Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnik mierzenia wartości biznesowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnik mierzenia wartości biznesowej"— Zapis prezentacji:

1 Poradnik mierzenia wartości biznesowej

2 Spis treści Program I. Wprowadzenie II. Miary jakościowe
III. Miary ilościowe Program A. Panel statystyk B. Eksport danych C. Interfejs API eksportu danych D. Aplikacje zewnętrzne

3 I. Wprowadzenie

4 Zrozumienie trzech kluczowych motywów
Wartość biznesowa jest definiowania poprzez porównanie analizy jakościowej i ilościowej z Twoją wizją rozwiązań społecznościowych dla biznesu - wizją inspirowaną przynajmniej jednym z poniższych trzech motywów. Słuchaj. Adaptuj. Rozwijaj się. Słuchaj istotnych rozmów. Adaptuj i dokonuj lepszych decyzji. Wprowadzaj innowacje, opracowuj lepsze produkty i poprawiaj wrażenia klienta.

5 Pamiętaj o przypadkach użycia
Wizja Twojej firmy dotycząca rozwiązań społecznościowych dla biznesu inspirowana jest przez trzy motywy, które zapewniają kontekst dla identyfikacji priorytetowych rezultatów biznesowych i indywidualnych przypadków użycia. Identyfikacja przypadków użycia umożliwia zdefiniowanie konkretnych, możliwych do osiągnięcia rezultatów, które można zmierzyć. Wizja Przypadki użycia Priorytetowe rezultaty biznesowe

6 Zrozumienie rezultatów konwersacji
Istnieją trzy kluczowe etapy wyszukania wartości biznesowej w Twojej sieci. Pierwszym ważnym krokiem jest zachęcenie ludzi, aby zaczęli prowadzić rozmowy w Twojej sieci. Jednak gdy nie wiadomo, o czym rozmawiają, zrozumienie wartości będzie trudne. Poznanie treści rozmów jest pomocne, ale gdy rezultaty rozmów nie są znane, zrozumienie wartości będzie trudne. Zrozumienie rezultatów tych rozmów jest kluczowe dla znalezienia wartości biznesowej. Ludzie rozmawiają Wartość biznesowa Ludzie rozmawiają o sprzedaży Ludzie rozmawiają o sprzedaży, zwiększając przychód

7 Wartość biznesowa a dojrzałość sieci
Należy pamiętać, że powiązania w sieci rosną niemal wykładniczo w stosunku do liczby użytkowników w sieci. W rezultacie ważne jest, aby Twoja sieć Yammer posiadała wystarczającą liczbę aktywnych członków, zanim zaczniesz koncentrować się na wartości biznesowej. W miarę dojrzewania Twojej sieci dostosowuj swoje cele w odniesieniu do rezultatów biznesowych oraz wartości biznesowej. Innymi słowy: Na początku koncentruj się na adopcji i innych miarach ilościowych stanu sieci – mówiąc prościej: Niech użytkownicy zaczną prowadzić rozmowy w Twojej sieci. Następnie skup się na zaangażowaniu, które oznacza, że ludzie rozmawiają o konkretnych obszarach i tematach biznesowych. W końcu skoncentruj uwagę na kreowaniu wartości biznesowej.

8 Przypadki użycia a dojrzałość sieci
Rozpatrując przypadki użycia, pamiętaj o dojrzałości sieci. Złożone przypadki użycia, które najbardziej napędzają wartość biznesową, są najlepiej obsługiwane przez dojrzałe sieci. Usprawnienie wszystkich funkcji i zadań biznesowych Współtworzenie treści Dzielenie się najlepszymi praktykami Zastąpienie spotkań Dzielenie się FAQ między zespołami i działami Rozpoznanie wśród pracowników Łączność pracowników Inicjatywy kulturowe Dzielenie się artykułami i nowinkami branżowymi

9 Miary ilościowe i jakościowe
Mierzenie wartości biznesowej wymaga przeprowadzenia analizy ilościowej i jakościowej. Opisując miary ilościowe odnosimy się do statystyk sieci otrzymanych w panelu statystyk i eksportu danych. Te statystyki umożliwiają uzyskanie podglądu stanu sieci, co jest szczególnie przydatne w przypadku młodych sieci. Opisując miary jakościowe, odwołujemy się do historii sukcesu, które obrazują wartość biznesową, jaką realizuje Twoja sieć Yammer. Takie historie są ciężkie do uchwycenia, ale stanowią najbardziej efektywny sposób przedstawienia wartości biznesowej, ponieważ identyfikują tematykę interakcji w usłudze Yammer, a także rezultaty biznesowe, jakie generują.

