Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel dla zaawansowanych z elementami VBA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel dla zaawansowanych z elementami VBA"— Zapis prezentacji:

1 Excel dla zaawansowanych z elementami VBA
Warszawa, Prowadzący: Przemysław Starosta

2 Kilka słów o sobie Doświadczenie Czym się zajmuję
Co robię gdy się tym nie zajmuję Etc…

3 Plan szkolenia Kiedy Co? Wtorek 9.00 – 11.00
Dostosowanie środowiska pracy Organizacja informacji 11.15 – 13.00 Analiza danych 13.00 – 14.00 Obiad 14.00 – 16.00 Zarządzanie bazami danych (listy)

4 Plan szkolenia Kiedy Co? Środa 9.00 – 10.00 Warsztaty powtórzeniowe
10.00 – ( w międzyczasie 15 minut przerwy) Współpraca z innymi aplikacjami . Automatyzacja pracy 13.00 – 14.00 Obiad 14.00 – 16.00 VBA

5 1 - Dostosowanie środowiska pracy – skróty klawiszowe
Naciśnij ALT i zobacz co tu mamy Link 1

6 1 - Dostosowanie środowiska pracy – skróty klawiszowe

7 1.1 – Tworzenie i modyfikacja pasków narzędzi
Prawy przycisk na wybranym pasku

8 1.2 – Opcje programu Excel Plik -> opcje

9 1.3 – Opcje wklej specjalnie
Możliwości różnych wariantów kopiowania dla usprawnienia pracy

10 1.4 – Opcje wklej specjalnie
Sposoby wklejania danych (Link 3)

11 1.5 – Opcje wklej specjalnie - transpozycja
Transpozycja, czyli zamiana kolumn na wiersze i odwrotni

12 1.6 – Formatowanie (style)
Wybierz interesujący Cię styl …

13 1.7 – Formatowanie (style) – tworzenie własnego stylu
Stwórz własny i niepowtarzalny styl! 

14 1.8 – Formatowanie (malarz formatów)
Kliknij malarz formatów, a następnie kliknij miejsce w którym chcesz skopiować zaznaczony fragment

15 1.9 – Narzędzie Przejdź do Narzędzie daje możliwość przejścia do komórek o podobnej charakterystyce w arkuszu

16 1.10 – Ciekawostka – ukrywanie wartości
Wstawienie „;;;” do typu pola ukryje jego wartość

17 2.1- Organizacja informacji – zarządzanie arkuszami
Dodawanie nowego arkusza Generowanie wielu arkuszy podczas tworzenia nowego skoroszytu

18 2.2 – Zarządzanie arkuszami
Usuwanie arkusza Dodanie do paska szybkich narzędzi Zmiana nazwy arkusza Zmiana koloru karty Tworzenie kopii

19 2.3 – przypisywanie i zarządzanie nazwami komórek i zakresów
Nadajemy dowolną nazwę zakresowi lub polu. Później mamy dostęp do niej poprzez listę rozwijaną

20 2.4 – korzystanie z menadżera nazw
Możliwość zdefiniowania nazwy, użycia nazwy w formule jako funkcji, oraz utworzenia nazwy z zaznaczonego fragmentu

21 2.5 – edycja nazwanego zakresu

22 2.6 – ochrona Arkuszów i skoroszytów - elementy
Odblokuj to co ma być edytowalne (Formatuj komórki -> ochrona) Ukryj formuły (jak wyżej -> ukryj) Kliknij prawym przyciskiem na nazwę arkusza -> chroń arkusz Nadaj hasło

23 2.7 – zabezpieczenie skoroszytu

24 2.8 – praca grupowa, śledzenia zmian
Przed rozpoczęcie śledzenia zmian koniecznie należy udostępnić skoroszyt

25 2.9 – praca grupowa, śledzenia zmian
Wyróżnienie zmian pozwoli nam zobaczyć co dzieje się w dokumencie

26 2.10 – praca grupowa, śledzenia zmian
Widzimy kto, kiedy i w jaki sposób dokonał zmiany Zmiany możemy zaakceptować lub odrzucić

27 2.11 – inspekcja skoroszytu
W opcji wyszukaj problemy znajdziemy inspekcję skoroszytu pod kątem wrażliwych danych, których nie chcemy udostępniać innym np. dane osobowe, ścieżki do plików itp.. Uwaga! Przy inspekcji skoroszyt nie może być udostępniany!

