Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Auksologia def. nauka o rozwoju osobniczym i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijający się organizm dziecka. Znaczenie w prognozowaniu rozwoju,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Auksologia def. nauka o rozwoju osobniczym i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijający się organizm dziecka. Znaczenie w prognozowaniu rozwoju,"— Zapis prezentacji:

1 Auksologia def. nauka o rozwoju osobniczym i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijający się organizm dziecka. Znaczenie w prognozowaniu rozwoju, wczesnej profilaktyce oraz dla działań korekcyjno-rehabilitacyjnych.

2 Rozwój fizyczny wzrastanie- zwiększanie wymiarów i masy ciała różnicowanie- morfologiczna specjalizacja narządowa i kształtowanie typowych proporcji ciała dojrzewanie- doskonalenie funkcjonalne oraz międzynarządowa integracja w jednolity, pełnosprawny organizm

3 Wpływ na rozwój: Czynniki endogenne - czynniki genetyczne (płeć) - właściwości śródmacicznego środowiska matki - wiek rodziców (ryzyko z. Downa od 1:700 do 1:50) - kolejność ciąży - hormony

4 Wpływ na rozwój: Czynniki egzogenne - wpływy biogeograficzne ( klimat, zasoby wodno-mineralne, flora, fauna) - wpływy społeczno-ekonomiczne (wykształcenie, żywienie, nawyki prozdrowotne i antyzdrowotne)

5 Przebieg rozwoju dziecka: determinacja ( czynniki genetyczne ) stymulacja ( hormony ) modyfikacja ( czynniki środowiskowe )

6 Okresy rozwojowe: 1.Okres prenatalny ( 38-42 tyg. ): - faza zarodkowa (do 8 t.ż.), - faza płodowa (9-40 t.ż.). 22 t.ż. lub 500g lub 25 cm

7 Wzrost wewnątrzmaciczny: Przyczyny zaburzonego rozwoju wewnątrzmacicznego : -Wiek matki 35 lat, -nadciśnienie, cukrzyca, nadczynność tarczycy -padaczka, fenyloketonuria -infekcje wewnątrzmaciczne (TORCH), -promieniowanie Rtg, -palenie tytoniu, alkohol, narkotyki.

8 2. Okres postnatalny: 1.Noworodkowy: 1-4 t.ż. 2.Niemowlęcy: 1 r.ż. 3.Wczesne dzieciństwo (poniemowlęcy) 2-3 r.ż. 4.Przedszkolny: 4-6 r.ż. 5.Szkolny: 7-15 r.ż. a) faza obojętnopłciowa b) faza dojrzewania płciowego 6.Młodzieńczy: 16-20 r.ż.

9 Wzrost wewnątrzmaciczny: 9-11 t.c.: -widoczne rysy twarzy (powieki, ucho zewnętrzne, przewody nosowe zewnętrzne) -różnicuje się płeć -pierwsze ruchy mięśni szkieletowych -waga ok. 14g

10 Wzrost wewnątrzmaciczny: 12-15 t.c.: -nerki rozpoczynają pracę, -ruchy połykania płynu owodniowego, -rozpoczyna się proces krwiotwórczy, -powstają płuca, -widoczne zewnętrzne narządy płciowe, -waga ok. 45g

11 Wzrost wewnątrzmaciczny 16-17 t.c.: -pojawiają się włosy, smółka w jelitach, -rozpoczyna się czynność szpiku, -uformowany móżdżek, -początki mielinizacji w Rk, -waga ok. 200g

12 Wzrost wewnątrzmaciczny 18-21 t.c.: -wysłuchiwane są uderzenia serca, -pojawiają się ruchy oddechowe, -rozpoczyna się wydalanie moczu, -matka odczuwa ruchy płodu, -waga ok. 460g

13 Wzrost wewnątrzmaciczny 22-25 t.c.: -rozpoczęcie mielinizacji mózgowia -waga ok. 1000g 26-28 t.c.: -oczy otwarte, -wytwarzanie surfaktantu -waga ok. 1300g

14 ROZWÓJ FIZYCZNY MASA CIAŁA: Urodzeniowa: 3400g (2500-4600) Przyrost: -1. Kwartał ok. 25g/d lub 180 g/tydz. -2. Kwartał ok. 20 g/d lub 150 g/tydz. -3. Kwartał ok. 15 g/d lub 120 g/tydz. -4. Kwartał ok. 10 g/d lub 90/tydz.

