Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwojowych mgr Jacek Popa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwojowych mgr Jacek Popa."— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwojowych mgr Jacek Popa

2 Norma zgryzowa Zespół charakterystycznych cech narządu żucia dla danego okresu rozwojowego

3 Okresy rozwojowe uzębienia człowieka Okres noworodka i pierwsza połowa życia niemowlęcego (od urodzenia do ok. 6 miesiąca życia) Okres uzębienia mlecznego (od 6 miesiąca do 4 roku życia) Okres zgryzu przed wymianą uzębienia Okres zgryzu w uzębieniu mieszanym Okres zgryzu w uzębieniu stałym

4 Okres noworodka i pierwsza połowa życia niemowlęcego Kostnienie kości czaszki nie jest jeszcze zakończone Proporcjonalnie do budowy całego ciała duża głowa z małą stosunkowo twarzą Szczęka i żuchwa małych rozmiarów Stawy skroniowo-żuchwowe są słabo wykształcone Żuchwa ma krótkie gałęzie, a kąt żuchwy jest silnie rozwarty – nawet do 160 stopni (u dorosłego około 130 stopni) Charakterystyczne płaskie podniebienie Wały dziąsłowe bez zębów o półkolistym kształcie Duża brodawka przysieczna połączona z wędzidełkiem wargi górnej tyłożuchwie fizjologiczne Dolny wał dziąsłowy jest cofnięty w stosunku do górnego o około 5-6 mm - jest to tzw. tyłożuchwie fizjologiczne i występuje do około 5-8 miesiąca życia

5 Okres uzębienia mlecznego Łuki zębowe są półkoliste Długość łuków zębowych jest prawie równa, górny jest nieco większy W zwarciu centralnym łuk zębowy górny jest na zewnątrz dolnego Siekacz dolny przyśrodkowy jest mniejszy od swojego odpowiednika w szczęce Linia środkowa miedzy siekaczami przyśrodkowymi górnymi i dolnymi pokrywa się z linią pośrodkową twarzy Górne siekacze pokrywają dolne w 1/3 do 1/2 ich wysokości Brzegi sieczne zębów dolnych stykają się z powierzchniami podniebiennymi siekaczy górnych Występują triady – każdy ząb ma swoich dwóch antagonistów w przeciwnym łuku, triad nie tworzą : dolne siekacze przyśrodkowe i górne trzonowce dalsze Górny trzonowiec dalszy jest mniejszy od swojego odpowiednika w żuchwie - dolnego trzonowca dalszego Występuje tzw. małpia szpara, luka pomiędzy siekaczem odśrodkowym górnym i kłem górnym oraz kłem dolnym i trzonowcem dolnym bliższym Guzki podniebienne zębów trzonowych górnych wpadają w bruzdę międzyguzkową zębów trzonowych dolnych

6 Okres zgryzu przed wymianą uzębienia Znika półkolistość łuków zębowych Wzrost wyrostka zębodołowego w żuchwie wyprzedza wzrost wyrostka w szczęce – o około 6 – 9 miesięcy szybciej w żuchwie następuje wymiana uzębienia Szybszy wzrost dolnego wyrostka powoduje powstanie fizjologicznego zgryzu prostego – siekacze górne i dolne stykają się brzegami siecznymi Pomiędzy siekaczami mlecznymi pojawiają się tremy – wolne przestrzenie – bardziej wyraziste w łuku górnym – a przestrzeń pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi to diastema Silne starcie zebów mlecznych – znika zaguzkowanie zębów Poza dalszymi zębami trzonowymi tworzy się wolna przestrzeń dla bliższego trzonowca stałego

7 Okres zgryzu w uzębieniu mieszanym Łuki jeszcze bardziej się wydłużają, jeszcze bardziej tracą półkolistość Ze względu na silne starcie guzków zębów mlecznych niebezpieczeństwo przemieszczenia żuchwy ku tyłowi Bezpośrednio po wyrośnięciu siekaczy górnych jest głębokie zachodzenie siekaczy górnych na dolne – zęby boczne nie trzymają wysokości zwarcia Zęby trzonowe bliższe górne i dolne po całkowitym wyrżnięci znajdują się w charakterystycznym układzie – przedni guzek policzkowy zęba trzonowego górnego bliższego wpada w przednia bruzdę policzkową zęba trzonowego dolnego bliższego

8 Okres zgryzu w uzębieniu stałym Łuk zębodołowy górny ma kształt połowy elipsy Łuk zębodołowy dolny ma kształt paraboli Górne siekacze pokrywają dolne w 1/3 do 1/2 ich wysokości Siekacze dolne kontaktują z górnymi od strony podniebiennej Występują triady zębowe – nie dotyczy to zębów siecznych dolnych przyśrodkowych i dalszych zębów trzonowych górnych Kieł dolny powinien kontaktować z tylną powierzchnią kła górnego Linia pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi górnymi i dolnymi powinna pokrywać się z linią pośrodkową twarzy Przedni guzek policzkowy pierwszego zęba trzonowego górnego wpada w przednią bruzdę policzkową pierwszego zęba trzonowego dolnego Płaszczyzna zgryzowa leży w tej samej płaszczyźnie poziomej w obrębie siekaczy, kłów, zębów przedtrzonowych, a od pierwszych zębów trzonowych unosi się ku górze i ku tyłowi

9 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Biologiczne normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwojowych mgr Jacek Popa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google