Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW

2 Pojęcie ucznia zdolnego
o uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki poziom zdolności ogólnych ( inteligencji ) lub posiadających jakąś zdolność specjalną w sferze działalności umysłowej. Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć.

3 Szkolny program pracy z uczniem zdolnym
jest zgodny z misją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ponieważ przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wpływających na dydaktykę i wychowanie. Realizacja programu umożliwia identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwala na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań młodzieży, co z kolei wpłynie na podniesienie efektywności kształcenia, a także uczyni proces dydaktyczny twórczym i inspirującym doświadczeniem. Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym z pewnością wywoła zmiany w organizacji i kulturze pracy naszej szkoły. Pozwoli na doskonalenie procedur związanych ze wspomaganiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęci nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Szkolny program pracy z uczniem zdolnym umożliwia realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Jego atutem jest wielopłaszczyznowe podejście do indywidualnych potrzeb ucznia.

4 CELE PROGRAMU CEL OGÓLNY Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli; rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów; tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

5 CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Identyfikacja ucznia zdolnego. 2. Praca z uczniem zdolnym. 3. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne ucznia zdolnego. 4. Stworzenie w szkole środowiska gotowego do wspierania uzdolnień uczniów.

6 REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU
IDENTYFIKACJA UCZNIA UZDOLNIONEGO I DIAGNOZA UZDOLNIEŃ PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE UCZNIA ZDOLNEGO STWORZENIE W SZKOLE ŚRODOWISKA GOTOWEGO DO WSPIERANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓW MOTYWOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW ZDOLNYCH

7 INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 może dotyczyć : Indywidualizacji celów Indywidualizacji tempa nauczania Różnicowania treści nauczania Indywidualnych preferencji w zakresie strategii uczenia się

8 Osiągnięcia i sukcesy uczniów w r. szk. 2012/2013
31 różnych form sprawdzenia uzdolnień : Olimpiady: Logistyczna Przedsiębiorczości Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Wiedzy Ekonomicznej Misyjna Znajomości Afryki Teologii Katolickiej Wiedzy o Żywieniu i Żywności

9 Osiągnięcia i sukcesy uczniów w r. szk. 2012/2013
Konkursy : Ogólnopolskie Ekologiczny „Ekoplaneta” Geograficzny „Geoplaneta” Fizyczny „Eureka” Wiedzy Biblijnej Recytatorski Wojewódzkie Wiedzy Technicznej Budownictwo – moja przyszłość Kolęd i Pastorałek Obcojęzycznych Origami

10 Osiągnięcia i sukcesy uczniów w r. szk. 2012/2013
Konkursy (c.d): Powiatowe: „Skutecznie szukam pracy” „Kolędowanie po niemiecku” Międzyszkolne: Wiedzy o Prawach Konsumenta Szkolne: Wiedzy Konsumenckiej Marketplace live Na najładniejszy wieniec adwentowy Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce Języka Niemieckiego „Einfach Deutsch”

11 Osiągnięcia i sukcesy uczniów w r. szk. 2012/2013
Turnieje Budowlany „ Złota Kielnia” Podkarpacki Glazurników Szkół Budowlanych Mistrzostwa Polski LOK w Krosie Strzeleckim Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” Konkurs Logistyki - organizator Wyższa Szkoła Logistyki w Gliwicach Obóz Językowy

12 Nauczyciele – opiekunowie = 28 osób
Uczniowie klas Technikum, ZSZ i LO

13 Wnioski Ważnym elementem sukcesu jest spotkanie
odpowiedniego ucznia z odpowiednim nauczycielem, połączenie energii i dociekliwości ucznia, z pasją i zaangażowaniem nauczyciela Duża różnorodność dziedzin , w których uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności Zaangażowanie ok. 1/3 nauczycieli w pracę z uczniem zdolnym Nie wszystkie sposoby pracy z uczniem zdolnym można zapisać w postaci osiągnięć i sukcesów