10 II. Miary jakościowe

11 Miary jakościowe wartości biznesowej
Miary jakościowe są najlepszym sposobem na zrozumienie wartości biznesowej usługi Yammer. Spowodowane jest to faktem, że sieci społecznościowe typu enterprise są jak infrastruktura, a nie narzędzie. Narzędzia można w prosty sposób zmierzyć, analizując zwrot z inwestycji. Jednak wartościowy wpływ infrastruktury, w tym infrastruktury społecznościowej jak w przypadku usługi Yammer, jest ciężki do przewidzenia. Zastanów się: Lepiej, aby 100 osób tylko prowadziło rozmowy w Twojej sieci, czy aby 25 osób zwiększało przychód ze sprzedaży, dzieląc się informacjami o tym, co pomogło im zawrzeć najlepsze transakcje?

12 Znaczenie miar jakościowych
Zamiast stosować pomiary (co sugerują pomiary ilościowe), w mojej ocenie opowiadanie historii jest o wiele potężniejszym narzędziem ukazywania korzyści i zwrotu z inwestycji. Nieraz jeden przypadek sukcesu może przewyższyć roczny koszt korzystania z serwisu społecznościowego. Kai Riemer Na szczycie dyrektorów ds. informatyki Prawdziwej wartości sieci społecznościowej typu enterprise nie odzwierciedlają dane panelu sterowania, które da się zmierzyć, lecz jej zdolność wzmacniania nieformalnej sieci społecznościowej, która tworzy interakcje i sprzyja wykonywaniu zadań w ramach przedsiębiorstwa. CMS Wire

13 Cztery etapy pomiaru jakościowego
Pamiętaj o swojej wizji. Analizuj swoją sieć, porównując ją do wizji sposobu, w jaki usługa Yammer ma pomóc Twojej organizacji słuchać, adaptować i rozwijać się. Przeprowadź badanie opinii. Skorzystaj z ankiet, aby zmierzyć zaangażowanie pracowników. Możesz zawrzeć pytania w corocznej ankiecie dla pracowników, którą przygotowuje Twoja firma. Śledź tematy #YamWins. Aby śledzić na bieżąco wartościowe konwersacje w sieci Yammer, utwórz temat np. #YamWin. Dodaj temat do dowolnych konwersacji, które odznaczają się wartością biznesową, aby móc z łatwością zlokalizować je wewnątrz sieci. Dziel się historiami. Zachęć członków sieci, aby dzielili się swoimi sukcesami i momentami przebłysku, których doświadczyli dzięki sieci Yammer, aby inni mogli czerpać wiedzę z ich historii.

14 Pamiętaj o swojej wizji
Jasna wizja jest ważna, ponieważ: Umożliwia pracownikom prognozowanie wartości, jakie usługa Yammer przyniesie organizacji oraz im samym. Zapewnia jasność celu, co ułatwia zagwarantowanie zaangażowania i wsparcia. Zasadniczo definiuje sposób, w jaki usługa Yammer może pomóc w zlikwidowaniu barier komunikacyjnych. Odzwierciedla cele indywidualnych pracowników w ramach Twojej organizacji.

15 Przeprowadź badanie opinii
Jednym z najłatwiejszych sposobów na sprawdzenie, czy Twoja sieć osiąga wartość biznesową, jest rozmowa ze współpracownikami lub członkami sieci. Możesz stworzyć badanie opinii lub ankietę, aby ocenić stopień adopcji rozwiązania społecznościowego dla biznesu, zebrać informacje zwrotne i zidentyfikować możliwości udoskonalenia sieci. Poniżej przedstawiono przykładowe pytania: Do jakich celów przeważnie korzystasz z usługi Yammer? Jak często korzystasz z usługi Yammer? Jak często korzystasz z usługi Yammer do celów biznesowych? W jakim stopniu odczułeś/łaś wartość korzystania z usługi Yammer jako części Twojego toku pracy?

