Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.3/ag/13 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.3/ag/13 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.3/ag/13 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział II - Antyczna Grecja

2 Instrukcja Gdy klikniesz, to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz, to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem (Mapa, Powrót...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu.

3 Świat Hellenów Grecja to Hellada. Mieszkają w niej Hellenowie Mapa Początki cywilizacji Kultura minojskaKultura mykeńska Knossos na Krecie Brama Lwic w Mykenach Grecja była podzielona na miasta-państwa (polis) Polis Kolonializm Z powodu przeludnienia Hellenowie zaczęli kolonizować rejon Morza Śródziemnego

4 Powrót Początki cywilizacji Kolonizacja grecka

5 Powrót do Polis Ateny Sparta Powrót do Demokratyczne Ateny Powrót do Sparta Powrót do Wierzenia Olimp Olimpia Powrót do Igrzyska olimpijskie Delfy

6 Demokratyczne Ateny Rządzili obywatele (mieli obowiązki względem państwa, ale i przywileje). Co rok Zgromadzenie Ludowe wybierało urzędników, decydowało o finansach, wojnie i pokoju... Mapa Dowódcy armii i floty Aby chronić demokrację przed dyktaturą Ateńczycy stosowali ostracyzm (sąd skorupkowy) Główny plac miasta to agora. Tutaj toczyło się życie polityczne, towarzyskie i gospodarcze Ostrakon Akropol, to wzgórze świątynne

7 Sparta Mapa Społeczeństwo Sparty: Spartanie Periojkowie Heloci Posiadali pełnię władzy, szkolili się do walk Ludzie wolni, bez praw politycznych Niewolnicy państwowi oddani do dyspozycji Spartanina Ustrój polityczny Spartanin miał być wspaniałym wojownikiem Wróć z tarczą, albo na tarczy – zwycięż, albo zgiń. Nie możesz uciec! Lakoniczna odpowiedź – wypowiedź zwięzła, krótka Sparta to największe miasto Lakonii – krainy w południowej Grecji

8 WOJNY PERSKIE Mapa Przyczyna – polis greckie w Azji Mniejszej zostały podbite przez Persów i nie pogodziły się z tym. Ateńczycy pomogli Miletowi Bitwy: Maraton – 490 r. p.n.e. Termopile – 480 r. p.n.e. Salamina – 480 r. p.n.e. Plateje – 479 r. p.n.e. Dowódcy greccy i perscy: Miltiades - Dariusz I Wielki Leonidas - Kserkses Temistokles - Kserkses Pauzaniasz - Mardoniusz Zwycięzcy: Grecy Persowie Grecy Grecy Bitwa: Lądowa Lądowa Morska Lądowa Persowie: król królów, przyboczni i nieśmiertelni Ateński hoplita Spartański hoplita Okręt: grecki i perski Grecy uratowali swoją niepodległość Temat nadobowiązkowy

9 Powrót Azja Mniejsza

10 WIERZENIA Siedziba najważniejszych bogów: Olimp.Mapa Bogowie : - Zeus – najważniejszy z bogów, władca nieba. - Hera – żona Zeusa, opiekunka kobiet zamężnych. - Hades – król podziemnego świata i zmarłych. - Posejdon – władca mórz i oceanów. Świątynie i obrzędy: W wyroczniach (np. W Delfach) kapłanka – Pytia – przepowiadała przyszłość. Mity: opowieści o bogach i bohaterach (półbogach): - O Prometeuszu. - O Korze porwanej przez Hadesa. - O pracach Heraklesa. - O Dedalu i Ikarze. Najwspanialszym miejscem kultów było ateńskie wzgórze świątynne - Akropol.

11 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MapaNajsłynniejsze zawody odbywały się w Olimpii – ku czci Zeusa – co 4 lata przez 5 dni. Pierwsze miały miejsce w 776 r. p.n.e., a ostatnie w 393 r. n.e. Pięciobój olimpijski: - Skok w dal. - Zapasy. - Rzut oszczepem. - Rzut dyskiem. - Biegi. Sporty walki: - Boks. - Pankration (boks i zapasy). Bohater igrzysk: Otrzymywał wieniec z drzewa oliwnego, pisano o nim wiersze, stawiano mu pomniki, wykuwano otwór w murze rodzimego miasta. Do zawodów przygotowywano się w gimnazjonach. Grecki gimnazjon (animacja komputerowa) Najbogatsi uczestnicy: - Wyścigi rydwanów w hipodromie.

12 KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI Przedstawienia teatralne ku czci boga Dionizosa. Twórcy komedii i tragedii. Maski teatralne ArystofanesSofokles Teatr w Milecie Opowieści Homera (legendarnego niewidomego poety):Iliada i Odyseja. Malarstwo wazowe i rzeźba Myron Dyskobol Fidiasz Atena Partenos Czerwono- figurowe Czarno- figurowe

13 Dorycki Joński Koryncki Akropol - Partenon Akropol – Świątynia Ateny - Nike Kolumna ze świątyni Zeusa Olimpijskiego w Atenach Porządki architektoniczne Kariatydy – podpora architektoniczna w formie postaci kobiecej. Charakterystyczna zwłaszcza dla porządku jońskiego. Akropol – kariatydy Erechtejonu – świątyni Ateny i Posejdona

14 FILOZOFOWIE I WYNALAZCY Filozofowie zajmują się zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka. Sokrates – Wiem, że nic nie wiem. Platon – spisał nauki Sokratesa, założył Akademie Platońską. Arystoteles – założył szkołę – Liceum, był twórcą logiki. Matematycy: Tales z Miletu – twierdzenie Talesa. Pitagoras – matematyk i przyrodnik. Euklides – w Elementach spisał osiągnięcia matematyków greckich. Historycy i geografowie. Herodot - w Dziejach spisał historię Grecji i Bliskiego Wschodu; wszystkie informacje sprawdzał. Tukidydes – w Wojnie peloponeskiej spisał dzieje konfliktu ateńsko- -spartańskiego. Odrzucał wpływ bogów na dzieje. Klaudiusz Ptolemeusz – autor teorii geocentrycznej, opracował mapę świata.

