Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział MIZ PAN w programie FP6 SYNTHESYS. Muzeum i Instytut Zoologii PAN Początki sięgają 1819 r.; Początki sięgają 1819 r.; 6,5 mln okazów (18 tys. okazów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział MIZ PAN w programie FP6 SYNTHESYS. Muzeum i Instytut Zoologii PAN Początki sięgają 1819 r.; Początki sięgają 1819 r.; 6,5 mln okazów (18 tys. okazów."— Zapis prezentacji:

1 Udział MIZ PAN w programie FP6 SYNTHESYS

2 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Początki sięgają 1819 r.; Początki sięgają 1819 r.; 6,5 mln okazów (18 tys. okazów typowych); 6,5 mln okazów (18 tys. okazów typowych); Ekspertyza taksonomiczna (tradycyjna, molekularna, morfometryczna); Ekspertyza taksonomiczna (tradycyjna, molekularna, morfometryczna); Liczne projekty badawcze z dziedziny ekologii, biologii i zoogeografii zwierząt; Liczne projekty badawcze z dziedziny ekologii, biologii i zoogeografii zwierząt; Zaangażowanie w ochronę przyrody, w tym w restytucję sokoła wędrownego; Zaangażowanie w ochronę przyrody, w tym w restytucję sokoła wędrownego; Nowoczesne pracownie (molekularna, biometryczna, glebowa). Nowoczesne pracownie (molekularna, biometryczna, glebowa).

3 SYNTHESYS – co to jest? Jedna z szeregu I3 (Integrated Infrastructure Initiatives) w ramach FP6; Jedna z szeregu I3 (Integrated Infrastructure Initiatives) w ramach FP6; Podstawowy cel: Podstawowy cel: Stworzenie ponadnarodowej wirtualnej instytucji-muzeum oraz udostępnienie zgromadzonych i opisanych zasobów badaczom z całego kontynentu. Stworzenie ponadnarodowej wirtualnej instytucji-muzeum oraz udostępnienie zgromadzonych i opisanych zasobów badaczom z całego kontynentu.

4 SYNTHESYS – co to jest? cd. Uczestnicy: 20 największych i najbardziej prestiżowych europejskich muzeów historii naturalnej, ogrodów botanicznych i jednostek naukowych związanych z badaniami taksonomicznymi (11 państw UE, 337 milionów okazów zoologicznych, botanicznych i paleontologicznych); Uczestnicy: 20 największych i najbardziej prestiżowych europejskich muzeów historii naturalnej, ogrodów botanicznych i jednostek naukowych związanych z badaniami taksonomicznymi (11 państw UE, 337 milionów okazów zoologicznych, botanicznych i paleontologicznych); Koordynacja: Muzeum Historii Naturalnej w Londynie; Koordynacja: Muzeum Historii Naturalnej w Londynie; Czas trwania: 5 lat. Czas trwania: 5 lat.

5 SYNTHESYS – jak do tego doszło? Zapoczątkowany przez Konsorcjum Europejskich Instytucji Taksonomicznych (Consortium of European Taxonomic Facilities – CETAF); Zapoczątkowany przez Konsorcjum Europejskich Instytucji Taksonomicznych (Consortium of European Taxonomic Facilities – CETAF); Wzorowany na programach FP5 o podobnym formacie, ale mniejszym zasięgu: SYS-RESOURCE (Londyn), COLPARSYST (Paryż), COBICE (Kopenhaga), HIGH-LAT (Sztokholm), BIOIBERIA (Madryt) & ABC (Bruksela). Wzorowany na programach FP5 o podobnym formacie, ale mniejszym zasięgu: SYS-RESOURCE (Londyn), COLPARSYST (Paryż), COBICE (Kopenhaga), HIGH-LAT (Sztokholm), BIOIBERIA (Madryt) & ABC (Bruksela).