16 #YamWins Pracownik nocnej zmiany zgłasza nierutynowy problem. Charleston Zidentyfikuj konwersacje, które obrazują interdyscyplinarną współpracę i pracę zespołową. Otaguj te konwersacje jako #YamWin, aby obserwować ich rozwój. Przeprowadzając analizę sieci, przeszukaj ją pod kątem tematu #YamWin, aby szybko zlokalizować konwersacje obrazujące wartość biznesową. Dallas Inne sklepy na terenie kraju potwierdzają istnienie problemu. Salt Lake City Phoenix Potwierdzenie odbioru informacji przez kierownictwo. Ten wątek przedstawia: Identyfikacja nierutynowego problemu. Nierutynowe zadania dla indywidualnego pracownika wiążą się z potrzebą podejmowania decyzji i działaniem według własnego uznania. Przedsiębiorstwa potrzebują takich narzędzi jakim jest usługa Yammer, aby pomóc indywidualnym pracownikom w podejmowaniu świadomych decyzji i wykonywaniu nierutynowych zadań. Dostęp do narzędzi komunikacji dla pracowników obsługi bezpośredniej/nieposiadających firmowych adresów , które wcześniej nie były dostępne. Identyfikacja problemu przez pracowników z różnych, odległych geograficznie, lokacji. Rozwiązanie problemu i komunikacja ze strony kierownictwa. Ten wątek założył pracownik nocnej zmiany. Nie posiadał on firmowego adresu , więc usługa Yammer umożliwiła mu komunikację z resztą firmy w sposób, jaki wcześniej nie był dla niego możliwy. Pracownik zidentyfikował problem z produktem, który trafił do sklepu, w którym pracuje. Kolejne 3 odpowiedzi ukazują potwierdzenie od sklepów w innych częściach kraju, które doświadczyły tego samego problemu. W jednym miejscu firma jest w stanie zidentyfikować problem, który dotyka przynajmniej 3 sklepy, dzięki informacji zwrotnej z pierwszej ręki od pracownika. Wiceprezes do spraw produkcji i zaopatrzenia przyłącza się do dyskusji i potwierdza zapoznanie się z sytuacją. Następnie wraca z rozwiązaniem problemu. Chicago Rozwiązanie problemu.

17 Podziel się swoją historią
Uchwycenie i dzielenie się historiami sukcesu Twojej sieci i momentami #YamWin to jeden z najlepszych sposobów zaprezentowania wartości biznesowej. Dzieląc się historią sukcesu w Twojej sieci Yammer, koniecznie uwzględnij poniższe informacje: Czas. Historia powinna zacząć się od nakreślenia czasu, aby odbiorcy wiedzieli, kiedy się wydarzyła. Bohaterowie. Historia powinna zawierać imiona, aby odbiorcy wiedzieli, kto był zaangażowany. Wydarzenia. Historia powinna opisywać wydarzenia, które miały miejsce. Materiały wizualne. Odbiorcy powinni móc wyobrazić sobie przedstawianą historię. Historiami opisującymi wartość biznesową można z łatwością dzielić się wewnątrz sieci za pośrednictwem grupy Historie sukcesu Yammer. Można również dzielić się tymi historiami z szerszą społecznością usługi Yammer poprzez sieć Yammer Customer Network.