14 Należy usprawnić sposób pracy np
Należy usprawnić sposób pracy np. poprzez zaplanowanie w podziale godzin czasu na spotkanie z opiekunem

15 Jest to zdolność rozpoznawania zdolności.”
„Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. Jest to zdolność rozpoznawania zdolności.” Elbert Humbart - psycholog

16 Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – etap szkolny, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu Uczestnicy z klasy IV TL: Małgorzata Nieradka, Ewelina Trzak, Marlena Zarębska, Kamil Ferlejko, Bartosz Kwietniewski, Patryk Cholewa, Dawid Stelmach.  Opiekunowie: Anna Haliniak, Magdalena Waśko  XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok tematyczny: ochrona i inżynieria środowiska – eliminacje okręgowe. Uczestniczyło w nich 28 uczniów klasy III oraz IV Technikum w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie klas 3TSI: Michał Gąsiorek, Kamil Kłopot i Patryk Wiśniewski i oni zakwalifikowalsię do etapu okręgowego. W eliminacjach okręgowych najwyższe miejsce - 6 zajęła Magdalena Foltarz  Opiekunowie: Małgorzata Terlecka, Artur Wróblewski, Marian Herok VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – etap szkolny Udział wzięło18 uczniów z klas 1AW, 1TB1, 3TSI, 4TL, 4TB2 i 4TBS. Najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie, zajmując odpowiednio miejsca - Aleksander Urban, klasa 3TSI - I miejsce - Małgorzata Nieradka, klasa 4TL - II miejsce - Grzegorz Mazur, klasa 4TB2 - III miejsce - Ewelina Trzak, klasa 4TL - IV miejsce  Opiekun: Małgorzata Terlecka

17 Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej
Uczeń klasy IITSI Henryk Puzio zakwalifikował się do etapu okręgowego Z etapu okręgowego zakwalifikował się do etapu centralnego ( uczestnik)  Opiekun: Artur Wróblewski    XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Uczestniczyło w nich 23 uczniów klasy III oraz IV Technikum. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: - Bąk Karol kl. IV TB2, Członka Paweł k. IV TB2, Rak Rafał kl. IV TB2, Siembida Grzegorz kl. III TB, Konefał Tomasz kl. III TB, Wolak Tomasz kl. IV TB1 Do etapu centralnego zakwalifikował się Wolak Tomasz i otrzymał tytuł uczestnika  Opiekunowie: Urszula Adacha, Jadwiga Socha  XVII edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” Do etapu okręgowego zakwalifikowali się uczniowie w następujących zawodach: - murarz: Piotr Baran, Kamil Góreczny - malarz – tapeciarz: Daniel Rodziewicz, Piotr Piechota - posadzkarz: Maciej Surdyka, Sylwester Smalisz - stolarz: Kamil Czerwonka, Grzegorz Czajka - monter instalacji i urządzeń sanitarnych: Marcin Solnica, Kamil Śnios, Paweł Stefaniak  Opiekunowie: Malarz – Renata Bis Posadzkarz – Tamara Stadnik Murarz – Urszula Godawska Stolarz – Agnieszka Grzywacz Monter inst. i urządzeń san. – Anna Mróz

18 Finał Wojewódzkiego Konkursu „Budownictwo – moja przyszłość”
Drużynowo: II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli- Indywidualnie : I miejsce – Rafał Rak z klasy IV TB2 V miejsce – Marcin Moskal z klasy III TB VI miejsce – Marcin Skrzat z klasy III TB Opiekun: Urszula Godawska   I szkolny konkurs wiedzy konsumenckiej I miejsce Dawid Serewa klasa 1TB1, II miejsce Magdalena Foltarz klasa IV TIO, III Dariusz Błądek klasa 3 TL Opiekun: Małgorzata Terlecka    I Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych II miejsce zajęli uczniowie ZSZ w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie : Piotr Piechota i Przemysław Burdzy z klasy 3-2, a Bartosz Butryn z kl. III TB indywidualnie – IV miejsce. Opiekunowie: Agnieszka Grzywacz, Jacek Bożek Eliminacje okręgowe XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności Michał Butryn, klasa 1TB2 - 6 miejsce w eliminacjach okręgowych Anna Brak, klasa IIIAW - 9 miejsce w eliminacjach okręgowych   Opiekun: Elżbieta Podgórska-Makieła