15 MASA CIAŁA: lub Pierwsze półrocze: 700g/miesiąc; Drugie 500g/miesiąc. lub Do 4-5 m.ż. zostaje podwojona (około 6800g) Do 12 m.ż. zostaje potrojona (około 10 kg) Do 6 r.ż. zwiększa się sześciokrotnie (około 20 kg) Do 9 r.ż. zwiększa się dziesięciokrotnie (około 30 kg) Do 12 r.ż. zwiększa się dwunastokrotnie (około 40 kg)

16 ROZWÓJ FIZYCZNY DŁUGOŚĆ CIAŁA: Urodzeniowa: 50-51 cm (45-56 cm) Przyrost: Pod koniec 1 r.ż.- ok. 75 cm; Pod koniec 4 r.ż.- ok. 100 cm; Pod koniec 12 r.ż.- ok. 150 cm

17 ROZWÓJ FIZYCZNY OBWÓD GŁOWY (chłopcy): Urodzeniowy: 35 cm. (33-37 cm) Przyrost: -u 1-rocznego ok. 47 cm, -u 5-letniego ok. 52 cm, -u 16-letniego ok. 56 cm Wartości u dziewczynek są około 1-2 cm mniejsze.

18 ROZWÓJ FIZYCZNY ZĄBKOWANIE: Mleczne – 20 zębów. 6-8 m.ż. środkowe dolne siekacze Do końca 1 r.ż.: środkowe górne, boczne górne i boczne dolne siekacze. 2 r.ż.- górne i dolne przedtrzonowce oraz kły 3 r.ż.- drugie przedtrzonowce.

19 ROZWÓJ FIZYCZNY DRUGIE ZĄBKOWANIE: - ok. 6-7 r.ż. pierwsze trzonowce, - wypadanie zębów mlecznych -zastępowanie ich przez zęby stałe (do 14 r.ż.)

20 ROZWÓJ FIZYCZNY UKŁĄD KRĄŻENIA: Częstość akcji serca: -po urodzeniu 180-160, spada do 120/min. -2 r.ż. 105-115/min. -2-6 r.ż. 90-105/min. -7-10 r.ż. 80-90/min. -11-14 r.ż. 75-80/min.

21 ROZWÓJ FIZYCZNY UKŁAD KRĄŻENIA: Serce: - proporcjonalnie większe, -położone bardziej poprzecznie, -owalny kształt (przewaga PK).

22 ROZWÓJ FIZYCZNY UKŁAD KRĄŻENIA: Ciśnienie krwi: -pierwsze miesiące życia: 85/50 mmHg; -10 r.ż.: 90-110/60-70 mmHg; -16 r.ż.: 130-140/80-90 mmHg;

23 ROZWÓJ FIZYCZNY UKŁAD ODDECHOWY: Liczba oddechów: -noworodek: 40-60/min. -1 r.ż. spadek 40-30/min. -5 r.ż. 25/min. -10 r.ż. 20/min.

24 ROZWÓJ FIZYCZNY UKŁAD ODDECHOWY: Tor oddychania: Wiek niemowlęcy: brzuszny; Wiek przedszkolny: piersiowo-brzuszny; Po 7 r.ż: piersiowy.

25 ROZWÓJ FIZYCZNY Sen: - wcześniaki 23 godz./d -u młodszych niemowląt 16 godz./d -u starszych niemowląt 12-14 godz./d -młodsze dzieci 11-13 godz./d (2 po posiłku) -wiek szkolny 10-8 godz./d Rytm snu kształtuje się około 3 m.ż.

26 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY PIERWSZY MIESIĄC ŻYCIA: -początkowo zgięcie we wszystkich stawach -w ułożeniu na brzuchu unosi głowę i utrzymuje ją przez 3 sek. -krótkotrwała fiksacja gałek ocznych -pozytywne bodźce nasilają odruch ssania -negatywne- odruch Moro 4/2

27 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DRUGI MIESIĄC ŻYCIA: -dłonie są częściej otwarte -w pozycji siedzącej utrzymuję głowę prosto -hałas powoduje przerwanie aktywności ruchowej -początki artykulacji

28 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY TRZECI MIESIĄC ŻYCIA: -w pozycji leżącej na brzuchu: ~ pewnie utrzymuje głowę ~ podpiera się na przedramionach - leżąc na plecach bawi się palcami -chwyta grzechotkę -rozpoznaje twarze rodziców -uśmiech jako próba kontaktu społecznego

