Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

How to master?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "How to master?."— Zapis prezentacji:

1 How to master?

2 pawel.zochowski@studentpartner.pl http://zozofromelk.wordpress.com/
Paweł Żochowski

3 Agenda Mechanizmy dostępu do danych i sensorów Baza danych SQL CE
Kontrolki do przedstawiania danych Fast Application Switching Multitasking Live Tiles Zarabiaj! Zakręć się

4 Launchers and Choosers
Mechanizmy dostępu do danych i sensorów Launchers and Choosers

5 Sposoby dostępu do danych
Izolacja środowiska telefonu od aplikacji użytkownika Zapewnione proste metody i funkcje, niewymagające samodzielnego przedstawiania danych Zapewnienie bezpieczeństwa i spójności danych naszego klienta

6 Lista chooserów Address Chooser Task for Windows Phone
Camera Capture Task for Windows Phone Address Chooser Task for Windows Phone Game Invite Task for Windows Phone Phone Number Chooser Task for Windows Phone Photo Chooser Task for Windows Phone Save Contact Task for Windows Phone Save Address Task for Windows Phone Save Phone Number Task for Windows Phone Save Ringtone Task for Windows Phone

7 Sposoby dostępu do sensorów i komunikacji
Działanie sensorów niezależne od działania naszej aplikacji Brak możliwości ingerencji w wewnętrzne warstwy systemu Odczyt i zapis zawsze płynny i dobrze obsłużony Obsługa map, telefonu, maili i SMS’ów (wraz z historią) Odtwarzanie mediów Bezpieczeństwo prywatności naszego klienta

8 Lista launcherów Bing Maps Directions Task Marketplace Search Task
Media Player Launcher Bing Maps Task Phone Call Task Connection Settings Task Search Task Compose Task Share Link Task Marketplace Detail Task Share Status Task Marketplace Hub Task SMS Compose Task Marketplace Review Task Web Browser Task

9 Launchers and choosers

10 Przechowywanie danych
Baza danych SQL CE Przechowywanie danych

11 Czym jest SQL CE Relacyjna baza danych oparta na plikach
Działa bardzo podobnie jak bazy MSSQL Oczywiście trochę ograniczona Dostęp odbywa się przez LINQ to SQL

12 Różnice pomiędzy MSSQL a SQL CE
SQL CE działa jako proces na telefonie, nie aplikacja klient-serwer Dostęp do SQL CE może odbywać się jedynie za pośrednictwem LINQ to SQL T-SQL nie jest wspierany! Dostęp tylko z aplikacji wywołującej SQL CE jest umieszczona w IsolatedStorage

13 SQL CE

14 Kontrolki do przedstawiania danych
Panorama & Pivot

15 Metro UI Design Guidelines
Metro to nie WP7! Design czysty, lekki, prosty i szybki Odpowiednie elementy do odpowiednich zastosowań Wrażliwość na dotyk library/hh202915(v=VS.92).aspx

16 Data Grid Nie stosuje się… Przypadki dozwolone: Tabela z danymi

17 Panorama Tylko orientacja pionowa Listy oraz elementy poziome
Jest opcja poziomej, ale się nie stosuje Listy oraz elementy poziome Efekt paralaksy Zastosowanie: Menu

18 Pivot Łatwiej zapisuje się stan kontrolki
Lekka i niekoniecznie zasobożerna W obu orientacjach wygląda dobrze Zastosowanie: Zestawienie skategoryzowanych danych