19   Konkurs „Marketplace live”- w ramach projektu „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”
I miejsce zajął zespół w składzie: Michał Miśkiewicz, Marcin Madej oraz Kacper Dominek kl 113 Opiekun: Małgorzata Terlecka    X Powiatowy Konkurs „Skutecznie szukam Pracy” II miejsce – Maciej Sobiło klasa 1TB1, III miejsce Anna Oczak klasa 1AW, uczestnik Mateusz Adamski klasa 1TL  Opiekun – Małgorzata Terlecka   Obóz Euro Week – Szkoła Liderów zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej w terminie r. Uczniowie kl. 4TBS: Zięba Martin, Skoczylas Mateusz , Krawiec Marcin uczestniczyli w warsztatach interaktywnych prowadzonych w języku angielskim razem z uczestnikami Austrii, Chin, Indonezji, Turcji, Serbii, Estonii i Kolumbii. Cel obozu: włączenie się w życie demokratycznych społeczeństw Europy i świata  Opiekun: Jan Muniak

20 Powiatowy konkurs "Kolędowanie po niemiecku" Weronika Tomczyk, kl
Powiatowy konkurs "Kolędowanie po niemiecku" Weronika Tomczyk, kl. III TBO - I miejsce Opiekunowie: Magdalena Piróg, Andrzej Kułakowski 1 Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej w Kolbuszowej. Udział uczennicy Weroniki Tomczyk   Szkolny konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy klasa 2 TB2 zajęła I miejsce.  Opiekunowie: Barbara Adach, Magdalena Piróg, Andrzej Kułakowski   Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Ekoplaneta „ wyróżnienie – Michał Butryn klasa 1TB2  Opiekun: Anna Nowak   Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geoplaneta” wyróżnienie – Henryk Puzio klasa 2 TSI

21 Finał VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta pt
Finał VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta pt. „Konsument w podróży” Uczestnicy: Paweł Janiec klasa 1TB1, Dariusz Błądek klasa 3TL, Jacek Koguc klasa 1AW, Dawid Serewa 1 TB1 - III miejsce  Opiekun – Małgorzata Terlecka VIII edycja olimpiady przedsiębiorczości – eliminacje szkolne I miejsce – Aleksander Urban klasa 3TI, II miejsce – Małgorzata Nieradka klasa 4TL, III miejsce         Grzegorz Urban klasa 12 TB1   Opiekun: Małgorzata Terlecka Zawody I stopnia XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomiczne Uczestnicy: Małgorzata Nieradka 4TL, Ewelina Trzak 4TL, Krzysztof Sudoł 3TL, Dariusz Pieróg 1TIO    Opiekun: Małgorzata Terlecka Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „EUREKA” – Warszawa 2013 Najlepszy wynik: Henryk Puzio klasa II TSI ( nagroda książkowa oraz dyplom wyróżnienia) Dyplomy wyróżnienia otrzymali również uczniowie:Bogusz Ślusarczyk klasa II TB, Michał Butryn klasa ITB2, Weronika Wójcik klasa ITB2, Weronika Gąsiorek klasa IIAW, Kacper Kordyka klasa II TBO, Paulina Choroszy klasa IITBO  Opiekun: Krystyna Sroczyńska

