER2? Receptor HER2 ● ● ● ● ● ● » » » » → →

17 Celnie w raka – terapie celowane Leczenie HER2-dodatniego raka piersi

18 Dlaczego oznaczać HER2? Nadekspresja HER2 wpływa na skuteczność leczenia nowotworów innymi lekami: antracyklinami lekimi hormonalnymi Nowotwór HER2-dodatni różnie reaguje na różne terapie (na jedne lepiej, na inne gorzej) Specjalna terapia celowana hamuje prace receptorów HER2 i dzięki temu przedłuża życie pacjentek Guz może z czasem stać się HER2-dodatni, jeśli pierwszy guz był HER2-ujemny jego przerzuty mogą być HER2-dodatnie

19 Kiedy i jak oznaczać? HER2 oznacza się: przy rozpoznaniu nowotworu po raz pierwszy przy przerzutach Badanie można wykonać ze świeżej tkanki pobranej podczas biopsji lub archiwalnej, przechowywanej w szpitalu Badanie wykonuje się tylko z tkanki guza Badanie zleca lekarz prowadzący W Polsce istnieją 2 metody oznaczania HER2 podstawowe badanie IHC – badanie określa HER2 w przedziale: 0 – 3+ dodatkowe badanie FISH – badanie określa HER2 jako: + lub -

20 Jak czytać wyniki badania na obecność HER2? Od zera do jednego plusa (0, 1+) – nie występuje nadekspresja receptora HER2, czyli pacjentka ma nowotwór „HER2-ujemny” Dwa plusy (2+) – wynik niejednoznaczny – konieczne jest wykonanie badania metodą FISH Trzy plusy (3+) – występuje silna ekspresja receptora HER2, czyli pacjentka ma nowotwór „HER2-dodatni” HER2

21 Gdzie zrobić badania HER2? Badania są bezpłatne dla pacjentki Pacjentka ma prawo poprosić swojego lekarza o te badania Badania wykonuje referencyjny ośrodek patomorfologiczny Warszawa – Wojewódzki Ośrodek Onkologii, Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a Pełna lista ośrodków patomorfologicznych: na ulotce „Teraz, przed Tobą najistotniejszy etap leczenia” na końcu materiałów drukowanych

22 Receptory hormonalne Na komórkach nowotworowych mogą występować receptory hormonalne: żeńskie – ER męskie – PgR (lub PR) Czasem na guzie mogą występować zarówno receptory hormonalne jak i nadekspresja receptorów HER2 np.: nowotwór HER2+ ER+ Nowotwory hormonozależne wymagają podawanie leków hamujących działanie hormonów Nowotwory hormonozależne z nadekspresją HER2 wymagają leczenia łączonego – leków hormonalnych i anty-HER2

23 Pytania do lekarza Twój nowotwór Jakie jest stadium (stopień zaawansowania) mojego nowotworu? Jaki jest typ mojego nowotworu? Czy jest coś, co może poprawić moje szanse na wyleczenie? Badania Jakie badania powinnam wykonać? Czy wskazane są testy struktury genetycznej mojego nowotworu? Możliwości leczenia Jakie mam możliwości leczenia – korzyść i ryzyko? Gdzie mogę zdobyć więcej informacji?

24 Pytania do lekarza Leczenie Twojego nowotworu Jakich skutków ubocznych powinnam się spodziewać? Czy są leki pozwalające zwalczyć lub zneutralizować te objawy? Codzienne aktywności Jak leczenie wpłynie na moje życie codzienne? Czy będę mogła pracować? Czy będę potrzebować kogoś do pomocy w domu? Czy są rzeczy, których powinnam unikać w trakcie chemioterapii?

25 Pytania do lekarza Pytania dotyczące HER2, które zostały postawione podczas Spotkania Amazonek powołującego Konwent Seniorek oraz inaugurującego kampanię „Oznacz swój nowotwór – to ma znaczenie!” we wrześniu 2006 r. w Warszawie Jaki lekarz zleca wykonanie badania HER2? (chirurg, onkolog, radioterapeuta)? Kto określa zakres badań, które mają zostać zrobione na próbce pobranej z nowotworu? Kiedy powinno być wykonane badanie na HER2? Jeśli już jest pobrany wycinek guza i nie ma oznaczonego statusu HER2, kto powinien zlecić badanie?

26 Pytania do lekarza Czy przeciwciało monoklonalne (lek anty-HER2) podają tylko te szpitale, w których wykonywane są badania receptora HER2? Jakie ośrodki wykonują badania receptora HER2? Czy HER2 bada się tylko z chorych komórek, z guza, czy też z innych tkanek np. zdrowej piersi? Czy pacjentka płaci za badanie HER2? Czy jeśli pierwszy nowotwór nie był HER2-dodatni to, czy drugi może być HER2-dodatni? WIĘCEJ PYTAŃ W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH


Pobierz ppt "KAMPANIA „OZNACZ SWÓJ NOWOTWÓR – TO MA ZNACZENIE”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google