Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk Dr inż. Roman Pieprzyk Wkład Politechniki Poznańskiej w zmniejszenie zużycia energii w zmniejszenie zużycia energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk Dr inż. Roman Pieprzyk Wkład Politechniki Poznańskiej w zmniejszenie zużycia energii w zmniejszenie zużycia energii."— Zapis prezentacji:

1 1 Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk Dr inż. Roman Pieprzyk Wkład Politechniki Poznańskiej w zmniejszenie zużycia energii w zmniejszenie zużycia energii oraz w ochronę środowiska oraz w ochronę środowiska - przez zmianę technologii stosowanych w budownictwie w budownictwie XIV Kongres Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich Poznań, 16-18 maja 2008 r.

2 2 Co możemy zrobić dla ZIEMI? Zasoby budowlane i zużycie energii (2005r, UE i PL) Budynki – 38% (42%) Transport – 31% (21%) Przemysł – 28% (29%) Rolnictwo – 3% (8%) Łącznie 1700 mln Mg oleju eq. Zużycie energii przez budynki (30-50% zużycia energii danego kraju) Budownictwo – największe zużycie i największy potencjał redukcyjny

3 3 Minimalizacja strat zamiast uzupełniania strat! nieefektywny efektywny Źródło: Ernst Heiduk wg H. Krapmeiera

4 4 filtr izolacja cieplna energo- oszczędne okna wentylacja z rekuperacją ciepła zasysanie wyrzut nawiew wyciąg eliminacja mostków cieplnych

5 5 System wentylacyjny domu pasywnego z wymiennikiem gruntowym i kompaktową centralą wentylacyjno-grzewczą

6 6 Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła ZIMA

7 7 Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła LATO

8 8 Rozdział powietrza w domu pasywnym

9 9 Zależność kosztów inwestycyjnych od standardu energetycznego budynku koszty instalacji grzewczej Koszty całkowite Koszty ogrzewania Dodatkowe koszty budowy Budynek pasywny Budynek niskoenergetyczny koszty inwestycyjne [ Euro/m 2 ] Zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych [kWh/(m 2 a)]

10 10 Budynek pasywny (1,5 – litrowy) Zużycie energii dla celów ogrzewania w budynku pasywnym wynosi: 15 kWh/(m 2 a) Przeliczmy to na zużycie : oleju opałowego EL, który posiada wartość opałową : H i = 11,98 kWh/kg = 10,30 kWh/l gazu ziemnego grupy E (GZ-50), który posiada wartość opałową : dla 15 0 C i 1013,25 mbar H i = 34,02 MJ/m 3 = 9,45 kWh/m 3 dla 0 0 C i 1013,25 mbar H i = 35,9 MJ/m 3 = 9,97 kWh/m 3 Otrzymujemy odpowiednio: 1,5 l/(m 2 a) oleju; 1,5 m 3 /(m 2 a) gazu ziemnego

11 11 Koszt ogrzewania budynku pasywnego Roczne zapotrzebowanie gazu ziemnego E(GZ- 50) na cele ogrzewcze, w budynkach pasywnych, w odniesieniu do 1 m 2 powierzchni wynosi 1,5 m 3. Uwzględniając cenę gazu ziemnego E, wynoszącą (od 25.04.2008 r.) 1,81 PLN (brutto) za 1 m 3, otrzymujemy roczny koszt ogrzewania 1 m 2 tylko 2,71 PLN ! A więc, za ogrzewanie domku o powierzchni 150 m 2, za cały rok, zapłacimy tylko 407 PLN (brutto).