15 Archimedes – matematyk i fizyk Określił wartość liczby Pi. Sformułował prawo Archimedesa. Zbudował dźwignię Archimedesa. Zbudował śrubę wodną. Udoskonalił wielokrążek. Zbudował zegar - klepsydrę. Budował machiny wojenne.

16 PODBOJE ALEKSANDRA MACEDOŃSKIEGO Grecy, po wojnie z Persją, utworzyli Związek Morski do zabezpieczenia się na Morzu Egejskim. Mapa Między Spartą a Atenami wybuchła wojna peloponeska. Zwyciężyła Sparta, ale osłabiona straciła pozycję na rzecz Macedonii. Filip II – król Macedonii - podczas przygotowań do wojny z Persją został zabity. Władzę przejął Aleksander, wyruszył na wschód i podbił greckiego wroga. Po śmierci Aleksandra jego wodzowie podzielili się państwem (państwa hellenistyczne). Mieszanie się kultur dało teraz początek kulturze hellenistycznej. Grupa Laokona Wenus z Milo Wielki Ołtarz Zeusa w Pergamonie Temat nadobowiązkowy

17 Powrót Macedonia i tereny podporządkowane po bitwie pod Heroneą w 338 r. p.n.e. Niezależna Sparta Macedoński sprzymierzeniec Morze Egejskie

18 Spis treści Instrukcja Świat Hellenów Demokratyczne Ateny Sparta Wojny perskie Wierzenia Igrzyska olimpijskie Kultura Filozofowie i wynalazcy Podboje Aleksandra Macedońskiego KONIEC Adresy materiałów pobranych z Internetu do slajdów Adresy materiałów pobranych z Internetu do slajdów Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy pierwszej gimnazjum, S. Roszak, Anna Łaszkiewicz, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2009

19 Adresy materiałów pobranych z Internetu Slajd 3. Grecja: / Slajd 4. Mapy: Sea_ E_ N.jpgSea_ E_ N.jpg / https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdKwwPOPPm4EmTAJKKH_0ccmEWPzNgQbDqabHcahttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdKwwPOPPm4EmTAJKKH_0ccmEWPzNgQbDqabHca YQD2oXpvDo75gYQD2oXpvDo75g / Slajd 5. Mapa Grecja w VII-IV w. p.n.e. : Slajd 6. Demokratyczne Ateny: / / Slajd 7. Sparta: / Slajd 8. Wojny perskie: / / / Slajd 9. Mapa Wojny grecko-perskie: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-4Ci5Ik1aJDd6HqsX8http://grafik.rp.pl/grafika2/426765,438097,16.jpghttp://www.oskarpomoceedukacyjne.pl/galerie/d/duo-das-alte-griechenlan_168.jpg https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-4Ci5Ik1aJDd6HqsX8 Yu0hy21_ATI2YKVisfrvtWNWNwG-uja Yu0hy21_ATI2YKVisfrvtWNWNwG-uja Slajd 10. Wierzenia: / / https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT09_gtSRSQKBekwOMq8MSrz CKb42zvi64QKeFwYubgWi7o5IbZFgCKb42zvi64QKeFwYubgWi7o5IbZFg / Slajd 11. Igrzyska olimpijskie: / / https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5YgGo-Nt9- MJSOpBITgwZrgqhXnN9yF369FI2CfNyBQkzlKagEw MJSOpBITgwZrgqhXnN9yF369FI2CfNyBQkzlKagEw Slajd 12. Kultura: / / Vw_RlNUY1iM/T6L0ikXDlqI/AAAAAAAAA_8/V7fUrWtaCTI/s1600/sophocles.jpg / / / / / / Vw_RlNUY1iM/T6L0ikXDlqI/AAAAAAAAA_8/V7fUrWtaCTI/s1600/sophocles.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Milet_amfiteatr_RB.jpghttp://merlin.pl/Iliada_Homer,images_big,9, jpghttp://www.paulina.friko.pl/waza%20zdobinoa%20czar.pokostemIV.jpg Slajd 13. Porządki architektoniczne: / / https://edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys21454.jpg / / fSD6s/RwPk5zNse9I/AAAAAAAAAdc/Qigkh5zHSzg/DSC04368.JPG https://edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys21454.jpghttp://leonardo.wckp.lodz.pl/budown/hajnysz/Porzadekkoryncki.jpghttp://lh3.ggpht.com/-Dl6L5- fSD6s/RwPk5zNse9I/AAAAAAAAAdc/Qigkh5zHSzg/DSC04368.JPG

20 Adresy materiałów pobranych z Internetu Slajd14. Filozofowie i wynalazcy: / / / / / / Slajd15. Archimedes: / / / / / / / Slajd16. Podboje Aleksandra Macedońskiego: / babilonie,pd,16980.jpg / / / / babilonie,pd,16980.jpghttp://www.historycznebitwy.info/obrazki/bitwy/starozytnosc/gaugamela331pne/podboje.jpg Slajd17. Mapa:


Pobierz ppt "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.3/ag/13 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google