28 2.12 -komentarze Możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów arkusza Zaznaczony w prawym górnym rogu Po najechaniu kursorem na komentarz otrzymujemy informacje

29 2.13 – tworzenie własnych szablonów skoroszytów i arkuszy
Plik -> Zapisz jako -> szablon skoroszytu Zapisany szablon znajdziemy w linku „osobiste” przy tworzeniu nowego skoroszytu

30 2.14 – tworzenie szablonu wykresu
1. Po stworzeniu wykresu: prawy przycisk -> zapis jako szablon Szablon odczytujemy z linku „szablony” przy wstawianiu nowego wykresu

31 3.1 – Analiza danych - logika
ORAZ   Zwraca wartość PRAWDA, jeżeli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA FAŁSZ   Zwraca wartość logiczną FAŁSZ JEŻELI   Określa warunek logiczny do sprawdzenia NIE   Odwraca wartość logiczną argumentu LUB   Zwraca wartość PRAWDA, jeśli którykolwiek argument ma wartość PRAWDA PRAWDA   Zwraca wartość logiczną PRAWDA

32 3.2 – podstawowe i zaawansowane funkcje
Link 4 Wykorzystanie funkcji w praktyce

33 3.3 - scenariusze Scenariusze są częścią zestawu poleceń nazywanym narzędziami analizy co-się-stanie-gdy. Scenariusz to zbiór wartości, które program Microsoft Excel zapisuje i może automatycznie podstawiać w arkuszu (from Manual)

34 3.4 - scenariusze Dodawanie scenariusza

35 3.5 – scenariusze - podsumowanie
Podsumowanie jest możliwe również w formie tabeli przestawnej

36 3.6 – szukaj wyniku Funkcja daje możliwość analizy np. ile potrzebujemy sprzedaży by osiągnąć zadany cel

37 3.7 – solver - instalacja

38 3.8 – solver – ładowanie dodatku

39 3.9 – solver - przykład

40 3.10 – solver - przykład

41 wykresy

42 3.12 – wykresy

43 wykresy

44 wykresy

45 3.15 – obsługa grafiki

46 3.16 – kształty

47 4.1 – Zarządzanie bazami danych - konsolidacja
W Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 stworzyłem dokładnie takie same tabele Następnie w nowym arkuszu: Zakładka DANE -> Konsoliduj

48 4.2 - konsolidacja Oznaczamy pola które chcemy konsolidować w poszczególnych arkuszach i wybieramy funkcję konsolidacji W wyniku otrzymujemy zsumowane dane

49 4.3 – grupowanie czyli inne ukrywanie
W celu zautomatyzowania ukrywania możemy pogrupować dane. Kombinacja klawiszy Ctrl+8 pozwala schować paski grupowania. Funkcja przydatna np. przy wydrukach

50 4.4 – sortowanie danych

51 4.5 – Filtrowanie danych Możliwość filtrowania wybranych wartości

52 4.6 – Zaawansowane filtrowanie danych
Tworzę pola do filtracji W innym arkuszu kopiuje nagłówek i filtr

53 4.7 – Zaawansowane filtrowanie danych
3. Klikam Zaawansowane w karcie DANE Zakres listy Zakres kryteriów Kopiuj do: dowolna pusta komórka w arkuszu docelowym

54 4.8 – Zaawansowane filtrowanie danych

55 4.9 – Funkcje bazy danych Link 5 – przykład
BD.ILE. REKORDÓW (A4:E10;"Wiek";A1:F2) Funkcja przegląda rekordy dotyczące jabłoni o wysokości od 10 do 16 i zlicza, ile pól Wiek w tych rekordach zawiera liczby. (1) BD.ILE. REKORDÓW.A (A4:E10;"Zysk";A1:F2) Funkcja przegląda rekordy dotyczące jabłoni o wysokości od 10 do 16 i zlicza, ile pól Zysk w tych rekordach nie jest pustych. (1) BD.MAX (A4:E10;"Zysk";A1:A3) Maksymalny zysk z jabłoni i grusz. (105)

