Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIESZY! ROWERZYSTO! BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIESZY! ROWERZYSTO! BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!"— Zapis prezentacji:

1 PIESZY! ROWERZYSTO! BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!

2 Poniżej prezentujemy Państwu w formie pokazu multimedialnego materiał dot. bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty poruszającego się po drogach publicznych, tym bardziej że z dniem r. będzie istniał ustawowy obowiązek wyposażenia w widoczne elementy odblaskowe pieszego poruszającego się od zmierzchu do świtu po drogach publicznych. Mamy głęboką nadzieję, iż ten krótki materiał zobrazuje jak bardzo pieszy i rowerzysta niekorzystający z elementów odblaskowych narażony jest na zagrożenia w ruchu ulicznym, gdzie skutkiem mogą być ciężkie obrażenia ciała, a nawet utrata życia.

3 Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 991
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

4 PIESZY Na początek trochę prawa
Kim jest pieszy? Definicja zawarta została w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niej, że pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem, pozostająca na drodze oraz nie wykonująca na tej drodze robót publicznych czy innych czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Pieszym nie jest więc np. robotnik pracujący przy remoncie drogi. Ponadto za pieszego uważa się także osobę, która prowadzi rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, inwalidzki. Pieszy to też osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz dziecko do lat 10, które kieruje rowerem, pozostając przy tym pod opieką osoby dorosłej.

5 Gdy patrzymy na jaskrawe źródło światła, źrenice oczu zwężają się
Gdy patrzymy na jaskrawe źródło światła, źrenice oczu zwężają się. Kiedy światło znika, źrenice pozostają przez jakiś czas zwężone; przez moment jesteśmy olśnieni i prawie nic nie widzimy. Im człowiek starszy, tym dłużej trwa olśnienie. Dla kierowcy to krytyczny moment. Kilkadziesiąt do stu metrów jedzie, jakby z zamkniętymi oczami. Jeśli wtedy trafi na ciemnego pieszego znajdującego się na torze jazdy, nie ma on żadnych szans... To może być nieprawda, że kierowca cię widzi, kiedy ciebie oślepiają światła reflektorów jego samochodu. Kierowcy jadących naprzeciw siebie samochodów często oślepiają się nawzajem. Oni widzą tylko plamy jaskrawego światła i co najwyżej białe linie wymalowane na jezdni. Mogą nie dostrzec w porę czarnych sylwetek pieszych bądź rowerzystów na jezdni. Światła mijania oświetlają drogę najwyżej na metrów. Pieszego, ubranego na czarno i beż żadnych odblasków kierowca ma szansę zauważyć na metrów przed maską samochodu. Jeśli auto jedzie około 100 km/godz. pokona ten dystans w sekundę. W tym czasie nie zdąży nawet zacząć hamować. Skrócone światła reflektorów powodują powstanie refleksów od odblasków już z odległości metrów, a światła długie nawet z odległości kilometra. Im niżej jest umieszczony element odblaskowy, tym szybciej padną na niego promienie świateł reflektorów i kierowca szybciej dostrzeże przeszkodę. Żeby móc zahamować, albo ominąć przeszkodę, kierowca potrzebuje kilku sekund, od zauważenia do zareagowania na niebezpieczeństwo.

6 Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce na przestrzeni lat na tle liczby zarejestrowanych pojazdów

7 Piesi - ofiary wypadków drogowych w latach 2007-2011 POLSKA

8 Liczba wypadków z udziałem pieszych na terenie poszczególnych województw w 2011 roku
DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYS. WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WIELKOPOLSKIE 806 85 751 413 64 371 533 91 476 200 18 189 1127 132 1047 1234 137 1150 186 24 171 524 75 474 238 46 205 754 68 716 1582 140 1504 415 76 357 377 35 364 764 97 711 497 44 473 KSP 831 113 758 738 163 601 W 2011 roku w sumie odnotowano wypadków z udziałem pieszych, zginęło w nich pieszych, a zostało rannych. Wypadki ■ Zabici ■ Ranni ■ Źródło BRD KGP

9 W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano wypadków, co stanowi 66,5% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosły 443 osoby (38,3% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało osób (72% ogółu rannych pieszych). 2012 Wypadki 3342 2957 358 109 91 Zabici 212 199 9 18 5 Ranni 3 376 2 989 393 123 99 Przejście dla pieszych Skrzyżowanie Chodnik, droga dla pieszych Pobocze Przystanek komunikacji publicznej

