Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Depresja wieku młodzieńczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Depresja wieku młodzieńczego"— Zapis prezentacji:

1 Depresja wieku młodzieńczego

2 Depresje należą do zaburzeń, w których dominującymi objawami są:
obniżony nastrój (smutek, rozpacz) obniżony napęd (spowolnienia, apatia) lęk i poczucie winy Depresja młodzieńcza – dane statystyczne Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) symptomy depresji przejawia: 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym 2% dzieci w szkole podstawowej 4- 8 % dorastających w grupie wiekowej lat (notuje się wysokie tendencje wzrostowe) (dane dotyczą depresji zdiagnozowanej jako jednostkę chorobową)

3 Epizody depresji w okresie dojrzewania zdarzają się stosunkowo często
Epizody depresji w okresie dojrzewania zdarzają się stosunkowo często. Objawy depresji występują dwukrotnie częściej u dorastających dziewcząt niż chłopców. Polskie badania epidemiologiczne wskazują na ich rozpowszechnienie w populacji nastolatków % w zależności od fazy dojrzewania i środowiska wychowawczego.

4 Czynniki ryzyka depresji u nastolatków:
stany lękowe, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania się, wiek- końcowa faza okresu dojrzewania ( lat), płeć żeńska, posiadanie depresyjnych rodziców, stresujące wydarzenia życiowe, słaba osobowość i temperament. Niska samoocena, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych, rozwód, separacja lub poważne konflikty między rodzicami, dysfunkcyjny system wychowawczy, ubogie relacje z rówieśnikami, obniżenie osiągnięć szkolnych, trudności w nauce, zmiany hormonalne w okresie pokwitania, zaburzenia snu.

5 Do końca lat sześćdziesiątych wielu psychiatrów kwestionowało występowanie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Wątpliwości biorą się stąd, że u dzieci i młodzieży przejawia się ona w odmienny sposób niż u dorosłych. Dorośli na ogół zdają sobie sprawę ze znacznego obniżenia nastroju i mówią, że przeżywają smutek, rozpacz, niepokój. Zwykle też analizują i podają przyczyny zmiany samopoczucia. Młodzi ludzie rzadko potrafią określić precyzyjnie objawy i nazwać przeżywane emocje. Depresja uwidacznia się u nich raczej w psychosomatyce (zahamowanie, apatia). Słownie komunikują natomiast poczucie odrzucenia („nikt mnie nie kocha”, „nikomu na mnie nie zależy”) lub ujemny obraz własnej osoby („nie dam rady, jestem do niczego”), a nie smutek. Zazwyczaj też więcej w ich przeżyciach jest poczucia krzywdy niż poczucia winy.

6 Depresja młodzieńcza bardzo często manifestuje się w postaci zakamuflowanej, nie prostej, np. poprzez: zaburzenia łaknienia (w tym anoreksja, bulimia), zaburzenia snu, bóle głowy, bóle brzucha, nadmierna męczliwość, fobie ( np. fobia szkolna) zachowania niszczycielskie.

7 Objawy depresji u dzieci i młodzieży
Na poziomie wewnętrznym: smutek, rozpacz, poczucie beznadziejności, pustka wewnętrzna, lęk, niepokój, niska samoocena, niewiara we własne siły, brak poczucia sensu życia, nuda, brak wiary w przyszłość, poczucie osamotnienia, zagubienie, słaba tolerancja na frustracje, chwiejność emocji od euforii do rozpaczy, gniew, złość

8 Na poziomie zachowania się:
bóle głowy, zaburzenia łaknienia, izolacja od otoczenia, ciągłe zmęczenie, niechęć do aktywności, nie wywiązywanie się z obowiązków, brak dbałości o wygląd, higienę, brak zainteresowania otoczeniem, życiem, roztargnienie, rozproszenie, ucieczka do świata fantazji, Internetu, odurzanie się alkoholem, narkotykami, lekami, niepokój ruchowy, złośliwość wobec otoczenia, drażliwość, dysforia, napady wściekłości, samookaleczanie się, próby samobójcze, samobójstwa dokonane.

9 Nietypowość symptomów depresyjnych u młodzieży skłoniła do wprowadzenia, paradoksalnego- z pozoru- określenia depresja bez depresji. Nie wszystkie w/w objawy muszą świadczyć o depresji. Nie wszystkie muszą więc niepokoić ponieważ w naturalnym rozwoju dziecka zdarzają się różne okresy jego aktywności i zachowania. Niektóre wiążą się z „burzą hormonów”, inne z przejściowymi problemami właściwymi do wieku np. młodzieńcza miłość. U dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, często w obrazie depresji dominuje niepokój, a nie apatia, objawiający się rozdrażnieniem, rozproszeniem uwagi i nadmierną aktywnością bez przerw na odpoczynek. W wielu przypadkach specjaliści błędnie więc rozpoznają ADHD zamiast depresji.

10 Obrazy depresji u młodzieży
Postać apatyczno- abuliczna, w której młody człowiek ulega wewnętrznemu rozprężeniu. Nic go nie interesuje, odczuwa pustkę i nudę, godzinami przesiaduje bezczynnie lub słucha muzyki. Nudę życia usiłuje przerwać przez odurzanie się, ekscesy seksualne lub zachowania niszczycielskie. Postać buntownicza, z dużym ładunkiem gniewu i agresji. Wyładowywanie agresji na zewnątrz dokonuje się w formie gwałtownych reakcji lub cichej agresji (bierny opór). Gdy agresja nie może być wyładowana na zewnątrz, przekształca się w autoagresję (niszczenia własnej kariery życiowej, próby samobójcze, alkoholizm, narkomania, samookaleczanie). Postać rezygnacyjna, w której dominuje lęk przed przyszłością, przewidywanie klęsk i niepowodzeń, poczucie bezradności i małej wartości własnej osoby. Efektem jest ograniczenie własnej aktywności do minimum. Postać labilną charakteryzującą się dużą chwiejnością nastroju o dużej amplitudzie wahań (od chandry po wesołkowatość).

11 Według Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD- 10 do typowych objawów depresji zalicza się: obniżony nastrój, utrata zainteresowań i przeżywania przyjemności, zaburzenia apetytu i/ lub zmiana masy ciała min. 5% w ciągu miesiąca np. chudnięcie), zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność), pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe, męczliwość, niska samoocena i poczucie winy, zaburzenia koncentracji uwagi, myśli o śmierci i/ lub próby samobójcze.

12 Do rozpoznania depresji trzeba stwierdzić obecność co najmniej 5 z podanych objawów, bez żadnej przyczyny somatycznej, przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie. Do poradni i szpitali trafiają młodzi ludzie najczęściej z zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami zachowania, fobiami oraz anoreksją i bulimią. Zaburzenia depresyjne leczy się farmakologicznie i psychologicznie. W leczeniu młodych osób niezbędne jest zaangażowanie całej rodziny, ich wsparcie i miłość, bo sama farmakologia jest niewystarczająca. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w 2020 roku depresja stanie się drugą najpoważniejszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Depresja wieku młodzieńczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google