Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konferencja Wspomaganie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konferencja Wspomaganie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014

2 2 Wspomaganie zarządzania…..

3 3 Zarządzanie oparte na wiedzy Wspomaganie systemów zarządzania opartych na wiedzy gromadzenie niezbędnych informacji, w tym o stanie biologicznym środowiska, tworzenie narzędzi wspomagających przetwarzanie i interpretację uzyskiwanych danych, tworzenie modeli matematycznych umożliwiających interpretacja zebranych danych i przewidywanie zdarzeń, generowanie scenariuszy zdarzeń i wypracowanie zasad postępowania gromadzenie niezbędnych informacji, o stanie biologicznym środowiska, tworzenie narzędzi wspomagających przetwarzanie i interpretację uzyskiwanych danych, tworzenie modeli matematycznych umożliwiających interpretacja zebranych danych i przewidywanie zdarzeń, generowanie scenariuszy zdarzeń i wypracowanie zasad postępowania.

4 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Monitoring biologiczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie zbiornikiem zaporowym dr Andrzej Woźnica Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach

5 5 Narzędzia zarządzania jakością wody w zbiorniku zaporowym Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Gospodarka rybacka Kontrola trzcinowisk Kontrola poziomu piętrzenia Gospodarka rolna i gospodarka rybacka w zlewni Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi Inne działania Działania zależne od administracji lokalnej Działania zależne od administratora zbiornika

6 6 Inwentaryzacja oceny długoterminowych tendencji wynikających z: zmian warunków naturalnych, działalności antropogenicznej, rozpoznanie zagrożeń, Kontrola stanu zarządzanego obszaru uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu analiza stanu ekosystemów, analiza toksykologiczne oparte na biodetekcji, Interpretacja danych z różnych systemów monitoringu szukanie powiązań pomiędzy gromadzonymi danymi, szczególnie pomiędzy danymi z monitoringu online a monitoringu biologicznego. Po co zarządzającemu monitoring biologiczny? Wspomaganie zarządzania…..

7 7 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi Budowa oczyszczani ścieków w zlewni Kontrola składowisk odpadów Analizy fizykochemiczne biowskaźników toksykologiczne (biomarkery molekularne) mikrobiologiczne Analizy fizykochemiczne biowskaźników toksykologiczne (biomarkery molekularne) mikrobiologiczne Wprowadzanie technologii mniej obciążających środowisko

8 8 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Gospodarka rolna i gospodarka rybacka w zlewni Kontrola nawożenia Kontrola odpadów pohodowlanych Kontrola zrzutu wód ze stawów Analizy fizykochemiczne fitoplanktonu mikrobiologiczne Analizy fizykochemiczne fitoplanktonu mikrobiologiczne Stosowanie dobrych praktyk w rolnictwie

9 9 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Kontrola poziomu piętrzenia Wspomaganie tarła ryb drapieżnych Kontrolowane zmiany powierzchni trzcinowisk Utrzymanie stałego poziomu piętrzenia w trakcie lęgów Kontrola : lęgów ptaków wylęgu ryb analizy obrazów satelitarnych, batymetryczne Kontrola : lęgów ptaków wylęgu ryb analizy obrazów satelitarnych, batymetryczne

10 10 Odłowy wędkarskie Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Zarybianie gatunkami drapieżnymi Wspomaganie tarła i skuteczność wylęgu ryb drapieżnych Monitoring: odłowów rybackich i wędkarskich, tarła i wylęgu, Analizy: liczebności ryb, struktury populacji ryb, kondycji ryb, zoobentosu, zooplanktonu, molekularne, Monitoring: odłowów rybackich i wędkarskich, tarła i wylęgu, Analizy: liczebności ryb, struktury populacji ryb, kondycji ryb, zoobentosu, zooplanktonu, molekularne, Odłowy ryb z naciskiem na ryby spokojnego żeru Racjonalna gospodarka rybacka

11 11 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Kontrola obszarów trzcinowisk Ustalenie i utrzymanie odpowiedniej dla zbiornika powierzchni trzcinowisk Analizy fizycznochemiczne fitoplanktonu obrazów satelitarnych Analizy fizycznochemiczne fitoplanktonu obrazów satelitarnych