10

11 Pięć przykazań pieszego
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może iść jezdnią ale jak najbliżej jej krawędzi. Musi też ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 2. Uwaga! Poboczem lub jezdnią chodzimy lewą stroną drogi. Dzięki temu będziemy mogli w porę zauważyć nadjeżdżający samochód. 3. Jezdnią lub poboczem chodzimy gęsiego. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 4. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów, ale tylko w razie braku chodnika lub pobocza. Idąc traktem dla cyklistów musimy ustąpić miejsca rowerowi (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej). 5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania (szczegóły niżej). Strefa zamieszkania Szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania. Strefy te oznaczone są za pomocą znaku D-40 (strefa zamieszkania) i D-41 (koniec strefy zamieszkania). Tam dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki, pieszy może iść jezdnią na całej jej szerokości i nawet znajdując się na jezdni, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

12 Odblaski życia bezpieczeństwo pieszych

13

14 Piesi w kolumnie 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. 2. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. 3. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. 4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. 5. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki. 6. Zabrania się: - ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej; - ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności; - prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

15

16 Uwaga rodzice i opiekunowie
Uwaga rodzice i opiekunowie!!! Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, musi używać elementów odblaskowych.

17 UWAGA ROWERZYSTO „Zmiany przepisów ruchu drogowego”

18 ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE KODEKS WYKROCZEŃ od 9 listopada 2013 roku
Art. 87 k.w. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. § 1a. Tej samej karze podlega, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1. § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określonych w 1. Uchylenie art. 178 a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) i przeniesienie na grunt ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (art. 87 § 1a)

19 1. Droga dla rowerów Dotychczas drogi dla rowerów były dostępne dla pojazdów jednośladowych. Zgodnie z nowymi przepisami korzystać z nich będą mogły również pojazdy wielośladowe jak np. Rowery z dwukołową przyczepką Riksze

20 PAMIĘTAJ !!! Tam gdzie rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie może poruszać się po jezdni. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy droga dla rowerów biegnie w innym kierunku niż ten, w którym jedzie rowerzysta, wtedy bez jakichkolwiek przeszkód może poruszać się on po jezdni

21 2. Rower i wózek rowerowy Od tej pory rowerem będzie każdy „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem". Poza tym rower ze wspomaganiem elektrycznym również będzie klasyfikowany jako rower – do tej pory nie był przypisany do żadnej kategorii pojazdów. Pojazdy, które przekraczają 0,9 m szerokości są natomiast definiowane jako wózki rowerowe. Z racji swoich wymiarów oraz masy nie mogą one poruszać się po drogach dla rowerów, a osoba prowadząca musi mieć ukończone 17 lat.

22 3. Pas ruchu Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku. Pasy ruchu mają dokładnie taką samą funkcję i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Dlatego też, kiedy rowerzysta ma do dyspozycji pas rowerowy nie może poruszać się ani po chodniku, ani po samej jezdni.

23 PAMIĘTAJ!!! Kierowcy samochodów powinni pamiętać natomiast, że nie mogą wjeżdżać, zatrzymywać się oraz parkować na pasach przeznaczonych dla rowerzystów.

24 4. Śluza rowerowa Nowością w prawie drogowym jest śluza rowerowa. Rozwiązanie stosowane w krajach zachodnich. Zgodnie z ustawą śluza rowerowa jest to przestrzeń dla rowerów usytuowana między tarczą skrzyżowania a linią zatrzymania dla samochodów przed sygnalizacją świetlną (wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni). Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą minąć je i wjechać do śluzy, ustawiając się przed samochodami. Po zmianie świateł na zielone, rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie i bezpiecznie udaje się w wybranym przez siebie kierunku. To właśnie dzięki śluzie rowerzysta będzie mógł wyprzedzić (lub ominąć) samochody przed skrzyżowaniem i zatrzymać się na specjalnej, wysuniętej rowerowej linii zatrzymań przed samochodami. W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców (nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi).

