Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Excel dla zaawansowanych z elementami VBA Warszawa, 22-23. 04. 2014 Prowadzący: Przemysław Starosta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Excel dla zaawansowanych z elementami VBA Warszawa, 22-23. 04. 2014 Prowadzący: Przemysław Starosta."— Zapis prezentacji:

1 Excel dla zaawansowanych z elementami VBA Warszawa, 22-23. 04. 2014 Prowadzący: Przemysław Starosta

2 Kilka słów o sobie Doświadczenie Czym się zajmuję Co robię gdy się tym nie zajmuję Etc… 2

3 Plan szkolenia KiedyCo? Wtorek 9.00 – 11.00Dostosowanie środowiska pracy Organizacja informacji 11.15 – 13.00Analiza danych 13.00 – 14.00Obiad 14.00 – 16.00Zarządzanie bazami danych (listy) 3

4 Plan szkolenia KiedyCo? Środa 9.00 – 10.00Warsztaty powtórzeniowe 10.00 – 13.00 ( w międzyczasie 15 minut przerwy)Współpraca z innymi aplikacjami. Automatyzacja pracy 13.00 – 14.00Obiad 14.00 – 16.00VBA 4

5 1 - Dostosowanie środowiska pracy – skróty klawiszowe Naciśnij ALT i zobacz co tu mamy Link 1 5

6 1 - Dostosowanie środowiska pracy – skróty klawiszowe 6

7 1.1 – Tworzenie i modyfikacja pasków narzędzi Prawy przycisk na wybranym pasku 7

8 1.2 – Opcje programu Excel Plik -> opcje 8

9 1.3 – Opcje wklej specjalnie 9 Możliwości różnych wariantów kopiowania dla usprawnienia pracy

10 1.4 – Opcje wklej specjalnie 10 Sposoby wklejania danych (Link 3)

11 1.5 – Opcje wklej specjalnie - transpozycja 11 Transpozycja, czyli zamiana kolumn na wiersze i odwrotni

12 1.6 – Formatowanie (style) 12 Wybierz interesujący Cię styl …

13 1.7 – Formatowanie (style) – tworzenie własnego stylu 13 Stwórz własny i niepowtarzalny styl!

14 1.8 – Formatowanie (malarz formatów) 14 Kliknij malarz formatów, a następnie kliknij miejsce w którym chcesz skopiować zaznaczony fragment

15 1.9 – Narzędzie Przejdź do 15 Narzędzie daje możliwość przejścia do komórek o podobnej charakterystyce w arkuszu

16 1.10 – Ciekawostka – ukrywanie wartości 16 Wstawienie ;;; do typu pola ukryje jego wartość

17 2.1- Organizacja informacji – zarządzanie arkuszami Dodawanie nowego arkusza Generowanie wielu arkuszy podczas tworzenia nowego skoroszytu 17

18 2.2 – Zarządzanie arkuszami Usuwanie arkusza Dodanie do paska szybkich narzędzi Zmiana nazwy arkusza Zmiana koloru karty Tworzenie kopii 18

19 2.3 – przypisywanie i zarządzanie nazwami komórek i zakresów 19 Nadajemy dowolną nazwę zakresowi lub polu. Później mamy dostęp do niej poprzez listę rozwijaną

20 2.4 – korzystanie z menadżera nazw 20 Możliwość zdefiniowania nazwy, użycia nazwy w formule jako funkcji, oraz utworzenia nazwy z zaznaczonego fragmentu

21 2.5 – edycja nazwanego zakresu 21

22 2.6 – ochrona Arkuszów i skoroszytów - elementy 1.Odblokuj to co ma być edytowalne (Formatuj komórki -> ochrona) 2.Ukryj formuły (jak wyżej -> ukryj) 3.Kliknij prawym przyciskiem na nazwę arkusza -> chroń arkusz 4.Nadaj hasło 22

23 2.7 – zabezpieczenie skoroszytu 23

24 2.8 – praca grupowa, śledzenia zmian 24 Przed rozpoczęcie śledzenia zmian koniecznie należy udostępnić skoroszyt

25 2.9 – praca grupowa, śledzenia zmian 25 Wyróżnienie zmian pozwoli nam zobaczyć co dzieje się w dokumencie

26 2.10 – praca grupowa, śledzenia zmian 26 Widzimy kto, kiedy i w jaki sposób dokonał zmiany Zmiany możemy zaakceptować lub odrzucić

27 2.11 – inspekcja skoroszytu 27 W opcji wyszukaj problemy znajdziemy inspekcję skoroszytu pod kątem wrażliwych danych, których nie chcemy udostępniać innym np. dane osobowe, ścieżki do plików itp.. Uwaga! Przy inspekcji skoroszyt nie może być udostępniany!