19 Typografia 42pt 20pt 11pt 9pt

20 Panorama & Pivot

21 Fast Application Switching
Szybkie przełączenie się między aplikacjami Fast Application Switching

22 Fast Application Switching
4/5/2017 7:42 AM You can do this from either a real device via the visualizer or the latest version of the emulator. The visualizer approach is perhaps more impressive as you can have some games amongst the programs that you can show navigation to. Show the Windows Phone start screen. Start Internet Explorer. Navigate to a page. Press the Windows Button to reopen the start page. Open the Settings page. Open the Theme page in settings. Press the Search button The search window will open Hold down the Back button This will display all the currently active applications including theme, settings, search and IE Touch IE to return to it. Press the Back button. Note that you are returned to the Search page. Ask if this is sensible. Answer: Yes it is, this is the place you were at before you switched back to the browser. Ask where you will go if you press the back button again. Answer: Back to the theme page. Press back to prove this. Press the back button again and you will return to the Settings page. Explain that with each press of back you are unwinding the back stack Press back at the Settings page and you are not returned to IE. Ask why. Answer: IE was moved to the top of the stack when we selected it from the list of applications. Instead you are returned to the Start page. Hold down the Back button to display the list of currently active applications and you should just see the start page, since all the others have been “popped” off. Fast Application Switching © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

23 Cykl życia aplikacji - uśpienie
Szybkie wznowienie aplikacji running deactivated dormant activated Przywrócenie stanu e.IsApplicationInstancePreserved == true Zapis stanu Odpięcie zasobów Zawieszenie wątków i timerów 2323

24 Cykl życia aplikacji - Tombstoning
Resuming .. . Przywrócenie stanu e.IsApplicationInstancePreserved == false running deactivated dormant activated Tombstone Najstarszej aplikacji Tombstoned Odpięcie zasobów Zawieszenie wątków i timerów

25 Methody i zdarzenia Make the point that we are now going to use this diagram to go through the life cycle of an application.

26 Wznawianie działania aplikacji
private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e) { if (e.IsApplicationInstancePreserved) // Dormant - objects in memory intact } else // Tombstoned - need to reload This is the test that can be performed during Activation. If the test fails it means that we have to reload everything. Obsługa zdarzenia aktywowania aplikacji sprawdza, czy stan został zachowany

27 Obsługa deaktywowania zasobów
Dezaktywacja aplikacji MediaPlayer.Pause MediaElement.Pause SoundEffectInstance.Pause VibrateController.Stop PhotoCamera.Dispose Zapis strony i stanu (globalnie) PhoneApplicationPage. OnNavigatedFrom PhoneApplicationService. Deactivated Framework: Odpięcie zasobów XNA Audio Paused Sensors Notifications suppressed Networking Cancelled Sockets Disconnected MediaElement Camera Disposed Framework: Zatrzymanie wątków i timerów Uśpiona aplikacja

28 Activation Resource Management
Uruchomiona aplikacja PhoneApplicationPage. OnNavigatedTo MediaElement.Source/Position/Play Socket.ConnectAsync new PhotoCamera/VideoCamera Przywrócenie stanu aplikacji, jeżeli została tombstonowana PhoneApplicationService. Activated Framework: Przypięcie zasobów XNA Audio Resumed Sensors Notifications resumed Networking Completed with Cancellation Sockets - MediaElement Camera Framework: Wznowienie wątków i timerów Uśpiona App

29 Isolated Storage vs State Storage
Nazwa Isolated storage wywodzi się ze sposobu przechowywania danych poprzez izolowanie ich od innych aplikacji Może być używane jako miejsce do przechowywania plików i folderów Dostęp nie jest szybki – technologia NVRAM Może zostać użyte do przechowywania par – nazwa/wartość, np. ustawienia programu State storage – ponieważ przechowuje stan aplikacji Może zostać użyte do przechowywania par – nazwa/wartość – dla przechowywania stanu aplikacji uśpionych i tombsonowanych Bardzo szybki dostęp do danych This is a recap, the content should have been covered in an earlier module. However, make the point that Isolated storage is available up to the capacity of the phone (at least 8GBytes or so). But it is slow to use and should only be used to persist non volatile data, for example word documents and media etc. State storage is phone memory set aside to hold the state information for dormant or tombstoned applications. This is very fast to use, but the amount available is limited, and it will be discarded if the phone is turned off.

