Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie: Danuta Stanek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie: Danuta Stanek."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie: Danuta Stanek

2 Z ustawy… Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.

3 Wyróżnia się : autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe Ustawa o prawie autorskim reguluje również kwestię ochrony wizerunku. W myśl ustawy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby przedstawionej chyba, że jest ona powszechnie znana. Znak Copyright © oznacza autorskie prawa majątkowe

4 Prawo autorskie nie obejmuje: znanych powszechnie od dawna form plastycznych, przestrzennych lub muzycznych aktów normatywnych lub urzędowych projektów aktów, urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli, prostych informacji prasowych, pomysłów i tematów badawczych oraz teorii i faktów naukowych

5 Czas trwania praw 70 lat po śmierci twórcy lub 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu; gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu; 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania); 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

6 Dozwolony Użytek Odpowiednik amerykańskiego fair usefair use Dozwolony użytek jest to przepis w prawie autorskim regulujący możliwość wykorzystywania materiałów zastrzeżonych prawem autorskim

7 Edukacja Dozwolony użytek wyjątek od zasady korzystania z utworu: w celu spełnienia potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa można wykorzystywać dzieło (utwór) bez zezwolenia twórcy oraz zapłaty wynagrodzenia

8 DOZWOLONY UŻYTEK Art. 27.Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu. Art. 29.Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła.

9 Art. 31. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Art. 77. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27 [...]

10 Dozwolone użycie jest wtedy, gdy… Wykorzystuje się krótki fragment z podaniem źródła i autorstwa, dla celów edukacyjnych, a nie zarobkowych. Oryginalny materiał zawiera w większości fakty oraz został opublikowany. Używa się fragmentów, nie podaje się całych sekcji. Wymienia się twórcę i źródło.

11 Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd [....], podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne […] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialność karna


Pobierz ppt "PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie: Danuta Stanek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google