28 2.12 -komentarze 28 Możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów arkusza -Zaznaczony w prawym górnym rogu -Po najechaniu kursorem na komentarz otrzymujemy informacje

29 2.13 – tworzenie własnych szablonów skoroszytów i arkuszy 1.Plik -> Zapisz jako -> szablon skoroszytu 29 Zapisany szablon znajdziemy w linku osobiste przy tworzeniu nowego skoroszytu

30 2.14 – tworzenie szablonu wykresu 1. Po stworzeniu wykresu: prawy przycisk -> zapis jako szablon 30 Szablon odczytujemy z linku szablony przy wstawianiu nowego wykresu

31 3.1 – Analiza danych - logika ORAZ Zwraca wartość PRAWDA, jeżeli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA ORAZ FAŁSZ Zwraca wartość logiczną FAŁSZ FAŁSZ JEŻELI Określa warunek logiczny do sprawdzenia JEŻELI NIE Odwraca wartość logiczną argumentu NIE LUB Zwraca wartość PRAWDA, jeśli którykolwiek argument ma wartość PRAWDA LUB PRAWDA Zwraca wartość logiczną PRAWDA PRAWDA 31

32 3.2 – podstawowe i zaawansowane funkcje Link 4 Wykorzystanie funkcji w praktyce 32

33 3.3 - scenariusze Scenariusze są częścią zestawu poleceń nazywanym narzędziami analizy co-się-stanie-gdy. Scenariusz to zbiór wartości, które program Microsoft Excel zapisuje i może automatycznie podstawiać w arkuszu (from Manual) 33

34 3.4 - scenariusze 34 Dodawanie scenariusza

35 3.5 – scenariusze - podsumowanie 35 Podsumowanie jest możliwe również w formie tabeli przestawnej

36 3.6 – szukaj wyniku Funkcja daje możliwość analizy np. ile potrzebujemy sprzedaży by osiągnąć zadany cel 36

37 3.7 – solver - instalacja 37

38 3.8 – solver – ładowanie dodatku 38

39 3.9 – solver - przykład 39

40 3.10 – solver - przykład 40

41 3.11 - wykresy 41

42 3.12 – wykresy 42

43 3.13 - wykresy 43

44 3.14 - wykresy 44

45 3.15 – obsługa grafiki 45

46 3.16 – kształty 46

47 4.1 – Zarządzanie bazami danych - konsolidacja 47 W Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 stworzyłem dokładnie takie same tabele Następnie w nowym arkuszu: Zakładka DANE -> Konsoliduj

48 4.2 - konsolidacja 48 Oznaczamy pola które chcemy konsolidować w poszczególnych arkuszach i wybieramy funkcję konsolidacji W wyniku otrzymujemy zsumowane dane

49 4.3 – grupowanie czyli inne ukrywanie 49 W celu zautomatyzowania ukrywania możemy pogrupować dane. Kombinacja klawiszy Ctrl+8 pozwala schować paski grupowania. Funkcja przydatna np. przy wydrukach

50 4.4 – sortowanie danych 50

51 4.5 – Filtrowanie danych 51 Możliwość filtrowania wybranych wartości

52 4.6 – Zaawansowane filtrowanie danych 1.Tworzę pola do filtracji 2.W innym arkuszu kopiuje nagłówek i filtr 52

53 4.7 – Zaawansowane filtrowanie danych 3. Klikam Zaawansowane w karcie DANE 53 Zakres listy Zakres kryteriów Kopiuj do: dowolna pusta komórka w arkuszu docelowym

54 4.8 – Zaawansowane filtrowanie danych 54

55 4.9 – Funkcje bazy danych Link 5 – przykład BD.ILE. REKORDÓW (A4:E10;"Wiek";A1:F2) Funkcja przegląda rekordy dotyczące jabłoni o wysokości od 10 do 16 i zlicza, ile pól Wiek w tych rekordach zawiera liczby. (1) BD.ILE. REKORDÓW.A (A4:E10;"Zysk";A1:F2) Funkcja przegląda rekordy dotyczące jabłoni o wysokości od 10 do 16 i zlicza, ile pól Zysk w tych rekordach nie jest pustych. (1) BD.MAX (A4:E10;"Zysk";A1:A3) Maksymalny zysk z jabłoni i grusz. (105) 55