6 SYNTHESYS - komponenty Access Access Network Activities Network Activities Program składa się z dwóch podstawowych komponentów:

7 Access Umożliwienie dostępu do kolekcji w formie krótkich, refundowanych wizyt. Formularz aplikacji dostępny jest on-line pod adresem: http://www.synthesys.info/.http://www.synthesys.info/ Aplikacje są rozpatrywane co pół roku. Kolejny termin ich składania mija 18 marca 2005 r. Rola MIZ PAN Jako TAF-PL (Taxonomic Facility) będziemy przyjmować średnio 6 wizyt na pół roku (koszty refundowane ze środków programu)

8 NA-A – zarządzanie projektem – domena Muzeum Historii Naturalnej w Londynie; NA-B - zebranie informacji dotyczących zasobów poszczególnych instytucji pod względem zbiorów i ekspertyzy; NA-C - stworzenie powszechnie obowiązujących standardów i poprawa długoterminowej ochrony i dostępu do zbiorów; NA-D - stworzenie zintegrowanego europejskiego systemu baz danych zbiorów; NA-E - wypracowanie wspólnych rozwiązań (w tym prawnych oraz metodyki) dotyczących nowych rodzajów kolekcji np. próbek tkanek na potrzeby badań molekularnych; NA-F - przeanalizowanie technik z innych dyscyplin naukowych pod kątem możliwości zastosowania ich w systematyce i innych badaniach przyrodniczych. Network Activities

9 Zebranie informacji nt. zasobów MIZ i udostępnienie ich w Internecie Zebranie informacji nt. zasobów MIZ i udostępnienie ich w Internecie (uczestnictwo za środki własne) (uczestnictwo za środki własne) NA-B: Rola MIZ PAN

10 Udział w tworzeniu i zastosowaniu standardów: analiza istniejących standardów i źródeł prawa; analiza istniejących standardów i źródeł prawa; stworzenie trzech poziomów standardów i przyporządkowanie im wymagań; stworzenie trzech poziomów standardów i przyporządkowanie im wymagań; wypracowanie metodyki i ocena poszczególnych instytucji; wypracowanie metodyki i ocena poszczególnych instytucji; wprowadzenie standardów do prawa UE. wprowadzenie standardów do prawa UE. (uczestnictwo wspierane ze środków programu) NA-C: Rola MIZ PAN

11 GBIF GBIF ENBI ENBI SPECIES2000 SPECIES2000 FAUNA EUROPEA FAUNA EUROPEA NA-D: Rola MIZ PAN W sensie formalnym nie uczestniczymy w NA-D, ale w tej dziedzinie jesteśmy partnerami w ramach pokrewnych programów:

12 mikroskopia skaningowa; mikroskopia skaningowa; tworzenie obrazów okazów (2D, 3D), baz danych oraz udostępnianie w Internecie; tworzenie obrazów okazów (2D, 3D), baz danych oraz udostępnianie w Internecie; tomografia komputerowa; tomografia komputerowa; rezonans magnetyczny. rezonans magnetyczny. (uczestnictwo wspierane ze środków programu) NA-F: Rola MIZ PAN Zastosowanie w badaniach taksonomicznych technik z innych dziedzin nauki:

13 ZadaniaKorzyści Koordynacja weryfikacji aplikacji oraz przyjmowania naukowców Intensyfikacja wymiany naukowej Wysoka jakość współpracy w ramach Access oraz NA-B, NA-C i NA-F Szansa na (jeszcze) lepszy wizerunek MIZ PAS w Europie; Stworzenie standardów, które wymuszą zmiany w nas samych Wywiązywanie się z dotychczasowych i inicjowanie nowych działań wiążących się z badaniem różnorodności biologicznej i ochroną przyrody Wzmocnienie lobbingu taksonomicznego w skali europejskiej Dobra orientacja w bieżących i przyszłych szansach na uczestniczenie w inicjatywach na skalę europejską Uczestniczenie w określaniu kierunków rozwoju instytucji takich jak MIZ PAN Bilans zadań i korzyści wynikających z uczestnictwa:

14 Dodatkowe informacje: www.miiz.waw.pl/synthesys www.miiz.waw.pl/synthesys www.miiz.waw.pl/synthesys www.synthesys.info www.synthesys.info www.synthesys.info

15 Czy są pytania?

16 Kraje uprawnione do korzystania z refundowanych wizyt: Kraje UE: Austria, Belgia, Dania, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania Państwa stowarzyszone z UE: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Izrael, Lichtenstein Państwa kandydujące do UE: Bułgaria, Rumunia i Turcja

17 Austria [AT-TAF]: Naturhistorisches Museum, Wien Naturhistorisches Museum, Wien Naturhistorisches Museum, Wien Naturhistorisches Museum, Wien Belgium [BE-TAF]: Belgium [BE-TAF]: Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren National Botanic Garden of Belgium, Meise National Botanic Garden of Belgium, Meise National Botanic Garden of Belgium, Meise National Botanic Garden of Belgium, Meise Denmark [DK-TAF]: The Natural History Museum of Denmark, Copenhagen The Natural History Museum of Denmark, Copenhagen The Natural History Museum of Denmark, Copenhagen The Natural History Museum of Denmark, Copenhagen Germany [DE-TAF]: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem Museum für Naturkunde, Humboldt- Universität, Berlin Museum für Naturkunde, Humboldt- Universität, Berlin Museum für Naturkunde, Humboldt- Universität, Berlin Museum für Naturkunde, Humboldt- Universität, Berlin France [FR-TAF]: Muséum National dHistoire Naturelle, Paris Muséum National dHistoire Naturelle, Paris Muséum National dHistoire Naturelle, Paris Muséum National dHistoire Naturelle, Paris Hungary [HU-TAF]: Hungarian Natural History Museum, Budapest Hungarian Natural History Museum, Budapest Hungarian Natural History Museum, Budapest Hungarian Natural History Museum, Budapest Netherlands [NL-TAF]: Zoological Museum, University of Amsterdam Zoological Museum, University of Amsterdam Zoological Museum, University of Amsterdam Zoological Museum, University of Amsterdam Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Utrecht Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Utrecht Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Utrecht Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS), Utrecht Nationaal Herbarium Nederland Leiden, Utrecht, Wageningen Nationaal Herbarium Nederland Leiden, Utrecht, Wageningen Nationaal Herbarium Nederland Leiden, Utrecht, Wageningen Nationaal Herbarium Nederland Leiden, Utrecht, Wageningen National Natural History Museum Naturalis, Leiden National Natural History Museum Naturalis, Leiden National Natural History Museum Naturalis, Leiden National Natural History Museum Naturalis, Leiden Poland [PL-TAF]: Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warsaw Spain [ES-TAF]: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid ES, Real Jardín Botánico Naturales (CSIC), Madrid ES, Real Jardín Botánico Naturales (CSIC), Madrid ES, Real Jardín Botánico Naturales (CSIC), Madrid ES, Real Jardín Botánico Naturales (CSIC), Madrid Sweden [SE-TAF]: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm United Kingdom [GB-TAF]: Natural History Museum, London (coordinating institute) Natural History Museum, London (coordinating institute) Natural History Museum, London (coordinating institute) Natural History Museum, London (coordinating institute) Royal Botanic Garden, Kew Royal Botanic Garden, Kew Royal Botanic Garden, Kew Royal Botanic Garden, Kew Royal Botanic Garden Edinburgh Royal Botanic Garden Edinburgh Royal Botanic Garden Edinburgh Royal Botanic Garden Edinburgh


Pobierz ppt "Udział MIZ PAN w programie FP6 SYNTHESYS. Muzeum i Instytut Zoologii PAN Początki sięgają 1819 r.; Początki sięgają 1819 r.; 6,5 mln okazów (18 tys. okazów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google