12 12 Pierwszy dom Pierwszy dom pasywny (z czterema mieszkaniami) w Niemczech w Darmstadt- Kranichstein architekci: prof. Bott, Ridder i Westermeyer, elewacja południowa, rok budowy 1991

13 13 Budynek biurowy Energon w ULM, Stefan Oehler

14 14 Zdjęcia: Ernst Heiduk Hala produkcyjna w Schwanenstadt (2004) Projekt: F2Architekten Fischer & Frömel

15 15 Źródło: http://treberspurg.imgnet.at/Presse/Projekt%20Schiestlhaus/SCHIESTL10_winter.jpg Nowe schronisko alpejskie (Schiestlhaus) na wysokości 2154 m n.p.m. w standardzie budownictwa pasywnego (2006)

16 16 Szkoleniowy dom pasywny na Politechnice Poznańskiej, w Instytucie Konstrukcji Budowlanych

17 17 Doświadczalno-dydaktyczny Dom pasywny Politechniki Poznańskiej, w Instytucie Inżynierii Środowiska

18 18 Grubości ocieplenia nieprzezroczystych przegród zewnętrznych w budynku pasywnym Współczynnik przenikania ciepła U[W/(m 2 K)] Grubość ocieplenia przy λ = 0,040 W/(m 2 K) Grubość ocieplenia przy λ = 0,035 W/(m 2 K) Wartość wymagana 0,1525 cm23 cm Wartość zalecana 0,1040 cm34 cm

19 19 Szkoleniowy budynek pasywny w Politechnice Poznańskiej

20 20 Płyta z porowatego materiału na bazie krzemionki lub włókien szklanych, z mikro porami o rozmiarach 0,0001 mm. Szczelnie zapakowana w wielowarstwową folię nieprzepuszczalną dla powietrza i pary wodnej. Ciśnienie wewnątrz opakowania wynosi 1 do 3 mbar (próżnia 99,9 do 99,7%). Panel próżniowy

21 21 Montaż paneli próżniowych Doświadczalno-dydaktyczny Dom pasywny Politechniki Poznańskiej, w Instytucie Inżynierii Środowiska

22 22 Okno typu PASSIV HAUS Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (wg EN 10077) U f = 0,8 W/(m 2 K) Współczynnik przenikania ciepła dla szybU g = 0,7 W/m 2 K Okna próżniowe (w badaniach) dla szybU g = 0,3 W/(m 2 K)

23 23 Szkoleniowy budynek pasywny w Politechnice Poznańskiej

24 24 Szkoleniowy budynek pasywny w Politechnice Poznańskiej

25 25 Montaż okna pasywnego Okna montuje się na zewnątrz muru w 300 mm warstwie izolacji termicznej, która dodatkowo nachodzi (68 mm) na ramę okna. Montaż odbywa się za pomocą płaskownika lub kątownika; okno można również zamontować na konsoli z purenitu lub drewna 68 300

26 26 Montaż okna wraz z taśmami uszczelniającymi w doświadczalnym domu pasywnym Politechniki Poznańskiej

27 27 1995: koncepcja 1997: prototyp 2005: 8 urządzeń wprowadzonych do sprzedaży 2006: pierwsza zainstalowana centrala w Polsce (Politechnika Poznańska) Kompaktowa centrala grzewcza łączy w sobie: wentylację, ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.

28 28 Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Wnętrze szkoleniowego domu pasywnego wraz z kompaktową centralą grzewczą VITOTRES 343

29 29 Instalacja solarna

30 30 Próżniowy, rurowy kolektor słoneczny zasilający szkoleniowy dom pasywny w Politechnice Poznańskiej

31 31 z lewej: mocowanie za pomocą zszywek, w środku: łączenie dwóch arkuszy folii za pomocą samoprzylepnej taśmy uszczelniającej, z prawej: mocowanie folii do murowej ściany szczytowej za pomocą kleju uszczelniającego. Montaż folii na ścianach budynku – kolejne etapy

32 32 Szkoleniowy dom pasywny, Politechnika Poznańska

33 Sprawdzenie zrealizowanego budynku

34 34 Test szczelności budynku pasywnego blower door test

35 35 Szkoleniowy dom pasywny, Politechnika Poznańska

36 36 Ocena energetyczna budynku na podstawie termografii Widoczne: 1) użycie zaprawy zwykłej, zamiast ciepłochronnej do łączenia elementów z betonu komórkowego, 2) wypełnienie skosu ściany materiałem o gorszym współczynniku przewodzenia ciepła, 3) placki zaprawy pod płytą g-k, 4) słabszą izolację w miejscu krokwi 5) najcieplejsze miejsce to roleta okienna o temperaturze powietrza w pomieszczeniu