22 Konkurs „Godziny przy piórze” XII edycja konkursy poetyckiego z cyklu „Moja mała         ojczyzna”
 Uczestnicy: Karolina Grzybowska kl.2TBO, Sabina Pałka kl. 2TBO, Karolina Karaś kl. 2TBO,Kinga Konopelska kl. 2AW  Opiekunowie: Anna Blacha, Aneta Łój, Małgorzata Chojnacka-Szempruch Szkolny Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce I miejsce Michał Butryn kl. ITB2  Opiekunowie: Anna Kielar, Iwona Szewc Wojewódzki Konkurs Origami I miejsce Krystian Butkowski kl.1AW II miejsce Adrian Pyz kl. 1AW III miejsce Kamil Urbanik kl. 1TD  Opiekun: Małgorzata Jaklińska Mistrzostwa Polski LOK w Krosie Strzeleckim  klasyfikacja indywidualna chłopców: II miejsce Arkadiusz Kata IV miejsce Krzysztof Świeca  Klasyfikacja indywidualna dziewcząt: I miejsce Roksana Czuba IV miejsce Zuzanna Dymowska V miejsce Dominika Kania  W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski LOK w Krosie Strzeleckim I miejsce zajęła drużyna chłopców i dziewcząt ZSP Nr 2 w Stalowej Woli reprezentująca Podkarpacki ZW LOK. Opiekun: Krzysztof Szykuła

23 XI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki – geografia, historia, społeczeństwo…
tytuł finalisty ogólnopolskiego zdobył Bogdan Bednarz kl. IIITSI uczestnicy etapu wojewódzkiego: Joanna Kusiowska kl. IIAW, Jagoda Wierzbicka kl. IAW, Bartosz Butryn kl. IIITB Opiekunowie: Renata Pachacz, Bogusław Łój XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej - Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w         Kościele uczestnicy etapu wojewódzkiego: Joanna Dymowska kl. 2AW, Krystian Butkowski kl. 1AW, Adrian Dołkowski kl. 3TB  Opiekunowie: Renata Pachacz, Bogusław Łój   XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” uczestnicy etapu diecezjalnego: Monika Tofilska kl.3BW,Dawid Puzio kl. 3BW, Krzysztof Myszka kl. 2AW, Justyna Hajduk kl. 2TL, Aneta Nowakowska kl. 2TL, Agnieszka Frącz kl. 2Tl  Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Einfach Deutsch” I miejsce Karolina Górska kl. 1AW Opiekun: Andrzej Kułakowski LVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe laureat - Weronika Tomczyk klasa III TBO wraz z zespołem VERNI w składzie: Weronika Wójcik I TB2, Molawka Jakub I TB2, Sobiło Maciej I TB1  Opiekun: Małgorzata Chojnacka – Szempruch

24 Rejonowy etap LVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (kategoria: turniej poezji    śpiewanej)
laureat - Weronika Tomczyk klasa III TBO wraz z zespołem VERNI w składzie: Weronika Wójcik I TB2, Molawka Jakub I TB2, Sobiło Maciej I TB1  Opiekun: Małgorzata Chojnacka – Szempruch XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” Opiekun: Małgorzata Chojnacka –Szempruch X Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro” wyróżnienie:Weronika Tomczyk klasa III TBO wraz z zespołem VERNI w składzie: Opiekun: Małgorzata Chojnacka – Szempruch Konkurs Logistyki – zorganizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Gliwicach Uczestnicy: Aneta Nowakowska kl. 2TL, Ewelina Trzak kl. 4 TL  Opiekunowie: Anna Haliniak, Magdalena Waśko

25 KARTA INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA UCZNIA
Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………………………………………………………. Klasa ……………………… Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna ucznia……………………………………………………………………….. Nazwisko i imię wychowawcy klasy ………………………………………………………………………………………. Nazwa olimpiady , zawodów, konkursu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Eliminacje …………………………………………………………………………………………………………………………….. Termin eliminacji :………………………………………………………………………………………………………………… Okres indywidualizacji kształcenia………………………………………………………………………………………… Lp. Nazwa przedmiotu W okresie indywidualizacji uczeń będzie/ nie będzie uczestniczył w zajęciach Termin zaliczenia wymagań edukacyjnych Uwagi nauczyciela / Podpis

26 ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google