Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego

2 egzaminDatagodzinamiejsce Pisemny (wszyscy) 18.0612.00 – 14.00PZS w Obornikach sala gimn. Praktyczny Ekonomista 19.069.00 – 13.00PZS w Obornikach sala 10 Praktyczny Informatyk 20.069.00 – 13.00 15.00 – 19.00 PZS nr 2 w Trzebnicy, ul. Żeromskiego 25 Kucharz małej gastronomii Od 3.07 do 6.07 180 minZSZ w Wołowie ul. Spacerowa 1 sprzedawcaOd 3.07 do 6.07 180 minPZS nr 2 w Trzebnicy, ul. Żeromskiego 25

3 Materiały i przybory pomocnicze Egzamin praktyczny Technik ekonomistakalkulator prosty (zapewnia szkoła) ołówek, linijka, gumka Technik informatyk-------------

4

5 022001-53 216 312[01] Kowalski Jan PESEL: 9805172878

6 W przypadku błędu w nr PESEL na pasku kodowym oddajesz pasek Zespołowi Nadzorującemu i wpisujesz odręcznie swój poprawny nr PESEL. Zespół Nadzorujący dopisuje kod szkoły.

7 C - odpowiedź dobra B - odpowiedź zła W przypadku gdy zmieniasz zaznaczenie poprawnej odpowiedzi i staje się ono mniej przejrzyste, wskaż strzałką, która odpowiedź jest dobra a która zła.

8 NIE UŻYWAJ OŁÓWKÓW I KOREKTORÓW! Do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem.

9

10

11 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: - wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, - stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, - zakłócenia przebiegu egzaminu, - stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

12

13 Na egzaminy przychodź w stroju wizytowym, w stonowanych kolorach (bądź w stroju roboczym – egzamin praktyczny ZSZ) Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się o określonej godzinie, kto się spóźni, nie jest wpuszczany na salę. Miejsca są losowane, po losowaniu nie wolno Ci zamieniać się miejscami. Od momentu rozpoczęcia pisania egzaminu nie opuszczasz sali. Jakiekolwiek pytania i sprawy zgłaszasz Zespołowi Nadzorującemu przez podniesienie ręki. Nie wolno Ci wstawać i odchodzić od stolika, dopóki nie podejdzie ktoś z Zespołu Nadzorującego.

14 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania godziny na tablicy, po zakończeniu czynności kodujących. Na egzaminie na sali może być losowo kilka wersji pytań i odpowiedzi. Na salę nie można wnosić maskotek, napojów, kanapek itp. Przy wyjściu do toalety uczeń zostawia na stoliku zamknięty arkusz i pod opieką członka Zespołu Nadzorującego udaje się do toalety. Po zakończeniu egzaminu uczeń podnosi rękę i czeka na członka Zespołu Nadzorującego, który dopiero po sprawdzeniu poprawności kodowania zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Ostatnia osoba zdająca zostaje w sali i jest obecna podczas pakowania arkuszy egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert.

15  Egzamin pisemny – część I – 50% część II – 30%  Egzamin praktyczny – 75%

16 W przypadku, gdy zdający z uzasadnionego powodu nie zgłosi się w terminie na egzamin, przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ustala dla niego dodatkowy termin, o którym powiadamia bezpośrednio zainteresowanego oraz odpowiednią komisję. Warunkiem ustalenia dodatkowego terminu jest dostarczenie do przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego zwolnienia lekarskiego najpóźniej w dniu, w którym egzamin ten miał się odbyć.

17  Str. 43 – 50 (zadania ucznia)  Str. 56, 65, 66, 73, 77, 79, 81 (przykładowe arkusze, karty oceny pracy itp.)

18 Odbiór wyników egzaminów i dyplomów 31 sierpnia 2012 od godz. 10.00


Pobierz ppt "Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google