37 37 Ocena energetyczna budynku na podstawie termografii Nieszczelne drzwi wejściowe – od dołu i w górnym prawym narożniku napływa zimne powietrze zewnętrzne wewnątrz zastosowano ogrzewanie podłogowe (zdjęcie złożone z dwóch: dół + góra)

38 38 Podsumowanie Około 80 do 90% życia spędzamy w budynkach W domu pasywnym powietrze jest zawsze: - świeże (wentylacja mechaniczna), - czyste (filtr przeciwpyłkowy), - o odpowiedniej temperaturze, zarówno zimą jak i latem Brak objawów zmęczenia u domowników (niskie stężenie CO 2, w klasie szkolnej, w domu – w sypialni) Ściany, okna, podłoga są ciepłe; ze wszyskich stron otacza nas ciepło (izolacja cieplna) Brak przeciągów (szczelność powietrzna przegród zewnętrznych) Dom staje się prawdziwym zaciszem domowym (izolacja cieplna również wygłusza)

39 39 Podsumowanie Brak szkód budowlanych wywołanych zawilgoceniem (grzyb na ścianach, zmurszałe belki….) Niskie koszty eksploatacji; zużycie energii na ogrzewanie tylko 1,5 m 3 gazu/(m 2 a), czyli 2,71PLN/(m 2 a) Klasa A na etykiecie energetycznej Istotny wzrost wartości (i ceny) na rynku nieruchomości.

40 40 Podsumowanie Jeżeli zastąpimy obecnie budowane w Polsce budynki (ok. 120 kWh/(m 2 a), budynkami pasywnymi, to zmniejszymy zużycie energii o 87% oraz emisję CO 2 o przeszło 90% !!! Dla społeczeństwa oznacza to: Zmniejszenie zapotrzebowania na gaz i olej opałowy (zamiast problemów z dywersyfikacją dostaw?) Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji CO 2 (problemy z przyznanymi limitami emisji)

41 Edukacyjna rola Politechniki Poznańskiej

42 42

43 43 Szkolenia na audytorów ds. świadectw charakterystyki energetycznej budynków Szkolenie zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową (Dz. U. Nr 17/2008 r., poz. 104) Czekamy na: Rozporządzenie określające metodykę obliczeń oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Czas trwania szkolenia: 50 godzin, w tym część praktyczna 8 godzin Koszt: ok. 1 800,- zł

44 44 Warsztaty szkoleniowe- całodzienne Projektowanie budynków pasywnych PHPP Zakładanie folii dla uzyskania szczelności powietrznej budynków Badanie szczelności powietrznej budynków (blower door test) Ocena energetyczna budynków za pomocą termografii Koszt: 250 lub 300,- zł brutto (łącznie z poczęstunkiem w przerwie obiadowej) Liczba osób biorących udział w seminariach (warsztaty) jest ograniczona do max. 10 osób.

45 45 Program komputerowy PHPP Polska wersja językowa obejmuje zmiany wprowadzone przez Passiv Haus Institut Dr. Wolfgang Feist - do lutego 2006, z polskimi danymi klimatycznymi!

46 46 Seminaria szkoleniowe Na zakończenie każdego seminarium, uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej potwierdzający odbycie szkolenia.

47 47 Kontakt internetowy www.put.poznan.pl www.ee.put.poznan.pl

48 48 Dziękuję Państwu za uwagę za uwagę Politechnika Poznańska Centrum Budownictwa Pasywnego e-mail: roman.pieprzyk@put.poznan.pl

49 49 Kontakt internetowy www.put.poznan.pl www.ee.put.poznan.pl


Pobierz ppt "1 Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk Dr inż. Roman Pieprzyk Wkład Politechniki Poznańskiej w zmniejszenie zużycia energii w zmniejszenie zużycia energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google