30 Captain’s Log Bez Storage Ze Storage Pełna obsługa Start Visual Studio
Open the project CaptainsLog in the folder Demo 1 CaptainsLog No Storage Ensure that the deployment target is set to Windows Phone Emulator Press F5 to start the program running. Enter some text into the textbox in the Add Entry page. Click the Store button The add entry textbox should clear as this text is added to the log. Enter some more text. Click the Store button again to store the next entry. Click the View Log button. This will show the two entries, with date and timestaps on them. Ask the class what will happen if you press the Back button on the phone. Answer: Since you are on a sub page you should be directed back to the parent one. Press Back and be directed back to the Add Entry page. Ask the class what will happen if you press the Back button again. Answer: Since this is the top menu, it should end the application. Press the Back button on the phone and the application will stop. Press F5 to run the application again. Click the View Log button. Note that the log is empty now, as it was not stored when the program. Press Back to return to the Add Entry page. While the program is still running, and at the Add Entry page, open the file App.xaml.cs in Visual Studio (you might need to open the Solution Explorer to find this). Put a breakpoint at the start of the Application_Closing method. Return to the emulator and press Back to end the program. Note that the breakpoint is hit. Explain that we are going to add some code that will store the data on exit from the program and reload it on return. End the program. Clear the breakpoint for next time and exit Visual Studio.

31 Podsumowanie Tylko jedna aplikacja jest aktywna w tym samym czasie
Przyciski Start i Wstecz są używane do przełączania się pomiędzy aplikacjami i uruchamiania nowych aplikacji Jeżeli ponad aplikacją jest uruchamiana inna, to aplikacja jest uśpiona (stale w pamięci, ale nie działa) lub Tombstonowana (usunięta z pamięci) Aplikacje używają metod klasy App.xaml.cs do zapisywania i przywracania stanu Stan może być przechowywany w pamięci celem szybkiego powrotu do aplikacji lub w Isolated Storage dla pełnego zapisu danych 3131

32 Działanie w tle Background Tasks

33 Multitasking Background Agents Okresowi (Periodic)
Zasobożerne (Resource Intensive) Transfer danych w tle Alarmy i przypomnienia Dźwięk w tle 3333

34 Agenci Agents Aplikacja może mieć po jednym każdego typu
Okresowi Resource Intensive Aplikacja może mieć po jednym każdego typu Inicjalizacja w aplikacji, działanie w tle Reboot ich nie ruszy  Kontrola poprzez ustawienia telefonu Maksymalnie 18 agentów okresowych Agend działa maksymalnie 14 dni Może być odnawiany

35 Generic Agent Types Agenci okresowi Występowanie Mogą działać, jeżeli…
Co 30 min Czas działania ok. 15 sekund Ograniczenia Nie więcej niż 6 MB pamięci Nie więcej niż 10% CPU Resource Intensive Agents Mogą działać, jeżeli… Zasilanie z sieci Internet bez GSM Występowanie Co 10 min Ograniczenia Nie więcej niż 6 MB pamięci

36 Funkcjonalności agentów
Dozwolone Zabronione Kafelki Toast Lokalizacja Sieć Zapis i odczyt ISO Storage Sockets Większość API frameworków Wyświetlanie UI Biblioteki XNA Mikrofon i aparat Sensory Odtwarzanie audio (tylko przez specjalne API)

37 Captain’s Location Log
It is best if this demonstration is stared with the emulator shut down. Then you get a clean emulator with no items already in the log at the start. Start Visual Studio Open the project CaptainsLog in the folder Demo 1 Location Logging Ensure that the deployment target is set to Windows Phone Emulator Press F5 to start the program running. Enter some text into the log window below the Add Entry heading. Press Store to save the text in the log. Press View Log and show that the log entry has been stored. Press the >> on the Emulator pop up menu. The Additional Tools dialog should appear. Select Location from the dialog. Ask the class where in the world they want to take the emulator. Navigate to that part of the world by clicking on the map. Ask the class to pay special attention to the Lattitude and Longitude displays that appear. Press the Start Tracking button in the application. The display will change to Stop Tracking Ask if the background task is now running. Answer: No. The background task will only run when the application is not active. Explain that when the program is visible the agent is not running. Ask what will happen to the application if you press the Start button. Answer: The application will not be removed from the system, but it will be paused. Press the Back button. The Start menu will appear. Press the Right arrow at the top right of the screen to move onto the programs page. Select the Settings option on the programs page. Swipe the screen to the left to view the Applications page. Select Background Tasks This should show the CaptainsLog application as an application allowed to have background tasks. Explain that this is how a user would manage the applications that are allowed to have background tasks active. Select the CaptainsLog item. Show the menu that allows the background app to be turned off. By now the background app should have popped up at least one or two log notifications. In Visual Studio press Debug>Stop Debugging to stop the application. Now rerun the application by pressing F5. Press View Log and see that the locations have been stored. Leave the program running for now and return to the presentation. Captain’s Location Log