12 12 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Obserwacje kontrola lęgów ptaków analiza struktury populacji ryb analiza kondycji ryb kontrola tarła i wylęgu ryb monitoring odłowów rybackich i wędkarskich, Analizy molekularne analizy toksykologiczne analizy mikrobiologiczne Analizy biowskaźników zgodnie z rozporządzenia Ministra środowiska 2011 analiza zoobentosu analiza zooplanktonu analiza fitoplanktonu Analiza obrazu ocena porastania brzegów na podstawie obrazów satelitarnych szacowanie liczebności ryb na podstawie analizy obrazów uzyskiwanych z sonaru Analizy fizykochemiczne zgodnie z rozporządzenia Ministra środowiska 2011

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Woznica i in. "Monitoring biologiczny jako narzędzie..." Katowice, 12 luty 2014 Wspomaganie zarządzania….. 13 przykłady Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014

14 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Metody ekotoksykologiczne w ocenie jakości wód zbiornika dr hab. Maria Augustyniak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rola roślinności w utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego zbiornika dr Andrzej Pasierbiński dr hab. Eugeniusz Małkowski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach

16 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika dr hab. Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN

17 17 Grupa mikroorganizmów Kwasy tłuszczowe Bakterie Gram-ujemne kwasy OH (zwykle 3 OH), nienasycone kwasy (np.16:1ω7t, 16:1ω5c, 18:1ω7c); cy17:0, cy19:0 Bakterie Gram-dodatniekwasy iso oraz anteiso (np. i15:0, a15:0, i16:0, i17:0, a17:0) Actinomycetales10Me kwasy (np. 10Me16:0, 10Me17:0, 10Me18:0) Grzyby 16:1ω5c (w grzybach arbuskularnych);18:2ω6, 9; 18:1ω9c, 18:3ω6, 18:3ω3, 20:4, 23:0, 25:0, 21:0 Pseudomonas16:0 oraz 16:1ω7c (równe proporcje); 18:1ω7c/ω9t/ω12t; Arthrobactera15:0 oraz a17:0 (duża ilość) Vibrio cholerae11Me19:1, 18:2ω6,9 Markerowe składniki lipidowe

18 18 Analizy PLFA Biomasa mikroorganizmów w wodach zbiornika goczałkowickiego (transekt Wisły i Bajerki). Szacowanie biomasy na podstawie ilości PLFA w próbie. Wyznaczanie biomasy mikroorganizmów w środowisku na podstawie zawartości PLFA w próbach wody Źródło: Z.Piotrowska-Seget, T. Płocieniczak A.Nowak, P.Ziemski, A.Woźnica

19 19 Udział bakterii gram ujemnych, gram dodatnich, promieniowców i grzybów w wodach zbiornika goczałkowickiego (transekt Wisły i Bajerki). Udziały bakterii wyznaczane na podstawie zawartości w próbie markerowych składniki lipidowe (PLFA). Analiza struktury populacji drobnoustrojów na podstawie zawartości PLFA Analizy PLFA Źródło: Z.Piotrowska-Seget, T. Płocieniczak A.Nowak, P.Ziemski, A.Woźnica

20 20 Metagenomika Metagenomika rewolucjonizuje rozumienie i postrzeganie świata mikrobiologii. Celem metagenomiki jest badanie metagenomów - materiału genetycznego izolowanego bezpośrednio z próbek środowiskowych. Junior 454 (ROCHE) Analizy metagenomiczne: M.Kwaśniewski, K.Fiałkowska U.Nowakowska, P.Ziemski, A.Woźnica

21 21 Metagenomika Analizy metagenomiczne: M.Kwaśniewski, K.Fiałkowska U.Nowakowska, P.Ziemski, A.Woźnica

22 22 Metagenomika Analizy metagenomiczne: M.Kwaśniewski, K.Fiałkowska U.Nowakowska, P.Ziemski, A.Woźnica

23 23 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Wg. Wilk-Woźniak E. Grupy glonówsinicezielenice bruzdnice eugleniny różnowiciowe złotowiciowce okrzemki kryptofity Biowskaźniki - fitoplankton

24 24 Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Foto Ewa Talik Analiza fitoplanktonu Elżbieta Wilk Zestawienie Piotr Łaszczyca Biowskaźniki - fitoplankton

