Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAMY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAMY."— Zapis prezentacji:

1 ZAPRASZAMY

2 Misja Szkoły: "Sens życia polega na tym, żeby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty" Dawid Ben Gurion Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły mieści się w Łodygowicach. Naszymi uczniami są dzieci i młodzież z terenu gminy i okolic. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy akceptują wizję szkoły przyjaznej, umożliwiającej wszechstronny i pełny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa. Ważne są dla nas następujące wartości: szacunek dla siebie i innych, współpraca i wspieranie się całego środowiska oraz wiara w możliwości naszych uczniów. Szczycimy się kreatywnością wychowanków, sukcesami życiowymi absolwentów oraz twórczymi i kompetentnymi nauczycielami.

3 Zainteresowanym nauką w naszym Liceum proponujemy:
Klasy ogólnokształcące z możliwością wyboru minimum trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej: j. polski, j. angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka

4 (plastyczne,teatralne, muzyczne)
Jako przedmiot uzupełniający proponujemy: ZAJECIA ARTYSTYCZNE (plastyczne,teatralne, muzyczne) Dodatkowe zajęcia obejmujące: Żeglarstwo Elementy obsługi ruchu turystycznego Narciarstwo i snowboard

5 Uczniowie będą mieli możliwość:
zdobycia stopnia żeglarza jachtowego zdobycia stopnia pomocnika instruktora narciarstwa i demonstratora szkolnego snowboardu doskonalenia swoich umiejętności artystycznych pod okiem profesjonalistów. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów i specjalistów: prof. Michał Kliś – artysta, plastyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Sebastian Kubica – plastyk, wykładowca akademicki, wykwalifikowani instruktorzy sportów letnich i zimowych, artyści scen muzycznych i teatralnych.

6 Nasze atuty: przyjazna i kameralna szkoła łatwy dojazd
zajęcia dodatkowe obozy letnie i zimowe wymiany zagraniczne wysoka zdawalność egzaminów maturalnych jako pierwsi w regionie oceniamy KSZTAŁTUJĄCO!!!

7 Pracujemy w małych grupach w dobrze przygotowanych pracowniach

8 O C E N I A N I E K S Z T A Ł T U J Ą C E

9 Na czym ono polega i co daje naszym uczniom?
Co to takiego? Obok tradycyjnego oceniania sumującego (oceny: od celującej przez bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, dopuszczającą po niedostateczną), stosujemy ocenianie kształtujące (OK). Na czym ono polega i co daje naszym uczniom? W wielkim uproszczeniu: stwarza szanse pełniejszego i świadomego rozwoju oraz możliwości zdobywania wyższych ocen za sprawą kluczowych dla systemu elementów:

10 CELE LEKCJI podawane na każdych zajęciach - dzięki nim uczeń wie, po co uczy się danego zagadnienia, do czego wiadomości z lekcji mu się przydadzą,

11 KRYTERIA OCENIANIA sporządzone do każdego tematu – one wskazują dokładnie te treści, których należy się nauczyć na daną ocenę. Uczeń nie musi więc „zakuwać” całego tematu z podręcznika, wybiera tylko wiadomości wskazane w kryteriach (zgodne z podstawą programową)

12 INFORMACJA ZWROTNA szczegółowe wskazówki nauczyciela dotyczące tego, co należy poprawić, nad czym popracować, aby otrzymać wyższą ocenę.

13 Jak to wygląda w praktyce?
Informacją zwrotną zamiast oceny (jak to zwykle w szkole bywa) opatrzone są np. pierwsze prace pisemne – zadania domowe. Zatem, zamiast często niezbyt ciekawych ocen, otrzymujemy od nauczyciela dokładną instrukcję, co zrobić, aby druga wersja tej samej pracy była lepsza. I to właśnie ta druga, poprawiona przez ucznia praca podlega ocenie. Naszym nauczycielom zależy na tym, aby nauczyć, a nie tylko – ocenić!

14 Po co to wszystko? Celem oceniania kształtującego jest przede wszystkim poprawa procesu uczenia się. Takie ocenianie zachęca uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własną naukę, a także pomaga nauczycielowi i uczniom planować dalsze kroki.

15 Dla lepszej współpracy z Rodzicami,
uruchomiliśmy comiesięczne popołudniowe dyżury nauczycielskie, w czasie których możecie Państwo indywidualnie spotkać się z uczącymi oraz uzyskać informacje dotyczące dziecka.

16 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011
Przedmiot LO Łodygowice Kraj Język polski 100% 97% Język angielski 96% Matematyka 86%

17 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012
Przedmiot LO Łodygowice Kraj Język polski 100% 97% Język angielski 92% Matematyka 73% 88%

18 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2013
Przedmiot LO Łodygowice Kraj Język polski 96% 97% Język angielski 100% 95% Matematyka 85% 88%

19 Osoby, które nie zdały egzaminu z matematyki
Osoba, która nie zdała egzaminu z języka polskiego – 40% nieobecności na zajęciach Osoby, które nie zdały egzaminu z matematyki – średnio 30% nieobecności na zajęciach

20 Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Śląski
Według informacji, potwierdzonych przez uczniów, 30 osób na 45 dostało się na wybrane przez siebie uczelnie. Głównie są to: Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Śląski Uniwersytet Wrocławski Akademia Techniczno-Humanistyczna Seminarium Duchowne – Kraków

21 A po lekcjach...

22 Liceum Ogólnokształcące w Łodygowicach
Ul. Piłsudskiego 121 Łodygowice tel. (0 33) , fax. (0 33)


Pobierz ppt "ZAPRASZAMY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google