56 4.10 – Funkcje bazy danych =BD.MIN (A4:E10;"Zysk";A1:B2)Minimalny zysk z jabłoni i grusz o wysokości powyżej 10. (75) =BD.SUMA (A4:E10;"Zysk";A1:A2) Ogólny zysk z jabłoni. (225) =BD.SUMA (A4:E10;"Zysk";A1:F2) Ogólny zysk z jabłoni o wysokości między 10 i 16. (75) =BD.ILOCZYN (A4:E10;"Plon";A1:B2) Iloczyn plonów z jabłoni o wysokości większej niż 10. (140) =BD.ŚREDNIA (A4:E10;"Plon";A1:B2) Średni plon z jabłoni o wysokości większej niż 10. (12) =BD.ŚREDNIA (A4:E10;3;A4:E10) Średnia wieku wszystkich drzew w bazie danych. (13) 56

57 4.11 – Sumy częściowe 57 Sortujemy po wartości z których chcemy obliczać sumę częściową

58 4.12 – Sumy częściowe 58

59 4.13 – Tabele przestawne Link 6 – pobieramy plik 59

60 4.14 – Tabele przestawne 60

61 4.15 – Tabele przestawne 61

62 4.16 – Tabele przestawne 62

63 4.17 – Wykres przestawny 63

64 4.18 – Wykres przestawny 64 Dodatkowe kontrolki do obsługi przestawności

65 5 – Współpraca z innymi aplikacjami – import txt i csv Link 6 65 Wybieramy plik do importu

66 5 – Pobieranie danych zewnętrznych – txt, csv 66

67 6 - OLE (ang. Object Linking and Embedding) łączenie i osadzanie obiektów Technika pozwalając bez większych kłopotów wymieniać dane pomiędzy elementami pakietu Microsoft Office Istnieje kilka możliwości przekazania danych: 67

68 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW) 68 Możliwe dane do ściągnięcia zaznaczone są żółtym polem, należy kliknąć odpowiednie

69 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW) 69

70 5 – Pobieranie danych z sieci (kwerendy WWW) 70 Kwerendę można edytować oraz odświeżać, aby pobrać aktualne dane

71 5 - Publikacja arkuszy na WWW (statycznie oraz dynamicznie 71 Tu można wybrać arkusze do opublikowania oraz zakresy komórek

72 6 – Formatowanie warunkowe 72

73 6 – Formatowanie warunkowe – nowa reguła 73

74 6 – Tworzenie własnego formatu liczb 74 1 2 3

75 6 – Sprawdzanie poprawności danych (lista rozwijana) 75 Źródłem będzie lista z której pobieramy dane

76 6 – Sprawdzanie poprawności danych (lista rozwijana) 76

77 6 – Rejestrowanie i edycja makr Stworzymy proste makro do powiększania napisu w komórce A1 77

78 6 – Rejestrowanie i edycja makr 78

79 6 – Rejestrowanie i edycja makr 79 Możemy uruchomić makro z menu lub przypisać je do wybranego kształtu, dzięki czemu będzie on funkcjonował jako przycisk

80 6 – Rejestrowanie i edycja makr 80

81 7 – VBA – tworzenie własnych funkcji Alt + F11 Function podzielneprzez3(x As Double) As Boolean If (x / 3) = Int(x / 3) Then podzielneprzez3 = True Else podzielneprzez3 = False End If End Function Poprzez = w komórce odszukujemy funkcję 81

82 7 – Zdarzenia w VBA 82

83 7 – Zdarzenia w VBA Zdarzenia aplikacji – zarządza działaniami związanymi z aplikacją Zdarzenie skoroszytu - … ze skoroszytem Poziom arkusza - … z arkuszem Poziom wykresu - … z wykresem 83

84 7 – Zdarzenia w VBA Uaktywnienie arkusza pokaże okienko z napisem START 84

85 7 – Formularze VBA – użycie inputbox 85

86 7. Formularze VBA – użycie userform 86 * Private Sub CommandButton1_Click() add_client.Show End Sub *


Pobierz ppt "Excel dla zaawansowanych z elementami VBA Warszawa, 22-23. 04. 2014 Prowadzący: Przemysław Starosta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google