25 25 Informacji o zakwicie może dostarczyć obserwacja tlenu rozpuszczonego w wodzie Dobowe nasycenie wody tlenem/pH/nasłonecznienie rejestrowane z użyciem systemów online Projektu. Pomiary elektrochemiczne w odstępach 1 godzinnych Dane: D.Absalon, M.Ruman opracowanie A. Woźnica

26 26 Biowskaźniki zooplankton Dane I.Bielańska-Grainert Opracował P.Łaszczyca Zooplankton odgrywa ważną rolę w strukturze troficznej pelagialu zbiorników zaporowych. Zjada bakterie, fitoplankton, może być drapieżny. jest zjadany przez: ryby planktonożerne, starsze roczniki płoci, leszcza, krąpia i uklei (Amirowicz, Pociecha, Wilk-Woźniak 2000)

27 27 Cecha MezotrofiaMezoeutrofiaEutrofiaPolitrofia Udział w biomasie form wskaźnikowych dla eutrofii (%) < 1010 – 90> 90 Wg Karabin 1985 10-90 Średnioroczny udział w biomasie gatunków wskaźnikowych dla wód eutroficznych w pelagialu Zbiornika Goczałkowickiego Biowskaźniki zooplankton Dane i opracowanie: I.Bielańska-Grainert

28 28 Analiza zoobentosu Dane M.Strzelec, M.Krodkiewska Opracował P.Łaszczyca

29 29 Występowanie poszczególnych składników w pokarmie leszcza (wiosna-jesień 2011) (30 okazów bez wyróżnienia klas wiekowych i zróżnicowania sezonowego) Na 30 przebadanych przewodach pokarmowych 3 były puste, w trzech nie udało się rozróżnić składników pokarmu. taksonWystępowanie treści pokarmowej Średni udział składnika Crustacea (plancton zwierzęcy)+15,4 Oligochaeta+17,6 Hirudinea+0,0 Mollusca n.det.+4,4 Insecta+52,3 Detritus+8,2 Glony rośliny wyższe+12,1 Analiza zoobentosu - ryby Dane i opracowanie: J.Gorczyca, A.Herczek. P.Węgierek

30 30 Monitoring odłowów rybackich Dane Zizozap

31 31 Wiosłonos (Polyodon spathula) Gatunki obce Fot. A.Siudy

32 32 Karaś pospolity (Carassius carassius) Karaś srebrzysty (Carassius gibelio) Gatunki obce www.narybkinet.pl 1997 Dane Zizozap

33 33 Biomanipulacje Preferowanie tarła ryb drapieżnych Szczupak Dane Zizozap

34 34 Analiza obrazów sonarowych Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Dane Zizozap

35 35 Końcowy rezultat działania algorytmu Rys. 11. Wykres wyznaczanego automatycznie położenia ryb (kolor niebieski), linii dna (kolor czerwony) oraz powierzchni wody (kolor zielony) Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014 Tab. 1. Współrzędne położenia środka ciężkości ryb X,Y oraz ich powierzchnia przed kalibracją wyrażona w pikselach Dane i opracowanie: R.Koprowki, B.Łozowski, A.Woźnica

36 36 Monitoring biologiczny - ważny element systemów zarządzania W monitoringu biologicznym ważnym elementem pozyskiwania wiedzy na podstawie danych uzyskiwanych z monitoringu jest sposób ich interpretacji analizy powiązań pomiędzy danymi uzyskiwanymi z różnych rodzajów monitoringu umożliwiają/ułatwiają ich interpretację metody molekularne są dobrą alternatywą stosowanych dotąd metod

37 37 Monitoring biologiczny - ważny element systemów zarządzania W zarządzaniu środowiskiem zbiornika zaporowego monitoring biologiczny jest podstawowym narzędziem: identyfikacji problemów oceny skutków podejmowanych działań Konferencja – Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Katowice, 12 lutego 2014