38 Debugging Background Tasków
#if DEBUG_AGENT ScheduledActionService.LaunchForTest(taskName, TimeSpan.FromSeconds(60)); #endif Uciążliwe byłoby czekanie 30 minut na każde wywołanie tasku… …ale w trybie debugowania można skrócić ten czas Kompilacja warunkowa ułatwi nam zbudowanie takiego projektu If anyone was wondering how come our “runs every half hour” scheduled agent was running so often, this should help explain it.

39 Debugging Agenta Przy użyciu przycisku Start lub Wstecz podczas działania aplikacji z agentem Visual Studio nie odłączy debuggera Można ustawiać breakpointy wewnątrz agenta, jak w przypadku zwykłego kodu aplikacji Debugger zachowuje się identycznie – można wykonywać aplikację linia po linii lub podglądać zawartość zmiennych Działa to też przy debuggowaniu na urządzeniu Identyczne działanie dla ResourceIntensiveAgents This explains why, when we backed out of the application in the demonstration, Visual Studio did not show the program as running. Instead it was ready to debug the background task.

40 You should still have the location logging program running on your machine. If not, start it running now. Add an entry to the log and show that the program is still working OK. Ensure that the background agent is running, i.e. the button on the Add Entry page is showing the message Stop Tracking Press the Back button at the top menu. The program will stop running and the Start Page will be displayed. Open up Visual Studio and show that the program appears to be still running. This is because a background task is active, and Visual Studio is giving us the option to debug it. Use Solution Explorer to find and open the TaskScheduler.cs file. Put a breakpoint on the call of SaveTextToIsolatedStorage Explain that the next time the agent runs it will break at this line. You might get a warning to indicate that the line is not available for debugging. Don’t worry, it should still work. You now need to wait a little while (hopefully less than a minute) for the agent to fire. Perhaps you could sing a song. The emulator will come to the foreground, then Visual Studio will rattle for a whle and you should then be deposited at the breakpoint, hopefully to rounds of applause. Show that the strings all contain the values that you would expect. Clear the breakpoint for next time, stop the program and shut down the emulator and Visual Studio. Debugging Tasks

41 File Transfer Tasks Możliwe jest tworzenie tasków do przekazywania plików z i do Isolated Storage Transfer plików będzie aktywny także po wyłączeniu aplikacji Aplikacja może uzyskać dostęp do postępu pobierania/wysyłania pliku Obsługa HTTP i HTTPs FTP nie wspierane System kolejkuje pliki These are not set up and managed in quite the same way as agents, in that we don’t need a separate project. Instead we just create and manage transfer objects that do the work for us.