25 Śluza ułatwia bezpieczną zmianę pasa ruchu na skrzyżowaniu

26 Pamiętaj !!! Gdy jedziesz rowerem - śluza to nie przejazd rowerowy. Nie używamy jej do przejeżdżania z jednej strony na drugą. Aby bezpiecznie wjechać na śluzę upewnij się, że samochody za tobą rzeczywiście stoją. Śluza nie służy do zmieniania kierunku jazdy o 90stopni i wjeżdżania pod koła nadjeżdżających aut

27 5. Jazda rowerem środkiem pasa na skrzyżowaniu
Dotychczas rowery tak jak inne pojazdy, zobowiązane były do jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Zmiana w przepisach zapobiec ma sytuacjom, w których kierujący samochodem wyprzedza na skrzyżowaniu rowerzystę, a następnie skręca w prawo zajeżdżając mu drogę. Gdy jedziesz rowerem - naprawdę warto korzystać z tego udogodnienia - gdy jedziesz środkiem pasa, widać cię lepiej, a do tego uniemożliwiasz samochodom niebezpieczny manewr. Po zjechaniu ze skrzyżowania, rowerzysta znów musi trzymać się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni Gdy jedziesz samochodem - teraz trąbienie na rowerzystów jadących środkiem pasa nie będzie miało podstaw prawnych. Ale nie denerwuj się - rowerzysta na skrzyżowaniu nie jedzie z reguły wolniej od samochodu.

28 6. Wyprzedzanie przez rower wolno jadących pojazdów z prawej strony
Do tej pory rowerzysta, który poruszający się w korku wzdłuż aut jadących wolniej od niego, aby je zgodnie z prawem wyprzedzić, musiał zjechać na lewą stronę. Nowelizacja legalizuje dość powszechne wyprzedzanie wzdłuż prawego krawężnika. Gdy jedziesz rowerem, legalizacja wyprzedzania z prawej strony nie znosi innych przepisów dotyczących wyprzedzania. Nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniach, trzeba też upewnić się, że będzie można bezpiecznie zakończyć manewr.

29 7. Wyprzedzanie rowerzysty
Zrezygnowano z zapisu, który obligował rowerzystę do zatrzymania się w przypadku, gdy kierowca samochodu miał problem z jego wyprzedzeniem

30 8. Rowerzysta na chodniku
Nowo wprowadzone zmiany w przepisach poszerzyły listę sytuacji, w których rowerzysta może poruszać się po chodniku. Do tej pory było to możliwe tylko wtedy, gdy rowerzysta opiekował się jadącym rowerem dzieckiem w wieku do 10 lat lub gdy „szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów." Z dniem wejścia w życie nowych przepisów rowerzysta będzie mógł korzystać z chodnika także w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła. W takiej sytuacji rowerzysta pamiętać jednak musi o tym, że na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy.

31 9. Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym
Zgodnie z nowym przepisem, pierwszeństwo na przejeździe rowerowym (gdy droga dla rowerów przecina jezdnię), w sytuacji gdy auto skręca z drogi głównej w prawo/lewo ma rowerzysta. Do tej pory polskie prawo nie definiowało pierwszeństwa w tej sytuacji. Nowy zapis jest zgodny z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym, którą Polska ratyfikowała w latach 70. ubiegłego wieku

32 10. Jazda obok siebie Zmiana zezwala na jazdę rowerem obok innego roweru. Należy jednak pamiętać, że przepis ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. By właściwie stosować ten przepis musisz pamiętać, że jazda obok siebie jest możliwa wówczas, gdy nie utrudnia ruchu. Gdy jedziecie po wąskiej, ruchliwej drodze, należy poruszać się w linii.

33 11. Przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych
Rodzice, którzy przewożą swoje dzieci w coraz bardziej popularnych przyczepkach rowerowych odetchną z ulgą. Od teraz będzie to można robić legalnie. Przyczepki rowerowe są bezpieczniejsze od plastikowych fotelików, w razie wypadku dziecko chronione jest bowiem przez konstrukcję przyczepki. Istotne jest także to, że w razie wywrotki rodzica przyczepka nie przewraca się razem z rowerem.

34 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU

35

36 ŹRÓDŁA: Uwaga rowerzysto „Zmiany przepisów ruchu drogowego”
mł. insp. Grzegorz Sudakow WRD KWP w Szczecinie „Bezpieczeństwo pieszych” regiomoto.pl BRD KGP KSD WORD Jerzy Wicher „Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego” WKiŁ Warszawa 2004r. KWP POZNAŃ policja.pl Materiały Straży Gminnej w Kobylnicy –


Pobierz ppt "PIESZY! ROWERZYSTO! BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google