38 38 Podziękowania dla zespołu realizującego projekt: Agata Walencik, Agata Bazan, Agnieszka Błońska, Agnieszka Babczyńska, Agnieszka Błońska, Agnieszka Nowak, Agnieszka Surma, Agnieszka Zawisza-Raszka, Aleksander Herczek, Aleksandra Nadgórska-Socha, Alicja Bogacka, Alicja Ratuszna, Alina Kafel, Andrzej Bisztyga, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Kędziorski, Andrzej Pasierbiński, Andrzej Siudy, Andrzej Witkowski, Andrzej Wolak, Andrzej Woźnica, Aneta Ciesiolkiewicz, Aneta Hanzel, Aneta Spyra, Aneta Tęcza, Anna Bajorek, Anna Cieplok, Anna Gładysz - Cudak, Anna Matuszczak, Anna Sciobłowska, Antoni Bojarski, Artur Chrobak, Bartosz Łozowski, Barbara Kłos, Beata Kozłowska, Bernard Palowski, Bogdan Doleżych, Bożena Oleksy, Czesław Kliś, Dagmara Żyła, Damian Absalon, Damian Matynia, Damian Panasiuk, Damian Szatkowski, Danuta Skrzypek, Danuta Szefer, Danuta Wieruszewska, Dorota Bieszczad, Dorota Grabala, Elwira Kopyciok, Elżbieta Nachlik, Elżbieta Szulińska, Elżbieta Wilk - Woźniak, Ewa Kaczkowska, Ewa Skipirzepa, Ewa Świerczek, Ewa Talik, Ewa Wilkus, Gabriela Barczyk, Grażyna Chełkowska, Grażyna Klecz, Grażyna Wilczek, Grzegorz Wojtal, Hanna Rubin, Iga Lewin, Ilona Witas, Irena Bielańska-Grajner, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Iwona Jarocka, Jacek Gorczyca, Jacek Długosz, Jacek Francikowski, Jacek Gorczyca, Jacek Wróbel, Jadwiga Bembenek, Jagna Karcz, Jagoda Wąsik, Jerzy Zioło, Jerzy Dorda, Jerzy Karczewski, Joanna Czekaj, Joanna Guzik, Joanna Klimontko, Joanna Trela, Jolanta Kaźmierczak, Józef Pacyna, Karolina Chwiałkowska, Karolina Steindor, Katarzyna Michalczyk, Katarzyna Rozpędek, Krystyn Rubin, Łukasz Żyła, Maciej Kostecki, Maciej Pilarczyk, Magdalena Matysik, Magdalena Skowronek, Małgorzata Scheiki-Bińkowska, Małgorzata Słaboń, Małgorzata Strzelec, Marcin Gładysz, Marcin Kłosok, Marek Sołtysiak, Marek Pawlik, Marek Ruman, Marek Sołtysiak, Maria Augustyniak, Mariola Krodkiewska, Mariusz Rozpędek, Marta Kandziora-Ciupa, Marzena Płonicka, Marzena Zmarzły, Michał Daszykowski, Michał Baran, Michał Mierzwa, Mieczysław Leśniok, Mikołaj Olbrych, Mirosław Kwaśniewski, Mirosław Nakonieczny, Patrycja Przewoźnik, Paweł Migula, Paweł Góras, Piotr Cofałka, Piotr Łaszczyca, Piotr Siwek, Piotr Węgierek, Przemysław Ziemski, Robert Gwiazda, Robert Koprowski, Ryszard Ciepał, Stanisław Cabała, Stanisław Wika,Stanisława Doleżych, Stefania Woźnica, Teresa Pawlicka, Teresa Starczyk, Tomasz Michalski, Tomasz Płociniczak,Urszula Nowakowska,Wacław Wojciechowski, Wanda Jarosz,Wojciech Szlęk, Zbigniew Caputa, Zbigniew Wilczek, Zenon Szlęk, Zofia Gremplowska, Zofia Piotrowska–Seget, Zygmunt Wróbel,

39 39 Wielkie dzięki dla Pracowników GPW SA Zapory w Goczałkowicach i Gospodarstwa Rybackiego w Łące za bezinteresowną pomoc udzieloną nam w trakcie realizacji badań. W szczególności dziękujemy panom Grzegorzowi Kokotowi, Stanisławowi Dżyżdżokowi i Jerzemu Erdmańskiemu Podziękowania

40 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka www.zizozap.pl Dziękuję za uwagę dr Andrzej Woźnica Katedra Biochemii Uniwersytet Śląski w Katowicach e-mail: andrzej.woznica@us.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Konferencja Wspomaganie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google