42 Zasady transferu w tle Jest kilka zasad wykorzystywania File Transfer Tasks Maksymalny rozmiar pliku wysyłanego: 5 MB Maksymalny rozmiar pliku pobieranego przez GSM: 20 MB Maksymalny rozmiar pliku pobieranego przez Wi-Fi: 100 MB Parametry te mogą być modyfikowane poprzez obiekt TransferPreferences tworzony dla każdego transferu Make the point that these policies are in place to protect performance, battery life and the data allowance of our users. An application that abuses these will not be a popular one. 4242

43 The Picture Fetch program uses all the code shown above
The Picture Fetch program uses all the code shown above. It fetches a file into IsolatedStorage and then displays it on the screen. Start Visual Studio Open the project FileTransfer in the folder Demo 3 File Transfer Ensure that the deployment target is set to Windows Phone Emulator Press F5 to run the program. When the emulator starts running explain that the file transfer code is behind the Start Fetch button. Press the Start Fetch button. The program will begin fetching the image and the counter will go up. Eventually the status will change to completed and the picture will be displayed. If you want to get any other urls you can do that. The picture must be jpeg (.jpg) for this to work. Picture Fetch

44 Scheduled Notifications
Czasowe powiadomienia na telefonie Wspierają alarmy i przypomnienia Reboot telefonu nie usuwa ich Zgodne z UX telefonu

45 Alarms vs Reminders? Przypomnienia Alarmy Więcej informacji Modalne
Integracja z innymi przypomnieniami Odłóż i odrzuć Uruchamiają aplikację Globalne ustawienia telefonu Modalne Odłóż i odrzuć Własne dźwięki Brak aplikacji wywołującej Nie odkładają się na stosie

46 Tworzenie przypomnienia
using Microsoft.Phone.Scheduler; ... eggReminder = new Reminder("Egg Timer"); eggReminder.BeginTime = DateTime.Now + new TimeSpan(0, eggTime, 0); eggReminder.Content = "Egg Ready"; eggReminder.RecurrenceType = RecurrenceInterval.None; eggReminder.NavigationUri = new Uri("/EggReadyPage.xaml", UriKind.Relative); ScheduledActionService.Add(eggReminder); Make the point that for this reminder there is no recurrence. We are only boiling one egg. This can be set to daily, monthly, end of month and yearly. You can also set an expiration time when the reminder is to stop Kod tworzy przypomnienie i dodaje je do schedulera telefonu Wartość eggTime przechowuje czas do wywołania przypomnienia Ten kod ustawia także stronę aplikacji, którą wyświetli przypomnienie

47 Gospodarowanie przypomnieniami
Reminder eggReminder = ScheduledActionService.Find("Egg Timer") as Reminder; if ( eggReminder != null ) { ScheduledActionService.Remove("Egg Timer"); } Przypomnienia są rozpoznawane po nazwie Ten kod znajduje przypomnienie o nazwie „Egg Timer” i usuwa je ze schedulera Make the point that, as with other tasks, even though a reminder has fired it will still exist in the system. If we want to, we can find that reminder and update it, alternatively we can delete the reminder and make a new one.

48 The Picture Fetch program uses all the code shown above
The Picture Fetch program uses all the code shown above. It fetches a file into IsolatedStorage and then displays it on the screen. Start Visual Studio Open the project EggTimer in the folder Demo 4 EggTimer Ensure that the deployment target is set to Windows Phone Emulator Press F5 to run the program. Set the slider to 1 minute. Press the Start Timer button. Keep the audience amused for a minute. When the notification fires, click in the notification to show how the navigation moves to the Egg Ready page. Stop the program and close Visual Studio Egg Timer

49 Audio Playback Agents Możliwe jest utworzenie Audio Playback Agenta zarządzającego playlistą Identyczny mechanizm jak przy Background Taskach Audio może być strumieniowane lub przechowywanie w Isolated Storage Make the point that the fundamentals are the same for this technology, although the template application is much more fully worked. There is also a very comprehensive example on MSDN.