18 Przykładowe historie sukcesu
Poniżej przedstawiono przykładowe historie sukcesu klientów. Utwórz grupę Yammer Success Stories w swojej sieci, aby dzielić się własnymi sukcesami ze swoją organizacją. Gdy firma Red Robin wprowadziła do sprzedaży bekonowy burger Pig Out, kierownictwo było zawiedzione brakiem opinii klientów na stronie Facebook firmy Red Robin. Jednak udało im się uzyskać cenne informacje dzięki usłudze Yammer, gdzie powstało sporo szumu wokół produktu. „Kierownicy zaczęli zastanawiać się, jak ulepszyć przepis na burgera Pig Out, a 4 tygodnie później mieliśmy już ulepszoną, przetestowaną wersję, którą mogliśmy wprowadzić w restauracjach. Wcześniej taki proces zająłby miesięcy.” Chris Laping Dyrektor ds. informatyki „Regularnie organizujemy różne imprezy w naszych centrach handlowych, a mobilna funkcjonalność usługi Yammer umożliwia pracownikom będącym w terenie publikowanie aktualności i filmów, informując nas o bieżących zdarzeniach.” Gdy zwycięzca australijskiej edycji X Factor odbywał trasę po kilku centrach, „zespół prowadził relację na żywo, przesyłając zdjęcia i filmy z różnych lokacji. To było niezwykłe, nie tylko dlatego, że mogliśmy wspólnie przeżywać każde wydarzenie, ale dzięki temu byliśmy w stanie wyciągać wnioski i udoskonalać każdy występ w oparciu o poprzedni.” Andy Hedges Kierownik centrum handlowych Technowizja to coroczny, wewnętrzny dokument, który nakreśla najlepsze sposoby wykorzystania technologii przez klientów. Sporządza go mała grupa dyrektorów ds. technicznych. W roku 2012 zdecydowali się opublikować wstępny raport na Yammerze, pytając o opinie. „Nasze raporty Technowizji zawsze opierały się na doświadczeniach kilku techników wyższego szczebla ... Ale w tym roku dokument ma jeszcze większą wartość, ponieważ inni pracownicy mieli możliwość rozwinięcia tych pomysłów, korzystając z przykładów działań klientów z całego świata. Usługa Yammer pomogła naszym dyrektorom udoskonalić raport dzięki zapoznaniu się z perspektywą 40 tysięcy osób z naszej sieci - i to w zaledwie dwa tygodnie. Z pewnością nie udałoby się to za pośrednictwem poczty .” Tom Barton Kierownik ds. komunikacji

19 Dodatkowe zasoby Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z poniższymi zasobami na temat mierzenia wartości biznesowej z perspektywy jakościowej. CMS Wire - The Enterprise Social Networking Data Party is Over  Enterprise Social Network Analytics vs. Scoring; Why One Works and the Other Doesn’t Blog Post - Measuring Business Value Kai Riemer Keynote on Enterprise Social Network Adoption

20 III. Miary ilościowe

21 Znaczenie miar ilościowych
Monitorowanie i śledzenie funkcjonowania Twojej sieci umożliwia obserwowanie jej stanu, sposobu korzystania z usługi Yammer przez Twoją organizację i zidentyfikowanie możliwości rozwoju. Miary ilościowe są istotne zwłaszcza podczas mierzenia rozwoju młodych sieci, jeśli nie znają one jeszcze pełnego potencjału swojej wartości biznesowej. Oferujemy szereg narzędzi wspomagających pomiar ilościowy. Na kolejnych slajdach wyjaśnimy sposób, w jaki wybrane narzędzia wspierają analizę danych sieci: Panel statystyk Eksport danych Interfejs API eksportu danych Aplikacje zewnętrzne

22 Mierniki ilościowe wskazują na możliwości
Mierniki ilościowe wskazują na potencjalne obszary rozwojowe w Twojej sieci, umożliwiając rozpoczęcie działania: zwiększenie adopcji i zaangażowania w ramach firmy. Na przykład: Jeśli użytkownicy nie korzystają z plików i notatek, zorganizuj sesje treningowe dotyczące współpracy za pośrednictwem tych narzędzi. Jeśli użytkownicy nie korzystają z urządzeń mobilnych, rozpocznij kampanię, aby szerzyć informacje i promować korzystanie z mobilnych funkcjonalności. Jeśli określona grupa jest popularna, poproś administratorów grupy, aby podzielili się najlepszymi praktykami, które pomagają utrzymać aktywność grupy.

