Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA
USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Opracowanie: Danuta Stanek

2 Z ustawy… „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. „Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”. „Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną”.

3 Znak Copyright © oznacza autorskie prawa majątkowe
Wyróżnia się : autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe Ustawa o prawie autorskim reguluje również kwestię ochrony wizerunku. W myśl ustawy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby przedstawionej chyba, że jest ona powszechnie znana.

4 Prawo autorskie nie obejmuje:
znanych powszechnie od dawna form plastycznych, przestrzennych lub muzycznych aktów normatywnych lub urzędowych projektów aktów, urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli, prostych informacji prasowych, pomysłów i tematów badawczych oraz teorii i faktów naukowych

5 Czas trwania praw 70 lat po śmierci twórcy lub 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu; gdy utwór nie został rozpowszechniony lat od daty ustalenia utworu; 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania); 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

6 Odpowiednik amerykańskiego fair use
Dozwolony Użytek Odpowiednik amerykańskiego fair use Dozwolony użytek jest to przepis w prawie autorskim regulujący możliwość wykorzystywania materiałów zastrzeżonych prawem autorskim

7 Edukacja Dozwolony użytek
wyjątek od zasady korzystania z utworu: w celu spełnienia potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa można wykorzystywać dzieło (utwór) bez zezwolenia twórcy oraz zapłaty wynagrodzenia

8 DOZWOLONY UŻYTEK Art „Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu”. Art „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości”. „Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła”.

9 Art Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Art Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27 [...]

10 „Dozwolone użycie” jest wtedy, gdy…
Wykorzystuje się krótki fragment z podaniem źródła i autorstwa, dla celów edukacyjnych, a nie zarobkowych. Oryginalny materiał zawiera w większości fakty oraz został opublikowany. Używa się fragmentów, nie podaje się całych sekcji. Wymienia się twórcę i źródło.

11 Odpowiedzialność karna
Art Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd [....], podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne […] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Pobierz ppt "PRAWO AUTORSKIE Co należy wiedzieć? - EDUKACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google