50 Background Audio Odtwarzanie Integracja z telefonem
Aplikacja dostarcza URL albo strumień do Zune Audio jest odtwarzane nawet, gdy aplikacja jest zamknięta Aplikacja jest informowana o zbliżaniu się końca pliku lub bufora Integracja z telefonem Music & Video Hub Universal Volume Control (UVC), aplikacja uruchomieniowa, kontrolki, contextual info Uruchomienie kontekstowe – Start menu, UVC, Music & Video Hub Integracja z aplikacją Aplikacja może pozyskać status odtwarzania, postęp i metadane Rejestracja notyfikacji odtwarzania

51 Podsumowanie Aplikacja może tworzyć procesy działające w tle
Periodic Task i ResourceIntensive działają nawet, gdy aplikacja jest zamknięta Przypomnienia uruchomią się niezależnie od statusu działania aplikacji Audio działa niezależnie od aplikacji Aplikacje i ich procesy mogą się komunikować poprzez Isolated Storage Visual Studio pozwala debuggować taski w taki sam sposób, jak normalne aplikacje The important point to make is that a background process is not the same as a process running in the background. They are tailored for specific tasks and have constrained abilities and runtime environments. The are as easy to debug as any other application.

52 Kafelki Live TileS

53 User Experience Windows Phone 7 posiada unikatowy system zapewniający użytkownikowi dostęp do najważniejszych informacji poprzez Live Tiles + Push Notifications oferują deweloperowi możliwość przesyłania informacji wprost do aplikacji użytkownika (nawet, gdy aplikacja nie jest aktywna) – w tym aktualizacje kafelków Live Tiles and Push notifications offers developers an opportunity to connect to their end users on a continuous basis. Windows Phone users LOVE Live Tiles. Read application reviews and end users demand a live tile for any application that should have a live tile but doesn’t.

54 Tiles 101 Skróty do aplikacji Statyczne lub dynamiczne
2 rozmiary: małe i duże Duże tylko dla aplikacji typu 1st party Kontrolowane przez użytkownika Developers cannot force a tile to Start To add a tile to the Start screen, the end-user can tap and Hold in App List then select “Pin to Start” End-users can move, re-order, and remove from Start screen

55 Data Driven Template Model
Ustalony zestaw property Każde property odpowiada elementowi na kafelku Każdy element UI ma określone miejsce Nie każdy element musi być używany Animacje nie są rozszerzalne Tiles use a data driven template model. Every tile maps to a template that defines a set of data properties. Windows Phone 7.5 (Mango) supports “tile flip”. Developers can write to the back and front of a tile. Windows Phone automatically animates between front and back. Background Image (173 x 173 .png) Title Count

56 Scenariusze i popularne aplikacje
Pogoda Kafelek pogodowy Toast ostrzegający Chess by Post Obrotowy kafelek Ruchomy toast Beezz Kafelek „Nieczytane” Bezpośredni toast Send to WP7 Kafelek z linkiem Toast z linkiem AlphaJax Obrotowy kafelek Ruchomy toast Seattle Traffic Map Kafelek z natężeniem ruchu Są już tysiące aplikacji wspierających Live Tiles!

57 Podstawowe i wewnętrzne kafelki
Front Kafelek aplikacji Przypinany z listy aplikacji Właściwości kafelka z Application Manifest Wewnętrzne kafelki Nowość w WP7 Mango (7.5) Tworzone jako wynik działania użytkownika (w aplikacji) Back Also new in Windows Phone 7.5 is ability to update front and back of tiles. Background Info Application Tile Can be created by the user only when the user taps and holds the application name in the Application List and then selects pin to start. Properties are initially set in the Application Manifest. For more information, see How to: Set the Initial Properties for the Application Tile for Windows Phone Cannot be deleted. The Application Tile may or may not be pinned to Start. But even if the user has not pinned the Application Tile to Start, it can be updated programmatically such that its property data will be fresh should the user decide to pin it. Can be updated by: ShellTile APIs. The Application Tile is always the first item in the ActiveTiles collection, even if the Tile is not pinned to Start. Push Notifications for Windows Phone ShellTileSchedule APIs Secondary Tiles Can be created only as the result of user input in an application. The application then uses the Create(Uri, ShellTileData) method to create a Tile on Start. Because the UI will navigate to Start when a new secondary Tile is created, only one secondary Tile can be created at a time. Can be deleted by: The user unpinning the Tile from Start. Uninstalling the application. Calling Delete() ShellTile APIs