29 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY CZWARTY MIESIĄCA ŻYCIA: -podczas podciągania do pozycji siedzącej utrzymuje głowę w osi kręgosłupa -wkłada zabawki do ust -głośno się śmieje

30 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY PIĄTY MIESIĄC ŻYCIA: - przewraca się z brzucha na plecy -przy podtrzymywaniu pod pachami utrzymuje pozycje pionową przez kilka sekund stojąc na palcach

31 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY SZÓSTY MIESIĄC ŻYCIA: -opiera się na wyprostowanych rączkach -podtrzymywane siedzi -śpiąc unosi ręce -chwyta zabawki całą dłonią i przekłada je z ręki do ręki -przy każdej zmianie pozycji stabilnie utrzymuje i kontroluje głowę

32 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY SIÓDMY MIESIĄC ŻYCIA: -leżąc na wznak bawi się swoimi nogami -samodzielnie siada -podtrzymywany odbija się od podłoża -szuka upuszczonego przedmiotu

33 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY 8.-9. MIESIĄC ŻYCIA: -siedzi samodzielnie około 1 minuty -interesuje się swoim odbiciem w lustrze -śledzi czynności domowe matki -nasila się rezerwa wobec obcych -formułuje podwójne sylaby (mamma-dadda) -trzymane za ręce stoi samodzielnie kilka sek.

34 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DZIESIĄTY MIESIĄC ŻYCIA: -samodzielnie podnosi się i siada -stoi przez około 30 sek. trzymając się przedmiotów -chwyta kciukiem i palcem wskazującym (tzw. chwyt pensetowy) -potrafi wskazać niektóre przedmioty

35 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY JEDYNASTY MIESIĄC ŻYCIA: -raczkuje -trzymane za ręce stawia pierwsze kroki -przechyla kubek z płynem - samo potrafi jeść (chrupki, herbatnik)

36 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DWUNASTY MIESIĄC ŻYCIA: -samodzielnie się podnosi i stawia pierwsze kroki -chętniej raczkuje -używa sensownych wyrazów ( am-am, hau-hau) -mocny związek emocjonalny z opiekunami -rozumie wypowiedziane zakazy ale ich zapomina

37 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY W przypadku wcześniaków używamy w 1 r.ż. wieku skorygowanego. W 1 r.ż. należy unikać pozycji których dziecko nie potrafi samodzielnie przyjąć.

38 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DRUGI ROK ŻYCIA: 13-15 m.ż. większość samodzielnie chodzi. ok. 15 m.ż. przytrzymywane wychodzą po schodach 18 m.ż. potrafi jeść bez pomocy Składa 2-3 wyrazy Obserwuje inne dzieci przy zabawie

39 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY TRZECI ROK ŻYCIA: Potrafi samodzielnie się ubrać (bez guzików) Trzyma ołówek i rysuje proste figury Rozróżnia kolory Zauważa różnicę płci Wolno chodzi po schodach Kontroluje zwieracze Naśladownictwo! Zazdrość, zachowania egocentryczne, upór

40 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY CZWARTY ROK ŻYCIA: Potrafi zachowywać się poprawnie Fantazjuje, lubi się chwalić. Chętnie bawi się z innymi rówieśnikami.

41 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY PIĄTY ROK ŻYCIA: Intensywny rozwój strefy poznawczej: spostrzeganie, uwaga, pamięć i mowa. Bogata wyobraźnia znajdująca odzwierciedlenie w plastycznych formach wyrazu. Rozwija samodzielność oraz uczone prawdomówność i życzliwość.

42 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY WIEK SZKOLNY: -rozwój informacyjny -rozwój uczuciowy -rozwój moralny -rozwój motywacji i aktywności -rozwój osobowości

43 METODY OCENY ROZWOJU FIZYCZNEGO: Tabele norm Siatki centylowe Wskaźniki proporcji-Queteleta (masa ciała/wysokość ciała) Morfogramy (ocena proporcji między odcinkami masy ciała) Wskaźniki składu ciała Wiek biologiczny: morfologiczny, zębowy, cech płciowych)


Pobierz ppt "Auksologia def. nauka o rozwoju osobniczym i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijający się organizm dziecka. Znaczenie w prognozowaniu rozwoju,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google