Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Górniczo Hutnicza Centrum Badań Kosmicznych CBK Orange Polska - TPSAPoznańskie Centrum Superkomputerowo-SieciowePARTNERZYPARTNERZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Górniczo Hutnicza Centrum Badań Kosmicznych CBK Orange Polska - TPSAPoznańskie Centrum Superkomputerowo-SieciowePARTNERZYPARTNERZY."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Górniczo Hutnicza Centrum Badań Kosmicznych CBK Orange Polska - TPSAPoznańskie Centrum Superkomputerowo-SieciowePARTNERZYPARTNERZY

2 1.Geneza projektu OPTIME –Czym jest OPTIME? –Zapotrzebowanie; –Porównywanie skal czasu; 2.Łącze Warszawa – Borowiec –Parametry; –Wyniki; 3.System OPTIME –Topologia; –Lokalne repozytoria; –Monitoring i zarządzanie 4.Podsumowanie 5.Informacje ogólne Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 2

3 Projekt OPTIME zakłada stworzenie ultraprecyzyjnego system transferu czasu i częstotliwości z wykorzystaniem telekomunikacyjnych łączy światłowodowych. Możliwy dostęp do wielu sygnałów wzorcowych,Możliwy dostęp do wielu sygnałów wzorcowych, Dostosowanie dokładności sygnału do potrzeb odbiorcy,Dostosowanie dokładności sygnału do potrzeb odbiorcy, Samokalibracja systemu,Samokalibracja systemu, Przesył sygnału na znaczne odległości.Przesył sygnału na znaczne odległości. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 3

4 4 Nauka Laboratoria czasu i częstotliwości, Laboratoria astronomiczne, Laboratoria fizyczne, Inne. Przemysł Telekomunikacja, Technologie mobile, Transport, Inne. Bezpieczeństwo Bankowość i finanse, Przesył danych, Kryptografia, Inne.

5 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 5 Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Laboratoria czasu i częstotliwości Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Laboratoria astronomiczne Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Laboratoria fizyczne 1 ns 1.00E-15 NIE ~100 1 ns 1.00E-14 NIE ~100 10 ns 1.00E-17 NIE ~100

6 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 6 Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Telekomunikacja Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Technologie mobilne Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Transport < 3 µs 1.00E-12 TAK ~100 M < 3 µs 1.00E-12 TAK ~100 M 1 ms 1 µs/dzień TAK ~100 K

7 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 7 Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Bankowość i finanse Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Przesył danych Synchronizacja Stabilność częstotliwości Czas urzędowy Liczba potencjalnych użytkowników Kryptografia 1 - 20 ms - TAK ~10 K ~ ms - TAK ~100 K 1 µs - TAK ~100 K

8 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 8 metoda pomiaru fazy częstotliwości nośnej satelitów nawigacyjnych, zapożyczona z geodezji satelitarnej, wymaga ona dostępu do efemeryd precyzyjnych (dokł. ~5cm) i rozwiązań zegarów satelitów, publikowanych z opóźnieniem co najmniej 24h przez wyspecjalizowane służby międzynarodowe np. IGS (International GNSS Service), ESA dokładność ~100 ps. Precise Point Positioning (PPP) dwu-kierunkowy transfer czasu przez satelitę telekomunikacyjnego w zakresie częstotliwości mikrofalowych, dokładność ~20 ps. Two-Way eksperymentalna metoda wykorzystująca geodezyjne lasery satelitarne, synchronizowane przez zegary atomowe w laboratoriach. Stacje strzelają impulsami laserowymi do satelity Jason2 wyposażonego w odbłyśniki laserowe, w eksperymencie uczestniczą 4 stacje laserowe na świecie, wśród nich Astrogeodynamiczne Obserwatorium w Borówcu (partner projektu), dokładność ~20ps. Time Transfert by Laser Link (L2T2) transfer czasu przez światłowód, natychmiastowe wyniki pomiary dokładność ~10ps. Światłowodowy transfer czasu i częstotliwości

9 Parametry połączenia pilotażowego CBK Borówiec – GUM Warszawa (421 km) Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 9 GnieznoGorzykowoKonin 67,80 km 14,50 dB Poznań GolędzkieSochaczew Warszawa LIM Górki Warszawa GUM 22,00 km 5,10 dB 56,70 km 12,50 dB 52,70 km 11,70 dB 59,20 km 12,60 dB 64,60 km 14,20 dB 60,30 km 13,10 dB Regenerator Węzeł końcowy Linia światłowodowa sieci TP S.A. włókna G.652 Linia światłowodowa sieci PIONIER włókna G.655 383,30 km 83,70 dB Borówiec CBK