58 Live Tiles – Local Tile API
Update lokalnych kafelków (nie push) Pełna kontrola nad wszystkimi properties, niezależnie czy aplikacja działa normalnie, czy w tle Calorie counter, sticky notes Wielokafelek (SIC!) Deep-link do specyficznych sekcji aplikacji Uruchamia odpowiednią akcję bezpośrednio New API in Windows Phone 7.5 to support local tile updates. Application Tile Launches main app experience Secondary Tile Launches world news page Secondary Tile Launches local news page

59 Live Tiles – Local Tile API ciąg dalszy
Update „tyłu” kafelków Pełna kontrola nad wszystkimi properties, niezależnie czy aplikacja działa normalnie, czy w tle Zawartość, tytuł, tło Kafelek odwraca się po losowym czasie Obrót kafelka jest asynchroniczny Title Zawartość Tytuł Tło String zawartości jest dłuższy

60 Live Tiles – Local Tile API

61 Tile Schedule Okresowo zmienia obraz kafelka bez przekazywania informacji Używa obrazków tylko z sieci web, nigdy z lokalnych źródeł Ustawia kanał powiadomień i podpina go do notyfikacji kafelka Kilka ograniczeń Obrazek musi być mniejszy niż 80 KB Czas ściągania nie może przekroczyć 60 sekund Kolejne update’y najczęściej co 60 minut Jeżeli kilkukrotnie update zakończy się niepowodzeniem, system anuluje dany update Update może być wykonany jednorazowo, co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc

62 Scheduling Tile Update
public partial class MainPage : PhoneApplicationPage {     private ShellTileSchedule _mySchedule;     public MainPage()   {         InitializeComponent();         ScheduleTile();     }      private void ScheduleTile()    {         _mySchedule = new ShellTileSchedule();         _mySchedule.Recurrence = UpdateRecurrence.Onetime;         _mySchedule.StartTime = DateTime.Now;         _mySchedule.RemoteImageUri = new Uri("http://cdn3.afterdawn.fi/news/small/windows-phone-7-series.png");         _mySchedule.Start(); } There is no demo---just showing how ShellTileSchedule works. Pretty simple API. Just takes a remote URI to an image that meets requirements listed in previous slide.

63 Update kafelków przez Background Agenta
W Windows Phone 7.0 jedyną opcją na update Live Tiles było użycie Tile Schedule lub Push Notification Services Tile Schedule musi pobierać obrazki z Internetu PNS wymagają implementacji zewnętrznych usług Aby kontrolować kafelki kiedy aplikacja nie jest uruchomiona (bez używania PNS i TS) można użyć Background Agentów Należy użyć ShellTile API

64 Update kafelków przez Background Agenta

65 Sposoby zarabiania na aplikacjach WP7
Jak zarobić

66 Ścieżki zarabiania Zarobki System partnerski Pisanie aplikacji
Samodzielne umieszczanie Zatrudnienie jako deweloper

67 System partnerski http://pubcenter.microsoft.com/
Łatwa w użyciu kontrolka – przeciągnij i upuść Zarabianie w wersjach testowych i bezpłatnych aplikacjach

68 Zatrudnienie jako deweloper
Liczne oferty pracy na rynku zagranicznym Rosnąca ilość pracodawców na rynku polskim Windows Phone 7 jest coraz chętniej wybierany jako telefon dla pracowników korporacji

69 Materiały i społeczności
Opis materiałów i miejsc, skąd można czerpać wiedzę Materiały i społeczności

70 Grupa .NET W każdy czwartek o 18:15 w Audytorium Elektrotechniki
W każdy wtorek o 18:15 w sali 108 Gmachu Starej Kotłowni

71 Fora i społeczności http://forums.create.msdn.com/

72 Bibliografia i dokumentacja
Programming Windows Phone 7 Charles Petzold Microsoft Press Pełna dokumentacja techniczna

73 Podsumowanie

74 Pytania i odpowiedzi Q&A

75 Paweł Żochowski Dziękuję! pawel.zochowski@studentpartner.pl
Dziękuję!


Pobierz ppt "How to master?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google