23 Jak rozpocząć pomiar? Po zapoznaniu się z zasobami dostępnymi w tej sekcji, rozpocznij analizę mierników ilościowych swojej sieci poprzez: Przeanalizowanie panelu statystyk Zaplanowanie harmonogramu eksportu danych Przeprowadzenie eksportu danych Utworzenie tabeli przestawnej w Excelu, korzystając ze swoich danych Podzielenie się w sieci Yammer Customer Network informacjami o utworzonym raporcie (i sposobie jego utworzenia)

24 A. Panel statystyk

25 Korzystanie z panelu Panel statystyk Yammer umożliwia wgląd w określone statystyki dotyczące aktywności sieci, dzięki którym można oszacować jej stan zwłaszcza w przypadku młodych sieci. Statystyki oferują doskonały sposób na przedstawienie rozwoju sieci i potwierdzenie, że sieć jest aktywna. Przykładowo tendencja rosnąca liczby wpisów wskazuje, że sieć jest aktywna, a pracownicy angażują się. Kolejne slajdy opisują kluczowe mierniki, takie jak: Liczba członków Liczba „Lubię to” Liczba wpisów Liczba grup

26 Przegląd statystyk sieci
WSKAZÓWKA Aby przeanalizować wpływ wydarzenia aktywacyjnego na poziom zaangażowania, porównaj mierniki przeglądu przed i po wydarzeniu. Przełącz ustawienie, aby wyświetlić aktywność sieci przez ostatnie 7 lub 28 dni.

27 Określenie liczby zaangażowanych członków
WSKAZÓWKA Przeanalizuj liczbę zaangażowanych członków na tle wszystkich członków. Zaangażowany członek sieci: Wysłał prywatną wiadomość, rozpoczął wątek, odpowiedział na wątek, polubił lub podzielił się konwersacją. Wyświetlił pełną konwersację lub kliknął, aby rozwinąć wpis.

28 Zrozumienie liczby wiadomości
WSKAZÓWKA Porównaj liczbę wiadomości opublikowanych w grupach i wiadomości prywatnych Określ średnią miesięczną liczbę wiadomości opublikowanych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy.

29 Analiza aktywności grup
WSKAZÓWKA Przeanalizuj procent aktywnych grup w sieci. Jeśli określona grupa jest popularna, poproś administratorów grupy, aby podzielili się swoimi najlepszymi praktykami, które pomagają utrzymać aktywność grupy.

30 Określenie liczby przesłanych plików
WSKAZÓWKA Wyświetl łączną liczbę plików, które zostały przesłane do sieci. Jeśli użytkownicy nie korzystają z plików, zorganizuj sesję treningową na temat najlepszych praktyk dotyczących współpracy.

31 Zrozumienie stopnia wykorzystania Notatek
WSKAZÓWKA Przeanalizuj liczbę notatek, które zostały utworzone oraz liczbę unikatowych edycji i wyświetleń notatek. Jeśli użytkownicy nie korzystają z notatek, zorganizuj sesję treningową na temat najlepszych praktyk dotyczących współpracy.

32 Zrozumienie stopnia wykorzystania Notatek
WSKAZÓWKA Przeanalizuj sposób korzystania z notatek przez Twoich użytkowników w oparciu o liczbę wyświetleń i cel notatki (np. sprawy firmowe, kwestie projektowe lub luźna rozmowa).

33 Identyfikacja punktów logowania
WSKAZÓWKA Określ, jak Twoi użytkownicy logują się do usługi Yammer np. poprzez sieć Web, urządzenia mobilne, komputery stacjonarne lub SharePoint. Czy istnieje możliwość rozreklamowania określonych punktów dostępu?

34 Analiza korzystania z urządzeń mobilnych
WSKAZÓWKA Określ, z jakich mobilnych platform korzystają Twoi użytkownicy. Następnie zorganizuj szkolenie z aplikacji mobilnych dla najbardziej popularnej platformy. Jeśli użytkownicy nie korzystają z aplikacji, rozpocznij kampanię, aby promować korzystanie z usługi Yammer poprzez urządzenia mobilne.