56 4.10 – Funkcje bazy danych =BD.MIN (A4:E10;"Zysk";A1:B2) Minimalny zysk z jabłoni i grusz o wysokości powyżej 10. (75) =BD.SUMA (A4:E10;"Zysk";A1:A2) Ogólny zysk z jabłoni. (225) =BD.SUMA (A4:E10;"Zysk";A1:F2) Ogólny zysk z jabłoni o wysokości między 10 i 16. (75) =BD.ILOCZYN (A4:E10;"Plon";A1:B2) Iloczyn plonów z jabłoni o wysokości większej niż 10. (140) =BD.ŚREDNIA (A4:E10;"Plon";A1:B2) Średni plon z jabłoni o wysokości większej niż 10. (12) =BD.ŚREDNIA (A4:E10;3;A4:E10) Średnia wieku wszystkich drzew w bazie danych. (13)

57 4.11 – Sumy częściowe Sortujemy po wartości z których chcemy obliczać sumę częściową

58 4.12 – Sumy częściowe

59 4.13 – Tabele przestawne Link 6 – pobieramy plik

60 4.14 – Tabele przestawne

61 4.15 – Tabele przestawne

62 4.16 – Tabele przestawne

63 4.17 – Wykres przestawny

64 4.18 – Wykres przestawny Dodatkowe kontrolki do obsługi „przestawności” 

65 5 – Współpraca z innymi aplikacjami – import txt i csv
Link 6 Wybieramy plik do importu

66 5 – Pobieranie danych zewnętrznych – txt, csv

67 6 - OLE (ang. Object Linking and Embedding) łączenie i osadzanie obiektów
Technika pozwalając bez większych kłopotów wymieniać dane pomiędzy elementami pakietu Microsoft Office Istnieje kilka możliwości przekazania danych:

68 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW)
Możliwe dane do ściągnięcia zaznaczone są żółtym polem, należy kliknąć odpowiednie

69 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW)

70 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW)
Kwerendę można edytować oraz odświeżać, aby pobrać aktualne dane

71 5 - Publikacja arkuszy na WWW (statycznie oraz dynamicznie
Tu można wybrać arkusze do opublikowania oraz zakresy komórek

72 6 – Formatowanie warunkowe

73 6 – Formatowanie warunkowe – nowa reguła

74 6 – Tworzenie własnego formatu liczb
1 3 2

75 6 – Sprawdzanie poprawności danych (lista rozwijana)
Źródłem będzie lista z której pobieramy dane

76 6 – Sprawdzanie poprawności danych (lista rozwijana)

77 6 – Rejestrowanie i edycja makr
Stworzymy proste makro do powiększania napisu w komórce A1

78 6 – Rejestrowanie i edycja makr

79 6 – Rejestrowanie i edycja makr
Możemy uruchomić makro z menu lub przypisać je do wybranego kształtu, dzięki czemu będzie on funkcjonował jako przycisk

80 6 – Rejestrowanie i edycja makr

81 7 – VBA – tworzenie własnych funkcji
Alt + F11 Function podzielneprzez3(x As Double) As Boolean If (x / 3) = Int(x / 3) Then podzielneprzez3 = True Else podzielneprzez3 = False End If End Function Poprzez „=„ w komórce odszukujemy funkcję

82 7 – Zdarzenia w VBA

83 7 – Zdarzenia w VBA Zdarzenia aplikacji – zarządza działaniami związanymi z aplikacją Zdarzenie skoroszytu - … ze skoroszytem Poziom arkusza - … z arkuszem Poziom wykresu - … z wykresem

84 7 – Zdarzenia w VBA Uaktywnienie arkusza pokaże okienko z napisem START

85 7 – Formularze VBA – użycie inputbox

86 7. Formularze VBA – użycie userform
* * Private Sub CommandButton1_Click() add_client.Show End Sub


Pobierz ppt "Excel dla zaawansowanych z elementami VBA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google