10 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 10 Rezultat porównania skal UTC(AOS) oraz UTC(PL) z wyk.: łącza optycznego (czerwony) i metody PPP (niebieski) Porównanie dokładności metody światłowodowego transferu czasu w stosunku do metody satelitarnej PPP

11 Trzy główne elementy systemu: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 11 Dostarczają wzorcowe sygnały czasu i częstotliwości dla całego systemu. Laboratoria te powinny być wiodącymi ośrodkami metrologicznymi charakteryzującymi się wysoką dokładnością i niezawodnością dostarczanych sygnałów. Parametry całego systemu są ściśle uzależnione od parametrów sygnałów dostarczanych przez te laboratoria. W naszym systemie laboratoria wzorcowe to CBK oraz GUM. Są synchronizowane z laboratoriami referencyjnymi i pełnią rolę rezerwowego źródła sygnału czasu i częstotliwości podczas awarii sygnału otrzymywanego z laboratoriów referencyjnych. Struktura repozytorium umożliwi automatyczne wykrywanie awarii i przejścia na rezerwowe źródła czasu i częstotliwości. Takie rozwiązanie zapewnia większą niezawodność całego systemu. Repozytoria znajdować się będą w PCSS oraz w FAMO. Łączy laboratoria referencyjne, lokalne repozytoria oraz użytkowników końcowych. Najbardziej zaawansowani użytkownicy będą podłączeni przez sieć światłowodową, która zapewnia największą dokładność otrzymywanych sygnałów. Rozpatruje się także połączenia użytkowników o mniejszych wymaganiach przy wykorzystaniu innych metod. Sieć przesyłowa należy do dwóch operatorów PCSS oraz TPSA, wykorzystywane są także urządzenia stworzone przez partnerów z AGH Laboratoria referencyjne Lokalne repozytoria Sieć przesyłowa

12 Schemat sieci dystrybucyjnej: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 12 Istniejące połączenie Laboratoria wzorcowe Regeneratory sygnału Sieć PIONIER Połączenie planowane Lokalne Repozytorium Sieć TPSA

13 Schemat repozytorium lokalnego: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 13

14 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 14 System Użytkownik Operator Producent System zarządzania Sieć przesyłowa Lokalne repozytoria Laboratoria referencyjne

15 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 15 Użytkownik Otrzymywanie informacji o awariach i przerwach w działaniu systemu, Otrzymywanie informacji o dostawcy sygnałów wzorcowych, Monitorowanie jakości otrzymanego sygnału. Operator Gromadzenie i przechowywanie informacji o aktualnym stanie całego systemu, Analizowanie i badanie korelacji zdarzeń w systemie (log systemowy), Szybkie wykrywanie awarii i usterek, Zdalne administrowanie całym systemem, a także poszczególnymi jego elementami, Automatyczne gromadzenie statystyk dotyczących systemu. Producent Możliwość uzyskania logów w celu analizy działania urządzeń, Bezpieczny dostęp do urządzeń w celu odczytania i modyfikacji ich parametrów.

16 Projekt OPTIME stworzy ogólnopolski system dystrybucji wzorców czasu i częstotliwości. Najważniejsze cechy systemu: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 16 Ultra-precyzyjny dokładność systemie na poziomie najlepszych ośrodków na świecie Rozporoszony przesyłanie sygnału na znaczne odległości wykorzystanie kilku laboratoriów wzorcowych Stabilny usługa dostępna dla środowiska naukowego (PCSS) oraz komercyjnego (ORANGE Polska) Polski wykorzystuje zasoby sprzętowe lokalne (Polskie)

17 OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI ATOMOWYCH WZORCÓW CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI Początek: 1 grudnia 2012 r. Czas trwania: 36 miesięcy Strona www: optime.org.pl Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 17

18 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT - Gdańsk 4-6 września 2013 18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Wojbor Bogacki wojbor@man.poznan.pl

19 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 10 Binczewski Artur tel: (+48 61) 858 2010, (+48) 601 727 048 e-mail; artur@man.poznan.pl KONTAKTKONTAKT


Pobierz ppt "Akademia Górniczo Hutnicza Centrum Badań Kosmicznych CBK Orange Polska - TPSAPoznańskie Centrum Superkomputerowo-SieciowePARTNERZYPARTNERZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google