35 B. Eksport danych

36 Jakie dane można eksportować?
Eksport danych Yammer spakuje i eksportuje wszystkie wiadomości (publiczne i prywatne), notatki, pliki, tematy, grupy oraz wszystkich użytkowników. Eksport danych Yammer jest dostępny tylko dla zweryfikowanych administratorów. Dane zostaną eksportowane do oddzielnych plików .CSV. Pliki .CSV zawierać będą informacje dotyczące każdego typu danych, w tym identyfikatora wiadomości, znaczników czasu, uczestników, nazw grup itd.  Pliki pozostaną w swoim oryginalnym formacie, a notatki zostaną eksportowane w formacie .html. Eksport będzie obejmować wyłącznie pliki i notatki utworzone lub zmodyfikowane w przeciągu przedziału czasowego określonego dla eksportu.

37 W jaki sposób można wykorzystać dane?
Utwórz tabelę przestawną w Excelu, która umożliwi zgrupowanie i wizualizację eksportowanych danych. Analizując plik Messages.csv, można: Wyszukać 10 najpopularniejszych grup w oparciu o wpisy lub konwersacje; przejdź do bardziej szczegółowych poziomów, aby wyświetlić rozbicie na dni. Wyszukać 10 najpopularniejszych plakatów; przejdź do bardziej szczegółowych poziomów, aby wyświetlić rozbicie na dni. Analizując plik Topics.csv, można: Wyświetlić liczbę utworzonych tematów w rozbiciu na dni.

38 Porównanie panelu i eksportu danych
Panel statystyk Yammer i Eksport danych umożliwiają dostęp do różnych mierników. Panel Yammer Rozwój sieci, tygodniowo lub miesięcznie Liczba zaangażowanych członków Liczba przesłanych wiadomości Liczba grup, łączna i grup aktywnych Liczba plików, łączna i plików przesłanych Liczba notatek, łączna i notatek utworzonych Najpopularniejsze notatki i pliki Sposób logowania się do usługi Yammer przez Twoją organizację Wykorzystywane urządzenia mobilne Eksport danych i Excel Korzystanie ze wzorów, wyszukiwanie słów kluczowych np. określonych kampanii lub nazwy projektu Korzystanie z tabeli przestawnych, drążąc lub grupując dane na bardziej szczegółowych poziomach: Rozwój sieci na poziomie dziennym Liczba wiadomości opublikowanych w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca Liczba wiadomości opublikowanych w każdej grupie Tworzenie tabel i wykresów do wyświetlania statystyk Usługa Yammer oferuje ogólny przegląd Twojej sieci, korzystając z eksportu danych, a program Excel umożliwia drążenie danych na bardziej szczegółowych poziomach.

39 C . Interfejs API eksportu danych

40 Czym jest interfejs API eksportu danych?
Interfejs API eksportu danych umożliwia administratorowi sieci informatycznej ustawienie i dopasowanie automatycznych, okresowych eksportów danych Twojej sieci. Ta opcja oferuje większą kontrolę, elastyczność i dopasowanie. URL: https://www.yammer.com/api/v1/export Metoda: GET Uwierzytelnienie: Token dostępu OAuth, użytkownik musi być zweryfikowanym administratorem. Przejdź do sieci Yammer Developer Network, aby wygenerować token dostępu.

41 Parametry zapytania access_token – Token okaziciela OAuth zweryfikowanego administratora. model - Określa, który model zostanie eksportowany. Jeśli nie wybrany zostanie żaden model, eksportowane zostaną wszystkie dostępne modele. Można określić wiele modeli z różnymi parametrami korzystając z nazwy modelu. Dostępne modele: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since - Określa datę początkową eksportu. Eksportowane zostaną wszystkie zmiany wprowadzone w tym dniu lub później. Data musi być zakodowana zgodnie z normą ISO-8601. include – Określa, czy uwzględnione zostaną załączniki plikowe. Dostępne opcje: ‘csv’ (bez załączników) lub ‘all’ (uwzględnij załączniki). network – Określa sieci, które chcesz eksportować. Dostęp do sieci musi być możliwy poprzez dostarczony token okaziciela OAuth, tj. należy wybrać sieć powiązaną z tokenem lub powiązane sieci zewnętrzne. include_ens – Jeśli ‘true’, automatycznie uwzględnione zostaną wszystkie sieci zewnętrzne powiązane z siecią, która jest powiązana z tokenem okaziciela OAuth.

42 D . Aplikacje zewnętrzne

43 GoodData Co to jest? GoodData to aplikacja partnerska Yammer, która umożliwia zweryfikowanym administratorom rozpakowanie i analizę danych eksportowanych poprzez interfejs API. To aplikacja służąca do wyświetlania statystyk i raportowania, stworzona w oparciu o najlepsze praktyki i kluczowe wskaźniki efektywności do pomiaru sieci Yammer. Ta aplikacja zbudowana jest na bazie wyjątkowej, inteligentnej platformy GoodData i składa się z gotowych paneli. Jakie funkcje posiada ta aplikacja? Kluczowe obszary analizy statystycznej obejmują śledzenie aktywności grup, identyfikację wpływowych użytkowników i rekordzistów, kształtowanie statystyk tematów i wiralności. Aplikacja GoodData może: Z łatwością być rozwijana i dopasowywana do unikatowych potrzeb Twojej organizacji. Uwzględniać inne źródła danych, aby oferować pełny obraz inwestycji społecznościowych Twojej organizacji, w tym serwisy Facebook, Twitter, Google+ i inne sieci typu enterprise lub wewnętrzne źródła danych.  Śledzić i analizować wewnętrzne użycie oraz adopcję usługi Yammer, aby zapewnić pełne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania społecznościowe dla biznesu przez Twoją firmę. 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise to partnerska aplikacja Yammer, która oferuje pełen wgląd w platformy Yammer i SharePoint Twojej firmy. Dzięki aplikacji ViewPoint można: Obserwować zmiany w adopcji użytkowników i grup w miarę upływu czasu. Określić, które grupy i strony są najbardziej i najmniej aktywne – według wpisów, liczby „Lubię to” i „Podziel się”, dokumentów i innych. Zidentyfikować najbardziej wpływowych użytkowników w firmie. Więcej informacji na temat aplikacji ViewPoint Enterprise można znaleźć pod adresem:

45 Załącznik

46 Przykładowe zapytania dla interfejsu API
Eksportuj wszystkie dane, zaczynając od 9 lutego 2012: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&access_token=WOOT8377DHL Eksportuj wszystkie dane, zaczynając od 9 lutego 2012, bez załączników plikowych: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&include=csv&access_token=WOOT8377DHL Eksportuj dane wiadomości, zaczynając od 9 lutego 2012 z załącznikami: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&model=Message&include=csv&access_token=WOOT8377DHL

47 Tworzenie tabeli przestawnej - wskazówki
Skopiuj pliki .CSV Rozwiń wszystkie kolumny Wyodrębnij kolumny daty (date) („created_at”, „deleted_at”, itd.) do jednej kolumny Date Pustą kolumnę nazwij „Date” i dodaj następujący wzór w sąsiadującym wierszu: „=CONCATENATE(LEFT(X#,10))” gdzie „X#” to komórka daty/czasu dla tego wiersza. Przykładowo w pliku Messages.csv: Komórkę U1 nazwij „Create Date” Do komórki U2 dodaj wzór „=CONCATENATE(LEFT(S2,10))” Dodaj kolumnę dla liczby (#) dni od ostatniej aktywności, dodaj do niej ten wzór: „=TODAY()-X#” gdzie „X#” jest komórką wynikającą z powyższych operacji.

48 Tabele przestawne - zasoby
Poniżej przedstawione zostały pomocne zasoby od zespołu Microsoft Office zawierające wprowadzenie do tworzenia tabeli przestawnych: Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej za pomocą Listy pól Aktualizowanie (odświeżanie) danych w tabeli przestawnej Filtrowanie danych w tabeli przestawnej Sortowanie danych w tabeli przestawnej Usuwanie tabeli przestawnej

49 Zasoby dla aplikacji GoodData
Aby uzyskać informacje dotyczące ofert cenowych, prosimy o kontakt Inne informacje można znaleźć na stronie: GoodData for Yammer Oraz w grupie GoodData w sieci YCN Network


Pobierz ppt "Poradnik mierzenia wartości biznesowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google